Byla 2A-85-212/2009

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Rimanto Savicko, kolegijos teisėjų: Laimutės Sankauskaitės, Zinos Mickevičiūtės (pranešėja), sekretoriaujant Daivai Liandzbergienei, dalyvaujant ieškovo Utenos apskrities viršininko administracijos atstovei Dovilei Mikulėnaitei, atsakovo R. Š. atstovei adv. Vidai Leonovienei,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo R. Š. apeliacinį skundą dėl Anykščių rajono apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 9 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-504-780/2008 pagal Utenos apskrities viršininko admiistarcijos ieškinį atsakovui R. Š. dėl statybos padarinių šalinimo, tretiesiems asmenims: Anykščių rajono savivaldybės administracijai, Anykščių regioninio parko direkcijai,

Nustatė

3Ieškovas prašė įpareigoti atsakovą per mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pagal projekto reikalavimus pertvarkyti klėtį, esančią ( - ), žemes sklype, kadastrinis Nr. ( - ). Per teismo nustatytą terminą atsakovui neįvykdžius įpareigojimo, suteikti teisę Utenos apskrities viršininko administracijai R. Š. lėšomis pagal projekto reikalavimus pertvarkyti klėtį ir priteisti visas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad atsakovas, statydamas klėtį ( - ) regioninio parko teritorijoje, ( - ), nukrypo nuo Vilmos Parachonkienės įmonės parengto bei teisės aktų nustatyta tvarka suderinto statinio projekto. Vykdydamas pagalbinio ūkio pastato statybas pažeidė projektinius sprendinius, o būtent: po dalimi statomo pastato įrengtas projekte nenumatytas rūsys su įėjimu iš šiaurės rytinės pastato dalies, 0,6 m paaukštintos klėties sienos, pastatas pailgintas 0,6 m, pakeista stogo konstrukcija, įrengti projekte nenumatyti stoglangiai. Del nustatytų nukrypimų statybos darbai buvo sustabdyti 2007 m. gegužes 28 d. statybos sustabdymo aktu Nr. 12, o atsakovui 2007-05-28 surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas pagal ATPK 1891 str. ir paskirta bauda. Utenos apskrities viršininkas 2007-06-121 įsakymu Nr. 3-346 įpareigojo atsakovą iki 2007-07-15 pertvarkyti pagalbinį ūkio pastatą (klėtį) pagal projekto reikalavimus, tačiau atsakovas įpareigojimų neįvvkdė.

4Anykščių rajono apylinkės teismas 2008 m.gruodžio 9 d. sprendimu ieškinį patenkino. Įpareigojo R. Š. per penkis mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pagal projekto reikalavimus pertvarkyti statinį – pagalbinį ūkio pastatą-klėtį, esančią ( - ), žemės sklype (kadastrinis Nr. ( - )). Jeigu atsakovas per nustatytą terminą neįvykdo teismo sprendimo pertvarkyti statinį pagal projekto reikalavimus, pertvarkyti statinį turi teisę ieškovas, Utenos apskrities viršininko administracija, atsakovo R. Š. lėšomis. Teismas nustatė, kad atsakovas ( - ) regioninio parko teritorijoje, ( - ), statydamas klėtį pagal išduotą leidimą, nukrypo nuo Vilmos Parachonkienės įmonės parengto bei teisės aktų nustatyta tvarka suderinto statinio projekto ir pažeidė projektinius sprendinius. Po dalimi ginčo pastato įrengė projekte nenumatytą rūsį su įėjimu iš šiaurės rytinės pastato dalies, 0,6 m paaukštino klėties sienas, pastatą pailgino 0,6 m, pakeitė stogo konstrukciją, įrengė projekte nenumatytus stoglangius. Dėl šių nukrypimų atsakovo vykdytos statybos sustabdytos Utenos apskrities apskrities viršininko administracijos teritorijų planavino ir statybos valstybinės priežiūros 2007 m. gegužes 28 d. statybos sustabdymo aktu Nr. 12. Už neteisėtus veiksmus atsakovas nubaustas pinigine bauda pagal ATPK 1891 str. Utenos apskrities viršininkas 2007-06-13 įsakymu Nr. 3-346 įpareigojo atsakovą iki 2007-07-15 pertvarkyti pagalbinį ūkio pastatą (klėtį) pagal projekto reikalavimus, tačiau atsakovas įpareigojimų per nustaytą terminą neįvvkdė. Statybos darbus sustabdė nuo 2007-05-28 ir nurodė jų neatnaujinti kol bus gautas leidimas iš Utenos apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento juos tęsti. Teismas padarė išvadą, kad atsakovas, nukrypdamas nuo parengto bei teisės aktų nustatyta tvarka suderinto statinio projekto, iš esmės pažeidė Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo Nr. I-1240 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) reikalavimus ir Statybos techninių reglamentų reikalavimus (STR 109.06:2007). Atsakovą įpareigojo pašalinti neteisėtus statybos padarinius ir, vadovaudamasis CK 4. 103 str. 3 d. 1 p. nuostatomis, teisingumo ir protingumo principais, nustatė atskovui ilgesnį terminą pagal projekto reikalavimus pertvarkyti pagalbinį ūkio pastatą (klėtį). Taip pat nurodė, kad jei atsakovas įpareigojimo per nustatytą terminą neįvykdys, sprendime nurodytus veiksmus turi teisę atlikti ieškovas atsakovo lėšomis.

5Apeliaciniu skundu atsakovas prašo Anykščių rajono apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 9 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškovo ieškinį tenkinti iš dalies ir leisti jam pakoreguoti statinio projektinius sprendinius, suderinti projektą ir pagal pakoreguotą projektą pertvarkyti statinį. Mano, kad teismas netinkamai taikė įstatymus ir vertino įrodymus. Teismo sprendimas priimtas atsižvelgiant išimtinai į ieškovo interesus ir visiškai nevertinant jo argumentų ir įrodymų. Vykdant teismo sprendimą jis privalo pastatą nugriauti ir vėl pastatyti iš naujo toje pačioje vietoje, nes kitokiu būdu pertvarkyti pastato neįmanoma. Proceso metu ieškovas siūlė teismui netaikyti drastiškų sprendimų ir negriauti pastato, bet teismas į tai neatsižvelgė. Negriauti pastato siūlė ir Anykščių savivaldybės atstovė, vyr. architektė Daiva Gasiūnienė, o kartu su projekto autore V. Parachonkiene siūlė ieškoti optimalaus sprendimo pakoreguojant projektinius sprendinius, kurie geriausiai tiktų saugomoje teritorijoje. Pastato statyba nebuvo savavališka ir, jo manymu, yra padaryti tik neesminiai nukrypimai nuo projekto, tačiau teismas nevertino šių paaiškinimų. Anykščių rajono apylinkės teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles, neištyrė ir neįvertino visų byloje surinktų įrodymų, kurie turėjo esminę reikšmę teisingam bylos išsprendimui, neįvertino byloje dalyvavusių specialistų, t. y. vyr. architektės, argumentų, padarė neteisingas išvadas, priėmė nepagrįstą, neteisėtą ir neįvykdomą sprendimą, dėl ko sprendimas naikintinas.

6Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas prašo Anykščių rajono apylinkės teismo 2008-12-09 sprendimą palikti nepakeistą. Mano, kad pirmosios instancijos teismas byloje tinkamai ištyrė, įvertino įrodymus ir bylos aplinkybes, pagrįstai nustatė, kad apeliantas leidimą klėties statybai turėjo, tačiau, vykdydamas jos statybą, nukrypo nuo suderinto statinio projekto. Vadovaudamasis įstatymais, teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurio nėra pagrindo naikinti ar keisti, kaip prašo apeliantas. Nepagrįsti apelianto teiginiai, jog sienų paaukštinimas ir pastato pailginimas 0,6 m nėra laikytini esminiais nukrypimais nuo projekto. Pagal statybos techninio reglamento, STR 1.09.06:2007 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas“ 7.4.3., 7.4.4. punktus, esminių statinio projekto sprendinių pažeidimais laikoma didesnio sklypo ploto užstatymas, nei nurodyta projekte, aukštesnio nei projekte numatyto statinio statyba, o atsakovas tokius pažeidimus yra padaręs.

7Atsiliepimu į apeliacinį skundą tretysis asmuo Anykščių rajono savivaldybės administracija su atsakovo apeliaciniu skundu sutinka iš dalies. Nurodo, kad pagalbinio ūkio pastato projekte yra numatytas nežymus žemės paviršiaus planiravimas palei pastatą ir statybos vietoje: augalinio sluoksnio nuėmimas (apie 30 cm storio) ir pamatų užpylimas iki 60 cm storio sluoksniu priešingoje pastato pusėje, tam, kad būtų sumažintas pamato aukštis. Kadangi pastatas statomas stačioje nuokalnėje, projekte buvo sprendžiamas pastato įstatymas į statų reljefą. Nurodo, jog pagal STR 1.09.06:2002 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas“ patvirtinimo” pakeitimo III skyriaus 7 punktą nesudėtingo statinio atveju išvardintais reikalavimais atlikti savavališkos statybos darbai nepažeidžia esminių statinio reikalavimų: statinio vieta, paskirtis, užstatymo plotas ir aukštis atitinka projektinius sprendimus. Mano, kad yra galimybė koreguoti aplinką prie pastato, atlikti projekto papildymą gerbūvio sutvarkymo sprendiniais tam, kad statinys pritaptų prie kraštovaizdžio saugomojoje teritorijoje.

8Atsiliepimu į apeliacinį skundą tretysis asmuo Anykščių regioninio parko direkcija prašo atsakovo apeliacinio skundo netenkinti. Nurodo, kad byloje nustatyta, jog atsakovas, statydamas klėtį, nukrypo nuo statinio projekto (įrengtas projekte nenumatytas rūsys, 0,6 m paaukštintos sienos, pastatas pailgintas 0,6 m, pakeista stogo konstrukcija, įrengti projekte nenumatyti stoglangiai), todėl teismo sprendimas atsakovui yra teisingas.

9Apeliacinis skundas atmestinas, pirmos instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas (Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1 p.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Byla nagrinėjama neperžengiant apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str.).

10Byloje surinktais ir ištirtais įrodymais nustatyta, kad atsakovas ( - ) regioninio parko teritorijoje, ( - ), statydamas pagalbinį ūkio pastatą (klėtį), nukrypo nuo statinio projekto ir pažeidė projektinius sprendinius. Po dalimi ginčo pastato įrengė projekte nenumatytą rūsį su įėjimu iš šiaurės rytinės pastato dalies, 0,6 m paaukštino klėties sienas, pastatą pailgino 0,6 m, pakeitė stogo konstrukciją ir įrengė projekte nenumatytus stoglangius. Dėl nustatytų pažeidimų Utenos apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento inspektorė 2007-05-28 surašė Statinio statybos sustabdymo aktą, kol bus gautas leidimas iš Utenos apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento juos tęsti (b. l. 7). Be to, atsakovui buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas ir už ATPK 1891 str. pažeidimą jis nubaustas 1 000 Lt bauda (b. l. 8, 9). Utenos apskrities viršininkas 2007-06-13 įsakymu Nr. 3-346 įpareigojo atsakovą iki 2007-07-15 pertvarkyti pagalbinį ūkio pastatą (klėtį) pagal projekto reikalavimus (b. l. 6), tačiau atsakovas įpareigojimų per nustaytą terminą neįvykdė.

11Atsakovas pagalbinį pastatą stato ( - ) regioninio parko teritorijoje, kuri yra saugoma teritorija ir įsteigta gamtiniu, kultūriniu ir rekreaciniu požiūriais sudėtingoje, ypač vertingoje teritorijoje, kurios apsauga ir tvarkymas siejamas su teritorijos funkcinių bei kraštovaizdžio tvarkymo zonų nustatymu (Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų Įstatymo 2 str. 43 d.). Atsakovas, kaip žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkas, turi Žemės įstatymo ir kitų įstatymų nustatytas teises. Savo teisėmis gali naudotis tiek, kiek jos neprieštarauja Saugomų teritorijų Įstatymui ir privalo laikytis įstatymų ir kitų teisės aktų, teritorijų planavimo dokumentuose toms teritorijoms nustatytų, taip pat nekilnojamojo turto registre įregistruotų veiklos apribojimų ir reikalavimų (Įstatymo 32 str.).

12Pagal Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo (priimtas 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240) 23 straipsnio nuostatas statinio statybai privalomas statybos leidimas. Atsakovui statybos leidimas išduotas 2006-02-27 (b. l. 29–31), tačiau jame nurodyta, kad statyba vykdoma pagal G. L. projektą, paruoštą 2004 m. balandžio mėnesį (b. l. 21–27). Kito statybos leidimo atsakovas nepateikė, o statybą vykdė pagal V. Parachonkienės projektą (b. l. 54–64). Nei viename projekte rūsio ir stoglangių įrengimas nenumatytas. Statybos leidime akcentuojama statytojo pareiga griežtai laikytis projekto ir normatyvinių dokumentų reikalvimų, o apie projekto vykdymo priežiūros vadovo pakeitimus per 3 dienas informuoti leidimą išdavusią instituciją. Atsakovas leidimą gavo, pasirašė, todėl darytina išvada, kad savo pareigas žinojo. Nežiūrint to, pats atsakovas pripažino, kad statydamas klėtį padarė nukrypimus nuo projekto, tačiau nemanė, kad tai yra esminiai pažeidimai, lengvabūdiškai tikėjosi išvengti atsakomybės už savo veiksmus. Pagal STR 1.09.06:2007 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas“ nuostatas savavališka statinio statyba laikoma, kai vykdomi statybos darbai, turint galiojantį statybos leidimą, tačiau pažeidžiant esminius statinio projekto ar supaprastinto statinio projekto sprendinius, o būtent: užstatant didesnį sklypo plotą, negu nurodyta Projekte; statant aukštesnį, negu nurodyta Projekte, statinį ar jo dalį; nesilaikant saugomos teritorijos apsaugos reglamento nustatytų reikalavimų (STR 1. 09.06:2007-7.4.3., 7.4.4. , 7. 4. 5. p.).

13Pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovas, vykdydamas pagalbinio ūkinio pastato (klėties) statybą, nukrypo nuo parengto bei teisės aktų nustatyta tvarka suderinto statinio projekto ir iš esmės pažeidė Statybos įstatymo ir statybos techninių reglamentų reikalavimus yra pagrįsta. Pagrįstas teismo įpareigojimas atsakovui pašalinti nurodytus neteisėtus statybos padarinius. Teisingai taikytos materialinės teisės normos, nurodant, kad ginčui spręsti taikytini įstatymai galiojantys savavališkos statybos padarinių šalinimo metu, tai yra CK 4.103 straipsnio 3 d. 1 p. nuostatos, leidžiančios įpareigoti statytoją per nustatytą terminą reikiamai pertvarkyti statinį. Vadovaudamasis teisingumo ir protingumo principais teismas atsakovui nustatė realų ir pakankamai ilgą terminą pertvarkyti pagalbinį ūkio pastatą (klėtį) pagal projekto reikalavimus. Be to, atsakovas dar 2007-06-13 Utenos apskrities viršininko įsakymu buvo įpareigotas pertvarkyti statomą pastatą pagal projekto reikalavimus (b. l. 6). Apeliacinio skundo argumentai, turintys reikšmės skundžiamo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, yra paneigti, o kiti apeliacinio skundo argumentai neturi teisinės reikšmės sprendžiant sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo klausimą, todėl nebeanalizuojami.

14Teisėjų kolegija daro išvadą kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino byloje esančius įrodymus, vispusiškai ir objektyviai ištyrė bylos aplinkybes ir priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą. Naikinti šio sprendimo atsakovo apeliaciniame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo.

15Iš apelianto priteistinos bylinėjimosi išlaidos (CPK 88, 92 str.).

16Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

17Anykščių rajono apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 9 d. sprendimą palikti nepakeistą.

18Priteisti iš R. Š., a. k. ( - ), 14 Lt (keturiolika litų) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

Proceso dalyviai