Byla N2-342-213/2013
Dėl tėvystės nustatymo, nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Vita Lučkauskaitė, sekretoriaujant Jolitai Janušauskaitei, dalyvaujant ieškovei A. P., jos atstovei adv. Reginai. Vasiliauskienei, atsakovui V. K., Trakų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjai Alinai Kuleš, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės A. P. ieškinį atsakovui V. K., išvadą duodančiai institucijai Trakų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl tėvystės nustatymo, nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo, ir

Nustatė

2ieškovė A. P. prašė nustatyti, kad V. K. yra L. P., gim. ( - ) tėvas, o L. yra jo dukra, taip pat prašė nustatyti nepilnamečių vaikų L. P., gim. ( - )ir E. K., gim. ( - )gyvenamąją vietą su ieškove, taip pat prašė priteisti iš atsakovo V. K. išlaikymą L. P. ir E. K. po 400 litų kiekvienam vaikui periodinių išmokų kas mėnesį nuo 2012-01-01.

3Ieškinyje ieškovė nurodė, kad nuo 1994 metų yra pažįstama su atsakovu V. K.. Nuo 1997 m. pradėjo gyventi kartu pas jo tėvus ( - ). 1998m. balandžio 18d. jiems gimė duktė L. P.. Atsakovas dukters tėvystės nepripažino, atsikalbinėdamas, kad nėra arba pinigų, arba laiko. ( - ). jiems gimė sūnus E. Sūnaus tėvystę atsakovas pripažino gera valia, notarine tvarka, sūnui suteikta tėvo pavardė - K. Su V. K. gyveno ne santuokoje iki 2009 metų kovo mėnesio. Nurodė ieškinyje, nors su V. K. pragyveno daugiau kaip 10 metų, tačiau jų santykiai nebuvo itin sėkmingi, o santykiams nesusiklosčius, ji suprato, kad bendro gyvenimo nebus, todėl jie išsiskyrė. Nurodė ieškinyje, jog ji neturi jokių abejonių dėl dukters Lauros tėvystės, reikalui esant galės būti paskirta DNR ekspertizė. Nurodė, kad šiuo metu abu nepilnamečiai vaikai gyvena kartu su ja, ieškovė juos išlaiko, todėl laiko, kad vaikų L. P. ir E. K. gyvenamoji vieta nustatytina su ieškove, jos gyvenamojoje vietoje. Nurodė, kad kol gyveno kartu su V. K., atsakovas padėjo išlaikyti abu vaikus. Po to, kai išsiskyrė, atsakovas per tris metus tik porą kartų yra davęs pinigų ir nupirkęs aprangos : 2011 m. pavasarį davė jai 400 Lt, o 2012 m. rugpjūčio mėnesį, prieš mokslo metų pradžią nupirko abiem vaikams aprangos 300-400 Lt sumai. Taip retai teikiamo išlaikymo nepakanka patenkinti visų vaikų poreikių. Kadangi abu tėvai privalo teikti išlaikymą savo vaikams, o atsakovas geruoju pakankamo išlaikymo dukrai L. ir sūnui E. neteikia, prašė priteisti išlaikymą teismine tvarka, po 400,00 Lt periodinių išmokų kiekvienam vaikui kas mėnesį. Nuo to laiko, kai su atsakovu pradėjo gyventi skyrium, jis nepakankamai prisideda prie vaikų išlaikymo, todėl prašė priteisti išlaikymą nuo 2012-01-01 iki vaikų pilnametystės. Nurodė, kad šiuo metu ji dirba, jos gaunamos pajamos sudaro apie 1100 litų į mėnesį, o vieno vaiko išlaikymui šiuo metu reikia apie 800 - 850 Lt į mėnesį. Teismo posėdžio metu A. P. ieškinį palaikė pilnai ir prašė jį tenkinti.

4Atsakovas V. K. su ieškiniu sutiko pilnai. Sutiko, kad jis yra L. P., gim. ( - )., tėvas, sutiko, kad nepilnamečiai vaikai L. P. ir E. K. gyventų kartu su motina, sutiko, kad vaikų išlaikymui būtų priteista po 400 Lt kiekvienam vaikui kas mėnesį.

5Trakų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Alina Kuleš parodė, kad vaikų gyvenamoji vieta turi būti nustatyta su motina, nes dėl gyvenimo sąlygų jokių nusiskundimų nėra, išlaikymui taip pat turi būti priteista prašoma suma, nes tėvų pareiga yra išlaikyti vaikus. Kadangi V. K. pripažįsta tėvystę, tai jis turi būti pripažintas nepilnametės L. P. tėvu.

6Ieškinys tenkintinas pilnai.

7Teismo posėdžio metu atsakovas V. K. pripažino, kad jis yra L. P., gim. ( - ) tėvas (LR CPK 140 str. 2 d.). Šią aplinkybę patvirtina ir ieškovė, patvirtindama taip pat ir teismo posėdžio metu, kad dukters L. tėvas yra tikrai V. K., šią aplinkybę patvirtina 2013 m. vasario 11d. prašymas dėl tėvystės pripažinimo, iš kurio matyti, kad atsakovas V. K. prašo pripažinti jį moteriškos lyties kūdikio, kuris gimė ( - ). ir kurį pagimdė A. P. tėvu, o ieškovė sutiko, kad V. K. būtų pripažintas jos dukters tėvu. Notarė Daina Aliukonienė pripažino A. P. ir V. K. parašų tikrumą po 2013 m. vasario 11d. prašymu dėl tėvystės pripažinimo. Todėl teismas, įvertinęs šias aplinkybes ir tenkina ieškinį šioje dalyje pilnai, nustatydamas, kad atsakovas yra nepilnametės L. P., gim. ( - )., tėvas.

8Ieškovė A. P. prašė teismo nustatyti nepilnametės dukros L. P., gim. ( - ). ir sūnaus E. K., gim. ( - ). gyvenamąją vietą kartu su ja. Kaip buvo nustatyta teisminio bylos nagrinėjimo metu, nepilnametė duktė L. P. ir nepilnametis sūnus E. K. iki 2009 metų gyveno kartu su A. P. ir V. K., o nuo 2009 metų gyvena kartu su motina, atsakovas neprieštarauja, kad jo nepilnamečių vaikų gyvenamoji vieta būtų nustatyta su motina –ieškove A. P., dėl to tarp šalių ginčo nėra, Trakų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja teismo posėdžio metu taip pat sutiko, kad nepilnamečių vaikų gyvenamoji vieta būtų nustatyta kartu su motina jos gyvenamojoje vietoje, todėl ieškovės reikalavimas šioje dalyje ir yra tenkintinas pilnumoje, nustatant nepilnametės dukters L. P. ir nepilnamečio sūnaus E. K. gyvenamąją vietą kartu su ieškove A. P. jos gyvenamojoje vietoje.

9Lietuvos Respublikos Konstitucijos III skirsnio Visuomenė ir valstybė 38 str. 6 d. numatyta, tėvų teisė ir pareiga auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais, iki pilnametystės juos išlaikyti .Tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus (CK 3.192 str. 1 d.). Išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas (CK 3.192 str. 2 d.). Išlaikymą teismas priteisia, kol vaikas sulaukia pilnametystės, išskyrus atvejus, kai vaikas yra nedarbingas dėl invalidumo, kuris jam nepilnamečiui nustatytas, arba kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų (CK 3.194 str. 3 d.).

10Atsakovas V. K. būdamas nepilnamečių vaikų L. P. ir E. K. tėvu privalo materialiai išlaikyti savo vaikus iki jo pilnametystės.

11Spręsdamas išlaikymo dydžio klausimą teismas atkreipia šalių dėmesį, kad išlaikymo dydis nulemtas išlaikymo instituto paskirties - sudaryti vaikams tokias gyvenimo sąlygas, kokių reikia jų visapusiškam ir harmoningam vystymuisi. Teismas, spręsdamas klausimą dėl vaikų išlaikymo dydžio, turi nustatyti šiuos teisiškai reikšmingus faktus: 1) konkretaus vaiko poreikius; 2) abiejų tėvų turtinę padėtį. Ieškovės A. P. vardu nuosavybės teisės į nekilnojamuosius daiktus, esančius Lietuvos Respublikos teritorijoje, neįregistruotos, jos vardu registruotų transporto priemonių nėra, ji laikotarpiu nuo 2012-08 iki 2012-11 gavo socialines pašalpas vaikams vidutiniškai po 156,90 Lt į mėnesį, išmoką vaikui, paramą mokinio reikmenims įgyti, jos gaunamos darbinės pajamos už laikotarpį nuo 2012-09 iki 2012-11 sudarė į mėnesį po 715 Lt. Kaip nurodė teismo posėdžio metu ieškovė, jos gaunamos pajamos šiuo metu sudaro po 1100 litų į mėnesį. Atsakovo V. K. vardu nuosavybės teisės į nekilnojamuosius daiktus, esančius Lietuvos Respublikos teritorijoje, neįregistruotos, jo vardu yra registruota viena transporto priemonė, dirba, iš ( - ) pažymos apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas matyti, kad laikotarpiu nuo 2012-02 iki 2013-02, atsakovas uždirbo vidutiniškai po 1425 Lt į mėnesį

12Ieškovė nurodė, kad nepilnamečiams vaikams išlaikyti reikia apie 800-850 litų į mėnesį kiekvienam. Šią sumą sudaro lėšos skiriamos maistui, rūbams, vitaminams, higienos reikmenims, žaislams.

13Tėvai privalo iš anksto įvertinti turtinę padėtį, savo pasirengimą reikiamai pasirūpinti vaiku. Priešingu atveju, tėvams neįvertinus savo pasirengimo užauginti vaiką, ugdyti jo asmenybę, sudarant būtinas sąlygas vaikui vystytis, atsakomybė už sąmoningai prisiimtą pernelyg didelę socialinę riziką ir pasekmes tenka patiems tėvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje V. S. v. M. S., bylos Nr. 3K-3-259/2004; Teismų praktika 22, p. 13 - 22).

14Atsakovas teismo posėdžio metu sutiko mokėti nepilnamečių vaikų išlaikymui po 400 Lt į mėnesį kiekvienam.

15Siekiant, jog suaugęs vaikas taptų pilnaverte asmenybe, išlaikymo dydis negali būti ribojamas vien vaiko minimalių (fiziologinių) poreikių tenkinimu, visais atvejais svarbu užtikrinti, jog vaikas turėtų materialines sąlygas fiziškai ir socialiai vystytis, realizuoti ir tobulinti savo įgimtus ir įgytus gebėjimus. Išlaikymas besivystančiai asmenybei turi apimti visas lėšas, reikalingas vaikui tinkamai maitinti, aprengti, jo sveikatos priežiūrai, auklėjimui ir mokymui.

16Teismas įvertinęs byloje esančius įrodymus ir šalių išdėstytas aplinkybes daro išvadą, kad 400 Lt suma kiekvienam vaikui prisidės prie ieškovės teikiamo išlaikymo, leis įgyvendinti tėvų pareigą išlaikyti nepilnamečius vaikus, o minėta suma mokama periodinėmis išmokomis prisidės prie vaikų poreikių įgyvendinimo ir leis įgyvendinti vaikų poreikius skirtus maistui, aprangai, higienos ir sveikatos reikmėms, todėl priteisia nepilnametei L. P., gim. ( - ). ir nepilnamečiui E. K., gim. ( - )., išlaikymą po 400 Lt mokamą periodinėmis išmokomis kas mėnesį kiekvienam vaikui iki vaikų pilnametystės.

17Ieškovės prašymu, išlaikymas periodinėmis išmokomis nepilnamečiams vaikams priteistinas nuo 2012-01-01 (CK 3.200 str.).

18Vaikams priteistas išlaikymas yra nepilnamečio vaiko nuosavybė, kurią tvarko vaiko tėvas (motina) uzufrukto teisėmis išimtinai vaiko interesais (CK 3.185 str., 3.186 str., 3.203 str. 1 d.).

19Priteista išlaikymo suma indeksuojama kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją (CK 3.208 str.).

202012-12-17 teismo nutartimi šioje byloje yra taikytos laikinosios apsaugos priemonės ir iš atsakovo priteistas laikinas materialinis išlaikymas šalių nepilnamečiui sūnui E. K., po 400,00 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki sprendimo šioje byloje priėmimo. Atsakovo sumokėta išlaikymo suma pagal šią nutartį įskaitytina į šalių nepilnamečio sūnaus E. K. priteistą išlaikymą.

21Iš atsakovo ieškovės naudai priteistinos jos turėtos bylinėjimosi išlaidos – 80 Lt.

22Iš atsakovo valstybės naudai yra priteistina 576 Lt žyminio mokesčio ir 480 Lt už antrinę teisinę pagalbą ir 22,80 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu valstybės naudai (CPK 88, 92, 93, 96 str. str.)

23Vadovaudamasi CK 3.192 – 3.194, 3.200, 3.208 str. str., CPK 5, 88, 93, 96, 176 - 177, 270, 279, 282 str. str.,

Nutarė

24ieškinį patenkinti pilnai:

25Nustatyti, kad V. K., a.k. ( - ) yra L. P., gim. ( - )., a/k ( - ), tėvas.

26Nustatyti nepilnamečių vaikų L. P., gim. ( - )ir E. P., gim. ( - )gyvenamąją vietą kartu su ieškove A. P., a/k ( - ) jos gyvenamojoje vietoje.

27Priteisti iš V. K., a.k. ( - ) išlaikymą L. P., gim. ( - ) a/k ( - ) po 400 Lt periodinių išmokų kas mėnesį, nuo 2012 m. sausio 1d. iki jos pilnametystės.

28Priteisti iš V. K., a.k. ( - ) išlaikymą E. K., gim. ( - ) a/k ( - ) po 400 Lt periodinių išmokų kas mėnesį, nuo 2012 m. sausio 1d. iki jo pilnametystės.

29A. P., a.k. ( - ) pavesti tvarkyti L. P., gim. ( - ), a/k ( - ) ir E. K., gim. ( - )., a/k ( - ) priklausantį išlaikymą uzufrukto teise.

30Priteista išlaikymo suma periodinėmis išmokomis indeksuojama kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

31V. K. taikytas laikinąsias apsaugos priemones – priteistą laikiną materialinį išlaikymą nepilnamečiui vaikui E. K., gim. ( - ), po 400,00 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo ieškinio pareiškimo pateikimo teismui dienos, t.y. nuo 2012-12-13, iki sprendimo šioje byloje priėmimo - panaikinti.

32Pagal Trakų rajono apylinkės teismo 2012-12-17 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių – laikino materialinio išlaikymo vaikui priteisimo – V. K. sumokėtas sumas įskaityti į nepilnamečio vaiko E. K., gim. ( - ) priteistą išlaikymą.

33Priteisti iš V. K. 80 litų bylinėjimosi išlaidų ieškovės A. P. naudai.

34Priteisti iš V. K. 576 Lt žyminio mokesčio ir 480 Lt už antrinę teisinę pagalbą bei 22,80 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu valstybės naudai.

35Sprendimas dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdytinas skubiai.

36Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą apeliaciniu skundu.

Proceso dalyviai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Vita Lučkauskaitė, sekretoriaujant... 2. ieškovė A. P. prašė nustatyti, kad V. K. yra L. P., gim. ( - ) tėvas, o L.... 3. Ieškinyje ieškovė nurodė, kad nuo 1994 metų yra pažįstama su atsakovu V.... 4. Atsakovas V. K. su ieškiniu sutiko pilnai. Sutiko, kad jis yra L. P., gim. ( -... 5. Trakų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus... 6. Ieškinys tenkintinas pilnai.... 7. Teismo posėdžio metu atsakovas V. K. pripažino, kad jis yra L. P., gim. ( -... 8. Ieškovė A. P. prašė teismo nustatyti nepilnametės dukros L. P., gim. ( -... 9. Lietuvos Respublikos Konstitucijos III skirsnio Visuomenė ir valstybė 38 str.... 10. Atsakovas V. K. būdamas nepilnamečių vaikų L. P. ir E. K. tėvu privalo... 11. Spręsdamas išlaikymo dydžio klausimą teismas atkreipia šalių dėmesį,... 12. Ieškovė nurodė, kad nepilnamečiams vaikams išlaikyti reikia apie 800-850... 13. Tėvai privalo iš anksto įvertinti turtinę padėtį, savo pasirengimą... 14. Atsakovas teismo posėdžio metu sutiko mokėti nepilnamečių vaikų... 15. Siekiant, jog suaugęs vaikas taptų pilnaverte asmenybe, išlaikymo dydis... 16. Teismas įvertinęs byloje esančius įrodymus ir šalių išdėstytas... 17. Ieškovės prašymu, išlaikymas periodinėmis išmokomis nepilnamečiams... 18. Vaikams priteistas išlaikymas yra nepilnamečio vaiko nuosavybė, kurią... 19. Priteista išlaikymo suma indeksuojama kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka... 20. 2012-12-17 teismo nutartimi šioje byloje yra taikytos laikinosios apsaugos... 21. Iš atsakovo ieškovės naudai priteistinos jos turėtos bylinėjimosi... 22. Iš atsakovo valstybės naudai yra priteistina 576 Lt žyminio mokesčio ir 480... 23. Vadovaudamasi CK 3.192 – 3.194, 3.200, 3.208 str. str., CPK 5, 88, 93, 96,... 24. ieškinį patenkinti pilnai:... 25. Nustatyti, kad V. K., a.k. ( - ) yra L. P., gim. ( - )., a/k ( - ), tėvas.... 26. Nustatyti nepilnamečių vaikų L. P., gim. ( - )ir E. P., gim. ( -... 27. Priteisti iš V. K., a.k. ( - ) išlaikymą L. P., gim. ( - ) a/k ( - ) po 400... 28. Priteisti iš V. K., a.k. ( - ) išlaikymą E. K., gim. ( - ) a/k ( - ) po 400... 29. A. P., a.k. ( - ) pavesti tvarkyti L. P., gim. ( - ), a/k ( - ) ir E. K., gim.... 30. Priteista išlaikymo suma periodinėmis išmokomis indeksuojama kasmet... 31. V. K. taikytas laikinąsias apsaugos priemones – priteistą laikiną... 32. Pagal Trakų rajono apylinkės teismo 2012-12-17 nutartį dėl laikinųjų... 33. Priteisti iš V. K. 80 litų bylinėjimosi išlaidų ieškovės A. P. naudai.... 34. Priteisti iš V. K. 576 Lt žyminio mokesčio ir 480 Lt už antrinę teisinę... 35. Sprendimas dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdytinas skubiai.... 36. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...