Byla 2A-204-357/2013

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Rasos Bartašienės, teisėjų Egidijaus Mockevičiaus, Vytauto Kursevičiaus,

2teismo posėdyje, apeliacine rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo S. N. apeliacinį skundą dėl Šiaulių rajono apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 27 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos, kurios vardu veikia Vaiko teisių apsaugos skyrius, ieškinį atsakovams S. N. ir D. J., tretieji asmenys L. N., ( - ) lopšelis-darželis ( - ) ir ( - ) vaikų globos namai, dėl vaiko atskyrimo nuo tėvo, neterminuoto tėvo valdžios apribojimo kitų vaikų atžvilgiu, nuolatinės vaikų globos (rūpybos) ir globos (rūpybos) vietos nustatymo, globėjo (rūpintojo) ir turto administratoriaus skyrimo, išlaikymo vaikams priteisimo , ir

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius ieškiniu kreipėsi į Šiaulių rajono apylinkės teismą prašydamas:

51) neterminuotai apriboti atsakovo S. N. tėvo valdžią vaikų D. N., gimusio ( - ), ir D. N., gimusio ( - ), atžvilgiu;

62) atskirti D. J., gimusį ( - ), nuo tėvo atsakovo D. J., atliekančio bausmę ( - ) pataisos namuose;

73) nustatyti D. N., D. N. ir D. J. nuolatinę globą (rūpybą);

84) D. N., D. N. ir D. J. globėju (rūpintoju) bei turto administratoriumi skirti ( - ) vaikų globos namus;

95) D. N., D. N. ir D. J. globos (rūpybos) vietą nustatyti ( - ) vaikų globos namuose;

106) priteisti iš atsakovo S. N. išlaikymą vaikams D. N. ir D. N. periodinėmis išmokomis po 400 Lt/mėn., skaičiuojant nuo teismo sprendimo priėmimo iki vaikų pilnametystės;

117) priteisti iš atsakovo D. J. išlaikymą sūnui D. J. periodinėmis išmokomis, mokamomis po 400 Lt/mėn., skaičiuojant nuo teismo sprendimo priėmimo dienos iki vaiko pilnametystės

12Ieškovas nurodė, kad atsakovas S. N. su R. N. Išsituokė ( - ), ( - ) ji susilaukė dar vieno vaiko – D. J.. Atsakovas D. J. Šiaulių rajono apylinkės teismo 2010 m. vasario 1 d. nuosprendžiu nuteistas 9 m. laisvės atėmimo bausme. D. J. taip pat prašė apriboti tėvo valdžią sūnaus D. J. atžvilgiu. Kadangi ( - ) mirė visų trijų nepilnamečių vaikų motina R. N., Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorius 2010 m. lapkričio 3 d. D. N., D. N. ir D. J. nustatė laikinąją globą, vaikų globėja skyrė vaikų močiutę O. A.. Dėl problematiško anūkų elgesio, drausmės stokos, O. A. prašė atleisti ją nuo globėjos pareigų. Nors atsakovas S. N. pripažino, kad jaunesniems sūnums reikia griežtesnės priežiūros, teigė negalintis pasirūpinti jais, nes dirba tolimųjų reisų vairuotoju, kelionėse praleidžia daug laiko, grįžta namo tik trumpam. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorius 2011 m. spalio 20 d. atleido O. A. nuo D. N., D. N. ir D. J. globėjos pareigų; vaikams paskirtas naujas globėjas (rūpintojas) – ( - ) lopšelis-darželis ( - ). Taigi vaikams nėra galimybių grįžti į biologinę šeimą. Tiek apribojus tėvų valdžią, tiek atskyrus vaikus nuo tėvų, išlieka tėvų pareiga išlaikyti savo vaikus.

13Atsakovas S. N. su ieškiniu sutiko iš dalies. Sutiko, kad būtų apribota jo, kaip tėvo valdžia, sūnų D. N. ir D. N. atžvilgiu, su visomis iš to išplaukiančiomis pasekmėmis, tačiau prašė sumažinti priteistino išlaikymo dydį iki 100-150 Lt/mėn. Pasak atsakovo, su šiais vaikais nejaučia artimo ryšio, mažai tikėtina, jog ateityje padėtis pasikeistų. Mokėti po 400 Lt/mėn. išlaikymą dviem vaikams finansiškai būtų nepajėgus. Jo gaunamas atlyginimas tik nežymiai viršija MMA, realizuotino turto (santaupų) neturi, jo dabartinė sutuoktinė bedarbė, turi dar vieną nepilnametį vaiką.

14Atsakovas D. J. atsiliepimo nepateikė.

15II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

16Šiaulių rajono apylinkės teismas 2012 m. lapkričio 27 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies.

17Neterminuotai apribojo atsakovo S. N., a. k ( - ), tėvo valdžią jo dviejų nepilnamečių sūnų D. N., a. k. ( - ) , ir D. N., a. k. ( - ), atžvilgiu.

18Neterminuotai apribojo atsakovo D. J., a. k. ( - ), tėvo valdžią jo nepilnamečio sūnaus D. J., a. k. ( - ), atžvilgiu.

19Nepilnamečiams vaikams D. N., D. N. ir D. J. nustatė nuolatinę globą (rūpybą).

20Nepilnamečių vaikų D. N., D. N., D. J. globėju (rūpintoju) bei turto administratoriumi paskyrė ( - ) vaikų globos namus, į. k. 190087696.

21Nepilnamečių vaikų D. N., D. N., D. J. globos (rūpybos) vietą nustatė ( - ) vaikų globos namuose, esančiuose adresu( - ) .

22Priteisė iš atsakovo S. N. išlaikymą nepilnamečiams vaikams D. N. ir D. N. periodinėmis išmokomis po 400 Lt per mėnesį kiekvienam, skaičiuojant nuo teismo sprendimo priėmimo dienos iki vaikų pilnametystės.

23Priteisė iš atsakovo D. J. išlaikymą sūnui D. J. periodinėmis išmokomis po 250 Lt per mėnesį, skaičiuojant nuo teismo sprendimo priėmimo dienos iki vaiko pilnametystės.

24Likusią ieškinio dalį atmetė.

25Sprendimo dalį dėl išlaikymo priteisimo nukreipė vykdyti skubiai.

26Priteisė iš atsakovo S. N. 288 Lt žyminio mokesčio ir 24,75 Lt pašto išlaidų į valstybės biudžetą.

27Priteisti iš atsakovo D. J. 234 Lt žyminio mokesčio ir 20,10 Lt pašto išlaidų į valstybės biudžetą.

28Teismo pažymėta, kad byloje nėra ginčo dėl to, kad D. N., D. N. ir D. J. tarpusavyje yra netikri broliai, kad iš pradžių jie augo pas močiutę iš motinos R. N. pusės O. A., o nuo 2011 m. spalio 19 d. iki šiol - ( - ) lopšelyje-darželyje ( - ), kad visų trijų vaikų elgesys problematiškas, jiems būdingi elgesio sutrikimai, kad atsakovas S. N. su D. ir D. nebendrauja ir nejaučia jiems šiltų jausmų, turi sukūręs naują šeimą, per vienerius metus savo vaikų atsakovas S. N. nė karto neaplankė. Nurodyta, kad atsakovas S. N., 2012 m. birželio 11 d. rašydamas paaiškinimą Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriuje, nežinojo, kad jo nepilnamečiai sūnūs D. ir D. gyvena nebe pas močiutę, nurodė, kad su vaikais retkarčiais susitinka pas O. A., nors pastaroji jau daugiau kaip pusmetį nebeatliko globėjos (rūpintojos) pareigų.

29Teismo nustatyta, kad atsakovas D. J. nuteistas 2010 m. vasario 1 d. ir dabar atlieka laisvės atėmimo bausmę, bausmės pabaiga 2018 m. gegužės 2 d. Taigi pasibaigus numatomam atsakovo D. J. laisvės atėmimo bausmės atlikimo terminui, jo sūnus D. J. būtų ( - ) m. amžiaus. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas D. J., nors ir esant ribotoms galimybėms, palaikytų bent minimalius ryšius su savo sūnumi, pagal išgales juo domėtųsi, rūpintųsi, geru žodžiu ir sąžiningu, pavyzdingu elgesiu stengtųsi jį auklėti ir t. t.

30Atsižvelgdamas į tai, kad abu atsakovai savo laisva valia yra nusišalinę nuo savo minėtų sūnų priežiūros, auklėjimo, jų dvasinio ir dorovinio vystymosi, ir nėra vilties, jog padėtis artimiausiu laiku galėtų iš esmės pasikeisti, atsakovų S. N. ir D. J. tėvų valdžią jų sūnų atitinkamai D. ir D. N. bei D. J. atžvilgiu apribojo neterminuotai. Apribojus tėvų valdžią neterminuotai, teismas nurodė, kad tėvams sustabdomos asmeninės ir turtinės teisės, pagrįstos giminyste ir nustatytos įstatymų. Išlieka teisė matytis su vaiku, išskyrus atvejus, kai tai prieštarauja vaiko interesams.

31Todėl, be tėvų globos (rūpybos) likusiems nepilnamečiams vaikam D. N., D. N. ir D. J., teismo nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), jų globėju (rūpintoju) bei turto administratoriumi paskirti ( - ) vaikų globos namai, ( - ) vaikų globos namuose nustatoma vaikų globos (rūpybos) vieta.

32Teismas akcentavo, kad byloje kilo ginčas dėl priteistino išlaikymo nepilnamečiams vaikams D. ir D. iš atsakovo S. N. dydžio.

33Bylos nagrinėjimo metu D. N. yra ( - ) m. (greitai sukaks ( - ) .), D. N. – ( - ) m. amžiaus. Iš pateiktų įrodymų teismas padarė išvadą, kad D. ir D. turi specialių poreikių, jiems būtina socialinė, psichologinė pagalba.

34Teismo nustatyta, kad atsakovas S. N. nuo 2005 m. spalio 3 d. dirba( - ) ; gauna šiek tiek didesnį už minimalų (vidutiniškai apie ( - ) Lt/mėn.) darbo užmokestį. VSDFV duomenimis, atsakovas S. N. didesnio darbo užmokesčio negavo ir prieš 3-4 m., kai faktiškai mokėjo išlaikymą trims nepilnamečiams vaikams

35Atsakovas S. N. turi vidurinį išsilavinimą, rimtų sveikatos problemų neturi, darbingumas – 100 %. Iš pažymos apie šeimos sudėtį teismas matė, kad atsakovo šeimoje, be sutuoktinės L. N., auga dvi dukros. Nors L. N. pripažino, kad atsakovas S. N. neturi pareigos pagal įstatymą išlaikyti jos vyresniąją dukrą, kuriai netrukus sukaks ( - ) m. Pasak atsakovo S. N. ir trečiojo asmens L. N., jie neturi realizuotino turto ar santaupų, tačiau nepateikė tai patvirtinančių rašytinių įrodymų. Šiaulių teritorinės darbo biržos duomenimis, L. N. per šių metų pirmą pusmetį 6 kartus atsisakė siūlomo darbo „su pateisinama priežastimi“. Trečiojo asmens L. N. nurodytų atsisakymo dirbti priežasčių teismas nelaikė pateisinama atsisakymo dirbti priežastimi, o kitų priežasčių moteris teismo posėdyje nenurodė.

36Spręsdamas dėl nepilnamečiams vaikams priteistino išlaikymo dydžio ir atsakovo S. N. materialinių galimybių tokį išlaikymo dydį užtikrinti, teismas atsižvelgė ne tik į su darbo santykiais susijusias pajamas, jų dydį, bet taip pat įvertino ir kitas reikšmingas aplinkybes, leidžiančias nustatyti, kiek tėvas privalo prisidėti prie vaikų išlaikymo.

37Teismas sprendė, kad atsakovo S. N. mokėta išlaikymo suma (iki 2009 m. lapkričio 13 d. keturiems, iki 2010 m. spalio 29 d. trims nepilnamečiams vaikams ne mažiau kaip po 1 MGL) buvo ne itin reikšminga jo naujai sukurtos šeimos biudžetui.

38Nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d. MMA padidėjo. Ieškovas atitinkamos ieškinio dalies nekeitė, teismas taip pat nematė reikalo peržengti ieškinio ribas, todėl iš atsakovo S. N. sūnų D. ir D. būtiniausiems ir specifiniams poreikiams tenkinti priteisė po 400 Lt/mėn. periodinių išmokų, skaičiuojant nuo teismo sprendimo priėmimo iki vaikų pilnametystės.

39Bylos nagrinėjimu metu D. yra ( - ) m. amžiaus. Iš pateiktų įrodymų teismas padarė išvadą, kad D. turi specialių poreikių, jam būtina socialinė, psichologinė pagalba.

40Remiantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, tuo, kad laisvės atėmimo vietoje esančio atsakovo D. J. galimybės dirbti ir užsidirbti yra ribotos, bet vis dėlto jos yra, iš atsakovo D. J. nepilnamečio sūnaus D. J. išlaikymui teismas priteisė po 250 Lt/mėn. periodinių išmokų, skaičiuojant nuo teismo sprendimo priėmimo iki vaiko pilnametystės.

41III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

42Apeliaciniu skundu S. N. prašo panaikinti Šiaulių rajono apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 27 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą sumažinant išlaikymo dydį D. ir D. N. nuo 400 Lt iki 200 Lt kasmėnesinių periodinių išmokų kiekvienam, išlaikymą indeksuojant vyriausybės nustatyta tvarka.

43Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

441. Apeliantas nurodo, kad teismas vertindamas argumentus dėl sūnų D. N. ir D. N. išlaikymo dydžio, iš esmės vertino tik vieną aplinkybę – vaikų poreikius. Teismas tyrė pateiktus ir turtinę padėtį objektyviai pagrindžiančius atsakovo duomenis, tačiau juos įvertino iš esmės netinkamai, dėl ko priėmė nepagrįstas ir neteisingas išvadas. Proporcingumo tarp vaiko poreikių ir tėvų turtinės padėties principas įpareigoja teismą, sprendžiant vaiko išlaikymo dydžio klausimą, įvertinti tėvų galimybes tenkinti vaiko poreikius, todėl teismas negali priteisti vaikui išlaikyti daugiau, negu objektyviai leidžia tėvų turtinė padėtis.

452. Apeliantas nurodo, kad buvo priverstas sudaryti kreditorinį įsipareigojimą su banku ir iš gautos paskolos, kad galėtų nors dalinai suremontuoti dalį namo tinkančią gyventi su šeima. Mėnesio paskolos suma yra 230 Lt. Šiuo metu apeliantas turi tris išlaikytinius, tačiau dėl priteisto išlaikymo dydžio dviem sūnums, visiškai nebeturi galimybės išlaikyti trečio savo vaiko: - A. N.. Dėl šalyje susiklosčiusios ekonominės ir darbo rinkos padėties geriau apmokamo darbo rasti apeliantui nepavyksta. Teigia, kad teismas neteisingai vertino ir interpretavo žmonos L. N. paaiškinimus dėl darbo atsisakymo. Įvertinus šios dienos apelianto gaunamas pajamas ir sumokėjus išlaikymą jam liktų 125 Lt. Tokia suma yra mažesnė už nustatytą minimalų gyvenimo lygį. Todėl teismas priimdamas tokį sprendimą pažeidė ne tik apelianto, bet ir dukters A. N. interesus. Todėl išlaikymo dydis D. ir D. N. turi būti pakeistas ir sumažintas iki 200 Lt. Tuomet atsakovas turėtų galimybę prisidėti ir prie A. N. išlaikymo ir bent jau minimaliai patenkinti savo poreikius. Teismas vertindamas bylai reikšmingas aplinkybes skirtingai vertino ir traktavo apelianto ir D. J. padėtį.

46Atsiliepimu į apeliacinį skundą ( - ) vaikų globos namai prašo Šiaulių rajono apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 27 d. sprendimą palikti nepakeistą.

47Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

48Tėvų pareiga teikti vaikui išlaikymą yra imperatyvi ir jos nevykdymas negali būti pateisinamas minimaliomis pajamomis, bloga turtine padėtimi, kitų šeiminių ryšių susiformavimu. Tuo atveju, jeigu yra abejonių dėl tėvų turtinės padėties, jų gaunamų pajamų ir panašiai, daroma prielaida, jog tėvų padėtis leidžia priteisti vaiko poreikius atitinkantį išlaikymo dydį.

49Atsiliepimu į apeliacinį skundą Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius prašo Šiaulių rajono apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 27 d. sprendimą palikti nepakeistą.

50Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

51Tenkinant vaikų poreikius, yra reikalingos didesnės lėšos nei mažamečiams vaikams. Todėl teismas, priimdamas sprendimą dėl išlaikymo priteisimo D. N. ir D. N. po 400 Lt. kiekvienam, tinkamai išanalizavo faktines aplinkybes bei rėmėsi LAT suformuota teismų praktika analogiškose bylose.

52IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

53Apeliacinis skundas atmestinas.

54Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal LR CPK 321 straipsnio 1 dalį apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus LR CPK 322 straipsnyje nurodytas išimtis. Apeliacinis skundas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, jeigu bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas yra būtinas. Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo pripažinti, kad žodinis bylos nagrinėjimas yra būtinas, kadangi visas aplinkybes, reikšmingas bylai išspręsti, apeliantas turėjo galimybę išdėstyti savo apeliaciniame skunde.

55Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (LR CPK 320 str. 2 d.).

56Dėl priteisto išlaikymo dydžio

57Apeliantas nesutinka su teismo sprendimo dalimi, kuria priteistas išlaikymas sūnums po 400 Lt, todėl teisėjų kolegija apeliacinio skundo argumentus vertina ir dėl jų pasisako tik skundžiamo sprendimo dalyje.

58Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vienodą teismų praktiką nepilnamečių vaikų išlaikymo srityje, ne kartą yra pažymėjęs, kad CK 3.192 straipsnyje įtvirtintas proporcingumo principas tarp vaikų poreikių ir tėvų turtinės padėties reiškia, kad vaiko išlaikymo dydis tiesiogiai priklauso nuo jo tėvų turtinės padėties, t. y. teismas negali priteisti vaiko išlaikymui daugiau, negu tai objektyviai leidžia jo tėvų turtinė padėtis. Dėl to, nagrinėdamas bylą dėl išlaikymo priteisimo, teismas privalo nustatyti tėvo (motinos) turtinę padėtį - visas jų gaunamas pajamas, turtą, būtinas išlaidas ir vaiko poreikius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje R. B. v. V. M., bylos Nr. 3K-3-294/2010; 2010 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje R. P. v. E. J., bylos Nr. 3K-3-37/2010; 2010 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje B. D. v. R. D., bylos Nr. 3K-3-101/2010; 2008 m. gruodžio 9 d. nutartis civilinėje byloje S. S. v. R. K., bylos Nr. 3K-3-569/2008; kt.). Tėvų turtinė padėtis turi būti vertinama, atsižvelgiant į faktinių aplinkybių visumą: tėvų gaunamas pajamas, turimą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, investicijas, sveikatą, išlaikytinių skaičių, taip pat į tėvų elgesį, siekiant uždirbti, gauti pajamas vaikams išlaikyti.

59Lietuvoje ratifikuota Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija (Konvencijos 27 str. 1 d., 2 d.) numato visuotinai pripažįstamą kiekvieno vaiko teisę turėti tokias gyvenimo sąlygas, kokių reikia jo fiziniam, protiniam, doroviniam ir socialiniam vystymuisi bei tėvų didžiausią atsakomybę už gyvenimo sąlygų, būtinų vaikui vystytis, sudarymą pagal tėvų sugebėjimus ir finansines galimybes. CK 3.192 straipsnio 2 dalis numato, jog išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinantis būtinas vaikui vystytis sąlygas. Tai reiškia, kad išlaikymo dydis visais atvejais yra nukreiptas į būtinų sąlygų vaikui sudarymą, kitaip teikiamas mažesnio dydžio išlaikymas neatitiktų išlaikymo paskirties. Todėl jei būtinų vaikui vystytis sąlygų sudarymui išlaikymą priteisti objektyviai leidžia tėvų turtinė padėtis, toks pakankamas vaikui išlaikymas ir turi būti priteisiamas. Netinkamas tėvų pareigų vykdymas ar visiškas jų nevykdymas yra pateisinami tik išimtiniais, nepriklausančiais nuo tėvų valios atvejais, visais kitais atvejais, tėvams objektyviai esant pajėgiems teikti išlaikymą, privalu teikti tokio dydžio išlaikymą, kuris leistų užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas (CK 3.192 str. 2 d.). Tai reiškia, jog tėvai privalo iš anksto įvertinti esamą turtinę padėtį, savo pasirengimą reikiamai pasirūpinti vaiku (LAT 2010-01-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-32/2010; 2010-02-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-71/2010).

60Teisėjų kolegija pažymi, kad sąžiningo ir rūpestingo asmens, kuris turi pareigą išlaikyti nepilnamečius vaikus, elgesio standartai reikalauja imtis visų jam prieinamų priemonių, kad gautų pajamas, pakankamas vaikams išlaikyti. Todėl teisėjų kolegijos vertinimu, priteisto išlaikymo dydžio sumažinimas iki 200 Lt pažeistų nepilnamečių D. ir D. N. interesus, nebūtų užtikrinami net būtiniausi jų poreikiai. Tėvai privalo iš anksto įvertinti esamą turtinę padėtį, savo pasirengimą reikiamai pasirūpinti vaiku; priešingu atveju, tėvams neįvertinus savo pasirengimo užauginti vaiką, ugdyti jo asmenybę, sudarant būtinas sąlygas vaikui vystytis, atsakomybė už sąmoningai prisiimtą pernelyg didelę socialinę riziką ir pasekmes tenka patiems tėvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. balandžio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V.S. v. M. S., bylos Nr. 3K-3-259/2004).

61Nepagrįstu laikytinas apeliacinio skundo argumentas, kad teismas vertino tik vieną aplinkybę – vaikų poreikius, netinkamai įvertino atsakovo turtinę padėtį, todėl teismas išlaikymą sūnums priteisė daugiau negu objektyviai leidžia jo turtinė padėtis.

62Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas S. N. nuo 2005 m. spalio 3 d. dirba ( - ) ir jo gaunamas darbo užmokestis atskaičius mokesčius yra apie ( - ) Lt. Pirmosios instancijos teismo pagrįstai pastebėta, kad VSDFV duomenimis, atsakovas S. N. didesnio darbo užmokesčio negavo ir prieš 3–4 metus, kai faktiškai mokėjo išlaikymą trims nepilnamečiams vaikams. Tai teisėjų kolegijai leidžia spręsti, kad apeliantas gaudamas panašaus dydžio pajams, sugebėjo teikti išlaikymą trims nepilnamečiams vaikams. Apeliacinės instancijos teismui apeliantas pateikė duomenis, kad antros santuokos metu 2009 metais su sutuoktine yra įsigiję gyvenamąjį namą su žemės sklypu. Pateikto nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo duomenimis 2009 m. žemės sklypo rinkos vertė yra 9200 Lt, o gyvenamojo namo 35300 Lt (115-118 b. l.). Apeliantas teigia, kad įgytas namas buvo pusiau negyvenamas, todėl buvo priverstas jo remontui paimti banko kreditorinį įsipareigojimą, todėl moka 230 Lt kasmėnesines įmokas. Tačiau argumentui dėl suteikto kredito pagrįsti byloje nėra pateikta jokių rašytinių įrodymų. Be to, apelianto argumentas, kad atsižvelgiant į jo šiandienines gaunamas pajamas ir sumokėjus 800 Lt išlaikymą sūnums D. ir D., jam liktų 125 Lt, paneigiamas jo galimybe mokėti įsipareigojimą bankui, teikti išlaikymą savo nepilnametei, nekalbant apie savo ir šeimos poreikių patenkinimą. Pažymėtina ir tai, kad vaikui reikalingo išlaikymo dydžio nustatymas negali būti atliekamas likutiniu principu – tiek, kiek tėvas gali skirti vaiko išlaikymui po to, kai jo poreikiai bus patenkinti; vaiko teisėtas interesas gauti tinkamą išlaikymą ginamas prioritetiškai (CK 3.3 str. 1 d.). Tai, kad apeliantas išlaiko dar vieną nepilnametę dukrą A. ir turi įsipareigojimų bankui, nesudaro pagrindo atleisti nuo pareigos teikti išlaikymą nepilnamečiams sūnums. Remiantis išdėstytu, teisėjų kolegija konstatuoja, kad faktinės apelianto pajamos yra didesnės, nei nurodytos darbo užmokesčio pažymose, todėl nagrinėjamu atveju apeliantas vengia atskleisti realią savo turtinę padėtį. Todėl, bet kokios abejonės dėl tėvo turtinės padėties, teisėjų kolegijos vertintinos nepilnamečių vaikų interesų apsaugai.

63Teisėjų kolegijos vertinimu, apeliantas pats klaidingai interpretuoja teismo pasisakymą dėl jo žmonos darbo atsisakymo priežasčių. Pirmosios instancijos teismo nurodyta, kad per šių metų pirmą pusmetį L. N. 6 kartus atsisakė siūlomo darbo „su pateisinama priežastimi“. Jokiu būdu tai nereiškia darbo vietos atsisakymo, tačiau pačios L. N. nurodytą priežastį, dėl negalėjimo suderinti darbo ir vaiko pasiėmimo iš darželio, teismas pagrįstai laikė nepateisinama atsisakymo dirbti priežastimi.

64Pažymėtina, kad prigimtinės pareigos tinkamas nevykdymas negali būti pateisinamas tokiais argumentais kaip lėšų, būsto, darbo neturėjimu, tokie argumentai nelaikyti teisiškai pagrįstais. Apeliantas savo apeliaciniame skunde neįvardijo įtikinamų priežasčių, kodėl jam nepavyksta surasti geriau apmokamo darbo ar pajamų šaltinio, todėl argumentas, kad tai sąlygoja susiklosčiusi šalies ekonominė ir darbo rinkos padėtis, atmestinas kaip teisiškai nepagrįstas. Nagrinėjamojoje byloje nenustatyta, kad apeliantas objektyviai negali įsidarbinti kitoje darbovietėje, ar kitaip pagerinti savo materialinę padėtį (CPK 12 str., 178 str.). Apeliantas yra gan jauno amžiaus, darbingas, neturintis sveikatos problemų, turintis darbo rinkoje paklausią profesiją, todėl darytina išvada, kad atsakovo turtinę padėtį lemia paties požiūris į darbą ir savo socialinį statusą. Todėl, apeliantui tenkantis po 400 Lt dydžio išlaikymas sūnums D. ir D., negali būti pripažintas nepagrįstu, nepriklausomai nuo turtinės padėties, nes jis yra sveikas, darbingas ir nėra atleistas nuo pareigos jį teikti, apribojus tėvo valdžią sūnų atžvilgiu ir nustačius jiems globą. Pažymėtina ir tai, kad Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2010-11-18 sprendimu Nr. T-302 "Dėl ( - ) vaikų globos namuose teikiamos socialinės globos paslaugos kainos nustatymo „( - ) vaikų globos namuose teikiamos trumpalaikės/ilgalaikės socialinės globos paslaugos kaina vienam paslaugos gavėjui (vaikui) per mėnesį yra 2114 Lt, todėl atsižvelgiant ir į tai, priteisto išlaikymo dydis nėra nepagrįstas.

65Teismas nevertina apelianto nurodomų aplinkybių dėl teismo priteisto išlaikymo dydžio iš atsakovo D. J., kadangi tai negali būti šio apeliacinio skundo objektu.

66Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmos instancijos teismas teisingai aiškino ir taikė materialinės bei procesinės teisės normas, ir priėmė iš esmės pagrįstą bei teisėtą sprendimą, todėl jis paliktinas nepakeistas, nes tenkinti apeliacinį skundą jame nurodytais motyvais pagrindo nėra (LR CPK 326 str. 1d. 1p.).

67Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010 m. birželio 1 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2010 m. kovo 16 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010, ir kt.).

68Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinėje instancijoje

69Bylą nagrinėjant apeliacinėje instancijoje nepateikta bylinėjimosi išlaidas patvirtinančių dokumentų, todėl atmetus apelianto apeliacinį skundą, jos nepriteistinos.

70Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

71Šiaulių rajono apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 27 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 2. teismo posėdyje, apeliacine rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos... 5. 1) neterminuotai apriboti atsakovo S. N. tėvo valdžią vaikų D. N., gimusio... 6. 2) atskirti D. J., gimusį ( - ), nuo tėvo atsakovo D. J., atliekančio... 7. 3) nustatyti D. N., D. N. ir D. J. nuolatinę globą (rūpybą);... 8. 4) D. N., D. N. ir D. J. globėju (rūpintoju) bei turto administratoriumi... 9. 5) D. N., D. N. ir D. J. globos (rūpybos) vietą nustatyti ( - ) vaikų globos... 10. 6) priteisti iš atsakovo S. N. išlaikymą vaikams D. N. ir D. N.... 11. 7) priteisti iš atsakovo D. J. išlaikymą sūnui D. J. periodinėmis... 12. Ieškovas nurodė, kad atsakovas S. N. su R. N. Išsituokė ( - ), ( - ) ji... 13. Atsakovas S. N. su ieškiniu sutiko iš dalies. Sutiko, kad būtų apribota jo,... 14. Atsakovas D. J. atsiliepimo nepateikė.... 15. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 16. Šiaulių rajono apylinkės teismas 2012 m. lapkričio 27 d. sprendimu... 17. Neterminuotai apribojo atsakovo S. N., a. k ( - ), tėvo valdžią jo dviejų... 18. Neterminuotai apribojo atsakovo D. J., a. k. ( - ), tėvo valdžią jo... 19. Nepilnamečiams vaikams D. N., D. N. ir D. J. nustatė nuolatinę globą... 20. Nepilnamečių vaikų D. N., D. N., D. J. globėju (rūpintoju) bei turto... 21. Nepilnamečių vaikų D. N., D. N., D. J. globos (rūpybos) vietą nustatė ( -... 22. Priteisė iš atsakovo S. N. išlaikymą nepilnamečiams vaikams D. N. ir D. N.... 23. Priteisė iš atsakovo D. J. išlaikymą sūnui D. J. periodinėmis išmokomis... 24. Likusią ieškinio dalį atmetė.... 25. Sprendimo dalį dėl išlaikymo priteisimo nukreipė vykdyti skubiai.... 26. Priteisė iš atsakovo S. N. 288 Lt žyminio mokesčio ir 24,75 Lt pašto... 27. Priteisti iš atsakovo D. J. 234 Lt žyminio mokesčio ir 20,10 Lt pašto... 28. Teismo pažymėta, kad byloje nėra ginčo dėl to, kad D. N., D. N. ir D. J.... 29. Teismo nustatyta, kad atsakovas D. J. nuteistas 2010 m. vasario 1 d. ir dabar... 30. Atsižvelgdamas į tai, kad abu atsakovai savo laisva valia yra nusišalinę... 31. Todėl, be tėvų globos (rūpybos) likusiems nepilnamečiams vaikam D. N., D.... 32. Teismas akcentavo, kad byloje kilo ginčas dėl priteistino išlaikymo... 33. Bylos nagrinėjimo metu D. N. yra ( - ) m. (greitai sukaks ( - ) .), D. N. –... 34. Teismo nustatyta, kad atsakovas S. N. nuo 2005 m. spalio 3 d. dirba( - ) ;... 35. Atsakovas S. N. turi vidurinį išsilavinimą, rimtų sveikatos problemų... 36. Spręsdamas dėl nepilnamečiams vaikams priteistino išlaikymo dydžio ir... 37. Teismas sprendė, kad atsakovo S. N. mokėta išlaikymo suma (iki 2009 m.... 38. Nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d. MMA padidėjo. Ieškovas atitinkamos ieškinio... 39. Bylos nagrinėjimu metu D. yra ( - ) m. amžiaus. Iš pateiktų įrodymų... 40. Remiantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, tuo, kad... 41. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 42. Apeliaciniu skundu S. N. prašo panaikinti Šiaulių rajono apylinkės teismo... 43. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 44. 1. Apeliantas nurodo, kad teismas vertindamas argumentus dėl sūnų D. N. ir... 45. 2. Apeliantas nurodo, kad buvo priverstas sudaryti kreditorinį... 46. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ( - ) vaikų globos namai prašo Šiaulių... 47. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:... 48. Tėvų pareiga teikti vaikui išlaikymą yra imperatyvi ir jos nevykdymas... 49. Atsiliepimu į apeliacinį skundą Šiaulių rajono savivaldybės... 50. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:... 51. Tenkinant vaikų poreikius, yra reikalingos didesnės lėšos nei mažamečiams... 52. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 53. Apeliacinis skundas atmestinas.... 54. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal LR CPK 321 straipsnio 1 dalį apeliacinis... 55. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 56. Dėl priteisto išlaikymo dydžio... 57. Apeliantas nesutinka su teismo sprendimo dalimi, kuria priteistas išlaikymas... 58. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vienodą teismų praktiką... 59. Lietuvoje ratifikuota Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija (Konvencijos... 60. Teisėjų kolegija pažymi, kad sąžiningo ir rūpestingo asmens, kuris turi... 61. Nepagrįstu laikytinas apeliacinio skundo argumentas, kad teismas vertino tik... 62. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas S. N. nuo 2005 m. spalio 3 d. dirba (... 63. Teisėjų kolegijos vertinimu, apeliantas pats klaidingai interpretuoja teismo... 64. Pažymėtina, kad prigimtinės pareigos tinkamas nevykdymas negali būti... 65. Teismas nevertina apelianto nurodomų aplinkybių dėl teismo priteisto... 66. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmos instancijos teismas teisingai... 67. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti... 68. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinėje instancijoje... 69. Bylą nagrinėjant apeliacinėje instancijoje nepateikta bylinėjimosi... 70. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 71. Šiaulių rajono apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 27 d. sprendimą palikti...