Byla 2S-981-153/2016
Dėl pažeistų teisių gynimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Galina Blaževič teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka nagrinėdama ieškovės A. V. atskirąjį skundą dėl Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2016 m. sausio 26 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-28-810/2016 pagal ieškovės A. V. ieškinį atsakovams A. V., Z. V., tretiesiems asmenims UAB „Kauno saulėtekis“, AB „DNB bankas“, UAB „Baltic Reality Investments“, J. K., išvadą teikianti institucija – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kaišiadorių skyrius, dėl pažeistų teisių gynimo

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ginčas byloje kilo dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės.

4II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

5Kaišiadorių rajono apylinkės teismas 2016-01-26 nutartimi priėmė ieškovės A. V. atsisakymą ieškinio, civilinę bylą nutraukė, priteisė iš ieškovės A. V. atsakovei Z. V. 800 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Teismas tenkino atsakovų prašymą priteisti už atsiliepimo į ieškinį parengimą bei atstovavimą teismo posėdžiuose turėtų 800,00 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, atsižvelgdamas į tai, kad atsakovams bylos nagrinėjimo metu atstovavo advokatas, kad atsakovų procesinis elgesys buvo tinkamas, kad turėtos išlaidos neviršija nustatytų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 7, 8.2 punktuose nurodytų dydžių.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

7Atskirąjį skundą pateikė ieškovės atstovė advokatė J. Ž.. Atskirajame skunde prašo Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2016-01-26 nutarties dalį dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo panaikinti ir priimti naują sprendimą šioje dalyje – priteistas bylinėjimosi išlaidas mažinti maksimaliai. Nurodo, kad procesinio dokumento – atsiliepimo į ieškinį apimtis yra maža, o teismo posėdis šioje byloje vyko vieną kartą ir buvo parengiamasis, kuris truko trumpą laiką. Šios aplinkybės teismas neįvertino, kaip ir aplinkybės, kuri byloje buvo žinoma, kad tarp tų pačių šalių ginčas yra ne pirmas: Kaišiadorių rajono apylinkės teisme buvo nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-103-840/2015 dėl nuomos mokesčio iš A. V. priteisimo, ieškovais byloje buvo Z. V. ir A. V., kuriems atstovavo tas pats advokatas – E. P. S.. Taigi šios bylos ieškinio dalykas ir pagrindas atsakovų atstovui buvo žinomas. Apeliantės nuomone, prašoma priteisti suma yra neadekvati ir gerokai padidinta vertinant faktiškai atliktus darbus ir laiko sąnaudas, yra neprotinga. Atkreiptinas dėmesys, kad byla nebuvo sudėtinga, ji nebuvo nagrinėjama iš esmės, specialių žinių nereikėjo, bylos esmė kitai šaliai buvo žinoma.

8Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovai A. V. ir Z. V. prašo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad ieškinyje nurodytas ieškinio pagrindas buvo visiškai nesusijęs su ieškinio reikalavimais, todėl taip buvo apsunkinta atsakovų galimybė išsamiai atsikirsti į pareikštus reikalavimus, ir ši atsakovų pozicija buvo išsakyta atsiliepime nurodant, jog ieškinyje nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo tenkinti ieškinio. Su tokia atsiliepime išdėstyta atsakovų pozicija sutiko ir teismas, 2015-11-17 vykusiame parengiamajame posėdyje pasiūlydamas ieškovei sutikslinti ieškinį. Iki nustatyto termino ieškovė ieškinio nepatikslino, o vėliau pateikė ieškinio atsisakymą, kuris buvo išnagrinėtas žodinio proceso tvarka dalyvaujant atsakovų atstovui advokatui E. P. S. 2016-01-18 vykusio parengiamojo posėdžio metu. Šios nurodytos aplinkybės paneigia atskirojo skundo argumentus, jog procesinio dokumento – atsiliepimo į ieškinį, kuris buvo pateiktas teismui, apimtis yra maža, o teismo posėdis šioje byloje vyko vieną kartą ir truko trumpą laiką. Mano, kad skundžiama teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta visa apimtimi, todėl turi būti palikta galioti nepakeista.

9IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis).

12Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties dalis dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo nepriėmus byloje teismo sprendimo dėl ginčo esmės.

13Byloje ginčas iš esmės kilo tik dėl priteistų atsakovei iš ieškovės bylinėjimosi išlaidų dydžio, atskirajame skunde nėra argumentų dėl ieškovei tenkančios bylinėjimosi išlaidų atlyginimo naštos.

14Pagal bylos duomenis, atsakovų A. V. ir Z. V. atstovas advokatas E. P. S. 2015-11-17 pateikė pirmosios instancijos teismui prašymą priteisti iš ieškovės atsakovų turėtas 800 Eur atstovavimo išlaidas, kurias sudaro atsiliepimo į ieškinį parengimas ir atstovavimas teismo posėdžiuose, ir 2015-08-19 pinigų priėmimo kvitą. Pirmosios instancijos teismas prašomas 800 Eur atstovavimo išlaidas priteisė iš ieškovės atsakovei Z. V., tačiau, apeliantės nuomone, priteista suma yra žymiai per didelė, neatitinka rekomenduojamų priteisti atstovavimo išlaidų maksimalių dydžių.

15Nuo 2015 m. kovo 19 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas dėl 2004 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 1R-85 „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ pakeitimo (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1R-77 redakcija). Nuo 2015 m. kovo 19 d. rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių).

16Byloje yra 2015-08-24 pateiktas atsakovų atsiliepimas į ieškinį, taip pat atsakovų atstovas advokatas E. P. S. dalyvavo 2015-11-17 ir 2016-01-18 parengiamuosiuose teismo posėdžiuose. Remiantis Statistikos departamento pateikta informacija, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių) 2015 m. I ketvirtį sudarė 699,8 Eur, o III ketvirtį – 735,1 Eur.

17Advokato E. P. S. pateiktame prašyme dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo nurodyta, jog atstovavimo išlaidas sudaro ir atstovavimas teismo posėdžiuose. Atsakovų atstovas dalyvavo 2015-11-17 parengiamajame teismo posėdyje, trukusiame 25 min., ir 2016-01-18 parengiamajame teismo posėdyje, trukusiame 4 min., iš viso 29 min. Vadovaujantis Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo 9 punktu, už dalyvavimą nurodytuose teismo posėdžiuose užmokestis nepriteistinas.

18Remiantis 2015-03-19 redakcijos Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 8.2 p. (už atsiliepimą į ieškinį), nustatytas maksimalus koeficientas, kurio pagrindu yra Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių), yra 2,5 ir maksimalus užmokesčio dydis 1749,5 Eur (2,5 x 699,8 Eur). Apeliacinės instancijos teismas sutinka su atskirojo skundo argumentu, jog šioje nagrinėjamoje byloje atsakovų atstovui ruošiant atsiliepimą į ieškinį, atstovui faktinės aplinkybės jau buvo žinomos, į šalių santykius atstovas jau buvo įsigilinęs. Tačiau įvertinęs tai, kad prašomas priteisti 800 Eur yra daugiau nei dvigubai mažesnis dydis, nei rekomenduojamas priteisti maksimalus, teismas laiko nepagrįstais atskirojo skundo argumentus, jog priteista iš ieškovės neprotingai didelė, atsižvelgiant į faktiškai atliktus darbus ir laiko sąnaudas, suma.

19Remdamasis išdėstytomis faktinėmis ir teisinėmis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas priėjo išvadą, kad atsakovės atskirajame skunde išdėstyti argumentai nesudaro pagrindo keisti arba naikinti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, kuria paskirstytos bylinėjimosi išlaidos, todėl ji paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

20Atmetus ieškovės atskirąjį skundą, iš ieškovės priteistinos apeliacinės instancijos teisme turėtos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas), kurios, remiantis Kauno apygardos teismo raštinės pažyma (b. l. 31, t. 2), sudaro 12,93 Eur.

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

22Kauno apylinkės teismo 2016 m. sausio 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

23Priteisti iš ieškovės A. V. (a. k. ( - ) 12,93 Eur (dvylika eurų devyniasdešimt trys ct) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybei. Valstybei priteista suma mokėtina į išieškotojos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (į. k. 188659752) biudžeto surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas – 5660.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Galina Blaževič... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ginčas byloje kilo dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, kai byla baigiama... 4. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 5. Kaišiadorių rajono apylinkės teismas 2016-01-26 nutartimi priėmė... 6. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 7. Atskirąjį skundą pateikė ieškovės atstovė advokatė J. Ž.. Atskirajame... 8. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovai A. V. ir Z. V. prašo atskirąjį... 9. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 10. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 12. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties dalis dėl bylinėjimosi išlaidų... 13. Byloje ginčas iš esmės kilo tik dėl priteistų atsakovei iš ieškovės... 14. Pagal bylos duomenis, atsakovų A. V. ir Z. V. atstovas advokatas E. P. S.... 15. Nuo 2015 m. kovo 19 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos teisingumo ministro... 16. Byloje yra 2015-08-24 pateiktas atsakovų atsiliepimas į ieškinį, taip pat... 17. Advokato E. P. S. pateiktame prašyme dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 18. Remiantis 2015-03-19 redakcijos Rekomendacijų dėl civilinėse bylose... 19. Remdamasis išdėstytomis faktinėmis ir teisinėmis aplinkybėmis,... 20. Atmetus ieškovės atskirąjį skundą, iš ieškovės priteistinos... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1... 22. Kauno apylinkės teismo 2016 m. sausio 26 d. nutartį palikti nepakeistą.... 23. Priteisti iš ieškovės A. V. (a. k. ( - ) 12,93 Eur (dvylika eurų...