Byla 2A-158/2013
Dėl skolos priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Rasos Gudžiūnienės, Gintaro Pečiulio ir Donato Šerno (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo V. Č. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 1 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. B2-3487-431/2011, pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kalnapilio – Tauro grupė“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Agasi and Viktor Company“ ir V. Č. dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

42010 m. birželio 23 d. ieškovas UAB „Kalnapilio-Tauro grupė“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu dėl skolos priteisimo, kuriuo prašė solidariai iš atsakovų UAB „Agasi and Viktor company“ ir V. Č. priteisti 88 352,95 Lt skolos, 20,99 Lt delspinigių – viso 88 373,94 Lt, bylinėjimosi išlaidas – 2 651 Lt žyminio mokesčio ir 1 996,50 Lt išlaidas už teisines paslaugas; priteisti iš atsakovo UAB „Agasi and Viktor company“ 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; taip pat priteisti iš atsakovo V. Č. 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovams UAB „Agasi and Viktor company“ ir V. Č. priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą bei pinigines lėšas, esančias tiek pas atsakovus, tiek pas trečiuosius asmenis ieškinio sumai.

5Ieškinyje nurodė, kad 2008 m. gegužės 12 d. sudarė su atsakovu UAB „Agasi and Victor Company“ tiekimo sutartį Nr.V665-20080512/01 (toliau - Sutartis) ir šios sutarties priedą - susitarimą dėl nuolaidos taikymo (toliau - Susitarimas). Šia Sutartimi ieškovas įsipareigojo tiekti atsakovui prekes, o atsakovas - prekes priimti ir apmokėti Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka. Pagal sutarties priedo – susitarimo 5.1. punktą, ieškovas avansu sumokėjo atsakovui 75 000,00 Lt plius PM – viso 88 500,00 Lt.

6Prievolių, kylančių iš Sutarties, įvykdymo užtikrinimui 2008 m. gegužės 12 d. tarp ieškovo ir atsakovo V. Č. buvo sudaryta laidavimo sutartis Nr. 204 (toliau- Laidavimo sutartis), kuria laiduotojas V. Č. laidavo ieškovui pagal tarp ieškovo ir atsakovo UAB „Agasi and Viktor Company“ sudarytą tiekimo sutartį bei jos priedą - susitarimą dėl nuolaidos taikymo: jeigu atsakovas neįvykdys ar netinkamai įvykdys prievolę, ją įvykdys laiduotojas V. Č. .

7Už parduotas prekes atsakovui UAB „Agasi and Viktr Company“ ieškovas išrašė bei pateikė apmokėjimui PVM sąskaitas- faktūras, kurių atsakovas neapmokėjo iki ieškinio pateikimo teismui dienos. 2010 m. balandžio 12 d. ieškovas atsakovui UAB „Agasi and Viktor Company“ už tarą išrašė bei pateikė apmokėjimui PVM sąskaitą faktūrą Nr.0638320 363,00 Lt sumai, kurios atsakovas taipogi neapmokėjo iki ieškinio pateikimo teismui dienos. 2010 m. balandžio 9 d. ieškovas išsiuntė atsakovui UAB „Agasi and Viktor Company“ pretenziją ir pranešimą apie sutarties nutraukimą. Atsakovui UAB „Agasi and Viktor Company“ nevykdant sutartinių įsipareigojimų, 2010 m. balandžio 27 d. pranešimu ieškovas kreipėsi į atsakovą V. Č. ir paprašė įvykdyti prievolę už UAB „Agasi and Viktor Company“, tačiau iki ieškinio pateikimo teismui dienos atsakovas V. Č. nesureagavo į ieškovo raginimą.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2011 m. liepos 1 d. sprendimu bylą reikalavimų atsakovui UAB „Agasi and Viktor Company“ dalyje nutraukė. Ieškinį patenkino visiškai - priteisė UAB „Kalnapilio - Tauro grupė“ iš solidariai pagal prievolę atsakingo V. Č. 88 352,95 Lt skolos, 20,99 Lt delspinigių, 3 323 Lt bylinėjimosi išlaidų, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2010 m. birželio 23 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

10Teismas pažymėjo, kad Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 26 d. nutartimi atsakovui UAB „Agasi and Viktor Company“ iškelta bankroto byla, 2011 m. vasario 2 d. nutartimi patvirtintas ieškovo kreditorinis reikalavimas 88 352,95 Lt sumai. Teismas konstatavo, kad ieškovo reikalavimas atsakovui UAB „Agasi and Viktor Company“ dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu yra patenkintas įmonės bankroto byloje pagal Įmonių bankroto įstatymo nuostatas, todėl šioje byloje dėl minėto reikalavimo byla nutrauktina CPK 293 straipsnio 3 punkto pagrindu.

11Teismas nurodė, jog pagal 2008 m. gegužės 12 d. sudarytos laidavimo sutarties Nr. 204 sąlygas, jeigu skolininkas prievolės neįvykdo ar ją įvykdo netinkamai, jis ir laiduotojas atsako kreditoriui solidariai (4 p.). Pagal CK 6.76 ir CK 6.81 straipsnių nuostatas, kai prievolė neįvykdyta, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai. Pagal CK 6.6 straipsnio 4 dalies normą, jeigu skolininkų pareiga yra solidari, tai kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį. Solidariosios atsakomybės esmė ta, kad visi bendraskoliai atsako visa skolos suma (CK 6.6. str. 6 d.). Atsižvelgdamas į šį teisinį reglamentavimą, teismas pažymėjo, kad nagrinėjamoje byloje laiduotojas turi atsakyti pagal pareikštą ieškinį nepriklausomai nuo to, kad pirmiau minėta tvarka yra patenkintas reikalavimas iš skolininko.

12Teismas pažymėjo, jog laidavimo sutarties 6 punktu šalys susitarė, kad pagal šią sutartį kreditoriui priklausančios sumos turi būti išmokėtos tik gavus raštišką kreditoriaus pranešimą kartu su skolininko įsipareigojimų nevykdymą patvirtinančiais dokumentais. Nurodė, kad laidavimo terminas yra neatsiejamai susijęs su ieškovo ir atsakovo sudarytos tiekimo sutarties galiojimo terminais bei šioje sutartyje numatytais apmokėjimo už patiektas prekes terminais. Būtent dėl tiekimo sutartyje numatytų atsiskaitymo terminų laidavimo sutartyje yra nuostatos, nustatančios laiduotojo atsakomybę už skolininko prievolės kreditoriui nevykdymą ar netinkamą vykdymą. Netinkamas vykdymas, kaip ir nevykdymas, iš esmės yra siejamas su skolininko atsiskaitymu nurodytais terminais. Pagal laidavimo sutartį, jeigu skolininkas per 5 dienas nepadengia įsiskolinimų kreditoriui, laiduotojas per 5 dienas po kreditoriaus raštiško pranešimo įsipareigoja padengti kreditoriui skolininko įsiskolinimą. Taigi, kreditorius gali reikalauti iš laiduotojo prievolės įvykdymo už skolininką ne bet kada, o tik pastarajam pažeidus tiekimo sutartyje numatytus atsiskaitymo terminus. Todėl, esant nustatytai solidariai skolininko ir laiduotojo atsakomybei, tiekimo sutartyje numatyti terminai atitinkamai galioja ir laiduotojui, o kreditoriaus pranešimas laiduotojui per nustatytą terminą apie jam kilusią pareigą vykdyti laidavimo sutartyje prisiimtus įsipareigojimus neturėtų būti vertinamas kaip prievolės įvykdymas pareikalavimo momentu traktuojant, kad kitokio susitarimo nėra. Pasak teismo, būtent kitoks susitarimas yra ir jis yra apibrėžtas tiekimo sutartyje ir solidarios atsakomybės prisiėmime.

13Teismas pažymėjo, kad pačios laidavimo sutarties 9 punkte yra aiškiai nurodyta, kad laidavimo sutartis galioja iki tol, kol bus įvykdyti visi skolininko ir/ar laiduotojo įsipareigojimai, nurodyti šioje laidavimo sutartyje. Skolininkas ir laiduotojas yra bendraskoliai, kurie yra įsipareigoję atsakyti pagal prievolę kreditoriui iki to laiko, kada bus įvykdyta visa prievolė (CK 6.6 str. 6 d.). Pagal kasacinio teismo praktiką, kai laiduotojas ir kreditorius yra susitarę, jog laidavimas galioja iki visiško paskolos grąžinimo, CK nustatyti laidavimo pabaigos terminai netaikomi. Tai reiškia, kad laidavimas galioja tol, kol bus įvykdyta visa užtikrinta prievolė, nes laiduotojas laisva valia siekė tokių teisinių padarinių. Tokia sutartyje nustatyta laidavimo sąlyga, teismo teigimu, neprieštarauja CK nuostatoms, yra teisėta, todėl sutarties šalims sukuria atitinkamas teises ir pareigas (CK 1.136, 6.3 str., 6.70 str. 1 d., 6.156 str. 4, 5 d.). Šalių susitarimas, kad laidavimas galioja iki visiško prievolės įvykdymo, teismo vertinimu, išreikštas aiškiai ir nedviprasmiškai, todėl tiek laiduotojui, tiek kreditoriui turėjo būti aišku, kokią atsakomybę laiduotojas prisiima suteikdamas kito asmens kreditoriui laidavimą ir užtikrindamas skolininko prievolę, kokia apimtimi ir terminais atsako laiduotojas. Taip pat teismas nurodė, jog kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek pagrindinis skolininkas ir laiduotojas bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį. Praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą, skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą įstatymų ar sutartyje nustatytas palūkanas (CK 6.261 str.). Šios palūkanos turi būti sumokamos visais atvejais, kai vėluojama sumokėti, t. y. jos atlieka kreditoriaus nuostolių kompensavimo funkciją ir tampa skolos dalimi. Teismas konstatavo, kad vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, skolininkas privalo mokėti įstatymų ar sutarties nustatytas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

15Apeliaciniu skundu atsakovas V. Č. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 1 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atsakovo V. Č. atžvilgiu atmesti. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

161. Apeliantas nebuvo tiekimo sutarties šalis, todėl sprendžiant dėl jo, kaip laiduotojo atsakomybės ieškovui, būtina analizuoti laidavimo sutarties turinį, o ne plečiamai aiškinti tiekimo sutarties nuostatas, jas siejant su pagrindinę prievolę nustatančio sandorio turiniu.

172. Tarp ieškovo ir atsakovo sudarytoje laidavimo sutartyje nėra numatyta, kad laidavimas galioja iki visų tiekimo sutartyje numatytų prievolių tinkamo įvykdymo. Teismų praktikoje yra suformuluota taisyklė, jog šalių susitarimas, kad laidavimas galioja iki visiško prievolės įvykdymo, turi būti išreikštas aiškiai ir nedviprasmiškai. Laidavimo sutartyje nėra aiškiai ir nedviprasmiškai įtvirtinta, kad laidavimas galioja iki visiško prievolės įvykdymo. Vadinasi, laidavimas turi būti vertinamas kaip neterminuotas.

183. Laiduota buvo neterminuotam laikui ir laidavimo sutartyje nesusitarta dėl laidavimo galiojimo iki visiško užtikrintų bendrovės prievolių pagal tiekimo sutartį ir susitarimą dėl nuolaidų įvykdymo - laidavimas siejamas su ieškovo pareikalavimu, todėl apelianto, kaip laiduotojo, atsakomybė ieškovo atžvilgiu baigėsi suėjus dvejiems metams, t. y. 2010 m. gegužės 12 d.

194. Pirmosios instancijos teismo argumentai, kuriais atsakovo laidavimas pripažįstamas terminuotu, o jo terminas siejamas su pagrindinės prievolės įvykdymo terminu, yra nepagrįsti ir neteisėti. Pasibaigus apelianto laidavimui ieškovo atžvilgiu, jis negali būti laikomas solidariai atsakingu ieškovui už bendrovės prievoles.

20Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovo BUAB „Agasi and Viktor Company“ administratoriaus įgaliotas asmuo nurodo, kad patvirtinus ieškovo 88 352,95 Lt finansinį reikalavimą atsakovo bankroto byloje, ginčo tarp ieškovo ir atsakovo BUAB „Agasi and Viktor Company“ nėra, todėl byla atsakovo atžvilgiu nutrauktina.

21Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovo atstovė advokatė Gabija Jurgita Streckienė prašo atsakovo apeliacinį skundą atmesti, Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 1 d. sprendimą palikti nepakeistą bei priteisti iš atsakovo ieškovo naudai visas bylinėjimosi ir teisinės pagalbos išlaidas. Nurodo, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai neatsižvelgė į atsakovo poziciją dėl neva tarp šalių susiklosčiusio neterminuoto laidavimo bei CK 6.89 straipsnyje numatyto naikinamojo termino taikymo ir priėmė pagrįstą bei teisėtą sprendimą tenkindamas ieškovo ieškinį.

22Teisėjų kolegija konstatuoja:

23Apeliacinis skundas netenkintinas. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 1 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

24IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

25Pagal Lietuvos Respublikos CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus apeliacinio skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai.

26Šioje byloje nagrinėjamas ginčas kilo dėl laiduotojo atsakovo V. Č. atsakomybės už pagrindinio skolininko prievolę.

27Ieškovo UAB „Kalnapilio-Tauro grupė“ ieškinį atsakovo V. Č. atžvilgiu pirmosios instancijos teismas patenkino, konstatavęs, kad dėl ieškovo prašomų priteisti skolos sumų dydžio ginčo nėra ir atsakovas, kaip laiduotojas, turi atsakyti pagal pareikštą ieškinį.

28Nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu, kuriuo ieškovui UAB „Kalnapilio - Tauro grupė“ iš atsakovo V. Č. , kaip pagal prievolę atsakingo solidariai su pagrindiniu skolininku UAB „Agasi and Viktor company“, priteista 88 352,95 Lt skolos, 20,99 Lt delspinigių, 3 323 Lt bylinėjimosi išlaidų, 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2010 m. birželio 23 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, atsakovas V. Č. savo apeliaciniame skunde teigia, kad sudaryta laidavimo sutartimi jis laidavo neterminuotam laikui ir laidavimo sutartyje nėra susitarta dėl laidavimo galiojimo iki visiško užtikrintų bendrovės prievolių pagal tiekimo sutartį ir susitarimą dėl nuolaidų įvykdymo. Apelianto teigimu, laidavimas yra siejamas su ieškovo pareikalavimu, todėl jo, kaip laiduotojo, atsakomybė ieškovo atžvilgiu baigėsi suėjus dvejiems metams, t. y. 2010 m. gegužės 12 d. ir pasibaigus apelianto laidavimui ieškovo atžvilgiu, jis negali būti laikomas solidariai atsakingu ieškovui už bendrovės prievoles.

29Atsižvelgdama į šiuos bei kitus atsakovo apeliacinio skundo argumentus, teisėjų kolegija pažymi, jog pagal įstatymą prievolių įvykdymo užtikrinimas - tai civilinė teisinė priemonė, suteikianti kreditoriui papildomų garantijų, kad jo reikalavimas bus patenkintas, taip pat skatinanti skolininką prievolę įvykdyti tinkamai. Laidavimo, kaip prievolių įvykdymo užtikrinimo būdo, samprata pateikta CK 6.76 straipsnio 1 dalyje, kurioje nustatyta, kad laidavimo sutartimi laiduotojas už atlyginimą ar neatlygintinai įsipareigoja atsakyti kito asmens kreditoriui, jeigu tas asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės. Laidavimas padidina tikimybę, kad prievolė kreditoriui bus įvykdyta, nes, skolininkui jos neįvykdžius, kreditorius gali savo reikalavimą pareikšti laiduotojui. Pagal CK 6.81 straipsnio 1 dalies nuostatą, skolininkui neįvykdžius pagrindinės prievolės, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis. Solidarioji laiduotojo pareiga atsiranda tik tuo atveju, jeigu prievolės ar jos dalies neįvykdo pagrindinis skolininkas (CK 6.76 str. 1 d.). Solidariosios laiduotojo pareigos ypatumas yra tas, kad tokiu atveju laiduotojas nedisponuoja teise reikalauti, jog kreditorius pirmiausia nukreiptų išieškojimą į konkretų pagrindinio skolininko turtą (CK 6.80 str. 2 d.), priešingai, kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek pagrindinis skolininkas ir laiduotojas bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį (CK 6.6 str. 4 d.).

30Nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, kad 2008 m. gegužės 12 d. ieškovas su atsakovu UAB „Agasi and Viktor Company“ sudarė Tiekimo sutartį Nr.V665-20080512/01 (toliau -Sutartis) (27-29 b. l., 1 tomas) ir šios sutarties Priedą - Susitarimą dėl nuolaidos taikymo (toliau -Susitarimas) (30-34 b. l., 1 tomas). Sutartimi ieškovas įsipareigojo tiekti atsakovui UAB „Agasi and Viktor Company“ prekes, o atsakovas įsipareigojo prekes priimti ir už jas sumokėti Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.

31Byloje nustatyta, kad prievolių, kylančių iš Sutarties, įvykdymo užtikrinimui, 2008 m. gegužės 12 d. tarp ieškovo UAB „Kalnapilio-Tauro grupė“ ir atsakovo V. Č. buvo sudaryta laidavimo sutartis Nr. 204 (toliau- Laidavimo sutartis) (35 b. l., 1 tomas). Laidavimo sutartimi laiduotojas V. Č. laidavo ieškovui pagal tarp ieškovo ir atsakovo UAB „Agasi and Viktor Company“ sudarytą Tiekimo sutartį bei jos Priedą-Susitarimą dėl nuolaidos taikymo (1 p.). Laidavimo sutarties 4 punkte nustatyta, kad jeigu skolininkas prievolės neįvykdo ar ją įvykdo netinkamai, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui solidariai.

32Kaip jau minėta, pagal CK 6.76 ir 6.81 straipsnių nuostatas, kai prievolė neįvykdyta, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, jeigu sutartyje nenustatyta kitaip, o pagal CK 6.6 straipsnio 4 dalį, jeigu skolininkų pareiga yra solidari, tai kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį. Solidariosios atsakomybės esmė ta, kad visi bendraskoliai atsako visa skolos suma (CK 6.6. str. 6 d.). Atsižvelgiant į aptartą teisinį reglamentavimą, pirmosios instancijos teismas šioje byloje padarė pagrįstą išvadą, kad atsakovas V. Č. , kaip laiduotojas, turi atsakyti pagal pareikštą ieškinį nepriklausomai nuo to, kad ieškovo reikalavimas atsakovui UAB „Agasi and Viktor Company“ yra patenkintas įmonės bankroto byloje pagal Įmonių bankroto įstatymo nuostatas, t. y. įtraukiant ieškovą į šios įmonės kreditorių sąrašą.

33Teisėjų kolegija pažymi, jog , 2008 m. gegužės 12 d. tarp ieškovo UAB „Kalnapilio-Tauro grupė“ ir atsakovo V. Č. sudarytos laidavimo sutarties 9 punkte nedviprasmiškai ir aiškiai nurodyta, kad laidavimo sutartis yra neatšaukiama ir galioja iki tol, kol bus įvykdyti visi skolininko ir/ar laiduotojo įsipareigojimai, nurodyti šioje laidavimo sutartyje. Laidavimo sutarties 6 punktu šalys susitarė, kad pagal šią laidavimo sutartį kreditoriui priklausančios sumos turi būti išmokėtos tik gavus raštišką kreditoriaus pranešimą kartu su skolininko įsipareigojimų nevykdymą patvirtinančiais dokumentais. Bylos duomenys patvirtina, jog 2010 m. balandžio 9 d. ieškovas išsiuntė atsakovui UAB „Agasi and Viktor Company“ pretenziją ir pranešimą apie sutarties nutraukimą (45 b. l., 1 tomas). Atsakovui UAB „Agasi and Viktor Company“ nevykdant sutartinių įsipareigojimų, 2010 m. balandžio 27 d. pranešimu Nr. 01-097 ieškovas kreipėsi į atsakovą V. Č. ir paprašė įvykdyti prievolę už atsakovą UAB „Agasi and Viktor Company“ (48 b. l., 1 tomas).

34Pažymėtina, kad tuo atveju, kai laiduotojas ir kreditorius yra susitarę, jog laidavimas galioja iki visiško prievolės įvykdymo, tai CK 6.89 straipsnio 1 dalyje nustatytas laidavimo pabaigos terminas negali būti taikomas.

35Šioje normoje nustatytas laidavimo pabaigos terminas taikomas tuo atveju, kai buvo laiduota nenustatytam laikui, taip pat kai terminas nenurodytas arba apibūdintas pareikalavimo momentu. Nagrinėjamu atveju, kaip jau minėta, laidavimo terminas yra apibrėžtas visų laidavimo sutartyje nurodytų skolininko ir laiduotojo įsipareigojimų įvykdymu. Tai reiškia, kad laidavimas galioja tol, kol bus įvykdyta visa užtikrinta prievolė, nes laiduotojas laisva valia siekė tokių teisinių padarinių. Susitarimas, kad laidavimas galioja iki visiško prievolės įvykdymo, yra išreikštas aiškiai ir nedviprasmiškai, todėl tiek laiduotojui, tiek kreditoriui turėjo būti aišku, kokią atsakomybę laiduotojas prisiima, suteikdamas kreditoriui kito asmens prievolių įvykdymo užtikrinimą laidavimo forma ir užtikrindamas skolininko prievolę tokia pat apimtimi ir terminais, kokia apimtimi ir terminais atsako pats skolininkas. Taigi, apelianto argumentas, kad jo prievolė pagal laidavimo sutartį pasibaigė 2010 m. gegužės 12 d., t. y. suėjus dvejiems metams nuo šios sutarties sudarymo, yra nepagrįstas.

36Teisėjų kolegija pažymi, jog Laidavimo sutarties 7 punktu apeliantas, kaip laiduotojas, įsipareigojo, kad tuo atveju, jei skolininkas per 5 dienas nepadengs įsiskolinimų kreditoriui, jis per 5 dienas po kreditoriaus raštiško pranešimo padengs kreditoriui skolininko įsiskolinimą. Taigi ieškovas, kaip kreditorius, įgijo teisę reikalauti iš laiduotojo prievolės įvykdymo už skolininką ne bet kada, o tik pastarajam pažeidus Sutartyje numatytus atsiskaitymo terminus ir įsipareigojo apie tai pranešti laiduotojui. Todėl, esant nustatytai solidariai skolininko ir laiduotojo atsakomybei, pagrindinėje Sutartyje nustatyti prievolės įvykdymo terminai atitinkamai galioja ir laiduotojui, o kreditoriaus įsipareigojimas per nustatytą terminą pranešti laiduotojui apie jam kilusią pareigą vykdyti laidavimo sutartyje prisiimtus įsipareigojimus negali būti vertinamas kaip laidavimo prievolės įvykdymo termino apibūdinimas pareikalavimo momentu, traktuojant, kad kitokio susitarimo nėra. Būtent, kitoks susitarimas yra ir jis yra apibrėžtas Laidavimo sutarties 9 punkte, t. y. laidavimo galiojimą nustatant iki visų skolininko ir laiduotojo įsipareigojimų pagal tiekimo sutartį ir jos priedą įvykdymo.

37Šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių bei argumentų pagrindu teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai įvertino faktinius bylos duomenis ir tinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes, bei, tinkamai pritaikęs materialinės teisės normas, priėmė iš esmės teisėtą ir pagrįstą sprendimą, t. y. ieškinį dėl iš solidariai pagal prievolę atsakingo atsakovo V. Č. 88 373,94 Lt skolos, bylinėjimosi išlaidų bei palūkanų priteisimo patenkino pagrįstai. Pagrindų, nurodytų Civilinio proceso kodekso 329 bei 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti naikinamas apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais, o taip pat CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų teisėjų kolegija nenustatė.

38Pagal CPK 98 straipsnio 1 dalies nuostatą, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Šios nuostatos taikomos ir priteisiant išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo apeliacinės instancijos teisme.

39Ieškovas UAB „Kalnapilio-Tauro grupė“ atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą prašo priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas ir kartu su atsiliepimu pateikė šias išlaidas ir jų dydį pagrindžiančius įrodymus, pagal kuriuos jis patyrė 2420 Lt bylinėjimosi išlaidų (45-46 b. l., 2 tomas).

40CPK 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose.

41Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 8.11 punkte nustatyta, jog už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą neturėtų būti priteisiama daugiau kaip 1,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimalios mėnesinės algos. Todėl teisėjų kolegija, atmetusi atsakovo apeliacinį skundą, iš atsakovo ieškovui priteisia tik dalį prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidų sumos – t. y. 1200 Lt (CPK 98 str.).

42Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

43Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 1 d. sprendimą palikti nepakeistą.

44Priteisti iš atsakovo V. Č. (a. k. ( - ) gyv. ( - )) ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Kalnapilio - Tauro grupė“ (j. a. k. 121958128, adresas – Taikos al. 1, Panevėžys) 1 200 Lt bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. 2010 m. birželio 23 d. ieškovas UAB „Kalnapilio-Tauro grupė“ kreipėsi... 5. Ieškinyje nurodė, kad 2008 m. gegužės 12 d. sudarė su atsakovu UAB... 6. Prievolių, kylančių iš Sutarties, įvykdymo užtikrinimui 2008 m. gegužės... 7. Už parduotas prekes atsakovui UAB „Agasi and Viktr Company“ ieškovas... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. liepos 1 d. sprendimu bylą reikalavimų... 10. Teismas pažymėjo, kad Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 26 d.... 11. Teismas nurodė, jog pagal 2008 m. gegužės 12 d. sudarytos laidavimo... 12. Teismas pažymėjo, jog laidavimo sutarties 6 punktu šalys susitarė, kad... 13. Teismas pažymėjo, kad pačios laidavimo sutarties 9 punkte yra aiškiai... 14. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 15. Apeliaciniu skundu atsakovas V. Č. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 16. 1. Apeliantas nebuvo tiekimo sutarties šalis, todėl sprendžiant dėl jo,... 17. 2. Tarp ieškovo ir atsakovo sudarytoje laidavimo sutartyje nėra numatyta, kad... 18. 3. Laiduota buvo neterminuotam laikui ir laidavimo sutartyje nesusitarta dėl... 19. 4. Pirmosios instancijos teismo argumentai, kuriais atsakovo laidavimas... 20. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovo BUAB „Agasi and Viktor Company“... 21. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovo atstovė advokatė Gabija Jurgita... 22. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 23. Apeliacinis skundas netenkintinas. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 1... 24. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 25. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos... 26. Šioje byloje nagrinėjamas ginčas kilo dėl laiduotojo atsakovo V. Č.... 27. Ieškovo UAB „Kalnapilio-Tauro grupė“ ieškinį atsakovo V. Č. atžvilgiu... 28. Nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu, kuriuo ieškovui UAB... 29. Atsižvelgdama į šiuos bei kitus atsakovo apeliacinio skundo argumentus,... 30. Nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, kad 2008 m. gegužės 12 d.... 31. Byloje nustatyta, kad prievolių, kylančių iš Sutarties, įvykdymo... 32. Kaip jau minėta, pagal CK 6.76 ir 6.81 straipsnių nuostatas, kai prievolė... 33. Teisėjų kolegija pažymi, jog , 2008 m. gegužės 12 d. tarp ieškovo UAB... 34. Pažymėtina, kad tuo atveju, kai laiduotojas ir kreditorius yra susitarę, jog... 35. Šioje normoje nustatytas laidavimo pabaigos terminas taikomas tuo atveju, kai... 36. Teisėjų kolegija pažymi, jog Laidavimo sutarties 7 punktu apeliantas, kaip... 37. Šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių bei argumentų pagrindu teisėjų... 38. Pagal CPK 98 straipsnio 1 dalies nuostatą, šaliai, kurios naudai priimtas... 39. Ieškovas UAB „Kalnapilio-Tauro grupė“ atsiliepimu į atsakovo apeliacinį... 40. CPK 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su... 41. Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų... 42. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 43. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 1 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 44. Priteisti iš atsakovo V. Č. (a. k. ( - ) gyv. ( - )) ieškovui uždarajai...