Byla 2-1092-71/2011

1Šiauliu apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseja Regina Agota Gutauskiene, sekretoriaujant Dijanai Drizgienei, dalyvaujant ieškovui bankrutuojancios UAB Euda“ bankroto administratoriui E. Š.(b.l. 51); atsakovo UAB „Autostartas“ atstovui advokatui M. B. (b.l. 21),

2viešame teismo posedyje, žodinio proceso tvarka, išnagrinejo civiline byla pagal ieškovo bankrutuojancios UAB „Euda“ pareikšta ieškini atsakovui UAB „Autostartas“ del 12000,00 Lt skolos priteisimo ir, n u s t a t e :

3Ieškovas BUAB „Euda“ bankroto administratorius pareiške ieškini 2011-07-07 atsakovui UAB „Autostartas“ ir praše priteisti iš atsakovo 12000,00 Lt skolos pagal PVM saskaita faktura Nr. 0727477 už suteiktas atsakovui suteiktas transporto pervežimo paslaugas (b.l. 2).

4Teismo posedžio metu ieškovo atstovas ieškini palaike ir praše ji tenkinti, nurode, kad patikrinus bankrutuojancios UAB „Euda“ buhalterine apskaita buvo rasta 2001-07-09 dienos neapmoketa PVM saskaita faktura Nr. 0727477 už 12000,00 Lt. Nurode, kad bankrutuojancios UAB „Euda“ bankroto administratoriui 2011-06-03 pareiškus atsakovui pretenzija ir pareikalavus apmoketi 2001-07-09 PVM saskaita faktura už suteiktas pervežimo paslaugas, atsakovas atsisake pretenzija priimti. Saskaitos neapmokejo, todel prašo ieškini tenkinti.

5Atsakovas UAB „Autostartas“ atsiliepimu 2011-08-04 i ieškini praše ieškini atmesti kaip nepagrista, nurode, kad pervežimo sutartis su ieškovu buvo sudaryta prieš 10 metu, tad reikšti pretenzijas net del rastos PVM saskaitos fakturos, kuri buvo išrašyta remiantis 2001-06-07 kroviniu pervežimo sutartimi nera teisinio pagrindo. Nurode, kad bankroto administratorius piktnaudžiauja procesine teise kreiptis i teisma su ieškiniu, nemokant žyminio mokescio. Ieškinys pareikštas praleidus senaties termina, nustatyta CMR konvencijoje. Taip pat atsiliepime nurode, kad tarp šaliu buvo žodinis susitarimas nereikšti viena kitai pretenziju, nes pristatytas krovinys buvo visiškai sugadintas (b.l. 18-19).

6Teismo posedžio metu atsakovo atstovas advokatas M. B. praše ieškini atmesti, taikyti ieškinio senati, nes ieškovas pareiške ieškini neisigilines i situacija, o tik del formalios aplinkybes egzistavimo – saskaitos buvimo. Nurode, kad prieš dešimt metu ieškovas pristate visiškai sugadinta krovini – 20 tonu mesos gaminiu. Krovinys buvo vežamas netinkamomis salygomis ne +2 iki +4 C, o + 10 C temperaturoje. Del šio pervežimo atsakovas 2002-01-31 buvo pareiškes pretenzija ieškovui del sugadinto krovinio. Del tokios priežasties šalys susitare padaryti užskaitas, – atsakovas nemokes už pervežima, o ieškovas nemokes už sugadinta krovini. Per dešimt metu del krovinio sugadinimo atsakovas ieškinio nereiške ieškovui, o ieškovas nereiške pretenziju atsakovui del pervežimo. Ta patvirtina tarp šaliu 10 metu trukusi tyla, t.y. pretenziju nebuvimas. Atsakovas prašo taikyti ieškinio senaties termina, numatyta Tarptautinio kroviniu vežimo keliais sutarties konvencijoje (CMR).

7Ieškinys atmestinas.

8Teismo nustatytos faktines bylos aplinkybes ir priimamo sprendimo motyvai

9Šiauliu apygardos teismo 2010 m. lapkricio 15 dienos nutartimi ieškovui UAB „Euda“ iškelta bankroto byla ir bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Administratoriai LT“ (b.l. 39-42).

10Pateiktais rašytiniais irodymais yra nustatyta, kad 2001 m. birželio 7 diena šalys pasiraše kroviniu pervežimo sutarti vienkartiniam pervežimui, pagal kuria ieškovas isipareigojo pervežti krovinius, o atsakovas sumoketi už atlikta pervežima 12000,00 Lt (b.l. 10-11). Atsakovas 2002-01-31 pareiške pretenzija ieškovui, del krovinio sugadinimo ir pareikalavo sumoketi atsakovui patirtus nuostolius už sugadinta krovini 12000,00 Lt (b.l. 20). Kad ieškovas UAB „Euda“ butu pareiškes pretenzija atsakovui ir pareikalaves apmoketi už suteiktas pervežimo paslaugas byloje nera, todel tiketina, kad šalys susitare padaryti užskaitas ir viena kitai nebereikšti pretenziju del pervežimo bei krovinio sugadinimo. Kadangi ieškini pareiške bankroto administratorius atsakovas prašo taikyti ieškinio senaties termina, numatyta Tarptautinio kroviniu vežimo keliais sutarties konvencijoje (CMR). Byloje yra pateikta tik bankroto administratoriaus 2011-06-03 pretenzija del PVM saskaitos apmokejimo už atlikta pervežima (b.l. 3), taciau irodymu, kad del šio pervežimo butu pareikšta istatymo nustatytu laiku ir tvarka pretenzija atsakovui iki bankroto bylos iškelimo bankroto administratorius tokiu irodymu nepateike.

11Nagrinejamojoje byloje aktualus yra CMR konvencijos 32 straipsnis, kuriame reglamentuojami ieškinio senaties terminai.

12Pagal CMR konvencijos 32 straipsnio 1 punkta teise pateikti ieškini del pervežimu, taikant CMR konvencija del senaties prarandama po vieneriu metu.

13Nors ieškovas teigia, kad nera praleides ieškinio senaties termina ir reikalavima grindžia Civilinio kodekso normomis ir mano, kad Konvencija bei joje numatytas ieškinio senaties terminas netaikytini, taciau pripažista, kad bankrutuojanti UAB „Euda“ buvo tarptautinio krovinio pervežimo už užmokesti vežejas, todel teismas taiko Tarptautinio kroviniu vežimo keliais sutarties konvencija (CMR), nes Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Senato 2001-06-15 nutarimo Nr. 31 „Del Lietuvos teismu praktikos, taikant Ženevos 1956 m. Tarptautinio kroviniu vežimo keliais sutarties konvencija (CMR)“ 8 punkte teismams išaiškinta, kad „Nepriklausomai nuo to, ar byloje del tarptautiniu pervežimu dalyvaujantys asmenys grindžia savo reikalavimus CMR konvencija ar CK arba kitais norminiais aktais, teismas turi taikyti norma, atitinkancia išdestyto reikalavimo pagrinda (Aukšciausiojo Teismo Senato 1997 m. birželio 13 d. nutarimo „Del istatymu, reguliuojanciu teismo sprendimo priemimo bei išdestymo tvarka, taikymo teismu praktikoje“ 10 p. 4 d.). Šio Nutarimo 7 punkte išaiškinta, „Jei vežimo sutarciai yra taikytina CMR konvencija, tai ji turi buti taikoma ne tik ieškiniams, kurie yra reiškiami vežejams, bet ir vežejo ieškiniams, tarp ju ir jo reikalavimams del atlyginimo už pervežima“.

14Konvencijos 32 straipsnio 1 dalis nustato, jog teise pateikti ieškini del vežimu taikant šia Konvencija del senaties prarandama po vieneriu metu. Kadangi pervežimo sutartis buvo sudaryta 2001 metais, o ieškinys teismui pateiktas 2011 metais, todel akivaizdu, kad ieškinio senaties terminas praleistas. Teismui nepateikta irodymu, kad nepasibaigus ieškinio senaciai buvo pateikta Konvencijos reikalavimus atitinkanti pretenzija, pristabdanti ieškinio senati (Tarptautinio kroviniu vežimo keliais sutarties konvencijos (CMR) 2, 4 dalys). Esant tokioms aplinkybems ieškinio senatis taikytina, o ieškinys atmestinas del ieškinio senaties praleidimo.

15Vadovaujantis išdestytu LR CPK 259 – 270 straipsniais, 274 straipsniu, teismas

Nutarė

16Ieškini atmesti.

17Sprendimas per 30 dienu gali buti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui per ši teisma.

Proceso dalyviai