Byla 2-391-278/2010

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Birutė Valiulienė,

2sekretoriaujant Daivai Benevičiūtei,

3dalyvaujant ieškovei V. Z., jos atstovui A. Seliavai,

4bankrutavusios įmonės administratoriui J. Vaisiauskui,

5atsakovui L. Z.,

6viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės V. Z. ieškinį atsakovams L. Z., bankrutavusiai L. Z. individualiai įmonei, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriui dėl individualios įmonės pripažinimo asmenine nuosavybe bei kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo ir,

Nustatė

7ieškovė nurodo, kad Panevėžio apygardos teismas 2009-02-02 nutartimi L. Z. individualiai įmonei iškėlė bankroto bylą bei areštavo jai priklausantį turtą, o bankrutavusios įmonės kreditorių susirinkimas 2009-12-04 priėmė nutarimą parduoti varžytynėse jai nuosavybės teise priklausantį butą, esantį ( - ) . Ieškovė teigia, kad ji apie atsakovo L. Z. 2004-03-25 įsteigtą individualią įmonę nežinojo, nes tuo metu su atsakovu jau nuo 2003 m. gyveno atskirai, o 2004-05-20 kreipėsi į teismą dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu ir pateikė sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Utenos rajono apylinkės teismas 2004-07-14 sprendimu nutraukė jų santuoką, padalino santuokoje įgytą turtą – butą su rūsiu, esantį ( - ) , kurio ½ d. 2005-05-27 pirkimo-pardavimo sutartimi ji nupirko iš atsakovo. Teigia, kad atsakovo įsteigta individuali įmonė nebuvo šeimos verslas, įmonės veiklai nebuvo naudojamos šeimos lėšos, o įsteigta įmone, jos veiklos rezultatais ir pajamomis naudojosi tik atsakovas savo poreikiams tenkinti. Prašo teismą CK 3.89 str. ir 3.109 str. pagrindais pripažinti 2004-03-25 įregistruotą L. Z. individualią įmonę asmenine atsakovo nuosavybe nuo 2004-03-25 bei panaikinti bankrutavusios L. Z. individualios įmonės 2009-12-04 kreditorių susirinkimo nutarimą parduoti varžytynėse jai priklausantį butą, esantį Krašuonos g. 19-40, Utenos m..

8Bankrutavusi L. Z. įmonė ieškinį prašo atmesti. Nurodo, kad bankrutavusi L. Z. įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, todėl pagal CK 2.50 straipsnio 4 dalies nuostatas, jeigu prievolėms įvykdyti neužtenka neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens turto, už jo prievoles atsako juridinio asmens dalyvis. Nurodo, kad L. Z. individualios įmonės, kaip juridinio asmens dalyviai yra du asmenys – L. Z. ir V. Z., nes įmonė įregistruota šiems asmenims gyvenant santuokoje, todėl nesant lėšų bei turto įmonės prievolėms įvykdyti, bankrutavusios įmonės 2009-12-04 kreditorių susirinkimas nutarė V. Z. nuosavybės teise priklausantį butą parduoti iš varžytynių. Teigia, jog duomenų, kad nutraukiant santuoką tarp sutuoktinių, įmonė būtų padalinta ar paskirta kuriam nors vienam iš jų, ar kad įmonės veikla vertėsi tik vienas sutuoktinis, nepateikta, todėl nėra pagrindo konstatuoti, kad L. Z. individuali įmonė yra tik atsakovo L. Z. asmeninė nuosavybė.

9Atsakovas L. Z. su ieškiniu sutinka ir prašo jį tenkinti. Nurodo, kad oficialiai nenutraukęs santuokos su ieškove, bet gyvendamas atskirai, 2004-03-25 savo vardu jis įregistravo individualią įmonę. Teigia, kad ieškovė šioje įmonėje nedirbo, neprisidėjo prie jos įsteigimo, todėl įmonė pripažintina jo asmenine nuosavybe.

10Ieškinys tenkintinas.

11Byloje esantys duomenys patvirtina, kad V. Z. ir L. Z. susituokė 1996 m. liepos 10 d., o L. Z. individuali įmonė (toliau IĮ) buvo įregistruota 2004 m. kovo 25 d. (b.l. 14-15, 24-35). Iš bylos dokumentų matyti, kad Panevėžio apygardos teismo 2009-02-02 nutartimi L. Z. IĮ iškelta bankroto byla, 2009-05-12 nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduotina dėl bankroto bei patvirtintas kreditorių sąrašas ir jų finansiniai reikalavimai 61 299,79 Lt sumai, tame tarpe 21 188,17 Lt VSDFV Utenos skyriaus bei 40 111,62 Lt Utenos apskrities VMI finansiniai reikalavimai (b.l. 74, 121). Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad bankrutavusiai įmonei neturint lėšų atsiskaitymui su kreditoriais bankrutavusios įmonės 2009-12-04 kreditorių susirinkimas nutarė iš varžytynių parduoti ieškovei priklausantį butą, esantį Krašuonos g. 19-40, Utenos m.. Iš bankrutavusios įmonės administratoriaus J. Vaisiausko paaiškinimo matyti, kad iškėlus bankroto bylą, įmonė jokio turto, pajamų, debitorinių skolų neturėjo, ginčytinų sandorių, turinčių reikšmės įmonės mokumui, nenustatyta, todėl iš varžytynių parduoti ieškovei priklausantį butą, kreditoriniam įsiskolinimui padengti. Ieškovė nurodo, kad apie L. Z. įkurtą įmonę jai nebuvo žinoma, pajamų iš įmonės veiklos šeima negavo, todėl įmonė pripažintina asmenine L. Z. nuosavybe ir ji neturi pareigos mokėti įmonės įsiskolinimo.

12Pagal Civilinio kodekso (toliau CK) 3.87 straipsnio 2 dalį, santuokoje įgytas turtas, yra bendroji jungtinė nuosavybė, kol jis nėra padalintas arba kol bendrosios jungtinės nuosavybės teisė nėra pasibaigusi kitokiu būdu. Bendraja jungtine sutuoktinių nuosavybe pripažįstama įmonė ir iš jos veiklos arba kitokio verslo gaunamos pajamos, jeigu verslu abu sutuoktiniai pradėjo verstis po santuokos sudarymo (CK 3.88 str. 1 d. 4 p.). Santuokos metu įsteigta individuali įmonė yra šeimos verslas, nes verslui yra naudojamas bendras sutuoktinių turtas, jų fizinis ir intelektinis darbas, o iš jos veiklos gaunamos pajamos naudojamos visos šeimos poreikiams tenkinti. Preziumuojama, kad turtas yra sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė, kol nėra įrodyta, kad turtas yra vieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė (CK 3.88 str. 2 d.). Tik įrodžius, kad verslu vertėsi išimtinai vienas sutuoktinis be kito sutuoktinio žinios ar prieš jo valią, o verslo duodama nauda nebuvo panaudota šeimos interesais, būtų galima daryti priešingą išvadą. CK 2.50 straipsnio 4 dalis nustato, jog individuali įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės subjektas, todėl už šios įmonės skolas atsako ir jos dalyviai. Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 10 str. 7 d. 1 p. nustato, jog tais atvejais kai bankroto byla iškeliama individualiai įmonei, kurios turtas neatskirtas nuo įmonininko turto ar jos narių turto, įmonės savininkas privalo pateikti administratoriui viso turimo turto sąrašą, įskaitant ir esančio bendrąja jungtine nuosavybe. Vykdant įmonėse likvidavimo procedūras ir trūkstant lėšų bankrutavusios įmonės kreditorių finansiniams reikalavimams patenkinti, įmonininko ir jo šeimos turtas gali būti parduotas minėtų reikalavimų tenkinimui.

13Iš bylos dokumentų matyti, kad L. Z. ir V. Z. santuoka buvo nutraukta Utenos rajono apylinkės teismo 2004-07-14 sprendimu (b.l.16-18). Šiuo sprendimu teismas patvirtino ir šalių sudarytą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, kuria buvę sutuoktiniai pasidalijo butą su rūsiu ir nurodė, kad kreditorių neturi, o santuokoje įgytas turtas jokiais skoliniais įsipareigojimais neapsunkintas. Duomenų apie tai, kad šalys turi ir kito turto, t.y. individualią įmonė, nei pareiškime dėl santuokos nutraukimo bendru abiejų sutuoktinių sutikimu, nei sprendime nenurodyta ir šis turtas tarp šalių nepadalintas. Iš byloje esančių duomenų bei šalių paaiškinimų matyti, kad nuo 2003 m. spalio mėn. šalys bendro ūkio nevedė, gyveno atskirai, o 2005-05-27 pirkimo-pardavimo sutartimi ieškovė nupirko iš atsakovo L. Z. jam priklausančią 1/2d. buto, esančio ( - ) ir su juo atsiskaitė (b.l. 19- 22). Iš Juridinio asmenų registro duomenų matyti, kad L. Z. įmonės veikla buvo susijusi su miškininkyste ir medienos ruoša, medienos gaminių gamyba ir kt., o ieškovė nuo 1999-06-04 dirbo UAB „Švyturys-Utenos alus“, kas patvirtina, kad šalių darbinė veikla nebuvo susijusi (14-15, 118). Iš atsakovo L. Z. paaiškinimų jog įmonė medienos gaminių negamino, o vykdė tik miško kirtimus bei ieškovės parodymų darytina išvada, kad įmonė nebuvo sukurta iš bendro sutuoktinių turto ir kad ji nebuvo jų bendro darbo rezultatas ar šeimos verslas. Be to, šią išvadą leidžia daryti ir ta aplinkybė, kad sutuoktiniai gyveno atskirai, verslas iki santuokos nutraukimo buvo vystomas trumpą laikotarpį, įmonė lėšų gavo tik 2004 m. gegužės mėn., V. Z. įmonėje nedirbo ir pajamų negavo (b.l. 128-159). Be to, ieškovės teiginiai, jog verslu vertėsi išimtinai vienas sutuoktinis ir verslo gaunamos pajamos nebuvo naudojamos šeimos interesais, nepaneigtos (CPK 178 str.). Byloje pateikti duomenys patvirtina, kad 2004 m. įmonė mokestinių nepriemokų neturėjo, įstatymų nustatyta tvarka mokėjo socialinio draudimo įmokas, o 683 Lt įsiskolinimas VSDFV Utenos skyriui susidarė tik 2006 m. (b. l. 160). Nors įmonė buvo registruota šalių santuokoje įgyto buto adresu, tačiau V. Z. teiginiai, kad apie įmonės įkūrimą ir registraciją adresu ( - ) , jai nebuvo žinoma, taip pat nepaneigti. Be to, minėtu metu ( - ) esantis butas priklausė abiems sutuoktiniams jungtinės nuosavybės teise, šiuo adresu L. Z. buvo registruotas, todėl ieškovės sutikimo dėl įmonės buveinės vietos registracijos nereikėjo. Paminėti duomenys bei aplinkybė, kad V. Z. ir L. Z. santuoka buvo nutraukta ir turtas tarp sutuoktinių pasidalintas iš esmės tik pradėjus L. Z. vykdyti įmonės veiklą, leidžia daryti išvadą, kad įmonė buvo įsteigta ir veikė, kaip atsakovo asmeninė įmonė, todėl V. Z. neturi pareigos atsakyti ir už buvusio sutuoktinio įsiskolinimus (CPK 178 str., 185 str., CK 3.88 str., 3.89 str., 3.113 str.).

14Bylos duomenys patvirtina, kad 2009-12-04 kreditorių susirinkimas priėmė nutarimą iš varžytynių parduoti ieškovei asmeninės nuosavybės teise priklausantį butą (b.l. 75). Kadangi daroma išvada, jog nėra teisinio ir faktinio pagrindo nukreipti išieškojimą į asmeninį V. Z. turtą, todėl L. Z. IĮ kreditorių susirinkimo nutarimas šioje dalyje naikintinas.

15Ieškovės turėtos bylinėjimosi išlaidos (žyminis mokestis) bei išlaidos valstybei, susijusios su bylos nagrinėjimu, priteistinos iš atsakovų bankrutavusios L. Z. individualios įmonės ir L. Z. (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str., b.l. 1,12).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 1d., 24 str. 5 d., Civilinio proceso kodekso 150 str. 5 d., 259, 260, 270 str. teismas

17N u s p r e n d ė:

18V. Z. ieškinį tenkinti.

19L. Z. individualią įmonę (į.k. 3000 13029) pripažinti L. Z. (a.k. ( - ) asmenine nuosavybe nuo 2004 m. kovo 25 d.

20Panaikinti bankrutavusios L. Z. individualios įmonės 2009 m. gruodžio 4 d. kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 2 nutarimo dalį, kuria

Nutarė

21iš varžytynių parduoti V. Z. priklausantį butą, esantį ( - )

22Sprendimui įsiteisėjus, Panevėžio apygardos teismo 2010 m. kovo 5 d. nutartimi V. Z. (a.k. ( - ) turtui - butui (unikalus Nr. ( - ) ) taikytas laikinąsias apsaugos priemones panaikinti.

23Priteisti iš atsakovų bankrutavusios L. Z. individualios įmonės (į. k. 3000 13029) ir L. Z. (a. k. ( - ) po 131 Lt (vieną šimtą trisdešimt vieną Lt) bylinėjimosi išlaidų V. Z. (a.k. ( - ) bei po 12,50 Lt (dvylika Lt 50 ct) išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, valstybės naudai.

24Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėja Birutė Valiulienė,... 2. sekretoriaujant Daivai Benevičiūtei,... 3. dalyvaujant ieškovei V. Z., jos atstovui A. Seliavai,... 4. bankrutavusios įmonės administratoriui J. Vaisiauskui,... 5. atsakovui L. Z.,... 6. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 7. ieškovė nurodo, kad Panevėžio apygardos teismas 2009-02-02 nutartimi L. Z.... 8. Bankrutavusi L. Z. įmonė ieškinį prašo atmesti. Nurodo, kad bankrutavusi... 9. Atsakovas L. Z. su ieškiniu sutinka ir prašo jį tenkinti. Nurodo, kad... 10. Ieškinys tenkintinas.... 11. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad V. Z. ir L. Z. susituokė 1996 m.... 12. Pagal Civilinio kodekso (toliau CK) 3.87 straipsnio 2 dalį, santuokoje įgytas... 13. Iš bylos dokumentų matyti, kad L. Z. ir V. Z. santuoka buvo nutraukta Utenos... 14. Bylos duomenys patvirtina, kad 2009-12-04 kreditorių susirinkimas priėmė... 15. Ieškovės turėtos bylinėjimosi išlaidos (žyminis mokestis) bei išlaidos... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 1d., 24... 17. N u s p r e n d ė:... 18. V. Z. ieškinį tenkinti.... 19. L. Z. individualią įmonę (į.k. 3000 13029) pripažinti L. Z. (a.k. ( - )... 20. Panaikinti bankrutavusios L. Z. individualios įmonės 2009 m. gruodžio 4 d.... 21. iš varžytynių parduoti V. Z. priklausantį butą, esantį ( - )... 22. Sprendimui įsiteisėjus, Panevėžio apygardos teismo 2010 m. kovo 5 d.... 23. Priteisti iš atsakovų bankrutavusios L. Z. individualios įmonės (į. k.... 24. Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui per...