Byla 2-789-471/2010
Dėl netesybu priteisimo ir n u s t a t e :

1Kelmes rajono apylinkes teismo teisejas Vidmantas Rudaitis sekretoriaujant Redai Mišeikytei dalyvaujant ieškovo VI Tytuvenu mišku uredijos atstovui S. V. atsakovo UAB „Opus arboris“ atstovui advokatui M. N. viešame teismo posedyje išnagrinejo civiline byla pagal ieškovo VI Tytuvenu mišku uredijos ieškini atsakovui UAB „Opus arboris“ del netesybu priteisimo ir n u s t a t e :

2Ieškovas VI Tytuvenu mišku uredija kreipesi i teisma su ieškiniu / 27-29 l. / prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Opus arboris“ 1263,40 lt. baudos už medienos nenupirkima 2010m. pirmame ketvirtyje / reikalavimas patikslintas bylos nagrinejimo metu / pagal 2009-12-21 Apvaliosios medienos pusmetinio pirkimo-pardavimo sutarti Nr. MP-8. Teismo posedyje ieškovo atstovas prašo ieškini tenkinti.

3Atsakovo atstovas prašo ieškini atmesti.

4Ieškinys tenkintinas / Lietuvos CPK 268str. 5d. /.

5Byloje surinktais irodymais – ieškovo ir atsakovo atstovu paaiškinimais, liudytoju K. M., Arvydo Zdanaviciaus, I. I. parodymais bylos medžiaga - nustatyta, kad 2009-12-21 Apvaliosios medienos pusmetinio pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. MP-8 / 30-31 l. / ieškovo VI Tytuvenu mišku uredija isipareigojo 2010m. I-me ketvirtyje patiekti, o atsakovas UAB „Opus arboris“ – nupirkti 100 kub.m. pjautiniu beržo rastu / sutarties 1.1p. – 30 l. /. Šaliu atstovai pripažista / ir tai patvirtina bylos medžiaga, todel šis faktas laikomas nustatytu – Lietuvos CPK 187str. 1d. /, kad nurodomu laikotarpiu atsakovas iš ieškovo nupirko tik 24,09 ktm. medienos / 39, 92 l. /.

6Pagal aukšciau minetos Sutarties 6.2p. jei pirkejas neperka arba pardavejas neparduoda medienos numatytais sutartyje terminais ir kiekiais, sutarties salygu nesilaikanti šalis privalo moketi kitai šaliai 10 procentu nuo neivykdytos sandorio dalies vertes dydžio bauda / 30 l. /.

7Ieškovo atstovas teigia, kad per 2010m. I-a ketvirti atsakovui buvo pasiulyta netgi daugiau nei numatyta sutartyje - 130 kub.m. beržo rastu, taciau del nežinomu priežasciu atsakovas nupirko tik 24,09 kub. m. rastu, todel privalo sumoketi 10 procentu bauda nuo nenupirktos medienos dalies, t.y. nuo 75,91 kub.m., kuri pagal apskaiciavima sudaro 1263,40 lt. / 38 l., del rašymo apsirikimo galutine suma nurodoma 1263,10 lt., nors skaiciuota nuo 12634 lt. sumos /.

8Atsakovo atstovas teigia, kad ieškovo pasiulyta mediena nebuvo tinkamos kokybes, del ko atsakovas negalejo jos pirkti, ka patvirtino atsakovo igaliotas darbuotojas liudytojas I. I. ir jo pateikti keliones lapai / 119, 122 l. / bei ju komentarai / 120-121, 123-124 l. /.

9Iš ieškovo pateiktu raštu matyti, kad ieškovas 2010-02-17d. pasiule atsakovui pirkti 30 kub.m. medienos / 33 l. /, 02-23d. – 25 kub.m. / 34 l. /, 03-02d. – 45 kub.m. / 35 l. / ir 03-09d. – 30 kub.m. / 36 l. /. Šia aplinkybe patvirtina šaliu pateikti susirašinejimo dokumentai / 112-117 l., kt. / ir atsakovo igalioto darbuotojo I. I. irašai keliones lapu komentaruose / kuriuose užfiksuotas analogiškas ieškovo pasiulytos medienos kiekis – 121, 123 l. /, todel pripažistama negincijamai irodytu, kad ieškovas 2010m. I-me ketvirtyje atsakovui pasiule pirkti 130 kub.m. medienos.

10Kiekviena šalis turi irodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus / Lietuvos CPK 178str. /. Ieškovui irodžius, jog atsakovui buvo pasiulytas pirkti sutartyje nustatytas medienos kiekis, šios medienos neatitikima kokybes reikalavimams privalo irodyti atsakovas. Atsakovo atstovo teiginys, jog pasiulytoji mediena buvo blogos kokybes, del ko atsakovas objektyviai negalejo jos pirkti, pagrista tik jo darbuotojo liudytojo I. I. parodymais ir to paties asmens darytais irašais keliones lapu komentaruose. Teismas vertina, kad liudytojas I. I., kuris yra atsakovo darbuotojas ir pagal darbo funkcijas atlieka siulomos medienos pirkimus, neabejotinai gali buti suinteresuotas bylos baigtimi, todel vien tik jo parodymai ir vienasmeniškai padaryti irašai komentaruose negali buti vertinami kaip irodymai, patikimai patvirtinantys atsakovo nurodoma aplinkybe / medienos neatitikima kokybes reikalavimams – Lietuvos CPK 177str. /. Šia aplinkybe ieškovo atstovas neigia, jo pozicija patvirtino liudytojai K. M. ir A. Z. / kurie yra ieškovo darbuotojai, todel ju parodymai vertinami kaip ir liudytojo I. I. /. Jokiu kitu šia aplinkybe patvirtinanciu irodymu nera. Priešingai, iš pateiktu apvaliosios medienos priemimo korteliu / 70-80 l. / matyti, jog ieškovas vien 2010m. vasario menesi buvo paruošes ir i sandeli perdaves didelius kiekius medienos. Ieškovo atstovo nurodomos aplinkybes / jog atsakovui atsisakius pirkti mediena ja nupirkdavo analogiška kaip atsakovas veikla užsiimancios bendroves, t.y. joms tos pacios medienos kokybe buvo tinkama / atsakovo atstovas negincija. Iš irašu keliones lapu komentaruose taip pat darytina išvada, kad atsakovas galimai taike perkamai medienai specialius kokybes reikalavimus – 2010.03.10 iš ieškovo pasiulytu 30 kub.m. reikalavimus atitiko tik apie 7 kub.m., o iš 2010.03.02 pasiulytu 45 kub.m. visa mediena neatitiko reikalavimu / 123 l. /, analogiškai reikalavimu visiškai neatitiko 25 kub.m. 2010.03.01 Alytaus MU pasiulytos medienos, 25 kub.m. 2010.03.16 Panevežio MU pasiulytos medienos / 123 l. /, 2010.02.01 – 30 kub.m. Alytaus MU pasiulytos medienos, 25 kub.m. 2010.02.10 Radviliškio MU pasiulytos medienos, 25 kub.m. 2010.02.12 Panevežio MU pasiulytos medienos / 120 l. / ir t.t., nors kai kuriais atvejai buvo nuperkama visa pasiulyta mediena / 2010.02.18 - 15,76 kub.m. iš Kedainiu MU, 2010.02.22 - 14,08 kub.m. iš Kedainiu MU ir t.t. /. Šia aplinkybe netiesiogiai patvirtino atsakovo atstovo / vadovo / direktoriaus J.G.Macijausko paaiškinimas ankstesniame teismo posedyje / jog atsakovui nebuvo patiekta jam reikiamos kokybes medienos, del ko jis siule ieškovui padidinti medienos pardavima antrame ketvirtyje - 98-100 l. /, liudytojo I. I. parodymai / jog atsakovas neprivalo pirkti medienos, kuri jam netinka / ir faktas, jog pagal 2010-03-02 saskaita-faktura atsakovas nupirko vien tik „B“ kokybes klases mediena / 92 l. /.

11Tarp šaliu sudarytoje medienos pirkimo-pardavimo sutartyje Nr. MP-8 specialus medienos kokybes reikalavimai nera numatyti / sutarties 3.1p. – 30 l. /. Šaliu atstovai pripažista / Lietuvos CPK 187str. 1d. /, kad atsakovui nenupirkus pasiulytos medienos ji buvo parduota kitiems analogiškas sutartis sudariusiems pirkejams / atsakovo atstovas tai net nurodo kaip viena iš pagrindu ieškiniui netenkinti, nes ieškovas realiai nepatyre nuostoliu /. Todel teismas daro išvada, kad atsakovas neirode, jog ieškovo pasiulyta mediena buvo netinkamos kokybes, pagal sutarties Nr. MP-8 6.2p. ieškovo reikalavimas pripažistamas pagristu / Lietuvos CK 6.71str. /.

12Medienos pirkimo-pardavimo sutartis Nr. MP-8 buvo sudaryta tarp lygiaverciu ukines veiklos subjektu, abiems sutarties šalims yra nustatyta vienodo dydžio atsakomybe / tiek už medienos nepirkima, tiek už nepardavima – sutarties 6.2p. – 30 l. /, todel kontroliuoti ieškovo prašomu priteisti netesybu dydi ex officio teismas nera ipareigotas. Pagal Lietuvos Aukšciausiojo Teismo formuojama praktika tokioje situacijoje sutartines netesybos apibrežia šaliu atsakomybes ribas už prievoles neivykdyma sutarties sudarymo momentu ir suteikia teise i jas, konstatavus prievoles neivykdymo fakta / LAT 2007m. spalio 12d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-7-304/2007, kt. /, todel mažinti netesybas iki ieškovo irodytu realiu nuostoliu dydžio nera pagrindo / Lietuvos CK 6.73str. 2d. /. Atsižvelgtina, kad nors ieškovo atstovas pripažino ieškova nepatyrus realiu nuostoliu / mediena veliau buvo parduota kitiems pirkejams /, jis nurode, jog del atsakovo atsisakymo vykdyti sandori buvo trukdoma uredijos veikla, reikejo ieškoti kitu pirkeju ir t.t., todel vertinti netesybu dydi / 10 procentu nuo neivykdytos sandorio dalies vertes / kaip akivaizdžiai prieštaraujanti teisingumo ir protingumo principams nera pagrindo. Del nurodomu motyvu ieškinys tenkinamas pilnai / Lietuvos CK 6.71str. /.

13Ieškovo reikalavimas del procesiniu palukanu priteisimo nesuformuluotas / 29 l. /.

14Tenkinant ieškini iš atsakovo ieškovui priteisiamos bylinejimosi išlaidos – 66 lt. žyminio mokescio / 3, 25. 26 l. / ir 484 lt. išlaidu advokato pagalbai apmoketi / 40, 41 l. /, viso 550 lt. / Lietuvos CPK 93str. /; atsakovui jo turetos bylinejimosi išlaidos / 49, 125 l. / nepriteisiamos.

15Vadovaudamasis Lietuvos CPK 268-270 str., teismas

Nutarė

16Ieškini tenkinti.

17Priteisti iš UAB „Opus arboris“, imones kodas ( - ), valstybes imonei Tytuvenu mišku uredijai, imones kodas ( - ), viena tukstanti du šimtus šešiasdešimt tris litus 40ct. / 1263,40 lt. / baudos ir penkis šimtus penkiasdešimt / 550 / litu bylinejimosi išlaidu.

18Sprendimas per 30 dienu nuo jo priemimo dienos gali buti skundžiamas apeliacine tvarka Šiauliu apygardos teismui per ši teisma.

Proceso dalyviai
Ryšiai