Byla 2-3290-450/2011
Dėl 0,2 procentu dydžio delspinigiu mokejimo, todel atsakovas nuo paskaiciuotos sumos turi sumoketi 222,68 Lt delspinigiu

1Vilniaus apygardos teismo teiseja Asta Radzeviciene, sekretoriaujant Ritai Sindikaitei, dalyvaujant pareiškejo UAB „Apskaita LPF“ atstovei Liucijai Popovic,

2žodinio proceso tvarka spresdama pareiškejo UAB „Apskaita LPF“ finansiniu reikalavimu pagristumo klausima UAB „Vilniaus Nekilnojamasis Turtas“ restrukturizavimo byloje,

3

4n u s t a t e:

5Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkricio 22 d. nutartimi UAB „Vilniaus Nekilnojamasis Turtas“ buvo iškelta restrukturizavimo byla, administratoriumi paskirtas UAB „Ius Positivum“.

6Vilniaus apygardos teismas 2011 m. vasario 15 d. nutartimi patvirtino restrukturizuojamos UAB „Vilniaus Nekilnojamasis Turtas“ kreditoriu saraša ir kreditoriu finansiniu reikalavimus.

7Ieškovas UAB „Apskaita LPF“ pateike ieškini, kuriuo praše priteisti iš atsakovo 905 Lt skolos, 222,58 Lt delspinigiu, bei 6 procentus metiniu palukanu nuo bylos iškelimo iki teismo sprendimo visiško ivykdymo, bei bylinejimosi išlaidas: 67 Lt žyminio mokescio ir 300 Lt advokato pagalbai apmoketi. Ieškovas nurode, kad pagal šaliu sudaryta 2010-06-01 Apskaitos paslaugu sutarti Nr. 2, ieškovas isipareigojo tvarkyti atsakovo buhalterine apskaita, sudaryti finansine atskaitomybe, atstovauti mokesciu administratoriaus institucijose, VSDFV, teikti konsultacijas apskaitos ir mokesciu klausimais, atsakovas isipareigojo moketi už teikiamas paslaugas kas menesi po 605 Lt iskaitant PVM atlyginima pagal ieškovo pateikta saskaita ir atliktu darbu akta. Ieškovas teike paslaugas iki 2010-07-15, ieškovas tos pacios datos Pranešimu Nr. 06/15/01 pagal Sutarties 2.4 p. bei 9.1 p. nutrauke sutarti, kadangi atsakovas nevykde isipareigojimo ir nepervede užstato [2.4 p.]. Pagal sutarti atsakovas neapmokejo 2010-06-30 saskaitos-fakturos LPF Nr. 007 605 Lt sumai ir 2010-07-15 saskaitos-fakturos LPF Nr. 008 300 Lt sumai, viso 905 Lt. Pagal sutarties 8.5 p. šalys buvo sutare del 0,2 procentu dydžio delspinigiu mokejimo, todel atsakovas nuo paskaiciuotos sumos turi sumoketi 222,68 Lt delspinigiu.

8Atsakovas RUAB „Vilniaus Nekilnojamasis Turtas“, atstovaujamas administratoriaus UAB „Ius Positivum“ igalioto asmens Rimo Kelpšos, patikslintu atsiliepimu [b.l.199-200] su ieškovo ieškiniu sutiko.

9Kreditorinis reikalavimas tvirtinamas.

10Lietuvos Respublikos imoniu restrukturizavimo istatymo 23 str. 1 d. nustatyta, kad kreditoriai per teismo nustatyta laikotarpi paduoda restrukturizavimo administratoriui savo reikalavimus ir kartu pateikia juos pagrindžiancius dokumentus, taip pat nurodo, kaip imone yra užtikrinusi šiu reikalavimu ivykdyma. Restrukturizavimo administratorius, sutikrines teismo nustatytu laikotarpiu pateiktus kreditoriu reikalavimus su imones buhalterines apskaitos dokumentais, ne veliau kaip per 15 kalendoriniu dienu nuo reikalavimu pateikimo termino pabaigos perduoda juos tvirtinti teismui [LR IBI 23 str. 2 d.].

11Kaip matyti iš bylos medžiagos, šalys sudare Apskaitos paslaugu teikimo sutarti Nr. 2 [b.l. 6-8]. Ieškovas pateike Atsakovui 2010-06-30 saskaita-faktura LPF Nr. 007 605 Lt sumai [b.l. 9] ir 2010-07-15 saskaita-faktura LPF Nr. 008 300 Lt sumai [b.l.11], viso 905 Lt. Kaip ir buvo šalys susitare, kartu su šiomis saskaitomis-fakturomis ieškovas pateike ataskaita apie atliktas paslaugas [b.l.10,12]. Ieškovas 2010-06-17 pranešimu [b.l. 14-15] nutrauke su atsakovu asutarti. CK 6.38 str. pagrindu šalys privalo vykdyti sutartis. Kaip matyti iš rašytines bylos medžiagos, tai pripažista ir restrukturizuojamos imones administratorius, ieškovas pagal išrašytas saskaitas-fakturas paslaugas atliko, taciau atsakovas savo isipareigojimu apmoketi už atliktus darbus neivykde, todel prašoma 905 Lt skola pagrista ir šiai sumai finansinis reikalavimas tvirtinamas bankroto byloje.

12Pagal Sutarties 8.5 p. šalys buvo sutare del 0,2 procentu dydžio delspinigu mokejimo. Kaip matyti iš ieškovo pateikto paskaiciavimo, delspinigiai paskaiciuoti nuo neapmoketu sumu už pradelstas dienas ne ilgiau, kaip už puse metu, todel ir šioje dalyje finansinis reikalavimas laikytinas pagristas, todel tvirtintinas.

13Kaip matyti iš bylos duomenu ieškovas yra patyres 300 Lt bylinejimosi išlaidu advokato pagalbai apmoketi [b.l. 52], tokios išlaidos pagristos, atitinka Teisingumo ministro isakymu patvirtintu tokiu išlaidu galima dydi , todel ir šioje dalyje finansinio reikalavimo suma tvirtinama bankroto byloje.

14Atsižvelgiant i tai, kad civiline byla 2010-12-10 Vilniaus miesto 2 apylinkes teismo nutartimi buvo sustabdyta ir perduota Vilniaus apygardos teismui, iškelusiam UAB „Vilniaus Nekilnojamasis Turtas“ restrukturizavimo byla, vadovaujantis CPK 87 str. 1 d. 6 p. ieškovui jo sumoketas 67 Lt žyminis mokestis gražinamas.

15Atsižvelgiant i tai, kad 2010-11-22 Vilniaus apygardos teismas iškele atsakovui restrukturizavimo byla, kuri isiteisejo 2010-11-30, o pagal Imoniu retsrukturizavimo istatymo 8 str. nuo nutarties isiteisejimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti restrukturizavimo plana sustabdomas palukanu ir delspinigu mokejimas, šioje byloje restrukturizavimo planas iki šio laiko nera patvirtintas, ieškinys priimtas 2010-11-23, todel prašoma 6 procentu palukanu suma nepriteistina.

16Atsižvelgiant i nurodytas aplinkybes bei vadovaujantis LR Imoniu restrukturizavimo istatymo 23 str. 7 d., kurioje numatyta, kad kreditoriu sarašo ir ju reikalavimu patikslinimai, susije su restrukturizavimu, tvirtinami teismo nutartimi, iki teismas priima nutarti nutraukti ar sprendima baigti imones restrukturizavimo byla, todel tikslintinas RUAB „Vilniaus Nekilnojamasis Turtas“ kreditoriu sarašas, i ji itraukiant kreditoriu UAB „Apskaita LPP“ su 1427,68 Lt finansinio reikalavimo suma.

17Teismas, vadovaudamasis LR Imoniu restrukturizavimo istatymo 23 str. 7 d., CPK 290 str. -291 str., 87 str.

Nutarė

18Patikslinti RUAB „Vilniaus Nekilnojamasis Turtas“ kreditoriu saraša ir ju finansiniu reikalavimu suma, itraukti i trecios eiles kreditoriu saraša UAB „Apskaita LPP“ su 1427,68 Lt finansinio reikalavimo suma.

19Gražinti ieškovui UAB „Apskaita LPP“, im.k. 302485181, buveines adresas S.Žukausko g. 26-39, Vilniuje iš Valstybines mokesciu inspekcijos prie LR FM 67 Lt [šešiasdešimt septynis litus] sumoketo žyminio mokescio.

20Nutartis per septynias dienas nuo iteikimo dienos gali buti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teisma.

Proceso dalyviai