Byla e2-286-328/2020
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Dalė Žukauskienė, sekretoriaujant Violetai Žalienei,

2teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės SIA ,,B2Kapital“ ieškinį atsakovams V. U. (V. U.) ir L. U. (L. U.) dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama solidariai iš atsakovų priteisti 7 344,03 Eur skolos ir 523,88 Eur delspinigių, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo įvykdymo ir lygiomis dalimis iš atsakovų priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinyje nurodė, jog 2013 m. rugsėjo 20 d. V. U. sudarė vartojimo kredito sutartį su paskolos davėju kredito unija ,,( - )“, kurios vykdymas užtikrintas laiduotojo L. U. ir kredito unijos ,,( - )‘ sudaryta laidavimo sutartimi. Pagal paskolos sutarties sąlygas kredito gavėjas įsipareigojo atsakovui V. U. suteikti sutartyje nurodytomis sąlygomis nurodyto dydžio kreditą, o atsakovas įsipareigojo gautą kreditą grąžinti sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, sumokėti palūkanas. Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. gegužės 23 d. nutartimi kredito unjai ,,( - )“ iškelta bankroto byla. Nurodė, jog atsakovas turėjo grąžinti suteiktą paskolą ir mokėti palūkanas pagal prie sutarties pasirašytą mokėjimo grafiką, tačiau prievolės nevykdė tinkamai, į kredito unijos pranešimus nereagavo, skolos geranoriškai nepadengė, todėl 2017 m. kovo 9 d. pranešimu atsakovas informuotas apie sutarties nutraukimą bei sutarties nutraukimo teisines pasekmes. 2017 m. gegužės 24 d. pradinė kreditorė ir ieškovė sudarė Reikalavimo teisių pirkimo – pardavimo sutartį, kurios pagrindu ieškovei perėjo visos reikalavimo teisės į atsakovų skolą pagal kredito sutartį. Atsakovai savo sutartinių įsipareigojimų nevykdė, todėl liko skolingi 7 344,03 Eur. Nurodė, jog skolą sudaro 5 293,44 Eur paskolos likutis, 2 050,59 Eur palūkanos ir 523,88 Eur delspinigiai. Pažymėjo, jog atsakovų atsakomybė yra solidari pagal laidavimo sutartį.

6Atsakovas V. U. pateikė atsiliepimą ieškinį, kuriuo prašė ieškinį atmesti. Nurodė, jog kredito unijai ,,( - )“ skolą yra grąžinęs ir kaip tik nėra atgavęs savo pajaus. Tvirtino, jog kredito davėjo pranešimų nėra gavęs. Nurodė, jog mokėjimus kredito unijai atliko grynaisiais pinigais, o būtent dėl apgaulingos apskaitos ir kitų pažeidimų unijos vadovai buvo patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Nurodė, jog yra įsitikinęs, kad jo mokėjimai nebuvo suvesti į sistemą, kvitai neapskaityti, todėl galimai matoma tokia skola.

7Ieškovė pateikė 2019 m. spalio 22 d. rašytinius paaiškinimus. Ieškovė ieškinio reikalavimus palaikė, nurodė, jog atsakovo argumentai laikytini visiškai nepagrįstais. Pažymėjo, jog atsakovai pradiniam kreditoriui grąžino tik 4 202,97 Lt (1 217,26 Eur), todėl atsakovai lieka skolingi ieškovei 7 344,03 Eur skolos, kurią sudaro negrąžintos paskolos dalis su priskaičiuotomis palūkanomis. Pažymėjo, jog aplinkybė, kad pradiniam kreditoriui buvo iškelta bankroto byla nesudaro pagrindo atsakovui nevykdyti sutarties ar jį atleisti nuo prievolių vykdymo. Nurodė, jog atsakovas jokių įrodymų, patvirtinančių ieškovės patektų dokumentų prieštaringumą ar papildomas įmokas patvirtinančių įrodymų nepateikė. Pastebėjo, jog pajaus įsigijimas nelaikomas paskolos dengimo įmoka. Nurodė, jog reikalavimo teisių pirkimo – pardavimo sutartis nepažeidė nei įstatymų numatyto reglamentavimo, nei sudarytos sutarties nuostatų.

8Atsakovas L. U. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, procesiniai dokumentai įteikti, teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdį pranešta (Civilinio proceso kodekso 123 straipsnio 3 dalis).

9Ieškovė ir jos atstovai teismo posėdyje nedalyvavo, gautas prašymą bylą nagrinėti ieškovei ir jos atsakovams nedalyvaujant. Nurodė, jog ieškinio reikalavimus palaiko pilna apimtimi, prašo ieškinį tenkinti, bylą teismo posėdyje nagrinėti ieškovei ir jos atstovams nedalyvaujant.

10Atsakovas V. U. teismo posėdyje nedalyvavo. Teisme gautas el. laiškas, kuriuo atsakovas V. U. prašo atidėti teismo posėdį, kadangi atsakovas negali dalyvauti teismo posėdyje. Atsakovo prašyme nurodytos neatvykimo į teismo posėdį priežastys nepripažintinos svarbiomis, nesudaro pagrindo prašymą tenkinti, atsakovas įrodymų, pateisinančių neatvykimą į teismo posėdį, nepateikė, jo nedalyvavimas teismo posėdyje nesudaro kliūčių išnagrinėti bylą, todėl byla nagrinėjama atsakovui V. U. nedalyvaujant (Civilinio proceso kodekso 7 straipsnis, 8 straipsnis, 246 straipsnio 2 dalis).

11Teismas konstatuoja:

12bylos duomenimis nustatyta, kad 2013 m. rugsėjo 20 d. tarp pradinio kreditoriaus kredito unijos ,,( - )“ ir atsakovo V. U. sudaryta Paskolos sutartis Nr. ( - ) (toliau – Sutartis), kuria atsakovui suteiktas 20 000 Lt (5 792,40 Eur) vartojimo kreditas; galutinis paskolos grąžinimo terminas – 2018 m. rugsėjo 5 d., palūkanos – fiksuotos, metinė palūkanų norma 18 proc.; paskolos gavėjo prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimui numatytas laidavimas/garantija, sudarytas su L. U. (el. b. l. 7-10). 2013 m. rugsėjo 20 d. pradinis kreditorius kredito unija ,,( - )“ ir atsakovas L. U. sudarė Laidavimo sutartį Nr. ( - ) (toliau – Laidavimo sutartis), kuria atsakovas L. U. įsipareigojo atsakyti kredito unijai, jei paskolos gavėjas tinkamai nevykdys savo prievolių pagal Sutartį; už prievolės netinkamą vykdymą ar neįvykdymą laiduotojas atsakovo kreditoriui solidariai su skolininku (Laidavimo sutarties 1 punktas) (el. b. l. 11-14). Pagal Sutarties priedą paskolos grafiką atsakovas V. U. įsipareigojo grąžinti pradiniam kreditoriui 20 000 Lt (5 792,40 Eur) paskolą bei sumokėti 10 472,12 Lt (3 032,94 Eur) palūkanas, iš viso grąžinti 30 472,12 Lt (8 825,34 Eur) sumą (el. b. l. 15-16). 2017 m. kovo 9 d. kredito unijos ,,( - )“ bankroto administratorius pranešimu informavo atsakovus apie kredito unijai iškeltą bankroto bylą 2014 m. gegužės 23 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartimi, bei atsižvelgdamas į tai, kad atsakovai ilgą laiką nevykdo įsipareigojimų pagal Sutartį vienašališkai nutraukia Sutartį nuo 2017 m. kovo 20 d., pareikalavo iki 2017 m. kovo 19 d. padengti skolinį įsipareigojimą (el. b. l. 17-18). 2017 m. gegužės 24 d. Reikalavimo teisių pirkimo – pardavimo sutartimi bankrutavusi kredito unija ,,( - )“ perleido (pardavė) reikalavimo teises pagal paskolos sutartis ir su jomis susijusias užtikrinimo priemones į skolininkus naujajam kreditoriui SIA ,,B2Kapital“ (el. b. l. 33-35). Iš Reikalavimo teisių pirkimo – pardavimo sutarties priedo matyti, jog naujajam kreditoriui perleista reikalavimo teisė į atsakovo V. U. pradiniam kreditoriui pagal Sutartį mokėtinas sumas. 2017 m. liepos 12 d. pranešimu ieškovė informavo atsakovą apie reikalavimo perleidimą (el. b. l. 19). Iš byloje pateiktos ataskaitos už laikotarpį nuo 2010 m. spalio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. matyti, jog atsakovas V. U. skoliniams įsipareigojimams vykdyti pagal Sutartį sumokėjo 4 202,97 Lt (1 217,26 Eur) (el. b. l. 20). Ieškovė pateikė atsakovo skolos detalizaciją, iš kurios matyti, jog liko nepadengta 5 293,44 Eur paskolos dalis, 2 050,59 Eur palūkanos ir apskaičiuoti 523,88 Eur delspinigiai (el. b. l. 21).

13Dėl reikalavimo perleidimo

14Civilinio kodekso (toliau ir – CK) 6.101 straipsnio 1 dalis įtvirtina kreditoriaus teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo teisės perleidimas neturi pažeisti skolininko teisių ir labiau suvaržyti jo prievolės. Reikalavimo perleidimas (cesija) yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje būdų, kurio esmė ta, kad pradinis kreditorius perduoda kitam asmeniui turimą galiojantį reikalavimą sutarties arba įstatymo pagrindu, perleidus reikalavimą pasikeičia kreditorius prievolėje, o prievolė išlieka nepakitusi (CK 6.101 straipsnio 1 dalis). Pagal CK 6.109 straipsnio 1 dalį, reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis ir skolininką tik nuo to momento, kai skolininkas sutiko, kad reikalavimas būtų perleistas, arba nuo to momento, kai skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją arba kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą.

15Bylos duomenimis, atsakovo V. U. ir pradinio kreditoriaus sudarytos Sutarties 4.9 punkte įtvirtinta kredito unijos (pradinio kreditoriaus) teisė bet kuriuo metu perleisti ir/ar parduoti skolinį reikalavimą tretiesiems asmenims be Paskolos gavėjo (-jų) sutikimo. Ieškovė byloje pateikė duomenis, jog atsakovui V. U. siuntė pranešimą apie kreditoriaus pakeitimą Sutartyje nurodytu atsakovo gyvenamosios vietos adresu, tačiau dokumentai neįteikti (adresatas jų neatsiėmė per siuntos saugojimo terminą; netikslus adresas) (el. b. l. 73-78). Pastebėtina, jog atsakovas įsipareigojo informuoti paskolos davėją apie gyvenamosios vietos pasikeitimą (Sutarties 3.8 punktas), tačiau duomenų, jog atsakovas šią pareigą įvykdė, byloje nėra (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 178 straipsnis).

16Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad skolininkui apie reikalavimo perleidimą, kai jam sudaryti skolininko sutikimo nereikia, gali būti pranešta bet kokia forma ir bet kokiu būdu, svarbu, kad pranešime būtų informacija apie pradinio kreditoriaus turimą ar būsimą reikalavimą ir jo perleidimą įvardytam naujajam kreditoriui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-168/2010). Kai skolininkas nėra įvykdęs reikalavimo pradiniam kreditoriui, cesijos būdu įgytas reikalavimas kartu su reikalavimo perleidimo sutartimi pareikštas teismo tvarka laikytinas tinkamu skolininko informavimu apie reikalavimo perleidimą ir atitinka CK 6.109 straipsnio 7 dalies nuostatas. Tai skolininko teisių nevaržo labiau negu apie cesiją skolininkas būtų informuotas atskiru pranešimu ar jam įteikiant cesijos sutartį iki ieškinio pareiškimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-105/2011).

17Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, jog kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti reikalavimą kitam asmeniui, apie reikalavimo perleidimą skolininkui buvo pranešta, jam taip pat įteikti teismo procesiniai dokumentai, SIA ,,2Kapital“ laikytina tinkama ieškove, o atsakovo V. U. abejonės dėl reikalavimo perleidimo pripažintinos nepagrįstomis.

18Dėl paskolos grąžinimo

19Paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita. Paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų arba daiktų perdavimo momento (CK 6.870 straipsnio 1 dalis, 2 dalis). Kai paskolos gavėjas nevykdo sutartinės pareigos grąžinti paskolos dalyką, paskolos davėjas įgyja paskolos sutarties pagrindu reikalavimo teisę susigrąžinti paskolos dalyką, jo dalį ir atlygį už daikto skolinimą, jeigu toks buvo šalių sutartas.

20Nagrinėjamu atveju, byloje pateikti įrodymai ir nustatytos aplinkybės, patvirtina, kad tarp pradinio kreditoriaus ir atsakovo V. U. susiklostė prievoliniai teisiniai santykiai (CK 6.1- 6.4 straipsnis. 6.870 straipsnio 1 dalis). Pradinis kreditorius suteikė atsakovui paskolą, atsakovas ją gavo, tačiau sutartinių įsipareigojimų tinkamai nevykdė, Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais paskolos negrąžino, Sutartyje numatytų palūkanų nemokėjo (CPK 183 straipsnis, 185 straipsnis). Ieškovei perėmus reikalavimo teisę atsakovo atžvilgiu pagal sutartis, ji įgijo teisę iš atsakovo reikalauti prievolės įvykdymo (CK 6.101 straipsnis).

21Įstatymas numato, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra,- vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 straipsnio 1 dalis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Byloje pateikti įrodymai ir nustatytos aplinkybės sudaro pagrindą išvadai, jog atsakovas V. U. savo prievolę pažeidė, nes Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais suteiktos paskolos negrąžino, palūkanų nemokėjo (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 2 punktas). Iš byloje pateiktų duomenų matyti, jog sutartinius įsipareigojimus pagal Sutartį atsakovas vykdė iki 2014 m. gegužės 5 d. (paskutinį kartą įsipareigojimams dengti atlikta įmoka), pagal Sutartį sumokėta 1 217,26 Eur. Nors atsiliepime į ieškinį atsakovas V. U. nurodė, jog paskolą grąžino ir įsiskolinimo neturi, įrodymų pagrindžiančių nurodytas aplinkybes nepateikė (CPK 178 straipsnis). Pastebėtina, jog bylose dėl paskolos grąžinimo paskolos davėjui tenka pareiga įrodyti esminių paskolos sutarties sudarymo sąlygų (paskolos dalyko perdavimo paskolos gavėjo nuosavybėn ir paskolos gavėjo įsipareigojimo grąžinti pinigus arba rūšies požymiais apibūdinto suvartojamojo daikto ekvivalentą) egzistavimą (CPK 12 straipsnis, 178 straipsniai). Paskolos gavėjui remiantis aplinkybe, kad jis paskolą grąžino, šios aplinkybės įrodinėjimo pareiga tenka paskolos gavėjui (CPK 12 straipsnis, 178 straipsnis). Minėta, jog byloje nėra duomenų, kad atsakovas įsiskolinimą padengė; atsakovas taip pat nepateikė duomenų ir/ar įrodymų, sudarančių pagrindą abejoti byloje pateiktų įrodymų ir/ar duomenų patikimumu/pagrįstumu, ar paneigiančių ieškinyje nurodytas aplinkybes (CPK 178 straipsnis).

22Byloje pateikti įrodymai patvirtina, jog visos suteiktos paskolos atsakovas negrąžino, nesumokėjo sutartinių palūkanų, todėl liko skolingas 5 293,44 Eur nepadengtos paskolos bei 2 050,59 Eur palūkanų (CPK 183 straipsnis, 185 straipsnis). Byloje nesant duomenų, kad įsiskolinimas padengtas, visumos byloje pateiktų įrodymų bei nustatytų aplinkybių kontekste pripažintina, jog ieškovės reikalavimas priteisti 7 344,03 Eur skolą (5 293,44 Eur paskolos ir 2 050,59 Eur sutartinių palūkanų) yra pagrįstas, todėl tenkintinas.

23Asmuo, neįvykdęs savo sutartinės prievolės, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (CK 6.63 straipsnio 2 dalis, 6.245 straipsnio 1 dalis, 6.256 straipsnio 2 dalis). Byloje pateikti įrodymai patvirtina, jog atsakovas praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, t. y. paskolos bei palūkanų sutartyje nustatytais terminais negrąžino. Sutarties specialiosios dalies 3.1.1. punktu atsakovas V. U. pradiniam kreditoriui įsipareigojo už prievolės vykdymo termino praleidimą mokėti 0, 5 proc. dydžio delspinigius. Ieškovė byloje pateikė duomenis, jog nuo pradelstos sumokėti sumos ieškovė apskaičiavo 523,88 Eur delspinigius už 6 mėn., taikant 0,05 proc. delspinigių normą (el. b. l. 21). Kadangi atsakovas praleido piniginės prievolės vykdymo terminą, sutartinių įsipareigojimų nevykdė, pripažintina, jog ieškovė įgijo teisę reikalauti sumokėti netesybas (CPK 183 straipsnis, 185 straipsnis, CK 6.70 straipsnis, 6.72 straipsnis, 6.73 straipsnio 1 dalis, 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis). Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovės reikalavimas priteisti netesybas tenkintinas.

24Dėl prievolės solidarumo

25Laidavimo sutartimi laiduotojas už atlyginimą ar neatlygintinai įsipareigoja atsakyti kito asmens kreditoriui, jeigu tas asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės (CK 6.76 straipsnio 1 dalis). Kai prievolė neįvykdyta, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis. Laiduotojas atsako tiek pat kaip ir skolininkas (už palūkanų sumokėjimą, už nuostolių atlyginimą, už netesybų sumokėjimą), jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis (CK 6.81 straipsnio 1 dalis, 2 dalis). Įvykdžiusiam prievolę laiduotojui pereina visos kreditoriaus teisės pagal šią prievolę (CK 6.83 straipsnio 1 dalis).

26Bylos duomenimis nustatyta, jog už atsakovo V. U. prievolės pagal Sutartį įvykdymą laidavo atsakovas L. U.. Laidavimo sutartimi atsakovas L. U. įsipareigojo atsakyti kredito unijai (pradiniam kreditoriui), jeigu paskolos gavėjas V. U. tinkamai neįvykdys savo prievolių pagal Sutartį (Laidavimo sutarties 1.1 punktas); už prievolės netinkamą įvykdymą ar neįvykdymą laiduotojas L. U. atsako kreditoriui solidariai su V. U. (Laidavimo sutarties 1.2 punktas). Laidavimo sutarties 2 punktu laiduotojas įsipareigojo kreditoriui atsakyti ta pačia apimtimi kaip ir paskolos gavėjas, įskaitant palūkanų ir netesybų sumokėjimą bei nuostolių atlyginimą; laiduotojas atsisakė teisės reikalauti, kad kredito unija pirmiausia nukreiptų išieškojimą į konkretų paskolos gavėjo turtą (el. b. l. 12). Byloje pateikti įrodymai patvirtina, jog ieškovei perėmus reikalavimo teisę atsakovo V. U. atžvilgiu pagal sutartis, jai perleistos ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės bei kitos papildomos teisės (CK 6.101 straipsnio 2 dalis), taigi ir teisė reikalauti prievolės įvykdymo pagal Laidavimo sutartį.

27Kai prievolė yra solidarioji, kreditorius savo reikalavimą gali reikšti tiek visiems, tiek vienam iš bendraskolių (CK 6.6 straipsnio 5 dalis).

28Esant byloje nustatytoms aplinkybėms, jog atsakovas L. U. įsipareigojo už prievolės įvykdymą atsakyti solidariai su atsakovu V. U., atsakovui V. U. tinkamai nevykdžius pareigos grąžinti suteiktą paskolą bei sumokėti palūkanas, pareiga atsiskaityti su ieškove kilo ir laiduotojui atsakovui L. U.. Kadangi laiduotojas atsako tiek pat kaip ir skolininkas, pripažintina, jog ieškovės reikalavimas iš atsakovų solidariai priteisti skolą ir delspinigius yra pagrįstas (CK 6.81 straipsnio 1 dalis, 2 dalis, 6.189 straipsnio 1 dalis, 6.200 straipsnio 1 dalis, CPK 185 straipsnis).

29Dėl bylos procesinės baigties

30Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Kasacinis teismas yra ne kartą pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą. Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 liepos 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-372/2014). Pagal formuojamą kasacinio teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktiką, šaliai neįrodžius aplinkybių, kuriomis ji remiasi, atsiranda neigiamos pasekmės, t. y. tokios aplinkybės pripažintinos neįrodytomis ir šalies reikalavimai (atsikirtimai) atmetami. Nagrinėjamu atveju, įvertinus byloje pateiktų įrodymų visumą, pripažintina, jog ieškovė įrodė ieškinio reikalavimus, todėl vadovaujantis CPK 183, 185 straipsniais, ieškovės ieškinys tenkintinas ir solidariai iš atsakovų ieškovei priteistina 7 344,03 Eur skola bei 523,88 Eur delspinigiai.

31Dėl procesinių palūkanų

32CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, jog skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki sprendimo įvykdymo. Skolininko prievolė mokėti palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo momento iki teismo sprendimo įvykdymo atsiranda iš įstatymo. Šios procesinės palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti skaičiuojamos visais atvejais, kai pareikštas reikalavimas jas priteisti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-342/2007). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad procesinių palūkanų paskirtis – skatinti operatyvų teismo sprendimo įvykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-595/2008). Pažymėtina, kad teismas, gavęs kreditoriaus prašymą priteisti procesines palūkanas, nesant šalių susitarimo dėl kitokio jų skaičiavimo ar atsisakymo, neturi nustatinėti kokių nors aplinkybių, reikšmingų tokiam prašymui tenkinti. Taigi procesinėms palūkanoms skaičiuoti ir priteisti būtinos dvi pagrindinės sąlygos: bylos iškėlimo teisme faktas (CK 6.37 straipsnio 2 dalis) ir kreditoriaus reikalavimas priteisti procesines palūkanas. Be to, kreditoriaus reikalavimas turi būti tenkinamas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. balandžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-222-611/2015).

33Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Atsižvelgiant į galiojantį reglamentavimą ir aktualią kasacinio teismo praktiką, ieškinį tenkinus, ieškovei iš atsakovų priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2019 m. liepos 18 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

34Dėl bylinėjimosi išlaidų

35Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnis 1 dalis).

36Ieškovė pateikė teismui įrodymus, jog už ieškinį sumokėjo 177 Eur žyminį mokestį (el. b. l. 23), patyrė 36,58 Eur išlaidas advokato pagalbai apmokėti (el. b. l. 24-26, 36-39).

37Ieškinį tenkinus, ieškovei iš atsakovų lygiomis priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos, po 106,79 Eur iš kiekvieno atsakovo (bendra suma 213,58 Eur) (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 88 straipsnio 1dalies 6 punktas, 10 punktas, 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnis).

38Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260, 263-270 straipsniais, teismas

Nutarė

39ieškinį tenkinti.

40Priteisti solidariai iš atsakovų V. U. (V. U.) ir L. U. (L. U.) 7 344,03 Eur (septynių tūkstančių trijų šimtų keturiasdešimt keturių eurų 03 ct) skolą, 523,88 Eur (penkių šimtų dvidešimt trijų eurų 88 ct) delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (7 867,91 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme 2019 m. liepos 18 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovės SIA ,,B2Kapital“ naudai.

41Priteisti iš atsakovų V. U. (V. U.) ir L. U. (L. U.) po 106,79 Eur (vieną šimtą šešis eurus 79 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovei SIA ,,B2Kpital“.

42Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Dalė... 2. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama solidariai iš atsakovų... 5. Ieškinyje nurodė, jog 2013 m. rugsėjo 20 d. V. U. sudarė vartojimo kredito... 6. Atsakovas V. U. pateikė atsiliepimą ieškinį, kuriuo prašė ieškinį... 7. Ieškovė pateikė 2019 m. spalio 22 d. rašytinius paaiškinimus. Ieškovė... 8. Atsakovas L. U. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, procesiniai dokumentai... 9. Ieškovė ir jos atstovai teismo posėdyje nedalyvavo, gautas prašymą bylą... 10. Atsakovas V. U. teismo posėdyje nedalyvavo. Teisme gautas el. laiškas, kuriuo... 11. Teismas konstatuoja:... 12. bylos duomenimis nustatyta, kad 2013 m. rugsėjo 20 d. tarp pradinio... 13. Dėl reikalavimo perleidimo... 14. Civilinio kodekso (toliau ir – CK) 6.101 straipsnio 1 dalis įtvirtina... 15. Bylos duomenimis, atsakovo V. U. ir pradinio kreditoriaus sudarytos Sutarties... 16. Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad skolininkui apie reikalavimo... 17. Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, jog kreditorius turi teisę be... 18. Dėl paskolos grąžinimo... 19. Paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies... 20. Nagrinėjamu atveju, byloje pateikti įrodymai ir nustatytos aplinkybės,... 21. Įstatymas numato, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai... 22. Byloje pateikti įrodymai patvirtina, jog visos suteiktos paskolos atsakovas... 23. Asmuo, neįvykdęs savo sutartinės prievolės, privalo atlyginti kitai... 24. Dėl prievolės solidarumo... 25. Laidavimo sutartimi laiduotojas už atlyginimą ar neatlygintinai įsipareigoja... 26. Bylos duomenimis nustatyta, jog už atsakovo V. U. prievolės pagal Sutartį... 27. Kai prievolė yra solidarioji, kreditorius savo reikalavimą gali reikšti tiek... 28. Esant byloje nustatytoms aplinkybėms, jog atsakovas L. U. įsipareigojo už... 29. Dėl bylos procesinės baigties... 30. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia... 31. Dėl procesinių palūkanų ... 32. CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, jog skolininkas taip pat privalo mokėti... 33. Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį, terminą įvykdyti piniginę prievolę... 34. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 35. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 36. Ieškovė pateikė teismui įrodymus, jog už ieškinį sumokėjo 177 Eur... 37. Ieškinį tenkinus, ieškovei iš atsakovų lygiomis priteistinos rašytiniais... 38. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260, 263-270... 39. ieškinį tenkinti.... 40. Priteisti solidariai iš atsakovų V. U. (V. U.) ir L. U. (L. U.) 7 344,03 Eur... 41. Priteisti iš atsakovų V. U. (V. U.) ir L. U. (L. U.) po 106,79 Eur (vieną... 42. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos apeliaciniu...