Byla e2-738-800/2019
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Živilė Janavičienė, sekretoriaujant Ramunei Bulavaitei, dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Terama“ atstovui advokatui Vyteniui Gubavičiui, atsakovės N. R. atstovui advokato padėjėjui Sauliui Petroniui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Terama“ ieškinį atsakovei N. R. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės 34 869,83 Eur skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinyje nurodė, kad atsakovė ieškovei yra skolinga 43 517,92 Eur. Pirminiai skolos susidarymą įrodantys dokumentai nėra išlikę, nes, kaip patvirtina 2016-01-08 aktas, pasirašytas tuometinės UAB „Terama“ direktorės (atsakovės) įmonės buhalterinės apskaitos dokumentai 2016 m. sausio 3 d. buvo sugadinti ir išmesti. Atsakovės skolos dydį įrodo kiti ieškovės turimi dokumentai. Atsakovė, būdama ieškovės direktore iki 2017-10-20, duomenis apie jos pačios skolas įmonei yra nurodžiusi kituose rašytiniuose dokumentuose. Atsakovei parduodant jos turimas UAB „Terama“ akcijas 2017 m. birželio 16 d. akcijų pirkimo- pardavimo sutartimi, šios sutarties priede Nr. 1 buvo nurodyta, kad 2016 m. gruodžio 31 dienos duomenimis per 2017 metus UAB „Terama“ iš atskaitingų asmenų gautina suma sudaro 3 673,13 Eur (1.2.2.6. p.), iš N. L. gautina suma – 33 770,06 Eur (1.2.2.8. p.), iš N. R. gautina suma – 2 170,60 Eur (1.2.2.10. p.). Šios sumos, patenkančios tarp sutarties priedo Nr. 1 sumų, gautinų per 2017 metus (1.2.2 p.), taip pat apskaitytos 2016 m. gruodžio 31 d. UAB „Terama“ balanse, pasirašytame buvusios direktorės N. R., tarp sumų, įmonės gautinų per vienerius metus (2. p.), t. y. per 2017 metus. Toliau 2017 m. birželio 16 d. akcijų pirkimo-pardavimo sutarties priede Nr. 1 nurodoma, kad įmonės trumpalaikio turto pokyčiai per 2017 metus iki sutarties sudarymo (t. y. iki 2017 m. birželio 16 d.), lyginant su nurodytais 1.2 p., yra šie: paskola N. R. padidėjo iki 5 170,60 Eur (2.3.3. p.), iš atskaitingų asmenų gautinos sumos iki 5 654,57 Eur (2.3.4. p.). Visos nurodytos skolų sumos yra atsakovės įsipareigojimai įmonei. 33 770,06 Eur N. L. skola įmonei yra atsakovės skola, nes, kaip patvirtina santuokos sudarymo įrašas, „L.“ yra buvusi atsakovės pavardė, kuri po 2008 m. spalio 31 d. santuokos sudarymo buvo pakeista į „R.“ pavardę. 5 170,60 Eur atskaitingų asmenų skola taip pat yra atsakovės skola, nes atsakovė iki 2017 m. spalio 20 d., būdama UAB „Terama“ direktore, buvo vieninteliu atskaitingu asmeniu, ką taip pat įrodo jos pačios pasirašyta 2017 m. lapkričio 27 d. avanso apyskaita 5 677,26 Eur sumai. Per 2017 metus atsakovė privalėjo grąžinti ieškovei UAB „Terama“ 5 170,60 Eur skolą, 5 677,26 Eur atskaitingo asmens skolą ir 33 770,06 Eur skolą. Iki 2017 metų pabaigos atsakovė grąžino įmonei 300 Eur skolos dalį. Pagal 2018 m. sausio 5 d. skolų išdėstymo grafiką 4 870,60 Eur skolos, įvardintos kaip N. R. skola, ir 5 677,26 Eur skolos, įvardintos kaip atskaitingo asmens skola, grąžinimas buvo išdėstytas. Per 2018 metus, iki ieškinio padavimo teismui dienos, atsakovė grąžino įmonei 730 Eur skolos dalį, įvardintą kaip N. R. skola, nepažeidžiant 2018 m. sausio 5 d. skolų išdėstymo grafike nurodytų terminų. Tačiau atskaitingo asmens skolos atsakovė nemoka, pagal 2018-01-05 skolų išdėstymo grafiką negrąžintos atskaitingo asmens skolos dalis sudaro 1 099,77 Eur, todėl ši suma iš atsakovės priteistina. 33 770,06 Eur skolos, kurios mokėjimo terminas yra suėjęs, atsakovė taip pat nemoka. Atsakovės pozicija dėl šios prievolės prieštaringa. Vienu atveju, atsisakydama grąžinti įmonei 33 770,06 Eur skolą atsakovė aiškina, kad jai sudarant 2017-06-16 UAB „Terama“ akcijų pirkimo-pardavimo sutartį akcijas nupirkęs M. L. atskiru pareiškimu atsisakė pretenzijų dėl jos, kaip įmonės akcininkės ir direktorės priimtų sprendimų, valdymo, sudarytų sandorių, piniginių lėšų išmokėjimų, mokestinių prievolių vykdymo, sąnaudų nurašymo už laikotarpį iki 2017-06-16. Tačiau, kaip minėta, 33 770,06 Eur atsakovės skola, mokėtina įmonei per 2017 metus, buvo apskaityta jos pačios pasirašytame 2017-06-16 akcijų pirkimo-pardavimo sutarties priede Nr. 1 (1.2.2.8 p., 2 p.), taip pat jos pačios pasirašytame balanse už 2016 metus. Kita vertus, akcijas nupirkęs M. L. neatsisakė skolos, o savo pareiškime tokio atsisakymo nenurodė, ir negalėjo atsisakyti, nes veikti UAB „Terama“ vardu nebuvo įgaliotas. Antruoju atveju, atsisakydama grąžinti įmonei

633 770,06 Eur skolą atsakovė remiasi jos pačios, kaip UAB „Terama“ direktorės priimtu 2017-06-20 sprendimu dėl reikalavimo teisės į 33 770,06 Eur skolą atsisakymo. Tačiau tokio sprendimo priėmimas po 2017-06-16 UAB „Terama“ akcijų pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo paneigia aukščiau nurodytus atsakovės argumentus, kad sudarant šią sutartį M. L. atsisakė, juo labiau, UAB „Terama“ vardu, reikalavimo teisės į 33 770,06 Eur skolą. Kita vertus, atsakovės, kaip UAB „Terama“ direktorės, 2017-06-20 sprendimas dėl reikalavimo teisės į 33 770,06 Eur skolą atsisakymo, yra niekinis ir negaliojantis, todėl negali sukelti įmonei teisinių pasekmių. Atsakovės, kaip UAB „Terama“ direktorės, 2017-06-20 sprendimas dėl reikalavimo teisės į 33 770,06 Eur skolą atsisakymo pagal CK 1.63 str. 1 ir 3 d. kvalifikuotinas kaip vienašalis sandoris, kuriuo atsakovė, veikdama kaip tuometinė UAB „Terama“ direktorė atsisakė reikalavimo teisės į savo pačios skolą, tuo siekdama sukurti prievolės pasibaigimo pagrindus, numatytus CK 6.129 str. 1 d. CK 2.134 str. 1 d. imperatyviai numato, kad atstovas atstovaujamojo vardu negali sudaryti sandorių nei su pačiu savimi, nei su tuo asmeniu, kurio atstovas jis tuo metu yra. Tuo tarpu CK 1.80 str. 1 d. įtvirtinta, kad imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja. Taigi 2017-06-20 reikalavimo teisės atsisakymas, kaip prieštaraujantis CK 2.134 str. 1 d. įtvirtintai imperatyviai normai, yra niekinis ir negalioja bei negali sukurti ieškovei teisinių pasekmių, todėl ieškovė neprarado reikalavimo teisės reikalauti iš atsakovės grąžinti 33 770,06 Eur skolą. Be to, 2017-06-20 reikalavimo teisės atsisakymas yra niekinis ir negaliojantis taip pat dėl prieštaringumo gerai moralei, t.y. CK 1.81 str. 1 d. pagrindu, nes toks atsisakymas yra akivaizdžiai nenaudingas ir žalingas įmonei, prieštaraujantis jos veiklos tikslams, kadangi juo be jokio teisėto pagrindo bandoma atsisakyti įmonės reikalavimo teisės į skolą, sudarytas atsakovei elgiantis nesąžiningai, veikiant išimtinai savo interesais ir siekiant išvengti prievolės įvykdymo. Apibendrinant, iš atsakovės prašo priteisti 1 099,77 Eur atskaitingo asmens skolos dalį, taip pat 33 770,06 Eur skolą, iš viso 34 869,83 Eur. Sutinkamai su CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d., iš atsakovės turėtų būti priteistos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

7Pateikdama dubliką ieškovė papildomai nurodė, dėl 33 770,06 Eur skolos, jog atsakovė nepateikė jokių įrodymų, kurie patvirtintų, kad sandoriai, kurių pagrindu susidarė nurodytas įsiskolinimas, būtų sudaryti 2008 m. gegužės mėn. Nemano, kad reikšti reikalavimui dėl skolos priteisimo yra suėjęs senaties terminas. Šiuo atveju svarbu ne sandorių sudarymo momentas, o paskolos grąžinimo terminas. Atsakovei nepateikus įrodymų, kad nuo paskolos grąžinimo termino iki ieškinio pareiškimo buvo suėjęs ieškinio senaties terminas, reikalavimas taikyti ieškinio senatį turėtų būti atmestas. Pagal ieškovės balansą už 2016 metus, kurį kaip direktorė pasirašė pati atsakovė, per vienerius metus gautinos sumos sudaro 41 790 Eur, į tai įeina ir 33 770,06 Eur atsakovės skola. Atsakovė pasirašydama tokį balansą, pripažino, kad 33 770,06 Eur jos skola ieškovei turi būti grąžinta per 2017 metus, tai yra, pati pripažino tokį skolos grąžinimo terminą. Atsakovė šį skolos grąžinimo terminą pripažino ir 2017-06-16 akcijų pirkimo-pardavimo sutarties priedu Nr. 1 (1.2.2.8. p.), o 2017-06-20 sprendimu, kaip ieškovės direktorė, atsisakydama ieškovės reikalavimo teisės savo pačios atžvilgiu, pripažino, kad tą dieną ieškovė tokią reikalavimo teisę jos atžvilgiu turėjo. Taip pat juridinių asmenų registro išrašas patvirtina, jog nuo 2003-09-18 iki 2009-06-11 ieškovės direktore buvo atsakovė (5.3.1. p.), nuo 2009-06-11 iki 2015-02-20 atsakovė buvo ieškovės likvidatore (5.4.p.), o nuo 2015-02-20 iki 2017-10-20 vėl direktore (5.2.2. p.), t. y. nuo 2003-09-18 iki 2017-10-20 ieškovei vadovavo atsakovė, kas paaiškina, kodėl ieškovo ieškinys atsakovei tuo metu nebuvo pareikštas. Iki 2017-02-08 ieškovė buvo kontroliuojama atsakovės ir jos sutuoktinio (kaip akcininkų), kas taip pat paaiškina, kodėl ieškovės ieškinys atsakovei tuo metu nebuvo pareikštas. Dėl 1 099,77 Eur skolos, nurodė, kad atsakovės, kaip atskaitingo asmens, skola, kaip nurodyta 2017-06-16 akcijų pirkimo-pardavimo sutarties priedu Nr. 1 yra 5 654,57 Eur (2.3.4 p.), kuri 2017-11-30 avanso apyskaitos duomenimis išaugo iki 5 677,26 Eur ir kurią atsakovė privalėjo grąžinti ieškovei iš karto po jos atleidimo iš direktorės pareigų. Ieškovė ieškiniu reikalauja iš atsakovės priteisti ne visą 5 667,26 Eur atsakovės, kaip atskaitingo asmens skolą, o 1 099,77 Eur jos dalį, kurią atsakovė privalėjo grąžinti pagal 2018-01-05 skolos išdėstymo grafiką, kurį ieškovė sudarė atsižvelgdama į tai, kad atsakovė 2017-06-16 akcijų pirkimo-pardavimo sutarties priedu Nr. 1 išreiškė valią šią skolą grąžinti dalimis iki 2022 m. birželio 30 d. Dėl 2017 m. birželio 20 d. sprendimo atsisakyti reikalavimo teisės į 33 770,06 Eur skolą, nesutinka su atsakovės teiginiu, kad ji, veikdama kaip bendrovės atstovė, sudarė ABĮ neprieštaraujantį vienasmenį sandorį - priėmė sprendimą dėl reikalavimo teisės į 33 770,06 Eur skolą atsisakymo, nes būdama ieškovo direktore ji turėjo teisę spręsti ir sprendė, ar tokius sandorius apskritai sudaryti, o toks jos elgesys atitiko rūpestingo civilinių santykių dalyvio standartą. Reikalavimo teisės į skolą atsisakymas yra akivaizdžiai nenaudingas ir žalingas įmonei, prieštaraujantis jos veiklos tikslams, kadangi juo be jokio teisėto pagrindo atsisakyta įmonės reikalavimo teisės į skolą, sudarytas atsakovei elgiantis nesąžiningai, veikiant išimtinai savo interesais ir siekiant išvengti prievolės įvykdymo, o dėl tokio savo sprendimo atsakovė faktiškai nepagrįstai praturtėjo ieškovo sąskaita. Tokie atsakovės veiksmai turi turto pasisavinimo požymių. Todėl 2017 m. birželio 20 d. reikalavimo teisės atsisakymas yra niekinis ir negaliojantis kaip prieštaraujantis gerai moralei (CK 1.81 str. 1 d.). Nesutinka su atsakovės teiginiais, kad ji sudarydama sandorį dėl atsisakymo veikė kaip ieškovės atstovė pagal įstatymą, todėl CK 2.134 str. 1 d. šiuo atveju negali būti taikoma. Atsakovė negali būti laikoma ieškovo atstove pagal įstatymą. Akcinių bendrovių įstatymo 37 str. 3 d. nustatyta, kad bendrovės vadovas renkamas šioms pareigoms. To paties straipsnio 4 d. numatyta, kad su bendrovės vadovu sudaroma darbo sutartis. Todėl įmonės direktorius veikia pavedimo ir darbo teisinių santykių pagrindu, o ne kaip atstovas pagal įstatymą. Dėl 2017 m. birželio 16 d. akcininko M. L. pareiškimo nesutinka su atsakovės pozicija, jog akcininko pareiškimas yra niekinis. 2017 m. birželio 16 d. M. L. pareiškimu, kaip matyti iš paties pareiškimo turinio, M. L. atsisakė reikšti atsakovei pretenzijas dėl atsakovės veiksmų, kurie galėjo lemti akcijų vertės sumažėjimą jai valdant įmonę. Tačiau šiuo pareiškimu neatsisakyta ir negalėjo būti atsisakyta įmonės turto atsakovės naudai, nes 33 770,06 Eur atsakovės skola ne akcininkui M. L., o įmonei, yra įmonei priklausanti turtinė reikalavimo teisė, balanse už 2016 metus ir 2017 m. birželio 16 d. akcijų pirkimo-pardavimo sutarties priede Nr. 1 apskaityta kaip įmonės turtas. Be to, 2017-06-16 M. L. pareiškime atsisakoma pretenzijų dėl atsakovės veiksmų už laikotarpį iki 2017-06-16, kai tuo tarpu atsakovės sprendimas atsisakyti reikalavimo teisės priimtas 2017-06-20.

8Ieškovės atstovas teismo posėdžio metu papildomai paaiškino, kad ieškinys pareikštas dėl dviejų skolų, kurių bendra suma yra 34 869,83 Eur, susidedanti iš 33 770,06 Eur skolos, kuri buvo pačios atsakovės pripažinta. Atsakovė pati dokumentuose sudarydama susitarimą su akcininku, nurodė, kad tai įmonės turtas ir šią sumą įtraukė į įmonės balansą, įsipareigojo grąžinti per 2017 metus, nurodydama, kad tai yra trumpalaikis jos pačios įsipareigojimas, tačiau įsipareigojimo neįvykdė. Nurodo, kad buvo gautas sprendimas, kuriuo ji atsisakė šio reikalavimo į save pačią dėl šios skolos. Mano, kad toks atsakovės sprendimas yra negaliojantis, niekinis, prašo konstatuoti niekinio sandorio pasekmes ir tokiam sandoriui neturi reikšmės jokie senaties terminai, nes jis kvalifikuotinas kaip apskritai nesudarytas. Šis sprendimas buvo gautas 2018 metų birželio mėnesį. Šis sandoris prieštarauja geros moralės principams, kuriuos pati atsakovė išdėstė savo atsiliepime. Mano, kad atsakovė negalėjo savo pačios atžvilgiu atsisakyti reikalavimo teisės, nes ji veikė kaip įmonės atstovė ir sudarinėti sandorio su savimi negalėjo. Kita dalis skolos, kurią prašo priteisti iš atsakovės, sudaro jos, kaip atskaitingo asmens įsipareigojimą. Atsakovė, išeidama iš darbo kaip atskaitingas asmuo turėjo atsikaityti, nes buvo iš įmonės paėmusi pinigines lėšas ir skolos suma sudaro 1 099,77 Eur. Ieškovė reikšdama ieškinį remiasi byloje pateiktais rašytiniais įrodymais, nes atsakovė, kaip įmonės direktorė neišsaugojo dokumentų. Byloje yra duomenys, kad dokumentai buvo sulieti, todėl atsakovė juos išmetė. Įmonė reikšdama šį ieškinį neturi kitų duomenų kaip tik išvestiniai įrodymai, iš kurių galima suprasti, kad įmonė kažkada atsakovei skolino pinigus. Įmonės balanso iššifravime matyti paskola atsakovei. Jau atleidus atsakovę iš direktorės pareigų buvo pateiktas balansas (e. b. l. 24) kuriame grafoje „B trumpalaikis turtas“ 2 punkte „per vienerius metus gautinos sumos“ nurodyta 41 790 Eur. Naujai paskirtas direktorius pradėjo ieškoti kokios tai yra sumos ir kam reikia pareikšti piniginį reikalavimą, nes buhalteriniai dokumentai neišsaugoti. Aiškinantis šias aplinkybes direktorius žiūrėjo į akcijų pirkimo-pardavimo sutarties priedą Nr.1, kurį pristatė akcininkas (e. b. l. 13-20) ir nustatė iš ko susideda balanse nurodyta pinigų suma gautina per vienerius metus. Priedo 1 punkte UAB „Terama“ direktorė, pareiškė ir garantavo, kokie įmonės finansiniai rodikliai, turimas turtas ir prievolių apimtys buvo 2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis. 1.2. punkte direktorė nurodė trumpalaikį turtą, kurio balansinė vertė sudaro 45 051,14 Eur, ir tai sutampa su balanse nurodyta trumpalaikio turto suma, kur nurodyta, kad per 2017 metus gautinos sumos sudaro pagal 1.2.2.8. punktą – N. L. skola 33 770,06 Eur ir tai atitinka balansą. Kadangi ši suma per 2017 metus nebuvo įmonei sumokėta, įmonė įgijo reikalavimo teisę į atsakovės skolą. Kita suma yra nurodyta punkte 1.2.2.6. – „atskaitingų asmenų gautinos sumos 3 673,13 Eur sumai“. Kaip matyti šį susitarimą pasirašė pati atsakovė, t. y. ji nurodė, kad tai yra jos pačios įsipareigojimas įmonei. Pabrėžė, kad tai, ką N. R. susitarė su M. L. 2017 m. birželio 16 d. pareiškimu (e. b. l. 25) neturi jokios reikšmės, nes įmonė veikia kaip juridinis asmuo ir savarankiškai šios sutarties sudaryme nedalyvavo. Kadangi tarp šalių vyko daug įvairių ginčų, todėl akcijų pirkėjas nurodė, kad nereikš kitų pretenzijų, tačiau šalys susitarė ir pareiškime nurodė: „su sąlyga, kad akcijų pirkimo-pardavimo sutarties priede nurodyti bendrovės finansiniai rodikliai, turimas turtas ir įsipareigojimas yra teisingi“, taigi šalys susitarė, kad duomenys priede yra teisingi. Priedo Nr. 1 punkte 2.3 šalys aptarė trumpalaikio turto pokyčius per 2017 metus iki sutarties sudarymo ir nurodė kad yra du įsipareigojimai, t. y. 2.3.3. punkte paskola N. R. padidėjo iki 5 170,60 Eur dėl kurios reikalavimo ieškovas nereiškia, nes atsakovė šią sumą apmoka ir 2.3.4 punkte iš atskaitingų asmenų gautinos sumos 5 654,57 Eur dėl ko reikalavimas atsakovei yra reiškiamas. Atsakovė, išėjusi iš darbo, šios sumos nepadengė, todėl įmonė įgijo reikalavimo teisę į skolą ir atsakovė privalo apmokėti avanso sumą, kurią buvo paėmusi iš įmonės ir šią pinigų sumą papildomai patvirtina jos pačios, kaip atsakingo asmens sudaryta ir pasirašyta avanso apyskaita (e. b. l. 23). Dėl senaties termino reikalavimui dėl 33 770,06 Eur skolos, paaiškino, kad senaties terminas nėra pasibaigęs ir faktiškai turi būti skaičiuojamas 10 metų terminas, tačiau jeigu bus manoma, kad jis yra suėjęs, prašo atnaujinti senaties terminą. Pati atsakovė nurodo, kad paskola atsakovei suteikta 2008 metais. 2008 m. iki 2017 m. spalio mėnesio atsakovė visuomet vadovavo įmonei. Akcininkas M. L., kuris nupirko akcijas, įmonės valdyme pradėjo vadovauti po apeliacinio teismo sprendimo priėmimo 2017 m. vasario 8 d. Tuo metu kitas asmuo tapo įmonės direktoriumi ir tik tada atsirado poreikis peržiūrėti dokumentaciją ir nustatyti kokios yra įmonės skolos. Natūralu, kad atsakovei esant įmonės direktorei nereikėjo kreiptis į teismą dėl skolos priteisimo iš jos pačios, tačiau dokumentuose ji įsipareigoja per 2017 metus sumokėti šią sumą. Ieškovė negalėjo anksčiau realizuoti savo reikalavimo teisės, nes pati skolininkė, t. y. atsakovė, vadovavo įmonei. Mano, kad ieškinys pagrįstas ir tenkintinas.

9Atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Pirmiausia, nurodė, jog ieškinyje atsakovei nurodytos skolos sumos yra neaiškios, atsakovė nesupranta kokiu būdu ieškovė priskaičiavo 34 869, 83 Eur dydžio skolos sumą. Dėl 33 770,06 Eur N. L. skolos. Pagal 2017-06-16 akcijų pirkimo – pardavimo sutarties priedą Nr. 1, 2016-12-31 dienos duomenimis per 2017 metus UAB „Terama“ iš N. L. – gautina suma – 33 770,06 Eur. Pažymi, kad atsakovė N. L. buvo iki 2008-10-31, kai sudarė santuoką ir tapo R. Taigi darytina išvada, kad skolos suma susidarė iki 2008-10-31, o atsakovės žiniomis minėti sandoriai buvo sudaryti iki 2008 m. gegužės mėnesio, todėl ieškinio reikalavimo daliai dėl 33 770,06 Eur taikytina senatis, kadangi nuo reikalavimo teisės priteisti skolą praėjo daugiau kaip 10 metų ir dėl šios priežasties ieškinio reikalavimas šiai sumai yra atmestinas. Dėl likusios skolos dalies, nurodė, jog atsižvelgiant į ieškovės 2017-06-16 akcijų pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos tarp pardavėjos (atsakovės) ir pirkėjo M. L. Priedo Nr.1 pastaboje nurodytą, iki 2022 m. birželio 30 d. nustatytą atsakovės prievolių ieškovei įvykdymo terminą, laikytina, kad ieškovė reikalauja priteisti dalį, sudarančią 1 099,77 Eur, sutarties Priedo Nr. 1, 2.3.4. punkte nurodytos 5 654,57 Eur sumos anksčiau nustatyto termino bei paskolos sutarčių. Toks reikalavimas yra neteisėtas, nes pagal CK 6.34 str. 2 d. negalima išreikalauti to, kam atlikti nustatytas terminas, iki šio termino pabaigos. Aplinkybė, kad 2018-01-05 sudarytas skolų išdėstymo grafikas, nepanaikina sutarties Priedo Nr.1 pastaboje nurodytos atsakovės prievolės sumokėti bendrovei 5 654,57 Eur nustatyto termino 2022-06-30 bei paskolų sutartyse įtvirtintos pareigos. Todėl negalima reikalauti iš atsakovės nei 1 099,77 Eur, nei kitos sutarties Priedo Nr.1 2.3.4. punkte numatytos prievolės dalies iki šio termino. Nesutinka su ieškovės teiginiais, kad atsakovės, kaip UAB „Terama“ direktorės, priimtas 2017-06-20 sprendimas dėl reikalavimo teisės į 33 770,06 Eur skolą atsisakymo pripažintinas niekiniu ir negaliojančiu remiantis prašymu konstatuoti niekinio sandorio faktą. Atsakovė teigia, jog ji 2017-06-20 kaip įmonės direktorė, veikdama kaip bendrovės atstovas pagal Akcinių bendrovių įstatymą (toliau – ABĮ), sudarė ABĮ normoms neprieštaraujantį vienasmenį sandorį – sprendimą dėl reikalavimo teisės į 33 770,06 Eur skolą atsisakymo. Ieškovė nepateikė faktų, kurie leistų spręsti, jog atsakovė kaip įmonės direktorė – atstovė pagal ABĮ, nebuvo rūpestinga. Pagal ABĮ normas tik atsakovė kaip įmonės direktorė turėjo teisę spręsti, ar tokius sandorius apskritai sudaryti, ir tik atsakovė turėjo teisę sudaryti sandorius bendrovės vardu be apribojimų. Toks atsakovės elgesys atitiko rūpestingo civilinių santykių dalyvio standartą. Ieškovė, ginčydama sandorį CK 2.134 str. 1 d. nustatytu pagrindu, neatkreipė dėmesio, jog CK 2.134 str. 2 d. nustatyta, kad šio straipsnio 1 dalyje numatyti apribojimai netaikomi, jeigu kiti įstatymai numato ką kita, taip pat kai atstovas veikia kaip atstovas pagal įstatymą. Kadangi sudarydama sandorį veikė kaip ieškovės atstovė pagal įstatymą – pagal ABĮ, neteisingos ieškovės išvados, kad 2017-06-20 reikalavimo teisės atsisakymas, kaip prieštaraujantis CK 2.134 str. 1 d. imperatyviai normai, yra niekinis ir negalioja bei negali sukurti ieškovei teisinių pasekmių, ir kad ieškovė neprarado reikalavimo teisės reikalauti iš atsakovės grąžinti 33 770,06 Eur skolą. Taigi akivaizdu, kad šiuo atveju nėra pagrindo pripažinti, kad minėtas sandoris pripažintinas negaliojančiu, kaip prieštaraujantis imperatyvioms įstatymo normoms. Be to atkreiptinas dėmesys, kad 2017 m. birželio 16 d. ieškovės vienintelis akcininkas M. L., pas Kauno m. 17-ojo notaro biuro notarę Rasą Inokaitienę sudarė vienašalį sandorį ir pareiškė, kad atsisako ir nereiškia pretenzijų N. R., dėl jos, kaip uždarosios akcinės bendrovės „Terama“, akcininkės ir direktorės priimtų sprendimų, šios bendrovės valdymo, sudarytų sandorių, vykdytų šios bendrovės piniginių lėšų išmokėjimų, mokestinių prievolių vykdymo, sąnaudų nurašymo į bendrovės veiklos sąnaudos už laikotarpį iki 2017 m. birželio 17 d. akcijų pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo, su sąlyga, kad akcijų pirkimo – pardavimo sutarties priede nurodyti bendrovės finansiniai rodikliai, turimas turtas ir įsipareigojimai yra teisingi. Akivaizdu, kad šiuo atveju duomenų, kad 2017 m. birželio 17 d. akcijų pirkimo – pardavimo sutarties priede nurodyti bendrovės finansiniai rodikliai, turimas turtas ir įsipareigojimai būtų neteisingi nėra, tokiu atveju galioja vienintelio ieškovės akcininko 2017 m. birželio 16 d. pareiškimas su jame nurodytais įsipareigojimais atsakovės atžvilgiu. Šiuo atveju akivaizdu, kad akcininkas atsisakė ir pasižadėjo nereikšti atsakovei jokių pretenzijų. Ieškovė ieškinyje nurodo, kad “Kita vertus, akcijas nupirkęs M. L. neatsisakė, o savo pareiškime atsisakymo nenurodė, ir negalėjo atsisakyti, nes veikti UAB „Terama“ vardu nebuvo įgaliotas“. Ieškovė nepateikė jokių duomenų, kurie įrodytų, kad 2017 m. birželio 16 d. pareiškimas neatitiko ieškovės intersų bei buvo pateiktas be ieškovės įgaliojimo. Visiškai nepagrįsti ieškovės argumentai, kad „UAB „Terama“ direktorės, priimtas 2017 m. birželio 20 d. sprendimas dėl reikalavimo teisės į 33 770, 06 Eur skolos atsisakymo pripažintinas niekiniu ir negaliojančiu. Šiuo atveju nėra pagrindo pripažinti sandorį niekiniu, kadangi nėra akivaizdžių to požymių, todėl tokie ieškovės išvedžiojimai nepagrįsti. Dėl 5 procentų palūkanų, nurodė, jog, kadangi ieškovės pareikštas ieškinys yra nepagrįstas, todėl ir ieškovės reikalavimas dėl procesinių palūkanų yra nepagrįstas.

10Pateikdama tripliką atsakovė papildomai nurodė: 1) dėl senaties termino – kaip jau nurodė, atsakovė N. L. buvo iki 2008-10-31, buhalteriniai UAB „Terama“ apskaitos duomenys iki 2009-09-25 buvo sugadinti ir išmesti, todėl akivaizdu, kad sandorius sudaryti N. L. vardu buvo galima tik iki 2008-10-31. Skolos suma lygi 33 770,06 Eur suma taip pat susidarė iki 2008-10-31. Ieškovei žinoma, kad įmonės buhalterinės apskaitos dokumentai 2016-01-03 buvo sugadinti ir išmesti, tačiau, nežiūrint į tai, ieškovė nurodo, kad atsakovė nepateikia jokių įrodymų, kurie patvirtintų, kad sandoriai, kurių pagrindu susidarė 33 770,06 Eur dydžio skoliniai įsipareigojimai ieškovei, buvo sudaryti iki 2008 m. gegužės mėnesio. Akivaizdu, kad šių aplinkybių nėra galimybės pagrįsti ieškovės buhalteriniais dokumentais dėl ieškovei žinomų objektyvių priežasčių. Aplinkybė, kad iki ieškinio padavimo dienos ieškovė nereiškė jokių reikalavimų dėl 33 770,06 Eur paskolos, laikytina objektyviu faktu, rodančiu, kad ieškovė apie jos teises neva pažeidžiančius sandorius, kurių pagrindu susidarė 33 770,06 Eur skola, žinojo arba turėjo sužinoti iki 2008 m. gegužės mėnesio. Juolab, kai naujasis ieškovės savininkas 2017-06-16 notariniu pareiškimu atsisakė bet kokių pretenzijų atsakovei dėl jos kaip ieškovės akcininkės ir direktorės sudarytų sandorių už laikotarpį iki 2017-06-16, į kurį patenka ir iki 2008 m. gegužės mėn. sudaryti sandoriai. Nesutinka su ieškovės dubliko argumentais dėl to, kad nuo 2003-09-18 iki 2017-10-20 ieškovei vadovavo atsakovė ir kad iki 2017-02-08 ieškovė buvo kontroliuojama atsakovės ir jos sutuoktinio, kas paaiškina, kodėl ieškovės ieškinys atsakovei tuo metu nebuvo pareikštas. Aplinkybė, kad pasikeitė ieškovės direktorius, nepanaikina fakto, kad ieškovė apie iki 2008 m. gegužės mėn. sudarytus sandorius dėl 33 770,06 Eur paskolos žinojo arba turėjo sužinoti iki 2008 m. gegužės mėn. Dėl šių priežasčių mano, kad dubliko argumentai dėl senaties taikymo atmestini kaip nepagrįsti, o byloje taikytina senatis ir ieškinio reikalavimas 33 770,06 Eur sumai atmestinas; 2) Dėl 33 770,06 Eur skolos. Nesutinka su ieškovės argumentais, jog pagal ieškovės balansą už 2016 metus per vienerius metus gautinos sumos sudaro 41 790 Eur, į tai įeina ir 33 770,06 Eur atsakovės skola. Šito balanse nėra. Pasirašydama balansą atsakovė ne pati pripažino 33 770,06 Eur skolos grąžinimo terminą 2017 metais, bet vykdė Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme nustatytas pareigas pateikti tikslią informaciją. 2017-06-16 akcijų pirkimo pardavimo sutarties priedu Nr. 1 (1.2.2.8 p.) atsakovė taip pat nepripažino skolos grąžinimo termino, o įvykdė akcijų pirkėjo 2017-06-16 pareiškimo, notarinio reg. Nr. RI-4316, sąlygą, kad akcijų pirkimo-pardavimo sutarties priede nurodyti bendrovės finansiniai rodikliai, turimas turtas ir įsipareigojimai yra teisingi. Iki 2008 m. gegužės mėn. sudarytų sandorių pagrindu buvo kilęs ieškovės reikalavimas dėl 33 770,06 Eur paskolos, tačiau pretenzijų į šiuos sandorius naujasis ieškovės savininkas vienašališkai atsisakė 2017-06-16 pareiškimu. Šis pareiškimas tapo privalomu ir atsakovei kaip tuometinei ieškovės direktorei, todėl atsisakius pretenzijų į minėtus sandorius, nebeliko prievolės pagrindo (CK 6.2 str.) ir buvo priimtas sprendimas atsisakyti nuo reikalavimo teisės į 33 770,06 Eur paskolą. 3) Dėl reikalavimo priteisti 1 099,77 Eur iš atskaitingo asmens, palaiko atsiliepime į ieškinį išdėstytus argumentus, kad negalima reikalauti iš atsakovės nei 1 099,77 Eur, nei kitos 2017-06-16 akcijų pirkimo-pardavimo sutarties Priedo Nr. 1 2.3.4. punkte numatytos prievolės dalies iki skolos išdėstymo termino pabaigos 2022-06-30. 4) Dėl 2017-06-20 sprendimo atsisakyti reikalavimo teisės į 33 770,06 Eur skolą papildomai nurodė, kad nesutinka su ieškovės argumentais, kad reikalavimo teisės į 33 770,06 Eur skolą atsisakymo pripažintinas niekiniu ir negaliojančiu. Bendrovės vadovą ir bendrovę sieja sutartiniai santykiai. Jie įforminami darbo sutartimi, be to, su vadovu gali būti sudaryta jo visiškos materialinės atsakomybės sutartis (ABI 37 straipsnio 4 dalis, 2003 m. gruodžio 11 d. įstatymo Nr. IX-1889 redakcija, galiojanti nuo 2004 m. sausio 1 d.). Kasacinio teismo praktikoje akcentuojama, kad administracijos vadovo buvimas bendrovės organu lemia tai, jog daugelis administracijos vadovo teisių ir pareigų atsiranda įstatymo, o ne sutarties pagrindu, taigi administracijos vadovo ir bendrovės santykiams daugiau būdingi įstatyminio atstovavimo bruožai. Be to, vadovo, kaip bendrovės valdymo organo, teisinį statusą reglamentuoja civilinės teisės normos, taikomos akcinių bendrovių organų veiklai reguliuoti. Ginčui aktualios ABĮ redakcijos 37 straipsnio 10 dalyje nurodyta, kad bendrovės vadovas veikia bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius, išskyrus atvejus, kai bendrovės įstatuose nustatytas kiekybinis atstovavimas bendrovei. Šio Įstatymo 34 straipsnio 4 dalies 3, 4, 5 ir 6 punktuose nurodytus sandorius bendrovės vadovas gali sudaryti, kai yra bendrovės valdybos (jeigu bendrovėje valdyba sudaroma) sprendimas šiuos sandorius sudaryti. Jeigu bendrovėje valdyba nesudaroma, bendrovės vadovas priima sprendimus ir atlieka veiksmus, nustatytus šio Įstatymo 34 straipsnio 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12 ir 13 dalyse. 2017-06-20 atsakovė, kaip UAB „Terama“ direktorė, veikdama kaip bendrovės atstovė pagal ABĮ, sudarė nurodytoms ABĮ normoms neprieštaraujantį vienasmenį sandorį - sprendimą dėl reikalavimo teisės į 33 770,06 Eur skolą atsisakymo. Ieškovė klaidingai aiškina, kad įmonės direktorius veikia pavedimo ir darbo teisinių santykių pagrindu, o veikia ne kaip atstovas pagal įstatymą (CK 3.157 str. 1 d., CK 3.240 str. 1 d.). Priimdama 2017-06-20 sprendimą dėl reikalavimo teisės į 33 770,06 Eur skolą atsisakymo atsakovė veikė taip, kaip pagal pareigas privalėjo veikti juridinio asmens vadovas - ieškovės savininkui vienašališku 2017-06-16 pareiškimu atsisakius pretenzijų į prievolės mokėti 33 770,06 Eur paskolą pagrindą sudariusius sandorius, ji privalėjo priimti sprendimą atisakyti reikalavimo teisės į 33 770,06 Eur skolą. ABI 19 str. 10 d. nustatyta, kad Civilinio kodekso 2.82 straipsnio 4 dalyje nustatytais atvejais ieškinį dėl bendrovės organų sprendimų negaliojimo gali pareikšti akcininkai, kreditoriai, bendrovės vadovas, valdybos ir stebėtojų tarybos nariai ar kiti įstatymuose numatyti asmenys ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dienos, kurią ieškovas sužinojo arba turėjo sužinoti apie ginčijamą sprendimą. Ieškovė nepateikė jokių duomenų, kada ji ar jos atstovas sužinojo apie 2017-06-20 sprendimą. Iš ieškovės pateikiamo VĮ Registrų centras išrašo matyti, kad ieškovės naujasis vadovas paskirtas (išrinktas) 2017-10-20, todėl laikytina, kad apie 2017-06-20 sprendimą žinojo arba turėjo sužinoti 2017 m. spalio-lapkričio mėnesiais, tačiau ieškinį dėl skolos priteisimo, kuri neva susidarė dėl neteisėto 2017-06-20 sprendimo, pareiškė tik 2018 m. birželio mėnesį, t.y. pasibaigus ne tik ABĮ 19 str. 10 d. nustatytam 30 dienų, bet ir CK 2.82 str. 4 d. nustatytam trijų mėnesių senaties terminui. Dėl to, prašo taikyti ieškinio senatį ir atmesti ieškovės reikalavimą pripažinti niekiniu UAB „Terama“ 2017-06-20 sprendimą dėl reikalavimo teisės į 33 770,06 Eur skolą atsisakymo (CK 1.131 str. 1 d.). 5) Dėl 2017-06-16 įmonės akcininko M. L. pareiškimo nurodė, kad naujasis ieškovės savininkas 2017-06-16 notariniu pareiškimu atsisakė bet kokių pretenzijų atsakovei dėl jos kaip ieškovės akcininkės ir direktorės sudarytų sandorių už laikotarpį iki 2017-06-16, į kurį patenka ir iki 2008 m. gegužės mėn. sudaryti sandoriai, buvę pagrindu atsakovės prievolei grąžinti 33 770,06 Eur paskolą. Atsisakius pretenzijų į minėtus sandorius, nebeliko prievolės pagrindo (CK 6.2 str.).

11Teismo posėdžio metu atsakovė su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad bylos nagrinėjimo dienai jos skola įmonei yra 9 817,00 Eur – viena dalis yra kaip atskaitingo asmens, kita dalis kaip paskola, tą skolą pripažįsta. Akcijų prikimo-pardavimo sutartyje yra aptarta iki kada visos skolos turi būti sumokėtos. Kita suma yra nesuprantama. Po akcijų pirkimo-pardavimo sutarties, buvo peržiūrėtas įmonės balansas, ir jame buvo nustatyta senų skolų, todėl atsiradus naujam akcininkui, norėjosi visa tai sutvarkyti. Dalyvaujant advokatui buvo pasirašyti trys dokumentai, t. y. reikalavimo teisės atsisakymai ir buvo sumokėti mokesčiai, t. y. UAB „Art Deco“, VšĮ „Korean Trading Company“, nes buvo šių įmonių direktorė ir šis 33 770,06 Eur reikalavimas. Mano, kad pasirašyto pareiškimo akcininkas turėjo laikytis ir nereikšti jai jokių pretenzijų. Sudarant akcijų pirkimo-pardavimo sutartį ją atstovavo advokatas. Visi dokumentai dėl reikalavimo teisių atsisakymo buvo įteikti advokato V. Gubavičiaus kontoroje. 2017 m. birželio mėn. 20 d. sprendimas buvo pasirašytas pasitarus su M. L. ir UAB „Terama“ atstovaujančiu advokatu V. Gubavičiumi. Buhalterinių dokumentų, kad N. L. buvo suteikta paskola, išlikusių nėra, tačiau ji žino, kad ją yra grąžinusi, tačiau nežino nei kam ji buvo suteikta nei kada tiksliai grąžinta, nei koks buhalterinis dokumentas buvo surašytas, nes ji nėra buhalterė ir nežino. Įmonės dokumentų nėra išsaugojusi ir byloje yra dokumentai patvirtinantys, kad dokumentai buvo sulieti ir neišsaugoti.

12Teismas

konstatuoja:

13ieškinys tenkinamas pilnai.

14Byloje pateikti rašytiniai įrodymai – 2017 m. birželio 16 d. akcijų pirkimo – pardavimo sutartis patvirtina, kad atsakovei N. R. sudarant sutartį su M. L., sutarties priedo Nr. 1, punkte 1.2.2.6. buvo numatyta, kad per 2017 metus UAB „Terama“ iš atskaitingų asmenų (t. y. atsakovės N. R.) turėtų gauti 3 673,13 Eur, iš N. L. (R.) gautina suma – 33 770,06 Eur (punktas 1.2.2.8.), bei pagal punktą 1.2.2.10, gautina suma iš N. R. 2 170,60 (e. b. l. 17). Ieškovė, grįsdama šį reikalavimą nurodė, kad šias mokėtinas sumas patvirtina byloje esantis įmonės UAB „Terama“ 2016 m. gruodžio 31 d. balansas, pasirašytas pačios atsakovės N. R., kuriame šios sumos patenka grafoje „Trumpalaikis turtas B2“ tarp sumų, įmonės gautinų per vienerius metus (e. b. l. 24 ). Iš sutarties priedo Nr. 1 matyti, kad nurodomi pokyčiai per 2017 metus iki sutarties sudarymo, lyginant su nurodytais 1.2 yra tai, kad paskola atsakovei N. R. padidėjo iki 5 170,60 Eur (2.3.3.p.) iš atskaitingų asmenų gautinos sumos padidėjo iki 5 654,57 Eur (2.3.4. p.)

15Valstybinės įmonės registrų centro juridinių asmenų išplėstinis išrašas patvirtina, kad laikotarpiu nuo 2015 m. gegužės 20 d. iki 2017 m. spalio 26 d. įmonės UAB „Terama“ direktore buvo atsakovė N. R., kuri buvo vieninteliu atskaitingu asmeniu. Šias aplinkybes taip pat byloje patvirtina ir atsakovės 2017 m. lapkričio 1 d. data sudaryta avanso apyskaita 5 677,26 Eur sumai (e. b. l. 4-10, 23).

16Iš 2018-01-05 skolų išdėstymo grafiko nustatyta, kad ieškovė atsakovei yra išdėsčiusi 4 870,60 Eur skolos mokėjimą, o taip pat 5 677,26 Eur skolos mokėjimą iki 2022 m. birželio 30 d. (e. b. l.27). Atsakovė teismo posėdžio metu nurodė, kad dėl blogos finansinės padėties skolų pagal grafiką pilna apimtimi nedengia ir šiuo metu yra susidariusi skola. Šiuo paaiškinimu atsakovė iš dalies pripažino, kad yra ieškovei skolinga ir sutartinių įsipareigojimų laiku nevykdo.

17Dėl reikalavimo teisės į 33 770,06 Eur skolą atsisakymo.

18Byloje pateiktas UAB „Terama“ 2016 m. gruodžio 31 d. balansas (e. b. l. 24), Priedas Nr. 1 prie 2017-06-16 akcijų pirkimo – pardavimo sutarties (e. b. l. 17 – 21), patvirtina jog atsakovės, kaip N. L. skola ieškovei akcijų pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo metu buvo 33 770,06 Eur (Priedo Nr. 1 prie akcijų prikimo – pardavimo sutarties 1.2.2.8. punktas). Aplinkybes, jog sandoriai, kurių pagrindu atsakovė įsipareigojo ieškovei dėl 33 770,06 Eur skolos nėra išlikę, patvirtina byloje pateiktas UAB „Terama“ 2016 m. sausio 8 d. aktas (e. b. l. 12), kuriame konstatuojama jog 2016 m. sausio 3 d. į patalpą, kur buvo saugomi įmonės buhalterinės apskaitos dokumentai, bėgo vanduo dėl šilumokaičio sprogimo, ko pasekmėje dėl ilgalaikio vandens poveikio dokumentai buvo nepataisomai sugadinti ir visi įmonės dokumentai iki 2009-09-25 buvo išmesti. Atsakovė, kaip tuometinė įmonės, suteikusios paskolas, vadovė ir kaip asmuo, kuriam buvo suteiktos paskolos, bylos nagrinėjimo metu konkrečių sandorių sudarymo sąlygų negalėjo nurodyti, negalėjo paaiškinti ar ji grąžino skolas pagal sudarytas paskolos sutartis, kada tiksliai buvo sudaryti paskolų sandoriai, kokie paskolų grąžinimo terminai buvo numatyti paskolų sutartyse.

19Atsikirsdama į ieškinį, bei teismo posėdžio metu duodama paaiškinimus atsakovė nurodė, kad 33 770,06 Eur skolos terminas yra praėjęs, be to nurodė, kad M. L. nupirkęs akcijas atskiru pareiškimu atsisakė pretenzijų dėl jos kaip įmonės akcininkės ir direktorės priimtų sprendimų, valdymo, sudarytų sandorių, piniginių lėšų. Šiai savo aplinkybei pagrįsti atsakovė remiasi 2017 m. birželio 16 d. M. L. pareiškimu (e. b. l. 25).

20Ieškovės atstovas nurodė, kad atsakovė minėtu dokumentu remtis neturi pagrindo, nes įmonės akcijas nupirkęs M. L. reikalavimo neatsisakė, be to negalėjo atsisakyti, nes neturėjo teisės veikti UAB „Terma“ vardu kaip įgaliotas asmuo.

21Teismas sutinka su ieškovės pozicija išdėstyta procesiniuose dokumentuose, kad atsakovės paaiškinimai dėl skolos grąžinimo yra prieštaringi, nes vienu atveju ji nurodo, kad reikalavimo į 33 770,07 Eur skolą atsisakė pareiškimu įmonės akcijas įsigijęs asmuo M. L.. Kitu atveju atsakovė nurodo, kad skola įmonei buvo grąžinta, todėl 2017 m. birželio 20 d. ji, kaip įmonės direktorė, priėmė sprendimą, kuriuo UAB „Terama“ atsisakė reikalavimo teisės į N. L. suteiktą paskolą 33 770,06 Eur sumoje (e. b. l. 26).

22Teismas, išanalizavęs šalių procesiniuose dokumentuose nurodytas aplinkybes, ieškovės atstovo paaiškinimus, atsakovės paaiškinimus duotus teismo posėdžio metu sutinka su ieškovės argumentais, jog atsakovė, kaip įmonės direktorė negalėjo priimti sprendimo dėl reikalavimo teisės atsisakymo į atsakovei, kaip fiziniam asmeniui paskolintą 33 770,07 Eur sumą.

23Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.132 straipsnyje numatytos bendrosios taisyklės, kad asmuo gali sudaryti sandorius per atstovus, išskyrus įstatymų numatytus atvejus (CK 2.132 straipsnio 1 dalis). CK 2.134 straipsnyje įtvirtinta norma skirta atstovaujamojo interesų apsaugai. CK 2.134 straipsnio 1 dalis draudžia atstovui atstovaujamojo vardu sudaryti sandorius su pačiu savimi, su tuo asmeniu, kurio atstovas jis tuo metu yra, su savo sutuoktiniu bei tėvais, vaikais ir kitais artimais giminaičiais. Šio straipsnio 1 dalyje numatyti apribojimai netaikomi, jeigu kiti įstatymai numato ką kita, taip pat kai atstovas veikia kaip atstovas pagal įstatymą (CK 2.134 straipsnio 2 dalis).

24Ieškovės atstovas bylos nagrinėjimo metu nurodė, jog atsakovė, vadovaujantis CK 2.134 straipsnio 1 dalimi negalėjo, kaip UAB „Terama“ atstovė sudaryti sandorio su pačia savimi, atsakovė negali būti laikoma ieškovo atstove pagal įstatymą, nes bendrovės vadovas renkamas šioms pareigoms, su bendrovės vadovu sudaroma darbo sutartis. Todėl įmonės direktorius veikia pavedimo ir darbo teisinių santykių pagrindu, o ne kaip atstovas pagal įstatymą. Atsakovė nesutiko su tokia ieškovės argumentacija, nurodė, jog ji turėjo teisę sudaryti sandorius UAB „Terama“ vardu kaip atstovė pagal įstatymą, ir jai negali būti taikomi CK 2.134 straipsnio 1 dalyje nustatyti apribojimai.

25Teismas nurodo, jog sugretinus CK 2.134 straipsnio 2 dalį ir Lietuvos respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) 37 straipsnio 1 ir 8 dalis darytina išvada, kad kompetencijos požiūriu bendrovės vadovas, veikdamas bendrovės vardu, turi teisę sudaryti sutartį pats su savimi. Tačiau jis turi veikti taip, kaip pagal pareigas privalo veikti juridinio asmens organas (bendrovės vadovas), t. y. šiuo konkrečiu atveju, atsakovė kaip UAB „Terama“ vadovė turėjo veikti sąžiningai ir protingai, lojaliai juridiniam asmeniui, laikytis konfidencialumo, nepainioti juridinio asmens turto su savo turtu arba jį naudoti asmeninei naudai be juridinio asmens dalyvių sutikimo, bei turėjo pareigą vengti interesų konflikto – vengti situacijos, kai atsakovės asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams (2.135 straipsnio 1 dalis).

26Sandoris gali prieštarauti atstovaujamojo interesams, jeigu jis yra visiškai nereikalingas ar atstovaujamajam nenaudingas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. vasario 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-426/2014).

27Bendrovės vadovas yra vienasmenis bendrovės valdymo organas (ABĮ 37 straipsnio 1 dalis). Reikšmingos akcinės bendrovės vadovo pareigos nustatytos CK 2.87 straipsnio 1–4 dalyse. Aiškindamas šią normą Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad juridinio asmens valdymo organų nariai negali pasipelnyti juridinio asmens sąskaita, o priešingi jų veiksmai būtų juridinio asmens organų narių pareigų pažeidimas pagal CK 2.87 straipsnį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. balandžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-230/2005).

28Akivaizdu, jog ginčijamo sandorio sudarymas (2017 m. birželio 20 d. UAB „Terama“ reikalavimo teisės atsisakymas į atsakovei suteiktą paskolą 33 770,06 Eur sumoje), kurio esmė – neatlygintinas reikalavimo teisės į 33 770,06 Eur skolą atsisakymas, lėmė situaciją, kurios atsakovė privalėjo vengti pagal CK 2.87 straipsnio 3 dalį, nes jos asmeniniai interesai prieštaravo jos vadovautos įmonės (ieškovės) interesams. Veikdama tokioje situacijoje atsakovė pažeidė CK 2.87 straipsnyje įtvirtintas fiduciarines bendrovės vadovo pareigas. Pažymėtina, kad atstovaujamojo bei atstovo interesų konfliktas draudžiamas ir bendrųjų atstovavimą reglamentuojančių normų. CK 2.135 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jei atstovas, pažeisdamas suteiktas teises, sudaro atstovaujamojo interesams prieštaraujantį sandorį, toks sandoris atstovaujamojo reikalavimu gali būti pripažintas negaliojančiu, jeigu trečiasis asmuo apie tokį interesų konfliktą žinojo ar turėjo žinoti.

29Teismas daro išvadą, jog nors įstatymas atsakovei, kaip UAB „Terama“ vadovei (atstovei) faktiškai nedraudė sudaryti ginčijamą reikalavimo teisės atsisakymo sandorį, tačiau byloje nustatyta, jog 2017 m. birželio 20 d. UAB „Terama“ reikalavimo teisės atsisakymas į atsakovei suteiktą paskolą 33 770,06 Eur, iš esmės pažeidė atstovaujamosios UAB „Terama“ interesus, kuomet buvo panaikinta ieškovės UAB „Terama“ reikalavimo teisė į 33 770,06 Eur dydžio skolą. Tokiu būdu atsakovė, sudarydama sąlygas atsisakyti atstovaujamosios įmonės turto reikalavimo teisės savo pačios, kaip fizinio asmens naudai, sukėlė interesų konfliktą, apie kurį neabejotinai buvo žinoma atsakovei. Teismas daro išvada, jog niekuo nepagrįstas reikalavimo teisės į skolą atsisakymas yra akivaizdžiai nenaudingas ir žalingas įmonei, prieštaraujantis jos veiklos tikslams, kadangi juo be jokio teisėto pagrindo buvo atsisakyta įmonės reikalavimo teisės į skolą, sudarytas atsakovei elgiantis nesąžiningai, veikiant išimtinai savo interesais ir siekiant išvengti prievolės įvykdymo. Esant nurodytoms aplinkybėms, 2017 m. birželio 20 d. UAB „Terama“ reikalavimo teisės atsisakymas į atsakovei suteiktą paskolą 33 770,06 Eur, laikytinas negaliojančiu CK 1.80 straipsnio pagrindu, kaip prieštaraujantis imperatyvioms įstatymo normoms.

30Teismas daro išvadą, kad yra pagrindas ex officio (savo iniciatyva) pripažinti 2017 m. birželio 20 d. reikalavimo teisės atsisakymą, kaip prieštaraujantį imperatyvioms įstatymo nuostatoms, nors toks reikalavimas ieškovės ir nebuvo pareikštas.

312017 m. birželio 20 d. sprendimas dėl reikalavimo teisės į 33 770,06 Eur skolą atsisakymo pagal CK 1.63 straipsnio 1 ir 3 dalis kvalifikuotinas kaip vienašalis sandoris, kuriuo atsakovė, veikdama kaip tuometinė UAB „Terama“ direktorė atsisakė reikalavimo teisės į savo pačios skolą, tuo siekdama sukurti prievolės pasibaigimo pagrindus, numatytus CK 6.129 straipsnio 1 dalyje, todėl šiam sprendimui ginčyti negali būti taikomas atsakovės nurodomas CK 2.82 straipsnio 4 dalyje nustatytas trijų mėnesių ieškinio senaties terminas.

32Dėl 2017-06-16 įmonės akcininko M. L. pareiškimo.

33Atsakovė, atsikirsdama į ieškinio reikalavimus nurodė, jog naujasis ieškovės savininkas 2017-06-16 notariniu pareiškimu atsisakė bet kokių pretenzijų atsakovei dėl jos kaip ieškovės akcininkės ir direktorės sudarytų sandorių už laikotarpį iki 2017-06-16, į kurį patenka ir iki 2008 m. gegužės mėn. sudaryti sandoriai, buvę pagrindu atsakovės prievolei grąžinti 33 770,06 Eur paskolą. Atsisakius pretenzijų į minėtus sandorius, nebeliko prievolės pagrindo.

34Teismas, susipažinęs su M. L. 2017 m. birželio 16 d. pareiškimu (e. b. l. 25) daro išvadą, jog atsakovė klaidingai interpretuoja įmonės akcininko 2017 m. birželio 16 d. pareiškimą, nurodydama, jog šiuo pareiškimu pats naujasis įmonės akcininkas atsisakė skolos grąžinimo. Susipažinus su pareiškimo turiniu, nustatyta, jog šiuo pareiškimu naujasis įmonės akcininkas atsisakė ne UAB „Terama“ reikalavimo teisės į 33 770,06 Eur sumą, o savo, kaip įmonės savininko pretenzijų dėl atsakovės, kaip UAB „Terama“ akcininkės ir direktorės priimtų sprendimų, šios bendrovės valdymo, sudarytų sandorių, vykdytų šios bendrovės lėšų išmokėjimų, mokestinių prievolių vykdymo, sąnaudų nurašymo į bendrovės veiklos sąnaudas už laikotarpį iki 2017 m. birželio 16 d.

35Kaip matyti, atsakovė, kaip įmonės direktorė sprendimą dėl reikalavimo teisės atsisakymo į N. L. suteiktą 33 770,06 Eur paskolą priėmė 2017 m. birželio 20 d. (e. b. l. 26).

36Taigi, įvertinus byloje pateiktus rašytinius įrodymus, teismas daro išvadą, jog įmonės akcininkas nebuvo priėmęs atsakovės nurodyto sprendimo atsisakyti UAB „Terama“ reikalavimo teisės į 33 770,06 Eur sumą, kadangi 2017 m. birželio 16 d. pareiškimo surašymo metu, toks sprendimas dėl reikalavimo teisės atsisakymo pačios įmonės direktorės dar nebuvo priimtas.

37Dėl senaties termino 33 770,06 Eur skolos reikalavimo teisei.

38Atsakovė atsikirtimuose į ieškinio reikalavimą nurodė, jog prašo teismo taikyti ieškinio senatį reikalavimui dėl 33 770,06 Eur skolos priteisimo, kadangi atsakovė N. L. buvo iki 2008-10-31, kai sudarė santuoką ir tapo R. Taigi, esantys išlikę duomenys suponuoja išvadą, jog skolos suma susidarė iki 2008-10-31, o atsakovės žiniomis minėti sandoriai buvo sudaryti iki 2008 m. gegužės mėnesio, todėl nuo reikalavimo teisės priteisti skolą praėjo daugiau kaip 10 metų.

39Ieškovė nesutinka su atsakovės prašymu taikyti ieškinio senatį, nurodydama, jog atsakovė nepateikė jokių įrodymų, kurie patvirtintų, kad sandoriai, kurių pagrindu susidarė nurodytas įsiskolinimas, būtų sudaryti 2008 m. gegužės mėn. Šiuo atveju svarbu ne sandorių sudarymo momentas, o paskolos grąžinimo terminas. Atsakovė nepateikė įrodymų, kad nuo paskolos grąžinimo termino iki ieškinio pareiškimo buvo suėjęs ieškinio senaties terminas. Pagal ieškovės balansą už 2016 metus, kurį kaip direktorė pasirašė pati atsakovė, per vienerius metus gautinos sumos sudaro 41 790 Eur, į tai įeina ir 33 770,06 Eur atsakovės skola. Atsakovė pasirašydama tokį balansą, pripažino, kad 33 770,06 Eur jos skola ieškovei turi būti grąžinta per 2017 metus, tai yra, pati pripažino tokį skolos grąžinimo terminą. Atsakovė šį skolos grąžinimo terminą pripažino ir 2017-06-16 akcijų pirkimo-pardavimo sutarties priedu Nr. 1 (1.2.2.8. p.).

40Ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas) per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį (CK 1.124 straipsnis). Bendrasis ieškinio senaties terminas yra dešimt metų (CK 1.125 straipsnio 1 dalis).

41CK 1.127 straipsnio 1 dalis numato, jog ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos. Teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą, nebent CK ir kiti įstatymai numato kitaip.

42Siekiant nustatyti ieškinio senaties termino pradžią, būtina išsiaiškinti, kurią dieną rūpestingas ir apdairus asmuo, esant konkrečioms aplinkybėms, galėjo ir turėjo sužinoti, kad jo teisė pažeista.

43Kaip jau minėta, byloje esantis UAB „Terama“ 2016 m. sausio 8 d. aktas patvirtina, jog atsakovės vadovavimo įmonei laikotarpiu, visi ieškovės buhalteriniai dokumentai iki 2009 m. rugsėjo 25 d. buvo išmesti, kaip nepataisomai sugadinti. Atsakovė nei atsikirtimuose į ieškinį, nei teismo posėdžio metu nesugebėjo nurodyti konkrečių paskolų sutarčių sąlygų, kuriomis atsakovės vadovavimo įmonei laikotarpiu, įmonė jai suteikė 33 770,06 Eur, paskolų grąžinimo terminų.

44Teismas sutinka su ieškovės atstovo nurodytomis aplinkybėmis, jog įmonės 2016 m. gruodžio 31 d. balanse bei 2017-06-16 akcijų pirkimo-pardavimo sutarties priede Nr. 1 esantys duomenys patvirtina, kad 2017 metais UAB „Terama“ turėjo reikalavimo teisę į 33 770,06 Eur skolą. Atsakovei nepateikus įrodymų, patvirtinančių, jog ieškinio pateikimo metu ieškovės reikalavimo teisė dėl 33 770,06 Eur skolos buvo pasibaigusi, suėjus ieškinio senaties terminui, teismas daro išvadą, jog byloje pateikti rašytiniai įrodymai (e. b. l. 17 – 21, 24) patvirtina, jog ieškinio pateikimo teismui metu (2018 m. birželio 21 d.) dešimties metų senaties terminas reikšti reikalavimą dėl 33 770,06 Eur skolos priteisimo nebuvo suėjęs.

45Esant nustatytoms aplinkybėms, ieškovės reikalavimas taikyti ieškinio senatį reikalavimui dėl 33 770,06 Eur skolos priteisimo atmestinas.

46Dėl N. L. 33 770,06 Eur skolos priteisimo.

47Ieškovė byloje pateikė įrodymus (e. b. l. 17 – 21, 24), jog atsakovė yra skolinga ieškovei 33 770,06 Eur skolos pagal jai suteiktas paskolas.

48Atsakovė byloje neginčijo paskolų suteikimo sandorių sudarymo fakto, paskolos dydžio, paskolų grąžinimo terminų.

49CK 6.38 straipsnis nustato, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymą ar sutarties nurodymus. CK 6.123 straipsnio 1 dalis nustato, kad prievolė pasibaigia, kai tinkamai įvykdoma. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis). Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis). Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdomos ar netinkamai vykdomos sutartyje numatytos sąlygos (CK 6.63 straipsnio 1 dalis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 straipsnis).

50Paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita (CK 6.870 straipsnio 1 dalis).

51Bylos duomenimis nustatyta, jog konkretūs paskolų suteikimo sandoriai, sudaryti tarp UAB „Terama“ ir N. L. (po santuokos sudarymo „R.“) nėra išlikę (e. b. l. 12) ir neįmanoma nustatyti ar šalys buvo susitarusios dėl paskolų grąžinimo terminų, kadangi atsakovė neatsiminė konkrečių sandorių aplinkybių.

52Esant nustatytoms aplinkybėms, teismas daro išvadą, jog ieškovė ir atsakovė nebuvo susitarusios dėl konkrečių paskolų sumų grąžinimo terminų, todėl atsakovė privalėjo grąžinti visą paskolos sumą 33 770,06 Eur per trisdešimt dienų nuo tos dienos, kai paskolos davėja (ieškovė) pareiškė reikalavimą įvykdyti sutartį (CK 6.873 straipsnio 2 dalis).

53Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes apie atsakovės skolos ieškovei susidarymo faktą ir į tai, jog atsakovė paskolos sumos ieškovei nėra grąžinusi, ieškinio reikalavimas priteisti 33 770,06 Eur skolos tenkintinas.

54Dėl 1 099,77 Eur skolos iš atskaitingo asmens.

55Ieškovė dalį iš atsakovės priteistinos skolos (1 099,77 Eur) prašo priteisti kaip negrąžintą atskaitingo asmens skolą. Ieškinio reikalavime remiasi įmonės balanse bei priede prie akcijų pirkimo – pardavimo sutarties nurodytais duomenimis (e. b. l. 17 – 21, 24), 2018 m. sausio 5 d. skolų išdėstymo grafiku (e. b. l. 27), kuriuose nurodoma, jog per 2017 metus atsakovė privalėjo grąžinti ieškovei UAB „Terama“ 5 170,60 Eur skolą, 5 677,26 Eur atskaitingo asmens skolą ir 33 770,06 Eur skolą. Iki 2017 metų pabaigos atsakovė grąžino įmonei 300 Eur skolos dalį. Pagal 2018 m. sausio 5 d. skolų išdėstymo grafiką 4 870,60 Eur skolos, įvardintos kaip N. R. skola, ir 5 677,26 Eur skolos, įvardintos kaip atskaitingo asmens skola, grąžinimas buvo išdėstytas. Per 2018 metus, iki ieškinio padavimo teismui dienos, atsakovė grąžino įmonei 730 Eur skolos dalį, įvardintą kaip N. R. skola, nepažeidžiant 2018 m. sausio 5 d. skolų išdėstymo grafike nurodytų terminų. Tačiau atskaitingo asmens skolos atsakovė nemoka, pagal 2018-01-05 skolų išdėstymo grafiką negrąžintos atskaitingo asmens skolos dalis sudaro 1 099,77 Eur.

56Pateiktos paskolos sutartys (e. b. l. 42 – 46) patvirtina faktą, jog ieškovė atsakovei suteikė paskolas, kurių grąžinimo terminai nėra suėję. 2018 m. sausio 5 d. skolų išdėstymo grafikas (e. b. l. 27) patvirtina, jog ieškovė su atsakove sudarė susitarimą dėl atsakovės skolų mokėjimo ieškovei dalimis. Iš pateiktų duomenų ir šalių paaiškinimų teismo posėdžio metu nustatyta, jog atsakovė nesilaiko skolų grąžinimo grafiko, kuriuo buvo susitarta dėl skolų mokėjimo, nesilaikant skolų grąžinimo grafiko susidarė 1 099,77 Eur dydžio skola.

57Atsižvelgiant į tai, jog atsakovė neįvykdė prievolės grąžinti dalį skolos nustatytu terminu, iš atsakovės priteisiama 1 099,77 Eur dydžio skola ieškovei.

58Dėl palūkanų priteisimo

59CK 6.210 straipsnio 1 dalis numato, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

60Byloje nustatyta, jog atsakovė praleido piniginės prievolės įvykdymo ieškovei terminą, todėl iš atsakovės ieškovei priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos (34 869,83 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme 2018 m. birželio 25 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis).

61Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

62Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, priteisiamos jos turėtos bylinėjimosi išlaidos.

63Pagal CPK 98 straipsnį, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas.

64Pateikdama ieškinį ieškovė sumokėjo 748,00 Eur dydžio žyminį mokestį (e. b. l. 28). Ieškovės atstovas iki bylos nagrinėjimo pabaigos pateikė teismui prašymą priteisti advokato pagalbos išlaidas – 3 000,00 Eur, bei šias išlaidas patvirtinančius dokumentus (e. b. l. 98 – 102, 126 – 128).

65Prašyme dėl advokato pagalbos išlaidų priteisimo nurodyta, jog ieškovės advokato išlaidas sudarė – 1 400,00 Eur už ieškinio parengimą, 700,00 Eur už dubliko parengimą, 300,00 Eur už susipažinimą su tripliku ir pasirengimą bylos nagrinėjimui, 600,00 Eur už atstovavimą teisme (e. b. l. 126).

66Susipažinęs su pateiktais dokumentais, teismas daro išvadą, jog advokato suteiktų paslaugų užmokesčio dydis – 1 400,00 Eur už ieškinio parengimą ir 700,00 Eur už dubliko parengimą, neviršija rekomenduojamų civilinėse bylose priteistinų užmokesčio už advokato teikiamas teisines paslaugas maksimalių dydžių, todėl už šias suteiktas teisines paslaugas priteisiama 2 100,00 Eur.

67Teismas, priteisdamas išlaidas už advokato pagalbą, negali priteisti didesnių išlaidų, nei nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (CPK 98 straipsnio 2 dalis).

68Byloje nustatyta, jog ieškovė advokatui sumokėjo 300,00 Eur už susipažinimą su tripliku ir pasirengimą bylos nagrinėjimui, 600,00 Eur už atstovavimą teisme.

69Pažymėtina, jog Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 (redakcija: TAR, 2015, Nr. 2015-03968) patvirtintų rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistinų užmokesčio už advokato teikiamas teisines paslaugas maksimalių dydžių 8.19 punkte nurodoma, jog už vieną teisinių konsultacijų, atstovavimo teisme, pasirengimo teismo ar parengiamajam posėdžiui valandą maksimalus koeficientas yra 0,1, kurio pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas už praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių), t. y. 93,57 Eur (937,70 Eur × 0,1 = 93,57).

70Nustatyta, jog šioje byloje vyko trys posėdžiai: 2018-11-15 posėdis užtruko 2 val., 2018-12-06 posėdis vyko 1 val., 2019-01-24 posėdis vyko 1 val.. taigi, iš viso bylos nagrinėjimas truko 4 val., todėl ieškovei, iš atsakovės priteisiama 374,28 Eur už advokato atstovavimą teisme (93,57 Eur × 4 val. = 374,28 Eur).

71Ieškovės atstovas nenurodė kiek laiko užtruko jo pasirengimas bylos nagrinėjimui ir susipažinimas su tripliku. Teismas daro išvadą, jog pasirengimas bylos nagrinėjimui su tripliko analize, atsižvelgiant į bylos sudėtingumą galėjo užtrukti 3 val., todėl ieškovei iš atsakovės priteisiama 280,71 Eur už advokato pasirengimą bylos nagrinėjimui (93,57 Eur × 3 val. = 280,71 Eur).

72Atsižvelgiant į nurodytą apskaičiavimą, ieškinį tenkinus visiškai ieškovei iš atsakovės priteisiama 748,00 Eur žyminio mokesčio bei 2 754,99 Eur advokato pagalbos išlaidų.

73Valstybės išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, byloje yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą – 3,00 Eur, todėl teismas šios sumos iš atsakovės nepriteisia (CPK 88 straipsnio 3 punktas, 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

74Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

75ieškinį tenkinti visiškai.

76Pripažinti uždarosios akcinės bedrovės „Terama“, juridinio asmens kodas 134634432, direktoriaus 2017 m. birželio 20 d. sprendimą dėl reikalavimo teisės atsisakymo negaliojančiu.

77Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Terama“, juridinio asmens kodas 134634432, iš atsakovės N. R., asmens kodas ( - ) 34 869,83 Eur (trisdešimt keturis tūkstančius aštuonis šimtus šešiasdešimt devynis eurus 83 ct) skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (34 869,83 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme 2018 m. birželio 25 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas – 748,00 Eur (septynis šimtus keturiasdešimt aštuonis eurus 00 ct) žyminio mokesčio, 2 754,99 Eur (du tūkstančius septynis šimtus penkiasdešimt keturis eurus 99 ct) advokato pagalbos išlaidų.

78Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Živilė... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės 34 869,83 Eur skolos, 5... 5. Ieškinyje nurodė, kad atsakovė ieškovei yra skolinga 43 517,92 Eur.... 6. 33 770,06 Eur skolą atsakovė remiasi jos pačios, kaip UAB „Terama“... 7. Pateikdama dubliką ieškovė papildomai nurodė, dėl 33 770,06 Eur skolos,... 8. Ieškovės atstovas teismo posėdžio metu papildomai paaiškino, kad ieškinys... 9. Atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka.... 10. Pateikdama tripliką atsakovė papildomai nurodė: 1) dėl senaties termino –... 11. Teismo posėdžio metu atsakovė su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad bylos... 12. Teismas... 13. ieškinys tenkinamas pilnai.... 14. Byloje pateikti rašytiniai įrodymai – 2017 m. birželio 16 d. akcijų... 15. Valstybinės įmonės registrų centro juridinių asmenų išplėstinis... 16. Iš 2018-01-05 skolų išdėstymo grafiko nustatyta, kad ieškovė atsakovei... 17. Dėl reikalavimo teisės į 33 770,06 Eur skolą atsisakymo.... 18. Byloje pateiktas UAB „Terama“ 2016 m. gruodžio 31 d. balansas (e. b. l.... 19. Atsikirsdama į ieškinį, bei teismo posėdžio metu duodama paaiškinimus... 20. Ieškovės atstovas nurodė, kad atsakovė minėtu dokumentu remtis neturi... 21. Teismas sutinka su ieškovės pozicija išdėstyta procesiniuose dokumentuose,... 22. Teismas, išanalizavęs šalių procesiniuose dokumentuose nurodytas... 23. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.132 straipsnyje... 24. Ieškovės atstovas bylos nagrinėjimo metu nurodė, jog atsakovė,... 25. Teismas nurodo, jog sugretinus CK 2.134 straipsnio 2 dalį ir Lietuvos... 26. Sandoris gali prieštarauti atstovaujamojo interesams, jeigu jis yra visiškai... 27. Bendrovės vadovas yra vienasmenis bendrovės valdymo organas (ABĮ 37... 28. Akivaizdu, jog ginčijamo sandorio sudarymas (2017 m. birželio 20 d. UAB... 29. Teismas daro išvadą, jog nors įstatymas atsakovei, kaip UAB „Terama“... 30. Teismas daro išvadą, kad yra pagrindas ex officio (savo iniciatyva)... 31. 2017 m. birželio 20 d. sprendimas dėl reikalavimo teisės į 33 770,06 Eur... 32. Dėl 2017-06-16 įmonės akcininko M. L. pareiškimo.... 33. Atsakovė, atsikirsdama į ieškinio reikalavimus nurodė, jog naujasis... 34. Teismas, susipažinęs su M. L. 2017 m. birželio 16 d. pareiškimu (e. b. l.... 35. Kaip matyti, atsakovė, kaip įmonės direktorė sprendimą dėl reikalavimo... 36. Taigi, įvertinus byloje pateiktus rašytinius įrodymus, teismas daro... 37. Dėl senaties termino 33 770,06 Eur skolos reikalavimo teisei.... 38. Atsakovė atsikirtimuose į ieškinio reikalavimą nurodė, jog prašo teismo... 39. Ieškovė nesutinka su atsakovės prašymu taikyti ieškinio senatį,... 40. Ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas) per... 41. CK 1.127 straipsnio 1 dalis numato, jog ieškinio senaties terminas prasideda... 42. Siekiant nustatyti ieškinio senaties termino pradžią, būtina... 43. Kaip jau minėta, byloje esantis UAB „Terama“ 2016 m. sausio 8 d. aktas... 44. Teismas sutinka su ieškovės atstovo nurodytomis aplinkybėmis, jog įmonės... 45. Esant nustatytoms aplinkybėms, ieškovės reikalavimas taikyti ieškinio... 46. Dėl N. L. 33 770,06 Eur skolos priteisimo.... 47. Ieškovė byloje pateikė įrodymus (e. b. l. 17 – 21, 24), jog atsakovė yra... 48. Atsakovė byloje neginčijo paskolų suteikimo sandorių sudarymo fakto,... 49. CK 6.38 straipsnis nustato, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai,... 50. Paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies... 51. Bylos duomenimis nustatyta, jog konkretūs paskolų suteikimo sandoriai,... 52. Esant nustatytoms aplinkybėms, teismas daro išvadą, jog ieškovė ir... 53. Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes apie atsakovės skolos ieškovei... 54. Dėl 1 099,77 Eur skolos iš atskaitingo asmens.... 55. Ieškovė dalį iš atsakovės priteistinos skolos (1 099,77 Eur) prašo... 56. Pateiktos paskolos sutartys (e. b. l. 42 – 46) patvirtina faktą, jog... 57. Atsižvelgiant į tai, jog atsakovė neįvykdė prievolės grąžinti dalį... 58. Dėl palūkanų priteisimo ... 59. CK 6.210 straipsnio 1 dalis numato, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę... 60. Byloje nustatyta, jog atsakovė praleido piniginės prievolės įvykdymo... 61. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 62. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas... 63. Pagal CPK 98 straipsnį, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas... 64. Pateikdama ieškinį ieškovė sumokėjo 748,00 Eur dydžio žyminį mokestį... 65. Prašyme dėl advokato pagalbos išlaidų priteisimo nurodyta, jog ieškovės... 66. Susipažinęs su pateiktais dokumentais, teismas daro išvadą, jog advokato... 67. Teismas, priteisdamas išlaidas už advokato pagalbą, negali priteisti... 68. Byloje nustatyta, jog ieškovė advokatui sumokėjo 300,00 Eur už... 69. Pažymėtina, jog Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2... 70. Nustatyta, jog šioje byloje vyko trys posėdžiai: 2018-11-15 posėdis... 71. Ieškovės atstovas nenurodė kiek laiko užtruko jo pasirengimas bylos... 72. Atsižvelgiant į nurodytą apskaičiavimą, ieškinį tenkinus visiškai... 73. Valstybės išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, byloje... 74. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270... 75. ieškinį tenkinti visiškai.... 76. Pripažinti uždarosios akcinės bedrovės „Terama“, juridinio asmens kodas... 77. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Terama“, juridinio asmens... 78. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno...