Byla 2-28223-454/2018
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Artūras Šafronas, sekretoriaujant Ugnei Baliutytei, dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Soldas“ atstovui direktoriui Mariui Sungailai, nedalyvaujant atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Priešgaisrinės sistemos“ atstovui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Soldas“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Priešgaisrinės sistemos“ dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė ieškiniu dokumentinio proceso tvarka prašė priteisti iš atsakovės 21399,01 Eur skolą, 395,28 Eur delspinigius, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (b. l. 3–6).

5Teismas 2018 m. rugsėjo 4 d. priėmė preliminarų sprendimą, kuriuo visiškai tenkino ieškinio reikalavimus (b. l. 85–87).

6Atsakovė pateikė prieštaravimus dėl pareikšto ieškinio ir preliminaraus teismo sprendimo, kuriais prašo atmesti ieškinį (b. l. 95). Nurodė, kad susiduria su sunkumais, tačiau dalinėmis sumomis atsiskaito su ieškove. Ieškiniu reikalaujama priteisti suma nesutampa su realia skolos suma, atsakovė elgiasi geranoriškai ir deda maksimalias pastangas atsiskaityti, todėl negalima tenkinti pareikštų reikalavimų dėl skolos.

7Ieškovė pateikė atsiliepimą į atsakovės prieštaravimus, kuriais prašo priteisti iš atsakovės 19168,44 Eur skolą, 6 proc. metines palūkanas už priteistą sumą, bylinėjimosi išlaidas (b. l. 108–109). Palikti galioti laikinąsias apsaugos priemones. Nurodė, kad jokie atsiskaitymai nevykdomi nuo 2018 m. liepos 2 d. Atsakovei 2018 m. spalio 5 d. buvo išrašyta kreditinė sąskaita SOL10/05KR 2625,85 Eur sumai, nes ieškovei pavyko susigrąžinti dalį prekių, kurios dar nebuvo sumontuotos objektuose. Dėl šios priežasties ieškinio suma sumažėjo 2625,85 Eur, o ne kaip teigia atsakovė, jog vykdomi atsiskaitymai. Šiuo metu atsakovės skola yra 19168,44 Eur.

8Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas paaiškino, kad prašo priteisti iš atsakovės 19168,44 Eur, 6 proc. metines palūkanas, bylinėjimosi išlaidas, palikti galioti laikinąsias apsaugos priemones. Kitoje dalyje ieškinio reikalavimų atsisako. Reikalavimas kilęs iš atsakovei išrašytų sąskaitų faktūrų. Paties fakto atsakovė neginčija. Buhalteriškai likučius yra susiderinę. Nori atgauti pinigus už pateiktas prekes. Atsakovė toliau nemoka ir vilkina laiką. Sumažėjo reikalavimas todėl, kad 2018 m. spalio 5 d. buvo išrašyta kreditinė sąskaita už 2625,85 Eur, nes ieškovė iš atsakovės susigrąžino parduotas medžiagas. Prašo priteisti sumą pagal patikslintą reikalavimą.

9Atsakovės atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, pateikė prašymą bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant (b. l. 132).

10Teismas

konstatuoja:

11iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2016 m. birželio 22 d. ieškovė ir atsakovė sudarė prekių pirkimo–pardavimo sutartį (b. l. 80–82). Pagal sutartį pardavėja įsipareigojo pateikti, o pirkėja – priimti prekes ir laiku, bei tinkamai už jas atsiskaityti su pardavėja. Pirkėja turėjo 45 dienų atsiskaitymo atidėjimą (sutarties 2.1. p.), taip pat 20000,00 Eur prekinį kreditą (sutarties 2.4. p.). Pirkėjai delsiant atsiskaityti susidarė 21399,01 Eur skola, taip pat 395,28 Eur delspinigių, po 0,02 procento už kiekvieną pradelstą dieną (sutarties 6.1. p., b. l. 83–84). Skola susidarė neapmokėjus šių sąskaitų: SOL 11901; 11897; 11908; 11955; 11992; 12001; 12031; 12031; 12032; 12042; 12077; 12051; 12086; 12090; 12104; 12108; 12122; 12128; 12132; 12133; 12143; 12152; 12189; 12190; 12172; 12176; 12186; 12188; 12199; 12203; 12208; 12219; 12225; 12228; 12238; 12243; 12255; 12270; 12271; 12286; 12299; 12320; 12375; 12467; 12504; 12597; 12731 (b. l. 16–62).

12Atsakovė nurodė, kad dalinėmis įmokomis atsiskaito su ieškove, tačiau iš atsakovės pateiktos skolų apyvartos negalima teigti, kad atsakovė preliminarų teismo sprendimą įvykdė iš dalies (b. l. 97–102, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 430 straipsnio 9 punktas).

13Ieškovė nurodė, kad jokie atsiskaitymai nevykdomi nuo 2018 m. liepos 2 d. Atsakovei 2018 m. spalio 5 d. buvo išrašyta kreditinė sąskaita SOL10/05KR 2625,85 Eur sumai, nes ieškovei pavyko susigrąžinti dalį prekių, kurios dar nebuvo sumontuotos objektuose. Dėl šios priežasties ieškinio suma sumažėjo 2625,85 Eur, o ne kaip teigia atsakovė, jog vykdomi atsiskaitymai. Šiuo metu atsakovės skola yra 19168,44 Eur. Tai patvirtina ieškovės pateikti rašytiniai įrodymai (b. l. 110–119).

14Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis). Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis). Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdomos ar netinkamai vykdomos sutartyje numatytos sąlygos (CK 6.63 straipsnio 1 dalis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 straipsnis).

15CPK 430 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad dokumentiniame procese negalima pakeisti ieškinio dalyko ir pagrindo. Tačiau atsižvelgiant į faktines aplinkybes, į tai, kad atsakovė liko skolinga 19168,44 Eur, laikytina, kad ieškovės reikalavimas yra pagrįstas, todėl yra tenkinamas, preliminarus sprendimas keistinas, ieškovei iš atsakovės priteisiant 19168,44 Eur skolą (CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.63 straipsnio 1 dalis, 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis, 6.305 straipsnis, CPK 430 straipsnio 6 dalies 3 punktas).

16CK 6.37 straipsnyje numatyta, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.210 straipsnio 2 dalis). Atsižvelgiant į šias nuostatas, iš atsakovės priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (19168,44 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. rugsėjo 4 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

17Patenkinus ieškovės ieškinį, iš atsakovės ieškovei priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 327,00 Eur žyminis mokestis sumokėtas už ieškinį (CPK 80 straipsnio 1 dalies 7 punktas, 93 straipsnio 1 dalis). Pažymėtina, kad 50,00 Eur žyminis mokestis už prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymą priteistas 2018 m. rugsėjo 4 d. nutartimi (b. l. 88–90).

18Ieškovė pateikdama ieškinį iš viso sumokėjo 692,00 Eur žyminį mokestį (b. l. 15). Nustatyta, kad ieškovė sumokėjo 315,00 Eur daugiau žyminio mokesčio negu numato įstatymai. Ieškovei grąžintina permokėta 315,00 Eur dalis jos sumokėto žyminio mokesčio (CPK 87 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

19Ieškinį patenkinus, 2018 m. rugsėjo 4 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės (b. l. 88–90) paliekamos galioti iki teismo sprendimo įvykdymo (CPK 150 straipsnio 3 dalis).

20Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl jos iš atsakovės nepriteisiamos (CPK 96 straipsnis, 98 straipsnis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290).

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 424 straipsniu, 430 straipsnio 6 dalies 3 punktu, 7, 8 dalimis,

Nutarė

22Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. rugsėjo 4 d. preliminarų sprendimą pakeisti.

23Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Priešgaisrinės sistemos“, į. k. 302542344, buveinės adresas Metalo g. 4, Vilnius, ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Soldas“, į. k. 134583952, adresas Raudondvario pl. 242G, Kaunas, a. s. Nr. ( - ), AB „SEB“ bankas, 19168,44 Eur (devyniolika tūkstančių vieną šimtą šešiasdešimt aštuonis eurus 44 ct) skolą, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (19168,44 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. rugsėjo 4 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 327,00 Eur (tris šimtus dvidešimt septynis eurus 00 ct) bylinėjimosi išlaidas.

24Grąžinti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Soldas“, į. k. 134583952, adresas Raudondvario pl. 242G, Kaunas, a. s. Nr. ( - ), AB „SEB“ bankas, 315,00 Eur (tris šimtus penkiolika eurų 00 ct) žyminį mokestį, sumokėtą 2018 m. rugsėjo 3 d., dokumento Nr. 09031333. Pavesti žyminį mokestį grąžinti Valstybinei mokesčių inspekcijai.

25Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. rugsėjo 4 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

26Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Artūras... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę pagal... 3. Teismas... 4. ieškovė ieškiniu dokumentinio proceso tvarka prašė priteisti iš... 5. Teismas 2018 m. rugsėjo 4 d. priėmė preliminarų sprendimą, kuriuo... 6. Atsakovė pateikė prieštaravimus dėl pareikšto ieškinio ir preliminaraus... 7. Ieškovė pateikė atsiliepimą į atsakovės prieštaravimus, kuriais prašo... 8. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas paaiškino, kad prašo priteisti iš... 9. Atsakovės atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, pateikė prašymą bylą... 10. Teismas... 11. iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2016 m. birželio 22... 12. Atsakovė nurodė, kad dalinėmis įmokomis atsiskaito su ieškove, tačiau iš... 13. Ieškovė nurodė, kad jokie atsiskaitymai nevykdomi nuo 2018 m. liepos 2 d.... 14. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje... 15. CPK 430 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad dokumentiniame procese negalima... 16. CK 6.37 straipsnyje numatyta, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės... 17. Patenkinus ieškovės ieškinį, iš atsakovės ieškovei priteistinos... 18. Ieškovė pateikdama ieškinį iš viso sumokėjo 692,00 Eur žyminį mokestį... 19. Ieškinį patenkinus, 2018 m. rugsėjo 4 d. nutartimi taikytos laikinosios... 20. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra mažesnės už... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 424... 22. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. rugsėjo 4 d. preliminarų... 23. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Priešgaisrinės... 24. Grąžinti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Soldas“, į. k.... 25. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. rugsėjo 4 d. nutartimi taikytas... 26. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...