Byla 2-109-450/2012
Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo, išsprendė pareiškėjo UAB „AIT investicijos“ prašymą dėl skundo atsisakymo ir civilinės bylos nutraukimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Asta Radzevičienė, sekretoriaujant Eglei Berželionytei, dalyvaujant suinteresuoto asmens RUAB „Vilniaus Nekilnojamas turtas“ administratoriaus UAB „Jus Positivum“ įgaliotam atstovui adv. pad. Jonui Zaronskiui, kreditoriaus UAB „Darbuva“ atstovui Laurynui Kochmanui,

2žodinio proceso tvarka nagrinėjant civilinę bylą pagal pareiškėjo UAB „AIT investicijos“ skundą suinteresuotam asmeniui RUAB „Vilniaus Nekilnojamas turtas“ administratorius UAB „Jus Positivum“, kreditoriai: UAB „Lietuva Statoil“, UAB „Darbuva“, UAB „Nord Service“, UAB „Kone“, UAB „Vilniaus energetinė statyba“, UAB „Fontes Vilnius“, UAB „Vilniaus energija“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius, UAB „Rifėjas“, UAB „Satela“ dėl kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo, išsprendė pareiškėjo UAB „AIT investicijos“ prašymą dėl skundo atsisakymo ir civilinės bylos nutraukimo,

Nustatė

3byloje pateiktas skundas dėl RUAB „Vilniaus Nekilnojamas turtas“ 2011-04-26 kreditorių susirinkimo priimto nutarimo, kuriuo kreditoriai nutarė siūlyti teismui tvirtinti restruktūrizavimo planą panaikinimo.

4Pareiškėjas UAB „AIT investicijos“ pateikė prašymą, kuriuo atsisako skundo.

5Suinteresuoto asmens RUAB „Vilniaus Nekilnojamas turtas“ administratoriaus UAB „Jus Positivum“ įgaliotas atstovas iš esmės neprieštaravo skundo atsisakymui ir civilinės bylos nutraukimui.

6Suinteresuoto asmens kreditoriaus UAB „Darbuva“ atstovas su prašymu nesutiko ir paaiškino, kad administratorius visiškai nebendrauja su mažaisiais kreditoriais, restruktūrizavimo procesas naudingas pačiai įmonei, bet ne kreditoriui. Pažymėjo, kad pareiškėjas UAB „AIT investicijos“ atsiskaitė su keliais kreditoriais tik dėl to, kad vyko ginčas dėl kreditorių nutarimo pritarti restruktūrizavimo plano patvirtinimui, panaikinimo. Šią bylą nutraukus niekas nebus suinteresuotas atsiskaityti su kreditoriumi UAB „Darbuva“.

7Pareiškėjo UAB „AIT investicijos“ prašymas tenkintinas, atsisakymas nuo skundo priimtinas ir civilinė byla nutrauktina.

8UAB „Vilniaus Nekilnojamas turtas“ iškelta restruktūrizavimo byla. 2010-11-22 Vilniaus apygardos teismo nutartimi nustatytas 6 mėnesių terminas parengti ir teismui pateikti restruktūrizavimo planą ir kitus dokumentus. 2011-04-26 kreditorių susirinkime kreditoriai pritarė parengto restruktūrizavimo plano tvirtinimui. Toks nutarimas buvo apskųstas. Restruktūrizavimo proceso esmė sudaryti sąlygas juridiniams asmenims, turintiems finansinių sunkumų ir nenutraukusiems ūkinės komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto. Įstatymas aiškiai apibrėžia restruktūrizavimo planui keliamus reikalavimus. CPK 293 str. numato vieną iš bylos nutraukimo pagrindų - ieškovo atsisakymą nuo ieškinio, jei teismas tokį atsisakymą priėmė. Teismas laiko, kad pareiškėjo atsisakymas nuo skundo priimtinas, kadangi toks atsisakymas neprieštarauja šalių teisėms ir jų interesams, viešam interesui. Restruktūrizavimo procesą, kaip jau nurodyta aukščiau, reguliuoja specialus įstatymas, restruktūrizavimo proceso esmė, sudaryti įmonei galimybę esant finansiniams sunkumams, nenutrauktus ūkinės veiklos plėtoti ir išsaugoti tokią veiklą. Restruktūrizavimo plane nurodomi preliminarūs įmonės verslo matmenys, kuriais vadovaujantis ir siekiama restruktūrizavimo tikslų. Tokiam planui patvirtinti yra nustatyti terminai. Kreditoriaus UAB „Darbuva“ argumentas, jog administratorius nebendrauja su smulkiaisiais kreditoriais, ar jo išsakyti nuogąstavimai, kad nutraukus bylą ir patvirtinus restruktūrizavimo paną nebus atsiskaitoma su kreditoriumi [ ar kitais kreditoriais] niekuo neparemti. Pažymėtina, kad kreditoriaus noras, kad su juo kuo greičiau būtų atsiskaityta viena vertus suprantamas, kita vertus ta aplinkybė, kad iki šio laiko pareiškėjas ar bendrovė su juo neatsiskaitė, negali būti pagrindu nepriimti atsisakymo nuo skundo, tuo labiau, kad restruktūrizavimo procesas pradėtas ir jis tęsiasi nustatytą terminą, per kurį ne tik atsiskaitoma su kreditoriais bet ir siekiama plėtoti bendrovę, išvengiant laikinų finansinių sunkumų. Tuo tarpu toks planas nėra teismui pateiktas tvirtinti, nes skundo padavimas sustabdė proceso eigą. Civilinė byla nutrauktina.

9Teismas, vadovaudamasis LR 293 str. 1 d. 4 p.,

Nutarė

10Pareiškėjo UAB „AIT investicijos“ prašymą patenkinti.

11Priimti UAB „AIT investicijos“ atsisakymą nuo skundo suinteresuotam asmeniui RUAB „Vilniaus Nekilnojamas turtas“ administratorius UAB „Jus Positivum“, kreditoriai: UAB „Lietuva Statoil“, UAB „Darbuva“, UAB „Nord Service“, UAB „Kone“, UAB „Vilniaus energetinė statyba“, UAB „Fontes Vilnius“, UAB „Vilniaus energija“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius, UAB „Rifėjas“, UAB „Satela“ dėl kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo ir civilinę bylą Nr. 2-109-450/2012 nutraukti.

12Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai