Byla B2-850-881/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB ,,Vilnius consult“, tretieji asmenys – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, UAB „Reikalavimas.LT“, VĮ „Valstybės žemės fondas“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Mikuckienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB ,,Vilnius consult“, tretieji asmenys – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, UAB „Reikalavimas.LT“, VĮ „Valstybės žemės fondas“,

Nustatė

2ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB ,,Vilnius consult“. Nurodė, kad atsakovas daugiau kaip šešis mėnesius nemoka valstybinio socialinio draudimo įmokų, 2013 m. spalio 1 d. atsakovo įsiskolinimas valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo 46 840,47 Lt ir jis nuolat auga; draudėjui taikytos priverstinio poveikio priemonės buvo neveiksmingos. Ieškovo nuomone, UAB „Vilnius consult“ yra nemoki, todėl jai keltina bankroto byla. Atsakovo bankroto administratoriumi ieškovas prašo skirti UAB „Karaliaučiaus grupė“.

3Trečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija su ieškiniu sutiko. Nurodė, kad atsakovo skola valstybės biudžetui yra 190 511,12 Lt; sprendimai priverstinai išieškoti mokestinę nepriemoką iki šiol neįvykdyti.

4Trečiasis asmuo UAB „Reikalavimas.LT“ prašo atsakovui iškelti bankroto bylą, atsakovo bankroto administratoriumi skirti UAB „MaxContract“. Nurodo, kad atsakovas jam skolingas 273,17 Lt.

5Trečiasis asmuo VĮ „Valstybės žemės fondas“ prašo atsakovui iškelti bankroto bylą. Nurodo, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. vasario 4 d. teismo įsakymu trečiajam asmeniui iš atsakovo priteista 34 933,81 Lt.

6Atsakovas UAB „Vilnius consult“ atsiliepimo į ieškinį ir įmonės finansinės atskaitomybės dokumentų nepateikė.

7Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkinamas.

8Pagal Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies reikalavimus bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas arba įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. Viena iš šių sąlygų – įmonės nemokumas, yra apibrėžta Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje, kur nurodyta, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

9Atsakovo balanso už 2012 metus duomenimis, atsakovo turtas įvertintas 1 306 358 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 887 792 Lt (iš jų per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 853 084 Lt, o po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai – 34 708 Lt). Atsakovo skola valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2013 m. spalio 1 d. buvo 46 840,47 Lt, o 2014 m. sausio 17 d. siekė jau 63 646,64 Lt. Atsakovo skola valstybės biudžetui, 2013 m. gruodžio 4 d. duomenimis, buvo 190 511,12 Lt. Išieškoti skolas ne teismo tvarka valstybinėms institucijoms nepavyko. Esant tokioms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad įmonė nevykdo įsipareigojimų, ir pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, todėl remiantis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu ir 2 straipsnio 8 punktu, UAB „Vilnius consult“ laikytina nemokia ir jai keltina bankroto byla.

10Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 1 dalį įmonės administratorius – tai teismo paskirtas Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės arba Europos ekonominės erdvės valstybės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėmis, ar Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, Lietuvos Respublikoje įregistruotas kitos valstybės narės juridinio asmens padalinys (filialas), turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas. Ieškovas atsakovo administratoriumi prašo skirti UAB „Karaliaučiaus grupė“, o trečiasis asmuo UAB „Reikalavimas.LT“ – UAB „MaxContract“. Abu administratoriai pareiškė sutikimą dėl bankroto administravimo paslaugų teikimo. Duomenų, kad administratorių kandidatūros prieštarautų imperatyvioms Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 4 dalies normoms, teismas neturi. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2 dalies reikalavimą, Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos pateikė teismui pranešimus, kuriais pritarė siūlomiems kandidatams administruoti UAB „Vilnius consult“. Remiantis viešai skelbiama informacija (http://www.bankrotodep.lt), Vilniuje dirbančių UAB „Karaliaučiaus grupė“ ir UAB „Max Contract“ darbuotojų užimtumas, tiek kaip juridinių asmenų darbuotojų, tiek kaip bankroto administratorių – fizinių asmenų, yra iš esmės vienodas, todėl teismas, pasinaudodamas jam suteikta diskrecijos teise, atsakovo bankroto administratoriumi skiria UAB „Karaliaučiaus grupė“, kurią pasiūlė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius.

11Teismas, vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu, LR civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

Nutarė

12iškelti UAB „Vilnius consult“ (į. k. 110330912, Vokiečių g. 12-3, Vilnius) bankroto bylą.

13Įmonės administratoriumi paskirti UAB „Karaliaučiaus grupė“ (leidimo teikti bankroto administravimo paslaugas Nr. 171).

14Uždėti bankrutuojančios UAB „Vilnius consult“ nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiniam turtui areštą, galiosiantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

15Nustatyti 45 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos terminą bankrutuojančios UAB „Vilnius consult“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti.

16Pavesti bankrutuojančios UAB „Vilnius consult“ administratoriui UAB „Karaliaučiaus grupė“:

171) atlikti Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus;

182) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui įmonės lėšų sąmatą sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti;

193) ne vėliau kaip per 20 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą įsiteisėjimo dienos sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą;

20Įpareigoti įmonės administratorių UAB „Karaliaučiaus grupė“, sužinojus apie iškeltas bylas UAB „Vilnius consult“ ar antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš UAB „Vilnius consult“, nedelsiant apie tai raštu informuoti teismą.

21Įpareigoti bankrutuojančios UAB „Vilnius consult“ valdymo organus per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui UAB „Karaliaučiaus grupė“ įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

22Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija... 2. ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius... 3. Trečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija su ieškiniu sutiko.... 4. Trečiasis asmuo UAB „Reikalavimas.LT“ prašo atsakovui iškelti bankroto... 5. Trečiasis asmuo VĮ „Valstybės žemės fondas“ prašo atsakovui iškelti... 6. Atsakovas UAB „Vilnius consult“ atsiliepimo į ieškinį ir įmonės... 7. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkinamas.... 8. Pagal Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies... 9. Atsakovo balanso už 2012 metus duomenimis, atsakovo turtas įvertintas 1 306... 10. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 1 dalį įmonės... 11. Teismas, vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu, LR... 12. iškelti UAB „Vilnius consult“ (į. k. 110330912, Vokiečių g. 12-3,... 13. Įmonės administratoriumi paskirti UAB „Karaliaučiaus grupė“ (leidimo... 14. Uždėti bankrutuojančios UAB „Vilnius consult“ nekilnojamajam turtui ir... 15. Nustatyti 45 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo... 16. Pavesti bankrutuojančios UAB „Vilnius consult“ administratoriui UAB... 17. 1) atlikti Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir 7... 18. 2) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą... 19. 3) ne vėliau kaip per 20 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų... 20. Įpareigoti įmonės administratorių UAB „Karaliaučiaus grupė“,... 21. Įpareigoti bankrutuojančios UAB „Vilnius consult“ valdymo organus per 15... 22. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...