Byla 2-1828-291/2011
Dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo ir išlaikymo įsiskolinimo priteisimo

1Šiaulių rajono apylinkės teismo teisėja Vida Žostautienė,

2rašytinio proceso tvarka nagrinėdama civilinę bylą pagal ieškovės I. P. ieškinį atsakovui A. N., išvadą duodančiai institucijai Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo ir išlaikymo įsiskolinimo priteisimo,

Nustatė

32011-11-21 teisme gauta šalių sudaryta ir pasirašyta taikos sutartis, kurią jie prašo patvirtinti teismo nutartimi ir nutraukti bylą.

4Prašymas tenkintinas.

5Kadangi įstatymas numato šalių teisę sudaryti taikos sutartį ir šios sąlygos nepažeidžia šalių teisių ir interesų bei minimaliai užtikrina proporcingą vaikų poreikiams materialinį išlaikymą, civilinės bylos nutraukimo pasekmės šalims žinomos, sutartis patvirtintina, byla nutrauktina.

6Ieškovė I. P. pateikdama ieškinį atsakovui A. N., išvadą duodančiai institucijai Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo ir išlaikymo įsiskolinimo priteisimo, sumokėjo 139,00 Lt žyminį mokestį (b.l. 14). CPK 87 str. 2 d. numato, kad jeigu šalys sudaro taikos sutartį, grąžinama 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio sumos, todėl ieškovei grąžintini 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio- 104,25 Lt (CPK 80 str., 87 str. 2 d.).

7Iš atsakovo A. N. ieškovei priteistinos patirtos bylinėjimosi išlaidos ieškovei: 25 procentai žyminio mokesčio (už ieškinio reikalavimą dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymą)- 34,75 Lt bei 450,00 Lt išlaidos advokato pagalbai apmokėti (LR CPK 80 str., 87 str. 2 d., 88 str., 94 str. 2 d., 96 str. ).

8Iš atsakovo A. N. valstybei priteistini 25 procentai žyminio mokesčio (už ieškinį reikalavimą dėl išlaikymo priteisimo)- 36,00 Lt žyminio mokesčio bei 11,55 Lt teismo patirtos procesinių dokumentų siuntimo išlaidas (LR CPK 80 str., 87 str. 2 d., 88 str., 94 str. 2 d., 96 str. ).

9Vadovaudamasis LR CPK 42 str., 87 str. 2 d., 140 str. 3 d., 293 str. 1 d. 5 p., 294 str., 295 str., teismas,

Nutarė

10Patvirtinti, Šiaulių rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-1828-291/2011, sudarytą taikos sutartį tarp ieškovės I. P., asmens kodas ( - ) ir atsakovo A. N., asmens kodas ( - ) tokiomis sąlygomis:

11Mes, ieškovas I. P., a/k ( - ) gyv. ( - ), ir atsakovas A. N., a/k ( - ) gyv. ( - ), vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - LR CK) 6.983 str., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - LR CPK) 140 str. 3 d., sudarėme šią taikos sutartį (toliau - Sutartis) ir susitarėme:

  1. Atsakovas sutinka dukters S. N., gim. ( - ), a.k. ( - ) išlaikymui kas mėnesį nuo kreipimosi į teismą dienos iki dukters pilnametystės mokėti periodinėmis išmokomis po 400 (keturis šimtus litų) Lt kas mėnesį.
  2. Atsakovas gali sumokėti šią sumą anksčiau nustatyto termino ir mokėti ją dalimis.
  3. Atsakovas sutinka, kad dukters S. N., gim. ( - ), a.k. ( - ) išlaikymo lėšas būtų įpareigota uzufrukto teise tvarkyti jos motina ieškovė I. P., a/k ( - ) gyv. ( - ).
  4. Atsakovas sutinka, kad dukters S. N., gim. ( - ), a.k. ( - ) gyvenamoji vieta iki jos pilnametystės būtų nustatyta jos motinos ieškovės I. P., a/k ( - ) gyv. ( - ), gyvenamojoje vietoje.
  5. Ieškovė atsisako nuo reikalavimų priteisti iš atsakovo dukrai S. N., gim. ( - ), a.k. ( - ) išlaikymo įsiskolinimą nuo 2009-10-01 iki kreipimosi į teismą dienos 6.800 Lt sumai ir pripažįsta, jog atsakovas išlaikymą dukrai S. N., gim. ( - ), a.k. ( - ) už laikotarpį nuo 2009-10-01 iki kreipimosi į teismą dienos yra suteikęs.
  6. Šalys patvirtina ir pareiškia, kad šia Taikos sutartimi yra išsprendžiami visi tarp jų kilę teisminiai ginčai civilinėje byloje Nr. 2-1828-291/2011.
  7. Teismo išlaidas bei 500 Lt ieškovės išlaidų advokato pagalbai apmokėti atlygina atsakovas, tame tarpe ir žyminį mokestį. Skirtumo tarp sumokamų išlaidų advokatų pagalbai apmokėti ir faktiškai sumokėtos sumos ieškovė iš atsakovo nereikalauja. Atsakovas sumoka visas teismo turėtas dokumentų siuntimo išlaidas.
  8. Šalys pareiškia, kad joms yra žinomos Taikos sutarties sudarymo ir jos patvirtinimo bei civilinės bylos nutraukimo teisinės pasekmės, numatytos LR CK 6.983 - 6.985 str. ir CPK 87 str., 140 str. 3 d., 293 str. 1 d. 5 p. bei 294 str. 2 d., kad sudaryta Taikos sutartis ir jos turinys neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, nepažeidžia kieno nors teisių ir/ar įstatymo saugomų interesų,
  9. Taikos sutartis yra sudaryta trimis egzemplioriais, po vieną iš kurių tenka sutarties šalims ir vienas pateikiamas Šiaulių rajono apylinkės teismui.

1210. Sutarties šalys sudarė taikos sutartį, prašo Šiaulių rajono apylinkės teismo civilinę bylą Nr. 2-1828-291/2011 nutraukti, priimti nutartį dėl 75 procentų žyminio mokesčio ieškovei grąžinimo ir patvirtinti šią taikos sutartį rašytinio proceso tvarka.

1311. Sutarties šalys pareiškia, kad ši sutartis yra perskaityta, suprasta dėl teisinių pasekmių, priimta ir pasirašyta, kaip atitinkanti jų valią. Sutarties šalims buvo sudaryta galimybė dėl sutarties teisinių pasekmių pasikonsultuoti su savo teisės patarėju ir jos šia galimybe pasinaudojo.

14Civilinę bylą Nr. 2-1828-291/2011 pagal ieškovės I. P. ieškinį atsakovui A. N., išvadą duodančiai institucijai Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo ir išlaikymo įsiskolinimo priteisimo nutraukti.

15Grąžinti ieškovei I. P., asmens kodas ( - ) 104,25 Lt (vieną šimtą keturis litus 25 ct) žyminio mokesčio. Žyminis mokestis sumokėtas 2011-10-07 mokėjimo kvitu, Op. archyvo Nr. ( - ) Swedbank AB. Nutartį dėl žyminio mokesčio dalies grąžinimo pavesti vykdyti Valstybinei mokesčių inspekcijai.

16Priteisti iš atsakovo A. N., asmens kodas ( - ) 34,75 Lt (trisdešimt keturis litus 75 ct) žyminio mokesčio bei 450,00 Lt (keturių šimtų penkiasdešimties litų 00 ct) išlaidas advokato pagalbai apmokėti ieškovės I. P., asmens kodas ( - ) naudai.

17Priteisti iš atsakovo A. N., asmens kodas ( - ) valstybei- 36,00 Lt (trisdešimt šešis litus) žyminio mokesčio ir 11,55 Lt (vienuolikos litų 55 ct) teismo patirtas procesinių dokumentų siuntimo išlaidas.

18Ši nutartis per 7 dienas atskiruoju skundu gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai