Byla 2-26172-541/2014
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jolanta Vėgelienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Danske Bank A/S, veikiančio per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, ieškinį atsakovui V. M. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo 630,00 Lt skolos, 302,75 Lt palūkanų, 2 050,08 Lt delspinigių, 11 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 793,00 Lt bylinėjimosi išlaidų. Nurodė, kad 2004-09-07 d. ieškovas su atsakovu sudarė Kredito limito su pastovaus dydžio mokėjimais sutartį, kuri buvo pratęsta 2006-05-22 d. ir pagal kurią atsakovui buvo išduota suteiktas 630,00 Lt kreditas. Atsakovas įsipareigojo jam suteiktą kreditą grąžinti lygiomis dalimis kiekvieną mėnesį mokėdamas po 19,44 Lt, kredito grąžinimo terminas – 24 mėn., tačiau atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų nevykdė, kredito negrąžino ir nesumokėjo palūkanų, o remiantis sutarties 18 p. atsakovui paskaičiuoti delspinigiai, taikant 30 metinių procentų dydžio normą už laikotarpį nuo 2011-07-31 iki 2014-05-20 d.

3Atsakovui teismo procesiniai dokumentai įteikti CPK 123 straipsnyje nustatyta tvarka - asmeniškai, tačiau atsakovas nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį teismui nepateikė, nepateikimo priežasčių nenurodė, todėl ieškovo prašymu priimamas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnis).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalimi, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas su atsakovu 2004-09-07 d. sudarė Kredito limito su pastovaus dydžio mokėjimais sutartį, pagal kurią atsakovui buvo suteiktas 630,00 Lt kreditas. Atsakovas įsipareigojo jam suteiktą kreditą grąžinti lygiomis dalimis kiekvieną mėnesį mokėdamas po 19,44 Lt, kredito grąžinimo terminas – 24 mėn. Minėta sutartis buvo pratęsta 2006-05-22 d. Byloje duomenų apie tai, kad atsakovas sumokėjo ieškovui susidariusį įsiskolinimą, nėra (CPK 178 straipsnis).

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.38 straipsnyje įtvirtinta bendroji norma, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. CK 6.59 straipsnis nustato draudimą kuriai nors šaliai vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis).

8Vadovaujantis CK 6.881 straipsnio 1 dalį, kredito gavėjas privalo grąžinti gautą sumą kreditoriui ir mokėti palūkanas, todėl atsižvelgiant į tai, kad atsakovas per nustatytą terminą atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė, neginčijo ieškovo reikalavimų, byloje nėra duomenų, jog atsakovas atsiskaitė su ieškovu, ieškovo reikalavimas tenkintinas ir iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 630,00 Lt negrąžinto kredito ir 302,75 Lt palūkanų (CK 6.38, 6.870 straipsniai, 6.886 straipsnio 1 dalis).

9Pagal CK 6.71 straipsnio 1 dalį, netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Pagal CK 6.72 straipsnį, susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis. Ieškovas atsakovui paskaičiavo 2 050,08 Lt delspinigių už laikotarpį nuo 2011-07-31 iki 2014-05-20. Šalys kredito sutartyje buvo susitarę, kad atsakovui laiku nesumokėjus bet kokių pagal sutartį mokėtinų sumų, jis įsipareigoja mokėti 30 metinių procentų dydžio delspinigius nuo sumos, kurios mokėjimo terminas yra praleistas (18 punktas). CK 6.73 straipsnio 2 dalyje įtvirtina, kad, jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo.

10Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Mažindamas netesybas teismas taiko esminį kriterijų – netesybų santykį su nuostoliais, nes tik įvertinęs skirtumą tarp nuostolių ir prašomų netesybų teismas gali nuspręsti, ar netesybų suma nėra pernelyg didelė ir nepagrįsta. Nustatant, ar netesybos nėra pernelyg didelės, atsižvelgiama į įvairias aplinkybes, kurių sąrašas nebaigtinis, pavyzdžiui, šalių sutartinių santykių pobūdį ir sutarties tikslus, tikruosius sutarties šalių ketinimus, sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, šalių statusą, t. y. į tai, ar šalys yra vartotojos ar ne, į faktines bylos aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintus teisingumo, sąžiningumo, protingumo principus ir kt. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-12-19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-578/2012).

11Teismas nagrinėjamu atveju atsižvelgia į tai, kad prašoma priteisti delspinigių suma beveik keturis kartus viršija prašomą priteisti skolos sumą, sutartis sudaryta tarp juridinio asmens ir fizinio asmens – silpnesnės šalies – vartotojos, į tai, kad ieškovas dėl skolos priteisimo į teismą kreipėsi tik 2014-06-02 d., byloje nėra jokių duomenų, jog ieškovas bandė išspręsti skolos grąžinimo klausimus iki kreipimosi į teismą. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes bei argumentus, teismas sprendžia, jog 30 proc. dydžio metiniai delspinigiai, sudarantys 2 050,08 Lt sumą už laikotarpį nuo 2011-07-31 iki 2014-05-20, yra aiškiai per dideli, todėl mažintini iki 200,00 Lt. Tokia netesybų suma laikytina pakankama atlyginti dėl prievolės neįvykdymo ieškovo patirtus nuostolius ir užtikrinanti šalių teisių pusiausvyrą prievolės neįvykdymo atveju (CK 1.5 straipsnis, 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis).

12Iš viso iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 1 132,75 Lt suma (630,00 Lt negrąžinto kredito + 302,75 Lt palūkanų + 200,00 Lt delspinigių).

13CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Nagrinėjamu atveju šalių sutarties 25 punkte numatytos 11 procentų dydžio metinės palūkanos, todėl iš atsakovo ieškovui priteistinos 11 procentų dydžio palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Ieškovas patyrė 793,00 Lt bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 67,00 Lt žyminis mokestis ir 726,00 Lt atstovavimo išlaidų. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys buvo patenkintas iš dalies (38 proc.), ieškovui iš atsakovo priteistina 301,34 Lt (793,00 Lt x 38,00 proc.) bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 straipsnio 2 dalis).

15Teismo patirtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepriteistinos, nes neviršija 10,00 Lt dydžio (LR teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, CPK 92 straipsnis, 96 straipsnio 6 dalis).

16Teismas, vadovaudamasis CPK 285-286 straipsniais,

Nutarė

17ieškinį tenkinti iš dalies.

18Priteisti ieškovui Danske Bank A/S, veikiančiam per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, j. a. k. 301694694, iš atsakovo V. M., a. k. ( - ), 630,00 Lt (šešis šimtus trisdešimt litų 00 ct) negrąžinto kredito, 302,75 Lt (tris šimtus du litus 75 ct) palūkanų, 200,00 Lt (du šimtus litų 00 ct) delspinigių, 11 (vienuolikos) proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 1 132,75 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2014-06-03 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 301,34 Lt (tris šimtus vieną litą 34 ct) bylinėjimosi išlaidų.

19Kitą ieškinio dalį atmesti.

20Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

21Ieškovas per 30 (trisdešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jolanta Vėgelienė, rašytinio... 2. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo... 3. Atsakovui teismo procesiniai dokumentai įteikti CPK 123 straipsnyje nustatyta... 4. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 5. Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalimi, teismas, priimdamas sprendimą už... 6. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas su atsakovu... 7. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.38 straipsnyje... 8. Vadovaujantis CK 6.881 straipsnio 1 dalį, kredito gavėjas privalo grąžinti... 9. Pagal CK 6.71 straipsnio 1 dalį, netesybos (bauda, delspinigiai) – tai... 10. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje... 11. Teismas nagrinėjamu atveju atsižvelgia į tai, kad prašoma priteisti... 12. Iš viso iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 1 132,75 Lt suma (630,00 Lt... 13. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti... 14. Ieškovas patyrė 793,00 Lt bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 67,00 Lt... 15. Teismo patirtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu,... 16. Teismas, vadovaudamasis CPK 285-286 straipsniais,... 17. ieškinį tenkinti iš dalies.... 18. Priteisti ieškovui Danske Bank A/S, veikiančiam per Danske Bank A/S Lietuvos... 19. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 20. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 21. Ieškovas per 30 (trisdešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos...