Byla 2-38-277/2009
Dėl aplinkai padarytos 3207,96 Lt žalos atlyginimo. Teismas išnagrinejes byla, n u s t a t e:

1Ignalinos rajono apylinkes teismo teisejas Algirdas Baliulis, sekretoriaujant Ingai Sivickienei, dalyvaujant ieškovo atstovui A. V., atsakovui L. R., viešame teismo posedyje žodinio proceso tvarka išnagrinejo civiline byla pagal Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento ieškini L. R. ir R. A. (R. A.) del aplinkai padarytos 3207,96 Lt žalos atlyginimo. Teismas išnagrinejes byla, n u s t a t e:

2Ieškovas prašo išieškoti iš atsakovu solidariai 3207,96 Lt žuvu ištekliams padarytos žalos atlyginima. Nurodo, kad atsakovai 2008 m. gegužes 8 d., pažeisdami Megejiškos žukles taisykles, neteisetai, draudžiamu irankiu – viena ungurine gaudykle, gaude žuvis Zarasu rajono savivaldybeje, Šventosios upeje tarp Luodžio ir Luodykšcio ežeru ir sugavo šešiasdešimt septynis ungurius, tuo padarydami žuvu ištekliams 3207,96 Lt žala, kuri apskaiciuota vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. isakymu Nr. D1-720 „Del juridiniu ir fiziniu asmenu padarytos žalos ir nuostoliu, neteisetai sunaikinus ar neteisetai sugavus žuvis (ju ikrus) ir kitus vandens gyvunus, skaiciavimo indeksuotu ikainiu 2008 metams patvirtinimo“. Atsakovams buvo pasiulyta savo noru atlyginti padaryta žala, bet jie žalos neatlygino. Žala atsakovai padare bendrais veiksmais. Kiekvieno iš pažeidimo metu žala padariusiu asmenu kaltes dydžio nustatyti neimanoma, todel prašo žalos atlyginima iš atsakovu išieškoti solidariai.

3Atsakovui R. A. procesiniai dokumentai ir teismo šaukimas iteikti viešo paskelbimo spaudoje budu. Atsakovas R. A. i teismo posedi neatvyko, atsiliepimo i ieškini nepateike.

4Atsakovas L. R. ieškini pripažista, bet prašo sprendimo ivykdyma išdestyti per dveju metu laikotarpi, nes del sunkios turtines padeties – yra bedarbis, augina nepilnameti vaika, šeimoje dirba tik vienas asmuo – negali iš karto atlyginti visos padarytos žalos. Ieškinys tenkintinas.

5Ieškovo pateikti dokumentai – administraciniu teises pažeidimu protokolu, nutarimu administracinio teises pažeidimo bylose, Panevežio apygardos administracinio teismo 2008 m. rugsejo 18 d. nutarties nuorašai, žalos apskaiciavimas – patvirtina, kad atsakovai 2008 m. gegužes 8 d., pažeisdami Megejiškos žukles taisykles, neteisetai, draudžiamu irankiu – viena ungurine gaudykle, gaude žuvis Zarasu rajono savivaldybeje, Šventosios upeje, tarp Luodžio ir Luodykšcio ežeru ir sugavo šešiasdešimt septynis ungurius, padarydami žuvu ištekliams 3207,96 Lt žala, kuri teisingai apskaiciuota vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. isakymu Nr. D1-720 „Del juridiniu ir fiziniu asmenu padarytos žalos ir nuostoliu, neteisetai sunaikinus ar neteisetai sugavus žuvis(ju ikrus) ir kitus vandens gyvunus, skaiciavimo indeksuotu ikainiu 2008 metams patvirtinimo“. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos istatymo 14 straipsnio 3 dalies 6 punktas nustato, kad asmenys, neteiseta veika padare žalos aplinkai, padarytaja žala privalo atlyginti. Bendrai padare žalos asmenys atsako solidariai (Civilinio kodekso 6.279 straipsnis). Atsakovai savo noru žalos neatlygino, todel žalos atlyginimas turi buti išieškotas iš atsakovu solidariai.

6Ieškovo atstovas neprieštarauja atsakovo L. R. prašymui del sprendimo ivykdymo išdestymo dvejiems metams. Šis prašymas tenkintinas, nes pateikti dokumentai patvirtina, kad atsakovo L. R. turtine padetis sunki, nes yra bedarbis.

7Atsakovui R. A. procesiniai dokumentai ir teismo šaukimas iteikti viešo paskelbimo spaudoje budu, nes jo gyvenamoji ir darbo vietos yra nežinomos, o paskirti kuratoriaus nera galimybes. Del procesiniu dokumentu atsakovui R. A. iteikimo viešo paskelbimo spaudoje budu ieškovas turejo 425,25 Lt išlaidu, kurias prašo išieškoti iš atsakovo R. A.

8Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 96 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovu i valstybes biudžeta turi buti išieškotos bylinejimosi išlaidos – 96,00 Lt žyminio mokescio. Remdamasis tuo, kas išdestyta, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

9Ieškini patenkinti.

10Išieškoti solidariai iš L. R., asmens kodas ( - ), ir R. A. (R. A.), asmens kodas ( - ), Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento naudai 3207,96 Lt (tris tukstancius du šimtus septynis litus 96 ct) aplinkai padarytos žalos atlyginima.

11Sprendimo dali del 3207,96 Lt žalos atlyginimo išieškojimo L. R. atžvilgiu išdestyti per dveju metu laikotarpi, ipareigojant L. R. moketi žalos atlyginima kas menesi lygiomis dalimis.

12Išieškoti iš R. A. Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento naudai 425,25 Lt (keturis šimtus dvidešimt penkis litus 25 ct) bylinejimosi išlaidu.

13Išieškoti iš L. R. ir R. A. lygiomis dalimis i valstybes biudžeta bylinejimosi išlaidas – 96,00 Lt (devyniasdešimt šešis litus 00 ct) žyminio mokescio.

14Sprendimas per 30 dienu nuo paskelbimo gali buti apeliacine tvarka skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, paduodant skunda Ignalinos rajono apylinkes teismui.

Proceso dalyviai