Byla e2-4294-374/2017
Dėl gyvenamosios vietos nustatymo, rūpintojo ir turto administratoriaus skyrimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Gustienė, sekretoriaujant S. B., dalyvaujant pareiškėjo Kalvarijos savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovei E. S., suinteresuotam asmeniui G. P., teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Kalvarijos savivaldybės administracijos, atstovaujančios Vaikų teisių apsaugos skyrių, pareiškimą suinteresuotiems asmenims G. P., I. P., dėl gyvenamosios vietos nustatymo, rūpintojo ir turto administratoriaus skyrimo, ir

Nustatė

2Pareiškėjas Kalvarijos savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrius, patikslinęs reikalavimus, teismo prašo: nepilnametės I. P. nuolatine rūpintoja skirti G. P.; nustatyti nepilnametės I. P. gyvenamąją vietą kartu su rūpintoja G. P.; paskirti G. P. paprastuoju turto administratoriumi, kuris turtą tvarkys LR CK IV knygos normų, reglamentuojančių turto administravimą, nustatyta tvarka, gaunamas pinigines lėšas tvarkys uzufrukto teise išimtini vaikų interesais; leisti teismo nutartį vykdyti skubiai.

3Suinteresuotas asmuo I. P. teismo posėdyje nedalyvavo, pateikė prašymą bylą nagrinėti jai nedalyvaujant, nurodo, kad su pareiškimu sutinka (b.l. 43).

4Pareiškimas tenkintinas.

5Nustatyta, kad nepilnametės I. P. globėja (rūpintoja) Marijampolės rajono apylinkės teismo 2016-06-16 sprendimu buvo paskirta močiutė E. V. (b.l. 8-9). Pareiškėjas nurodo, kad E. V. 2017-06-06 mirė (b.l. 44). Suinteresuotas asmuo G. P. nurodė, kad su seserimi kartu gyvena ir ją globoja nuo tada, kai susirgo močiutė, su Indre sutaria, tarp jų susiklostę artimi ir šilti santykiai.

6Teismas sutinka su pareiškėjo nuomone. Vienas iš globos nustatymo principų - vaiko globa šeimoje, I. yra G. P. sesuo. Mirus buvusiai rūpintojai, Indrės močiutei E. V., reikia skirti kitą nepilnametės rūpintoją. Vaikų teisių apsaugos skyriuje daugiau kitų asmenų ar giminaičių prašymų nuolat globoti I. P. negauta. G. P. sveika, neteista, administracine tvarka bausta už mažareikšmį administracinį nusižengimą, turi visas sąlygas prižiūrėti seserį (b.l. 14-20). Pati I. P. sutinka, kad jos rūpintoja būti skirta sesuo G. (b.l. 11). Teismas sutinka su pareiškėjo nurodytais motyvais ir aplinkybėmis, todėl pareiškimas šioje dalyje tenkintinas (CK 3.261 str. 1 d.).

7Rūpintojui išaiškintina, kad vaiko globėjai privalo: užtikrinti vaiko fizinį ir psichinį saugumą; rūpintis vaiko sveikata ir mokymusi; auklėti vaiką; sprendžiant klausimus, susijusius su vaiko interesais, bendradarbiauti su suinteresuotomis valstybės ir vietos savivaldos institucijomis; palaikyti ryšius su artimaisiais vaikui giminaičiais ir informuoti juos, jeigu jie to pageidauja, apie vaiko vystymąsi, sveikatą, mokymąsi ir kitais svarbiais klausimais; rūpintis vaiko laisvalaikiu, atsižvelgiant į jo amžių, sveikatą, išsivystymą bei polinkius; rengti vaiką savarankiškam gyvenimui ir darbui šeimoje, pilietinėje visuomenėje ir valstybėje. Taip pat išaiškintina, kad globėjas yra vaiko atstovas pagal įstatymą ir gina jo teises ir teisėtus interesus. Teismui nekyla abejonių G. P. tinkamumu atlikti nepilnamečio vaiko turto administravimą, todėl G. P. skirtina ir turto valdymo paprastuoju administratoriumi (CK 4.237 str.).

8Atsižvelgiant į nepilnamečio vaiko interesus, nutartis leistina vykdyti skubiai (CPK 282 str.).

9Vadovaudamasi LR CPK 42, 178, 497 str.,

Nutarė

10Pareiškimą patenkinti..

11Nepilnametės I. P., gim. ( - ), nuolatine rūpintoja skirti G. P., a/k ( - )

12Nustatyti nepilnametės I. P., gim. ( - ), gyvenamąją vietą kartu su rūpintoja G. P., a/k ( - )

13Paskirti G. P., a/k ( - ) paprastuoju turto administratoriumi, kuris turtą tvarkys LR CK IV knygos normų, reglamentuojančių turto administravimą, nustatyta tvarka, gaunamas pinigines lėšas tvarkys uzufrukto teise išimtinai vaiko interesais.

14Nutartį vykdyti skubiai.

15Nutartis per 7 d. gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai