Byla 2-1058-618/2011
Dėl sugadinto krovinio vertes atlyginimo, nustate:

1Klaipedos miesto apylinkes teismo teiseja Larisa Šimanskiene, sekretoriaujant Ugnei Martinauskaitei, dalyvaujant ieškoves atstovams A. S. ir advokatei V. R., atsakoves ir treciojo asmens atstovui advokato padejejui R. M., viešame teismo posedyje išnagrinejo civiline byla pagal ieškoves UAB „Baltstata“ patikslinta ieškini atsakovei UAB „Livitana“, tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankišku reikalavimu UAB „SP transport“, UAB „BTA draudimas“ ir AB „Lietuvos draudimas“ del sugadinto krovinio vertes atlyginimo, nustate:

2ieškove kreipesi i teisma su patikslintu ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo 8644,44 Lt žalos atlyginimo, 6 procentu dydžio metines palukanas nuo bylos iškelimo teisme iki visiško sprendimo ivykdymo ir visas bylinejimosi išlaidas (b. l. 61-64, I t.). Nurode, kad tarp ieškoves ir ukininko K. J. 2009-11-12 buvo sudaryta krovinio pervežimo sutartis Nr. 253/2009, kuria ieškove isipareigojo paimti ir pristatyti krovini i S. T. uki, adresu Plosodrza 13, 08-140 Mordy, Lenkijoje, atitinkamai ieškove sudare pervežimo sutarti su atsakove, pagal kuria atsakove isipareigojo paimti ir pristatyti krovini iš ukininko K. J. i S. T. uki. Nurode, kad 2009-11-16 CMR važtaraštyje siunteju nurodytas ukininkas K. J., o vežeju S. P. imone. Paaiškino, kad krovinys turejo buti paimtas 2009-11-16 ir pristatytas i vieta 2009-11-17, taciau buvo pristatytas tik 2009-11-19 del mašinos gedimo. Atsakovei buvo žinoma, kad vežamas krovinys yra grybiena, kuri pastovejusi ilgiau nei viena diena po pakrovimo gali perkaisti ir tapti nebetinkama naudoti. Kadangi krovinys nuvežtas paveluotai, substratas tapo netinkamas pievagrybiu auginimui ir buvo nukreiptas kompostavimui. Nurode, kad, kadangi krovinys buvo apdraustas, AB „Lietuvos draudimas“ atlygino ukininkui K. J. patirtus nuostolius 8644,44 Lt, o ieškove mineta suma sumokejo AB „Lietuvos draudimas“. Teismo posedžio metu ieškove ieškini palaike.

3Atsakove atsiliepime i patikslinta ieškini nurode, kad pareikštas ieškinys nepagristas, todel su juo nesutinka (b. l. 130-132, I t.). Paaiškino, kad ieškove nenurodo kuo grindžia savo patirtu nuostoliu dydi, nepagristai nepateikia informacijos apie likutine sugadinto krovinio verte (20 tonu komposto verte), be to, tiesioginiu žala nulemusiu veiksmu buvo netinkama transporto priemone, nepritaikyta krovinio transportavimo metu reikalingos temperaturos palaikymui. Atsakove pripažista, kad pažeide krovinio pervežimo sutartimi prisiimtus isipareigojimus, nes del transporto priemones gedimo krovinys nebuvo pristatytas laiku, taciau nesutinka, kad šis sutarties pažeidimas buvo žalos kilimo priežastis. Nurode, kad pats ukininkas K. J. pakrove grybiena i vežejo pristatyta transporto priemone, nors jam turejo buti gerai žinoma apie tai, kad krovinys turi buti vežamas palaikant -2/-4 laipsniu temperatura. Teismo posedžio metu atsakove su ieškiniu nesutiko, praše atmesti kaip nepagrista.

4Treciasis asmuo UAB „SP transport“ (nuo 2010-12-08 S. P. imones teisiu ir pareigu peremeja yra UAB „SP transport“, b. l. 148-156, I t.) atsiliepime i patikslinta ieškini nurode, kad su ieškiniu nesutinka, nes jis nepagristas (b. l. 141, I t.). Nurode, kad nei atsakoves pateiktame užsakyme, nei kartu su juo pateiktuose dokumentuose nebuvo nurodoma, kad kroviniui reikalingos specialios transportavimo salygos – žema temperatura, nes atsakove apie šias salygas nežinojo, žinojo tik ukininkas K. J. ir ieškove. Be to, neaiškus ieškoves prašomu priteisti nuostoliu dydis, nes ieškove nuostolius tapatina su draudimui sumoketa suma, nors krovinio gavejas panaudojo sugadinta krovini kaip kompostavimo mišini, taigi gavo ne tik draudimo išmoka, bet ir nepagristai praturtejo gaudamas ekonomines naudos iš sugadinto krovinio.

5Treciasis asmuo UAB „BTA draudimas“ atsiliepime i patikslinta ieškini nurode, kad su pareikštu ieškiniu nesutinka ir prašo ji atmesti (b. l. 86-87, I t.). Nurode, kad ieškove nepateike jokiu irodymu apie tai, kad patyre nuostolius del pervežimo, be to, jeigu ir buvo patirti tam tikri nuostoliai, jie turi buti mažinami, nes atvežta grybiena buvo panaudota kompostui, o 20 tonu komposto taip pat turi verte.

6Treciasis asmuo AB „Lietuvos draudimas“ atsiliepime i patikslinta ieškini nurode, kad ukininkas K. J. krovini buvo apdraudes šioje draudimo bendroveje (b. l. 90, I t.). Pagal draudimo sutarti ivykus draudžiamajam ivykiui (del nesavalaikio transportavimo sugedus grybienai) buvo nustatytas nuostolio dydis ir išmoketa 8644,44 Lt draudimo išmoka, kuria, pareiškus regresini reikalavima ieškovei, ieškove gera valia per kelis kartus ivykde.

7Ieškinys tenkintinas.

8Bylos duomenimis nustatyta, kad tarp ieškoves ir ukininko K. J. 2009-11-12 sudaryta krovinio pervežimo sutartis Nr. 253/2009, pagal kuria ieškove isipareigojo per 24-28 valandas pervežti krovini iš ukininko K. J., adresu Poviliškiu k., Šiauliu r., S. T., adresu ul. Plosodrza 13, 08-140 Mordy, Poland, o ukininkas K. J. isipareigojo apmoketi už suteiktas pervežimo paslaugas (b. l. 6, I t.). Pagal 2009-11-16 PVM saskaita – faktura Nr. PLSZ 083/2009 vežamo krovinio – grybienos auginimo terpeje, verte 8544,44 Lt (b. l. 7, I t.). Tarp šaliu 2009-11-13 sudaryta sutartis krovinio pervežimui organizuoti, pagal kuria atsakove isipareigojo per 24 valandas pervežti krovini, t. y. grybiena, iš Poviliškiu k., Šiauliu r., i ul. Plosodrza 13, 08-140 Mordy, Poland, o ieškove isipareigojo sumoketi mokesti už atliktas paslaugas (b. l. 8, I t.). Atsakoves 2009-11-13 pateike užsakyma kroviniui pervežti Nr. 09-SP 701 treciajam asmeniui S. P. imonei, pagal kuri S. P. imone isipareigojo nuo 2009-11-16 8.00 val. iki 2009-11-17 8.00 val. pervežti krovini iš Poviliškiu k., Šiauliu r., i ul. Plosodrza 13, 08-140 Mordy, Poland, o atsakove isipareigojo apmoketi už suteiktas paslaugas (b. l. 40, I t.). Pagal Tarptautini kroviniu transportavimo važtarašti Nr. 0005056, krovinio siuntejas ukininkas K. J., gavejas S.P.Z.O.O. „Grunwald kompost“, vežejas S. P. imone (b. l. 10, I t.). T. S. 2009-11-23 pateike ieškovei reklamacija, kurioje nurodyta, kad substratas, kuris turejo buti pristatytas 2009-11-16, gautas 2009-11-19 6.00 val. ryto Lenkijos laiku su substrato temperaturos svyravimais 56-59 laipsniu ribose, substratas buvo netinkamas pievagrybiu auginimui, buvo nukreiptas kompostavimui (b. l. 11-12, I t.). Ieškove 2010-03-22 mokejimo nurodymu Nr. 6127 sumokejo AB „Lietuvos draudimas“ 2881,48 Lt, 2010-04-28 mokejimo nurodymu Nr. 6396 sumokejo AB „Lietuvos draudimas“ 2881,48 Lt ir 2010-06-14 mokejimo nurodymu Nr. 6396 sumokejo AB „Lietuvos draudimas“ 2881,48 Lt (b. l. 120-122, I t.).

9Tarptautinio kroviniu vežimo keliais sutarties (CMR) konvencijos 17 straipsnio 2 dalis nustato, kad vežejas neatsako už krovinio praradima, jo sugadinima ar pavelavima pristatyti, jei tai ivyko ne del vežejo, o del kroviniu disponuojancio asmens kaltes, kaip jo nurodymu pasekme, del krovinio defektu ar aplinkybiu, kuriu pasekmiu vežejas negalejo išvengti. Vežejas atleidžiamas nuo atsakomybes už krovinio praradima, sužalojima ar paveluota pristatyma, jei jis irodo bent viena iš pagrindu, nurodytu CMR konvencijos 17 straipsnio 2 punkte. Šiuo atveju vežejas turi irodyti butent tokias aplinkybes ir pasekmes, taip pat priežastini ryši tarp aplinkybiu ir krovinio praradimo, sugadinimo ar pavelavimo pristatyti (LAT senato 2001 m. birželio 15 d. nutarimas Nr. 31 „Del Lietuvos teismu praktikos, taikant Ženevos 1956 m. Tarptautinio kroviniu vežimo keliais sutarties konvencija (CMR)“ 26 punktas). Atsakovas nurode, kad ieškove sudarydama sutarti del krovinio pervežimo neinformavo atsakoves del krovinio ypatumu ir pervežimo metu butinos palaikyti temperaturos, todel tiesioginiu žala nulemusiu veiksmu buvo netinkama transporto priemone, nepritaikyta krovinio transportavimo metu reikalingos temperaturos palaikymui, o ne pavelavimas pristatyti krovini susitartu laiku. Pagal tarp šaliu sudaryta sutarti krovinio pervežimui organizuoti atsakove isipareigojo krovini pasikrauti 2009-11-16 12.00 val. ir pristatyti bei iškrauti 2009-11-17, taip pat sutartyje numate, kad krovinys yra grybiena. Pagal ukininko K. J. 2011-02-03 paaiškinima, grybiena del palankiu oro salygu kelis menesius per metus pervežama tentu, kai temperatura siekia -/+ 15-20 ºC grybiena auginimo terpeje transportuojama šaldytuvais, pagal technologinius procesus grybiena yra neaktyvi 30 valandu, veliau pradeda veikti termofilines bakterijos ir krovinio temperatura ima sparciai kilti, o viršijus 30 ºC temperatura grybiena laikoma sugadinta ir nebetinkama naudojimui. Byloje esanciais rašytiniais irodymais ir šaliu paaiškinimais nustatyta, kad krovinys buvo pristatytas 2009-11-19 6.00 val. ryto Lenkijos laiku. Šalys sutartyje nenumate specialiu krovinio gabenimo salygu, kadangi pervežimo metu oro temperatura buvo tinkama ir pristacius krovini susitartu laiku žala nebutu atsiradusi. Šalys nesusitare del tikslios krovinio pristatymo valandos, taciau net jeigu krovinys butu pristatytas i nurodyta vieta 2009-11-17 iki 24 valandos, sutartis butu ivykdyta tinkamai ir krovinys nebutu sugadintas. Šias aplinkybes patvirtina ir liudytojos K. J. parodymai. Liudytoja paaiškino, kad tarp ukininko K. J. ir ieškoves sudarytoje sutartyje numatyta salyga del krovinio pervežimo termino galioja visus metus, o salyga del pervežimo metu reikalingos temperaturos papildomai taikoma tik tam tikru metu laiku, t. y. žiema ir vasara, be to, bet kokiu metu laiku pervežant grybiena svarbiausia yra terminas, nes net ir vežant šaldytuvuose kompostas po 30 valandu pats savaime ima kaisti. Esant išdestytoms aplinkybems, laikytina, kad žala atsirado del atsakoves pavelavimo pristatyti krovini, o ne del pervežimo salygu, todel atsakoves argumentas, kad žala atsirado del ieškoves kaltes, atmestinas.

10Atsakove gincija nuostoliu dydi, nurodo, kad ieškove nepagristai nepateikia informacijos apie likutine sugadinto krovinio verte, nes sugadintas krovinys buvo panaudotas kompostavimui. Byloje esanciais rašytiniais irodymais nustatyta, kad ieškove pagal jai AB „Lietuvos draudimas“ pateikta pretenzija del žalos atlyginimo regreso tvarka sumokejo AB „Lietuvos draudimas“ 8644,44 Lt bei pateikia tai irodancius mokejimo nurodymus. Be to, pagal ukininko K. J. paaiškinima, sugadintos grybienos kompostavimas yra sugedusio produkto utilizavimo budas ir sugadintos grybienos šalinimas savartyne butu kainaves dar didesnius kaštus nei kompostavimas. Atsižvelgiant i išdestytas aplinkybes bei i tai, kad atsakove nepateike jokiu irodymu, pagrindžianciu kitoki žalos dydi, darytina išvada, kad atsakove neirode aplinkybiu, kuriomis grindžia savo atsikirtimus (CPK 178, 185 straipsniai).

11Esant išdestytoms aplinkybems, ieškoves ieškinys tenkintinas, ieškovei iš atsakoves priteistina 8644,44 Lt žalos atlyginimo.

12Ieškovei iš atsakoves priteistinos 6 procentu dydžio metines palukanos nuo bylos iškelimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško ivykdymo (CK 6.210 straipsnio 2 dalis).

13Teismo posedyje buvo apklausta liudytoja K. J. (b. l. 48, II t.), ieškove i teismo depozitine saskaita sumokejo 150,00 Lt užstata liudytojos atvykimo išlaidoms padengti (b. l. 168, 198, I t.). Liudytoja pateike prašyma apmoketi 107,21 Lt atvykimo išlaidas iš Šiauliu miesto i teismo posedi, vykusi 2011-06-14 13.15 val. Klaipedos miesto apylinkes teisme (b. l. 45, 46, II t.), (CPK 89 straipsnio 4 dalis), todel ieškovei gražintina 42,79 Lt užstato.

14Byloje esancios saskaitos už teisines paslaugas patvirtina, kad ieškove patyre 2007,00 Lt išlaidu už ieškinio, patikslinto ieškinio paruošima, irodymu rinkima, teisines konsultacijas, derybas (b. l. 104-108, I t.) bei 1584 Lt išlaidu už atstovavima teismo posedžiuose (b. l. 5-6, 8-9, 35-36, II t.), viso: 3591 Lt atstovavimo išlaidu. Atkreiptinas demesys, kad pagal Rekomendaciju del civilinese bylose priteistino užmokescio už advokato ar advokato padejejo teikiama teisine pagalba (paslaugas) maksimalaus dydžio 1.18. punkta už viena atstovavimo teisme valanda rekomenduojamas priteistinas maksimalus dydis yra 120 Lt. Atsižvelgiant i tai, kad saskaitose už atstovavima byloje nurodytos sumos nera detalizuotos bei ivertinant pirmosios instancijos teisme vykusiu teismo posedžiu skaiciu ir ju trukme, ieškovei iš atsakoves už advokates atstovavima byloje priteistina 993,00 Lt. Iš viso ieškovei iš atsakoves už advokato pagalba priteistina 3000 Lt išlaidu (CPK 98 straipsnis) .

15Taigi, ieškini patenkinus ieškovei iš atsakoves priteistina 259,00 Lt žyminio mokescio, 3000,00 Lt atstovavimo išlaidu, 20,00 Lt išlaidu vertimui, 57,43 Lt išlaidu už hidrometeorologine pažyma, 107,21 Lt liudytojos atvykimo išlaidu, iš viso 3443,64 Lt bylinejimosi išlaidu (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 88 straipsnio 1 dalies 1, 6, 8 punktais, 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnio 1 dalis).

16Iš atsakoves i valstybes biudžeta priteistina 112,65 Lt pašto išlaidu (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

17Klaipedos miesto apylinkes teismo 2010-06-09 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemones paliktinos galioti iki teismo sprendimo visiško ivykdymo (CPK 150 straipsnio 5 dalis).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263, 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

19ieškini tenkinti.

20Priteisti iš atsakoves UAB „Livitana“ 8644,44 Lt žalos atlyginimo, 6 procentu dydžio metiniu palukanu nuo priteistos 8644,44 Lt sumos nuo bylos iškelimo teisme dienos (2010-06-09) iki teismo sprendimo visiško ivykdymo ir 3443,64 Lt bylinejimosi išlaidu ieškoves UAB „Baltstata“ naudai.

21Iš atsakoves UAB „Livitana“ i valstybes biudžeta priteistinos 112,65 Lt pašto išlaidu.

22Gražinti ieškovei UAB „Balstata“ 42,79 Lt užstato, imoketo 2011-02-28 banke Swedbank, AB mokejimo nurodymu Nr. 8706 i Klaipedos miesto apylinkes teismo depozitine saskaita Nr. LT67 7044 0600 0762 0182.

23Laikinasias apsaugos priemones, taikytas Klaipedos miesto apylinkes teismo 2010-06-09 nutartimi, palikti galioti iki teismo sprendimo visiško ivykdymo.

24Sprendimas per 30 dienu nuo paskelbimo dienos gali buti skundžiamas Klaipedos apygardos teismui, paduodant apeliacini skunda per Klaipedos miesto apylinkes teisma.

Proceso dalyviai
1. Klaipedos miesto apylinkes teismo teiseja Larisa Šimanskiene, sekretoriaujant... 2. ieškove kreipesi i teisma su patikslintu ieškiniu, prašydama priteisti iš... 3. Atsakove atsiliepime i patikslinta ieškini nurode, kad pareikštas ieškinys... 4. Treciasis asmuo UAB „SP transport“ (nuo 2010-12-08 S.... 5. Treciasis asmuo UAB „BTA draudimas“ atsiliepime i patikslinta ieškini... 6. Treciasis asmuo AB „Lietuvos draudimas“ atsiliepime i patikslinta ieškini... 7. Ieškinys tenkintinas.... 8. Bylos duomenimis nustatyta, kad tarp ieškoves ir ukininko 9. Tarptautinio kroviniu vežimo keliais sutarties (CMR) konvencijos 17 straipsnio... 10. Atsakove gincija nuostoliu dydi, nurodo, kad ieškove nepagristai nepateikia... 11. Esant išdestytoms aplinkybems, ieškoves ieškinys tenkintinas, ieškovei iš... 12. Ieškovei iš atsakoves priteistinos 6 procentu dydžio metines palukanos nuo... 13. Teismo posedyje buvo apklausta liudytoja K. J. (b. l. 48,... 14. Byloje esancios saskaitos už teisines paslaugas patvirtina, kad ieškove... 15. Taigi, ieškini patenkinus ieškovei iš atsakoves priteistina 259,00 Lt... 16. Iš atsakoves i valstybes biudžeta priteistina 112,65 Lt pašto išlaidu (CPK... 17. Klaipedos miesto apylinkes teismo 2010-06-09 nutartimi taikytos laikinosios... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263,... 19. ieškini tenkinti.... 20. Priteisti iš atsakoves UAB „Livitana“ 8644,44 Lt žalos atlyginimo, 6... 21. Iš atsakoves UAB „Livitana“ i valstybes biudžeta priteistinos 112,65 Lt... 22. Gražinti ieškovei UAB „Balstata“ 42,79 Lt užstato, imoketo 2011-02-28... 23. Laikinasias apsaugos priemones, taikytas Klaipedos miesto apylinkes teismo... 24. Sprendimas per 30 dienu nuo paskelbimo dienos gali buti skundžiamas Klaipedos...