Byla 2-708-955/2015
Dėl išlaikymo dydžio pakeitimo bei pagal atsakovo M. T. priešieškinį ieškovei L. G. dėl tėvystės nuginčijimo, institucijos teikiančios išvadą byloje Kauno miesto savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyrius ir Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius

1Kauno apylinkės teismo teisėja Kristina Imbrasienė, sekretoriaujant Agnei Juškaitei, dalyvaujant ieškovės L. G. atstovei advokatei Vytautei Linaburgienei, atsakovui M. T., jo atstovui advokatui Algirdui Sakalauskui, institucijos duodančios išvadą byloje Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovui Martynui Kapčiui, nedalyvaujant institucijos duodančios išvadą byloje Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovui, viešame parengiamajame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės L. G. ieškinį atsakovui M. T. dėl išlaikymo dydžio pakeitimo bei pagal atsakovo M. T. priešieškinį ieškovei L. G. dėl tėvystės nuginčijimo, institucijos teikiančios išvadą byloje Kauno miesto savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyrius ir Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius,

Nustatė

2Ieškovė ieškiniu prašo padidinti ( - ) Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. ( - ) iš atsakovo M. T. M. E. G., gim. ( - ), priteisto išlaikymo dydį ir priteisti iš atsakovo M. T. išlaikymą sūnui M. E. G., gim. ( - ), po 730 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki vaiko pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją bei priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas (3-5 b. l.).

3Atsakovas byloje pareiškė priešieškinį ir prašo nustatyti, kad jis nėra biologinis M. E. G., gim. ( - ), tėvas bei panaikinti ( - ), kad jis yra M. E. G., gim. ( - ), tėvas (99-101 b. l.).

4Atsakovo prašymu, Kauno apylinkės teismo 2014 m. spalio 10 d. nutartimi paskirta DNR ekspertizė.

5Teisme 2014 m. lapkričio 21 d. gautame Valstybinės teismo medicinos tarnybos ekspertizės akte ( - ) nurodyta, jog M. T. nėra Mato E. G., a. k. ( - ) tėvas (1 t. 191 b. l.).

6Ieškovė į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko, jos interesams atstovauja jos atstovė advokatė Vytautė Linaburgienė.

7Parengiamojo teismo posėdžio metu ieškovė, atstovaujama advokatės, ir atsakovas pateikė taikos sutartį ir prašė teismo ją patvirtinti. Nurodė, kad šalims pavyko taikiai išspręsti ginčą. Šalys taikos sutartyje nurodė, kad joms žinomos taikos sutarties sudarymo pasekmės, numatytos CPK 294 str. 2 d., 140 str.

8Institucijos duodančios išvadą byloje Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovas taikos sutarties sąlygoms neprieštaravo.

9Institucijos duodančios išvadą byloje Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovas į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta, gautas prašymas bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant.

10Prašymas tenkintinas.

11Remiantis CK 6.983 str. 1 d., taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį ginčą, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus. Šalys taikos sutartyje susitarė, kad M. T. nėra M. E. G., a. k. ( - ) biologinis tėvas, ieškovė atsisakė ieškinio reikalavimų išlaikymo padidinimo, taip pat susitarė dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, taip pat išsprendė kitus ginčytinus klausimus.

12Taikos sutarties sudarymo pasekmės šalims žinomos (CPK 140 str. 3 d.). Įvertinus šalių pateiktos taikos sutarties turinį, šalių paaiškinimus, byloje esančius rašytinius įrodymus, šalių paaiškinimus parengiamųjų teismo posėdžių metu, darytina išvada, kad taikos sutarties sudarymas neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, šalių ar kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų nepažeidžia, todėl tvirtintina (CPK 42 str. 1 ir 2 d., 140 str. 3 d.).

13Patvirtinus taikos sutartį civilinė byla nutrauktina (CPK 293 str.5 d.).

14Šalys susitarė, kad lieka prie savo turėtų išlaidų advokato pagalbai apmokėti, todėl šalių turėtos bylinėjimosi išlaidos nepaskirstomos.

15Teismas šioje byloje turėjo 16,83 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu. Šalys taikos sutartyje susitarė, kad šias išlaidas apmokės abi šalys lygiomis dalimis, todėl iš šalių valstybei priteistina po 8,42 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

16Įstatymas numato, kad jeigu šalys sudaro taikos sutartį, grąžinama 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio sumos (CPK 87 str. 2 d.). Ieškovė paduodama ieškinį žyminio mokesčio nemokėjo (CPK 83 str. 1 d. 3 p.), todėl žyminio mokesčio grąžinimo ieškovei klausimas nesprendžiamas. Atsakovas paduodamas priešieškinį sumokėjo 41,71 Eur (144 Lt) žyminį mokestį (1 t. 112 b. l.). Esant pirmiau nurodytai įstatyminei nuostatai atsakovui grąžintina 75 procentai jo sumokėto žyminio mokesčio – 31,28 Eur (CPK 87 str. 2 d.). Kadangi iš atsakovo valstybei priteistina 8,42 Eur bylinėjimosi išlaidų, todėl vadovaujantis ekonomiškumo principu (CPK 7 str. 1 d.), teismas užskaito priešpriešines sumas ir atsakovui M. T. iš valstybės biudžeto grąžina 22,86 Eur sumokėto žyminio mokesčio dalį (31,28 Eur – 8,42 Eur = 22,86 Eur, CPK 88 str. 1 d. 3 p., 87 str. 2 d., 96 str.).

17Žyminį mokestį pavestina grąžinti Valstybinei mokesčių inspekcijai (CPK 87 str. 3 d.).

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 str., 291 str., 293 str. 5 p., 294-295 str.,

Nutarė

19Patvirtinti L. G., a. k. ( - ) atstovaujamos advokatės Vytautės Linaburgienės, ir atsakovo M. T., a. k. ( - ) 2015 m. kovo 10 d. sudarytą taikos sutartį tokiomis sąlygomis:

201.

21Sutarties dalykas

221.1. Šioje taikos sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka Šalys susitaria taikiai užbaigti civilinę bylą Nr. 2-708-955/2015.

232.

24Pareikštų reikalavimų patenkinimo tvarka

  1. Ieškovė L. G. atsisako savo reikalavimų atsakovui M. T. padidinti ( - ) Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. ( - ) iš atsakovo M. T. M. E. G., gim. ( - ), priteisto išlaikymo dydį ir priteisti iš atsakovo M. T., a. k. ( - ) nepilnamečiui sūnui M. E. G., gim. ( - ), 730 Lt dydžio išlaikymą, mokamą kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki Mato E. G. pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.
  2. Atsižvelgiant į civilinėje byloje atliktą DNR ekspertizę, L. G. ir M. T. pripažįsta, kad M. T., a. k. ( - ) gim. ( - ), nėra biologinis M. E. G., a. k. ( - ) gim. ( - ), tėvas, o M. E. G., a. k. ( - ) gim. ( - ), nėra M. T., a. k. ( - ) gim. ( - ), sūnus.
 1. Šalys sutinka panaikinti duomenis apie vaiko tėvą M. E. G., a. k. ( - ) gim. ( - ), gimimo įraše, t. y. kad iš nepilnamečio M. E. G., gimusio ( - ) gimimo įrašo būtų panaikinti duomenys, jog M. T., a. k. ( - ) gim. ( - ), yra M. E. G., a. k. ( - ) gim. ( - ), tėvas.
 2. Šalys viena kitai turtinių pretenzijų, susijusių su naikinamu tėvystės įrašu ir nepilnamečio vaiko išlaikymu iki DNR ekspertizės gavimo teisme 2014 m. lapkričio 21 d., neturi. L. G. įsipareigoja per 3 (tris) mėn. nuo sprendimo, tvirtinančio šią taikos sutartį, įsiteisėjimo grąžinti M. T. 274,56 Eur (du šimtus septyniasdešimt keturis Eur, 56 cnt) nepilnamečio vaiko Mato E. G. išlaikymo lėšų, išskaitytų ir/arba gautų iš M. T. už laikotarpį nuo 2014 m. lapkričio 21 d. iki šios dienos. L. G. nereikalauja iš M. T. nepilnamečio vaiko M. E. G. išlaikymo lėšų nuo šios dienos (2015 m. kovo 10 d.) iki kol bus panaikintas M. T. tėvystės įrašas iš Mato E. G. gimimo įrašo.

253.

26Bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tvarka

 1. Šalys susitaria, kad kiekviena šios sutarties Šalis padengs visas savo turėtas bylinėjimosi išlaidas, sumokėtas advokatams ir viena iš kitos nereikalauja šių išlaidų atlyginimo.
 2. M. T. už DNR ekspertizę byloje sumokėjo 1 050 Lt (304,10 Eur) L. G. įsipareigoja per 3 (tris) mėnesius nuo teismo sprendimo, tvirtinančio šią taikos sutartį, įsiteisėjimo, sumokėti M. T. 152,05 Eur (vieną šimtą penkiasdešimt du Eur 05 ct) už patirtas DNR ekspertizės išlaidas. M. T. likusios 152,05 Eur sumos, sumokėtos už DNR ekspertizę iš L. G. nereikalauja.
 3. Teismo turėtas pašto išlaidas Šalys įsipareigoja sumokėti lygiomis dalimis.

274.

28Sutarties patvirtinimas

 1. Šalys patvirtina, kad ši taikos sutartis neprieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei, yra sudaryta be apgaulės, smurto, ekonominio spaudimo ar realaus grasinimo. Šalys atskleidė viena kitai visas sutarties sudarymo aplinkybes.
 2. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad sutartis abiejų Šalių perskaityta, suprasta ir, kaip atitinkanti Šalių valią, pasirašyta keturiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai, vieną teismui ir vieną institucijai, teikiančiai išvadą.
 3. Taikos sutarties sudarymo, patvirtinimo bei civilinės bylos nutraukimo pasekmės, nustatytos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 294 straipsnio 2 dalyje, t.y., kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama šalims yra žinomas.
 4. Šalys prašo Kauno miesto apylinkės teismą patvirtinti šią Taikos sutartį, civilinę bylą nutraukti ir grąžinti 75 procentus Šalies sumokėto žyminio mokesčio.

29Pripažinti, kad M. E. G., a. k. ( - ) gim. ( - ) ( - ), skiltyje „tėvas“ įrašytas M. T., a. k. ( - ) lietuvis, nėra šio vaiko tėvas ir šį įrašą panaikinti.

30Civilinę bylą Nr. 2-708-955/2014 pagal ieškovės L. G. ieškinį atsakovui M. T. dėl išlaikymo dydžio pakeitimo bei pagal atsakovo M. T. priešieškinį ieškovei L. G. dėl tėvystės nuginčijimo, institucijos teikiančios išvadą byloje Kauno miesto savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyrius ir Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, nutraukti.

31Grąžinti M. T., a. k. ( - ) 2014 m. rugpjūčio 22 d. AB Swedbank banke mokėjimo kvitu sumokėto žyminio mokesčio dalį – 22,86 Eur (dvidešimt du eurus ir 86 euro ct) (iš viso mokėta 41,71 Eur (144 Lt), mokėtojas Algirdas Sakalauskas, a. k. ( - )

32Žyminį mokestį pavesti grąžinti Valstybinei mokesčių inspekcijai.

33Priteisti iš L. G., a. k. ( - ) 8,42 Eur (aštuonis eurus ir 42 euro ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, Swedbank, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660, įmokos paskirtis – bylinėjimosi išlaidos.

34Ši nutartis civilinės būklės aktų įrašų įstaigai yra pagrindas pakeisti vaiko gimimo akto įrašą ir vaiko gimimo liudijimą.

35Įsiteisėjus teismo nutarčiai, patvirtintą jos kopiją per 3 darbo dienas išsiųsti Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriui tėvystės nuginčijimui įregistruoti.

36Nutartis per septynias dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Kristina Imbrasienė, sekretoriaujant Agnei... 2. Ieškovė ieškiniu prašo padidinti ( - ) Marijampolės rajono apylinkės... 3. Atsakovas byloje pareiškė priešieškinį ir prašo nustatyti, kad jis nėra... 4. Atsakovo prašymu, Kauno apylinkės teismo 2014 m. spalio 10 d. nutartimi... 5. Teisme 2014 m. lapkričio 21 d. gautame Valstybinės teismo medicinos tarnybos... 6. Ieškovė į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko, jos interesams atstovauja... 7. Parengiamojo teismo posėdžio metu ieškovė, atstovaujama advokatės, ir... 8. Institucijos duodančios išvadą byloje Kauno miesto savivaldybės... 9. Institucijos duodančios išvadą byloje Kazlų Rūdos savivaldybės... 10. Prašymas tenkintinas.... 11. Remiantis CK 6.983 str. 1 d., taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis... 12. Taikos sutarties sudarymo pasekmės šalims žinomos (CPK 140 str. 3 d.).... 13. Patvirtinus taikos sutartį civilinė byla nutrauktina (CPK 293 str.5 d.).... 14. Šalys susitarė, kad lieka prie savo turėtų išlaidų advokato pagalbai... 15. Teismas šioje byloje turėjo 16,83 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių su... 16. Įstatymas numato, kad jeigu šalys sudaro taikos sutartį, grąžinama 75... 17. Žyminį mokestį pavestina grąžinti Valstybinei mokesčių inspekcijai (CPK... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290... 19. Patvirtinti L. G., a. k. ( - ) atstovaujamos advokatės Vytautės... 20. 1.... 21. Sutarties dalykas... 22. 1.1. Šioje taikos sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka Šalys susitaria... 23. 2.... 24. Pareikštų reikalavimų patenkinimo tvarka
   25. 3.... 26. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tvarka
   1. Šalys susitaria,... 27. 4.... 28. Sutarties patvirtinimas
    1. Šalys patvirtina, kad ši taikos... 29. Pripažinti, kad M. E. G., a. k. ( - ) gim. ( - ) ( - ), skiltyje „tėvas“... 30. Civilinę bylą Nr. 2-708-955/2014 pagal ieškovės L. G. ieškinį atsakovui... 31. Grąžinti M. T., a. k. ( - ) 2014 m. rugpjūčio 22 d. AB Swedbank banke... 32. Žyminį mokestį pavesti grąžinti Valstybinei mokesčių inspekcijai.... 33. Priteisti iš L. G., a. k. ( - ) 8,42 Eur (aštuonis eurus ir 42 euro ct)... 34. Ši nutartis civilinės būklės aktų įrašų įstaigai yra pagrindas... 35. Įsiteisėjus teismo nutarčiai, patvirtintą jos kopiją per 3 darbo dienas... 36. Nutartis per septynias dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama...