Byla 2-2-239/2011

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Zaleckienė sekretoriaujant Ingai Bakšaitei, dalyvaujant ieškovui E. T., ieškovo atstovei advokatei I. K., atsakovams: Č. Č., P. B., atsakovo Č. Č. atstovams: L. P. advokatei L. U., atsakovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovei K. B., trečiajam asmeniui J. T., trečiųjų asmenų atstovams: A. Č., B. P., V. K., E. I.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo E. T. ieškinį atsakovui Č. Č., Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, tretiesiems asmenims: Trakų rajono savivaldybės administracijai dėl teisės atlikti rekonstrukcijos darbus pripažinimo ir pagal atsakovų Č. Č., P. B. priešieškinį ieškovui E. T., gim. 1976 m., J. T., E. T., gim. 1947 m., Trakų rajono savivaldybės administracijai, Valstybės įmonei Registrų centras, tretiesiems asmenims: Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijai, Aplinkos ministerijai dėl viešojo administravimo subjekto sprendimo ir nekilnojamojo daikto teisinės registracijos panaikinimo, dovanojimo sutarties dalyje panaikinimo bei savavališkos statybos padarinių pašalinimo, ir

Nustatė

3ieškovas prašė pripažinti atsakovo Č. Č. atsisakymą duoti sutikimą ūkinio pastato, esančio Karaimų g. 39, Trakuose, rekonstrukcijai nepagrįstu ir pripažinti jo teisę gauti statinio projektavimo sąlygų sąvadą bei statybos leidimą be atsakovo Č. Č. sutikimo pagal Personalinės projektavimo įmonės “A-1” įstatymų nustatyta tvarka parengtą minėto ūkinio pastato projektinį pasiūlymą.

4Ieškovas nurodė, kad jam priklauso 2/3 dalys žemės sklypo, unikalus Nr. 7977-0002-0073, 2/3 dalys gyvenamojo namo, unikalus Nr. 7989-0000-1010, ir ūkinis pastatas, unikalus Nr. 7989-0000-1020, pažymėtas indeksu 3I1m, malkinė, unikalus Nr. 7989-0000-1020, pažymėta indeksu 4I1ž, bei ūkinis pastatas, unikalus Nr. 7989-0000-1053, pažymėtas indeksu 5I1ž, esantys Karaimų g. 39, Trakai, Trakų r. sav. Šį nekilnojamąjį turtą ieškovas įgijo 2009-10-08 dovanojimo sutarties Nr. DA-4155 pagrindu. 1993 metais ieškovo motina ir tretysis asmuo J. T., nežinodama, kad norint rekonstruoti statinius reikalingas statybos leidimas, pradėjo minėtus gyvenamojo namo priklausinius rekonstruoti – prie jų buvo pastatytas priestatas ir virš jų įrengta palėpė. 2004-05-20 dieną tuometinės Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinė priežiūros departamentas nustatė, kad statytoja tretysis asmuo J. T. 1993 metais savavališkai pastatė ūkinį pastatą ir įrengė palėpę virš paminėtų gyvenamojo namo priklausinių (dviejų ūkinių pastatų ir malkinės). Tačiau Trakų rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus 2004-07-27 išvada Nr. 04-09 buvo pripažinta savavališkai pastatyto ūkinio pastato nugriovimą nebūtinu ir nurodė statybą tęsti pagal įstatymų nustatyta tvarka parengtą projektinę dokumentaciją. Dėl to Vilniaus apskrities viršininko 2004-10-14 įsakymu Nr. 2.3-7708 buvo nustatytas terminas iki 2005-03-31 dėl statomo ūkinio pastato ir palėpės įrengimo virš gyvenamojo namo priklausinių projektinės dokumentacijos parengimo bei jos pateikimo Trakų rajono savivaldybės Nuolatinei statybos komisijai ir leidimo statybai gavimo. 2005-03-29 tretysis asmuo J. T. pateikė Trakų rajono savivaldybės administracijos architektūros skyriui pateikė paraišką dėl ūkinio pastato, esančio Karaimų g. 39, Trakuose, projekto rengimo bei paraišką dėl projektavimo sąlygų sąvado gavimo. Minėtas paraiškas išnagrinėjus, Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-04-12 raštu Nr. AP3-898 trečiajam asmeniui J. T. buvo parnešta, kad reikalinga papildomai pateikti žemės sklypo bendraturčio, t. y. atsakovo Č. Č., notariškai patvirtintą sutikimą, numatytą Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 20 straipsnyje. Bandydama įvykdyti savivaldybės administracijos direktoriaus nurodymą, tretysis asmuo J. T. daug kartų įvairiais būdais prašė minėto atsakovo sutikimo ūkinio pastato rekonstrukcijai. Dėl to atsakovui Č. Č. buvo nusiųsta minėto objekto rekonstravimo projektiniai pasiūlymai. Taip pat šio atsakovo buvo prašoma pateikti motyvuotus argumentus, pagrindžiančius jo motyvuotą poziciją, jeigu jis nesutiktų su ūkinio pastato rekonstrukcijos įgyvendinimu. Tačiau atsakovas Č. Č. iš esmės ignoravo visus statytojos ir trečiojo asmens J. T. prašymus, teikdamas, jog jam nepateikti visi būtini dokumentai, kad jis negali atvykti ir susipažinti su projektu ir pan. Tokiu būdu minėtas atsakovas vengė pateikti aiškų ir motyvuotą atsakymą dėl ūkinio pastato rekonstrukcijos ir tokiu savo elgesiu kliudė toliau vykti minėto ūkinio pastato rekonstrukcijos procesui. Dėl to baigėsi nustatytas terminas, per kurį reikėjo įteisinti statinių (dviejų ūkinių pastatų ir malkinės) rekonstrukciją. Vilniaus apskrities viršininko 2005-06-10 įsakymu Nr. 2.3-7708 statinio statybos įteisinimo terminas pratęstas iki 2005-12-31 dienos. A. Č. Č. ir toliau nedavė sutikimo statinių (dviejų ūkinių pastatų ir malkinės) rekonstrukcijai, todėl minėtas terminas vėl pasibaigė.

5Ieškovas teigė, kad atsakovui Č. Č. 2006-08-24 nusiuntė pakartotinį prašymą duoti sutikimą priklausančių pastatų rekonstrukcijai kartu su Personalinės projektavimo įmonės „A-1“ 2005 metais parengto ūkinio pastato rekonstrukcijos techninio projekto kopija. A. Č. Č. ir vėl atsisakė duoti sutikimą statinių (dviejų ūkinių pastatų ir malkinės) rekonstrukcijai, tačiau nurodė, kad iš esmės sutiktų su rekonstrukcija, jeigu ji atitiktų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus, nepažeistų jo teisių bei teisėtų interesų, tačiau nenurodė jokių esminių argumentų apie negatyvų poveikį jo interesams darytų tuometinės statytojos trečiojo asmens J. T. atliekama statinių (dviejų ūkinių pastatų ir malkinės) rekonstrukcija. 2008-10-17 atsakovui Č. Č. vėl buvo išsiųstas prašymas duoti sutikimą ūkinio statinio rekonstrukcijai kartu su Personalinės projektavimo įmonės „A-1“ 2006 metais parengto ūkinio pastato rekonstrukcijos techninio projekto kopija ir kitais su tuo susijusiais dokumentais. Numatomų rekonstruoti statinių (dviejų ūkinių pastatų ir malkinės) bendras plotas buvo sumažintas iki 35,88 m2, tačiau atsakovas Č. Č. ir vėl atsisakė duoti sutikimą, motyvuodamas tuo, kad ūkinio pastato rekonstrukcijos projektas neatitinka teisės aktų reikalavimų, pažeidžia jo teises ir teisėtus interesus.

6Ieškovas teigė, kad atsakovas Č. Č. neturi pagrindo atsisakyti duoti jam sutikimą ūkinio pastato rekonstrukcijai, kadangi tokia rekonstrukcija nepažeis jo teisėtų interesų, o jo atsisakyme duoti sutikimą nurodytos aplinkybės dėl jo teisių pažeidimo neatitinka faktinės padėties. A. Č. Č. rekonstrukciją vertiną kaip naują statybą, taip pat jis 1994-12-02 prieš tapdamas gyvenamojo namo, esančio Karaimų g. 39, Trakai, Trakų r. sav., bendrasavininkiu žinojo ir suvokė, kad žemės sklype yra šiuo metu ieškovui priklausantys statiniai (du ūkiniai pastatai ir malkinė), kurie baigti statyti dar 1993 metais bei įteisinti Trakų rajono valdybos 1994-11-25 potvarkiu Nr. 334v ir kurie užima tam tikrą žemės sklypo dalį. Žemės sklypo bendrasavininkiu atsakovas Č. Č. tapo 1996-02-08 valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutarties Nr. P79/96-0074 pagrindu. Žemės sklypo plane buvo pažymėti statiniai, todėl minėtas atsakovas žinojo apie maksimaliai leistiną užstatymo plotą ir apie tai, kad neturi galimybės jame statyti kitų statinių.

7Ieškovas nurodė, kad statinių (dviejų ūkinių pastatų ir malkinės) rekonstrukcija yra suderinta su Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija ir Kultūros vertybių apsaugos departamentu. Normatyvinių statybos techninių dokumentų pažeidimas gali būti pagrindas duoti sutikimą tik tada, kai toks atsisakymas yra pagrįstas realia teisių ir teisėtų interesų grėsme, kylančia iš numatomos rekonstrukcijos darbų. Statinio atitikimą architektūros ir statybos reikalavimams įvertins Trakų rajono savivaldybės administracijos Nuolatinė statybos komisija, o atsakovas Č. Č. neturi teisės ginti viešojo intereso.

8Ieškovas pažymėjo, kad statinių (dviejų ūkinių pastatų ir malkinės) rekonstrukcijos projektas atitinka galiojančius normatyvinius reikalavimus, todėl nesuvokiamas atsakovo Č. Č. siekis sukliudyti atlikti statinių (dviejų ūkinių pastatų ir malkinės), esančių Karaimų g. 39, Trakai, Trakų r. sav., rekonstrukciją, todėl jis neturi pagrindo atsisakyti duoti sutikimą rekonstrukcijos atlikimui. Todėl ieškovas prašo jo ieškinį tenkinti. Su priešieškiniu nesutiko, nurodė, kad jis yra nepagrįstas. Taip pat atsakovų reikalavimui dėl viešojo administravimo subjekto sprendimo panaikinimo prašė taikyti ieškinio senatį ir priešieškinį šioje dalyje atmesti ir šiuo pagrindu.

9Atsakovai su ieškiniu nesutiko, nurodė, kad jis nepagrįstas. Taip pat atsakovai Č. Č. ir P. B. pareiškė priešieškinį ir prašė panaikinti Trakų rajono valdybos 1994-11-25 potvarkį, kurio pagrindu buvo atlikta malkinės, unikalus Nr. 7989-0000-1020, pažymėtos indeksu 4I1ž, bei ūkinio pastato, unikalus Nr. 7989-0000-1053, pažymėto indeksu 5I1ž, esančių Karaimų g. 39, Trakai, Trakų r. sav., teisinė registracija, panaikinti minėtų statinių teisinę registraciją, taip pat panaikinti 2009-10-08 dovanojimo sutartį (notarinio registro Nr. DA-4155) dalyje dėl šių statinių perleidimo ieškovui E. T., gim. 1976, įpareigoti J. T. ir E. T., gim. 1947 m., per vieną mėnesį nuo sprendimo įsiteisėjimo nugriauti ūkinį pastatą, plane pažymėtą indeksu 6I1ž, ir malkinę, unikalus Nr. 7989-0000-1020, pažymėtą indeksu 4I1ž, bei ūkinį pastatą, unikalus Nr. 7989-0000-1053, pažymėtą indeksu 5I1ž, esantys Karaimų g. 39, Trakai, Trakų r. sav., ir sutvarkyti statybvietę, taip pat įpareigoti ieškovą E. T., gim. 1976 m., netrukdyti J. T. ir E. T., gim. 1947 m., nugriauti pastaruosius statinius bei sutvarkyti statybvietę.

10A. Č. Č. ir P. B. nurodė, kad prieš keletą metų J. T. ir E. T., gim. 1947 m., pradėjo vykdyti neteisėtas statybas: šalia esančių statinių – ūkinio pastato, plane pažymėto indeksu 3I1m, malkinės, plane pažymėtos indeksu 4I1ž, ir ūkinio pastato, pažymėto indeksu 5I1ž – pastatė ūkinį pastatą, pažymėtą indeksu 6I1ž, ir virš minėtų statinių, pažymėtų indeksais 3I1m, 4I1ž ir 5I1ž, įrengė palėpę ir siekia juos įteisinti. Teigė, kad pagal Trakų istorinio nacionalinio parko individualaus reglamento 18.4 punktą ieškovui ir atsakovui Č. Č. bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančio 507 m2 ploto žemės sklypo, esančio Karaimų g. 39, Trakai, Trakų r. sav., užstatymas negali viršyti 25 procentų viso žemės sklypo ploto, t. y. 126,75 m2. Kadangi be ūkinio pastato, plane pažymėto indeksu 6I1ž, žemės sklypo, esančio Karaimų g. 39, Trakai, Trakų r. sav., užstatymas yra 126,75 m2, todėl bet koks jo užstatymas viršijant leistiną plotą yra negalimas.

11A. Č. Č. nurodė, kad Trakų rajono valdybos 1994-11-25 potvarkis Nr. 334v, kurio pagrindu buvo atlikta malkinės, unikalus Nr. 7989-0000-1020, pažymėtos indeksu 4I1ž, bei ūkinio pastato, unikalus Nr. 7989-0000-1053, pažymėto indeksu 5I1ž, esančių Karaimų g. 39, Trakai, Trakų r. sav., teisinė registracija, turi būti panaikintas, kadangi minėtas atsakovas neteko galimybės pasistatyti sau ūkinį pastatą. Panaikinus minėtą potvarkį, naikintina minėtų statinių teisinė registracija bei vėliau su jais sudaryti sandoriai.

12Atsakovai taip pat nurodė, kad ginčijami statiniai pažeidžia jų teises ir teisėtus interesus: atsakovas Č. Č. negali grožėtis Galvės ežero vaizdu, nes užstojamas vaizdas; jam trukdoma prieiti prie ežero ir prie pakrantėje esančios valčių prieplaukos, kurioje laiko savo valtis; taip pat neteko galimybės pasistatyti ūkinio pastato, kuriame galėtų sandėliuoti malkas ir kitokį kurą, skirtą jo dalies gyvenamojo namo šildymui; nesilaikoma priešgaisrinių reikalavimų, nes nesilaikyta atstumų tarp pastatų; ginčijami pastatai nedera su kultūros paveldu ir gamta, nes turi būti statomi atsižvelgiant į vietovės kraštovaizdžio ypatumus bei tradicinius architektūrinio ir urbanistinio paveldo savitumus; ginčijamų statinių rekonstrukcija labiau panaši į jų pertvarkymą į gyvenamąjį namą; rekonstruojami statiniai viršija nesudėtingiems statiniams keliamus ploto ribojimus; prašomas įpareigoti nugriauti ūkinį pastatą, pažymėtą indeksu 6I1ž, nes jis yra arčiau nei 3 metrai iki atsakovui P. B. priklausančio žemės sklypo ribos; rekonstruojamų statinių aukštis viršija leistiną 6 m aukštį; kadangi rekonstruojamų ūkinių pastatų langai turi būti orientuoti horizontaliai, o pagal ieškovų pateikiamą projektą jie yra orientuoti vertikaliai, kas patvirtina aplinkybę, jog ieškovas siekia įrengti gyvenamąsias patalpas.

13Atsakovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos su ieškiniu nesutiko. Prašė tenkinti inspekcijos pateiktą ieškinį ir įpareigoti ieškovą nugriauti pastatytus savavališkus statinius: ūkinį pastatą ir įrengtą palėpę virš ūkinių pastatų 3I1/m, 4I1/ž, 5I1/ž ir sutvarkyti statybvietę. Nurodė, kad šiuos statinius pastatė ieškovo motina tretysis asmuo J. T.. Jai buvo nustatytas terminas įteisinti minėtas statybas, tačiau projektinė dokumentacija nėra parengta, statybos leidimas nėra gautas, todėl ieškovas negali vykdyti jokių tolesnių statybos darbų.

14Tretysis asmuo Trakų rajono savivaldybės administracija su ieškiniu sutiko, prašė jį tenkinti, o atsakovų priešinius reikalavimus atmesti.

15Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija ir Aplinkos ministerija su ieškiniu taip pat nesutiko, o priešieškinius prašė tenkinti.

16Valstybės įmonė Registrų centras su priešieškiniu nesutiko. Nurodė, kad ji tik registruoja daiktines teises į nekilnojamuosius daiktus ir netikrina nuosavybės įsigijimo pagrindo, todėl pagal priešieškinėje pareikštus reikalavimus atsakovams neatsako.

17Ieškinys ir priešieškiniai tenkintini iš dalies.

18Kaip žinia, asmuo turi teisę kreiptis į teismą dėl pažeistos ar ginčijamos teisės ar įstatymo saugomo intereso, bet teisę į pažeistos ar ginčijamos teisės ar įstatymo saugomo intereso apgynimą – ieškinio patenkinimą – asmuo įgyja įrodęs ieškinio pagrindą sudarančias aplinkybes (CPK 5 straipsnio 1 dalis). Jeigu ieškovas neįrodo faktų, kuriais grindžia savo materialinį teisinį reikalavimą (CPK 178 straipsnis), tai jis kartu neįrodo savo teisės ar teisinio intereso pažeidimo.

19Įvertinus šalių reikalavimus, konstatuotina, kad bylos dalykas – ieškovo reikalavimo dėl teisės atlikti statinio rekonstrukciją be žemės sklypo bendrasavininkio sutikimo pagrįstumas, taip pat savavališkų statybų fakto nustatymas ir jos padarinių šalinimas.

20Bylos duomenys patvirtina, kad šalims bendrosios dalinės nuosavybės teise – ieškovui 2/3 dalys, atsakovui Č. Č. ½ dalis – priklauso žemės sklypas, unikalus Nr. 7977-0002-0073, esantis Karaimų g. 39, Trakai, Trakų r. sav. (toliau – Žemės sklypas) (T5, b.l. 152-153, 154-157; T6, b.l. 5-9). Taip pat ieškovui priklauso 2/3 dalys, o atsakovui Č. Č. 1/3 dalis gyvenamojo namo, unikalus Nr. 7989-0000-1010, esančio Žemės sklype. Taip pat ieškovui priklauso ūkinis pastatas, unikalus Nr. 7989-0000-1020, pažymėtas indeksu 3I1m, esantis Žemės sklype (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2004-04-27 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-256/2004). Dėl to šalių ginčo nėra.

21Dėl priešieškinių.

22Iš Trakų rajono valdybos 1994-11-25 potvarkio Nr. 334v ir 1994-11-25 potvarkio Nr. 324 matyti, kad nutarta leisti statytojai J. T. įteisinti 1983 metais pradėtus ir 1993 m .pabaigtus pastatyti malkinę ir stoginę (T5, b.l. 31, 32; T6, b.l. 10, 16). Atlikus malkinės, unikalus Nr. 7989-0000-1020, pažymėtos indeksu 4I1ž, bei ūkinio pastato, unikalus Nr. 7989-0000-1053, pažymėto indeksu 5I1ž, teisinę registraciją, nuosavybės teisę į juos įgijo ieškovo motina tretysis asmuo J. T. (T6, b.l. 5-9).

23Byloje atsakovai P. B. ir Č. Č. priešieškiniu ginčijo Trakų rajono valdybos 1994-11-25 potvarkį Nr. 324 ir prašė jį panaikinti. Byloje nustatyta, kad atsakovas Č. Č. nuosavybės teisę į 1/3 dalį Žemės sklypo ir 1/3 dalį gyvenamojo namo, esančių Karaimų g. 39, Trakai, Trakų r. sav., įgijo 1994-12-02 dovanojimo sutarties Nr. 1-3397 pagrindu, t. y. jau po minėtų potvarkių priėmimo, todėl ginčijamo Trakų rajono valdybos 1994-11-25 potvarkio Nr. 324 priėmimas niekaip negalėjo pažeisti jo teisių ir teisėtų interesų. Byloje duomenų, patvirtinančių, kad ginčijamo potvarkio priėmimo metu atsakovas P. B. buvo gretimo žemės sklypo, esančio Karaimų g. 41, Trakai, Trakų r. sav., ar jame esančių statinių savininkas, taip pat nėra. Minėtas atsakovas nenurodė, kaip ginčijamo potvarkio priėmimas pažeidžia jo teises ir teisėtus interesus.

24Dėl nurodyto teismas nekonstatuoja pagrindo Trakų rajono valdybos 1994-11-25 potvarkio Nr. 324 panaikinimui, todėl priešieškinis dalyje dėl šio potvarkio panaikinimo atmestinas.

25Be to, byloje ieškovas prašė taikyti ieškinio senatį atsakovų reikalavimui dėl minėto potvarkio panaikinimo. Byloje nustatyta, kad atsakovas Č. Č. 1/3 dalies gyvenamojo namo, esančio Karaimų g. 39, Trakai, Trakų r. sav., savininku tapo jo tėvui perleidus minėtą turtą dovanojimo sutarties pagrindu. Taigi, tapęs savininku atsakovas Č. Č. matė Žemės sklype esančius ginčo statinius, todėl laikytina, kad jis apie jo galimai pažeidžiamas teises ir teisėtus interesus sužinojo ar turėjo sužinoti nuo 1994-12-02 dienos. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Lietuvos Respublikos kontrolierė 2005-10-10 nagrinėjo atsakovo Č. Č. skundą dėl neva tai neteisėtai įregistruotų pastatų 4I1ž ir 5I1ž. O tai rodo, kad atsakovui jau tuo metu buvo žinoma apie pastatytus į įregistruotus statinius. Teismas laiko, kad atsakovas Č. Č. pagal savo sveikatos būklę galėjo ginti savo teises įstatymų nustatyta tvarka ir terminais, tačiau tuo nepasinaudojo. Tuo metu galiojusios 1964 m. redakcijos CK numatė bendrąjį 3 metų ieškinio senaties terminą, todėl teismas taiko ieškinio senatį ir priešieškinį dalyje dėl ginčo statinių įregistravimo teisinio pagrindo – Trakų rajono valdybos 1994-11-25 potvarkio Nr. 324 – panaikinimo atmeta ir šiuo pagrindu.

26Taip pat, kadangi atsakovų reikalavimai dėl malkinės, unikalus Nr. 7989-0000-1020, pažymėtos indeksu 4I1ž, bei ūkinio pastato, unikalus Nr. 7989-0000-1053, pažymėto indeksu 5I1ž, teisinės registracijos ir 2009-10-08 dovanojimo sutarties (notarinio registro Nr. DA-4155) dalyje dėl šių statinių panaikinimo yra išvestiniai pagrindinio reikalavimo panaikinti Trakų rajono valdybos 1994-11-25 potvarkį Nr. 324 atžvilgiu, todėl atmetus pagrindinį reikalavimą atmestini ir šie išvestiniai reikalavimai.

27Fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie pasistatė, statosi arba rekonstruoja statinį, neturėdami nustatyto leidimo, reikiamai suderinto ir patvirtinto projekto arba tai daro su esminiais nukrypimais nuo statinio projekto, arba šiurkščiai pažeisdami pagrindinius normatyvinius statybos techninius dokumentus, arba turėdami neteisėtai išduotą leidimą, neturi teisės tokiu statiniu naudotis ar disponuoti (parduoti, padovanoti, išnuomoti ir pan.) (CK (aktuali redakcija nuo 2001-07-01 iki 2006-10-16) 4.103 str. 1 d.).

28Konstatavus neteisėtos statybos faktą, teismas savo sprendimu gali: 1) įpareigoti statytoją per nustatytą terminą reikiamai patvirtinti projektą, padaryti reikiamus jo pakeitimus, gauti nustatytą leidimą ar pašalinti kitus trūkumus, susijusius su statinio statybos dokumentų tinkamu įforminimu; 2) įpareigoti statytoją per nustatytą terminą reikiamai pertvarkyti statinį (dalį statinio nugriauti, perstatyti ar pan.); 3) įpareigoti statytoją per nustatytą terminą statinį nugriauti (CK (aktuali redakcija nuo 2001-07-01 iki 2006-10-16) 4.103 str. 3 d.).

29Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas nustato visuomeninius santykius, susijusius su saugomomis teritorijomis, saugomų teritorijų sistemą, saugomų teritorijų steigimo, apsaugos, tvarkymo ir kontrolės teisinius pagrindus, taip pat reglamentuoja veiklą jose. Pagal šio įstatymo 2 straipsnio 43 dalies nuostatą, valstybiniai (nacionaliniai ir regioniniai) parkai yra didelio ploto saugomos teritorijos, įsteigtos gamtiniu, kultūriniu ir rekreaciniu požiūriais sudėtingose, ypač vertingose teritorijose, kurių apsauga ir tvarkymas siejamas su teritorijos funkcinių bei kraštovaizdžio tvarkymo zonų nustatymu. Šalims priklausantis žemės sklypas yra Trakų senamiestyje, Trakų istorinio nacionalinio parko teritorijoje.

30Saugomų teritorijų įstatymas, be kita ko, apibrėžia ir saugomų teritorijų planavimo dokumentų sąvoką, pagal kurią saugomų teritorijų planavimo dokumentai yra specialieji planavimo dokumentai, nustatantys saugomų teritorijų sistemą arba jos dalis, saugomų teritorijų ribas, funkcines ir (ar) kraštovaizdžio tvarkymo zonas, patikslinantys apribojimus bei nustatantys priemones gamtos ir (ar) kultūros paveldo teritoriniams kompleksams ir objektams (vertybėms) išsaugoti, atkurti ir racionaliai naudoti, rekreacijai, ypač pažintiniam turizmui, organizuoti, taip pat strateginio planavimo dokumentai, nustatantys veiksmus bei tvarkymo priemones, jų įgyvendinimo eiliškumą, lėšų poreikį ir atsakingas institucijas (Saugomų teritorijų įstatymo 2 straipsnio 38 dalis).

31Lietuvos Respublikos teritorijų planavimą, fizinių, juridinių asmenų, valstybės ir savivaldybių institucijų teises ir pareigas šiame procese Lietuvos Respublikoje reglamentuoja Teritorijų planavimo įstatymas. Pagal šio įstatymo 2 straipsnio 24 dalies ir 15 straipsnio 1 dalies 5 punkto nuostatas, saugomų teritorijų ir jų zonų planai (projektai) yra specialiojo planavimo dokumentai, kuriuose nustatomos saugomų teritorijų arba atskirų jų dalių naudojimo ir apsaugos kryptys, funkcinio prioriteto bei kraštovaizdžio tvarkymo zonų ribos ir reglamentai, konkrečios tvarkymo priemonės.

32Pagal Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 1 punktą ir 13 straipsnio 3 ir 4 dalies nuostatas, nacionaliniai parkai yra viena iš valstybinių parkų rūšių, turinčių didesnę reikšmę, saugant ir tvarkant nacionalinės svarbos gamtinį ir kultūrinį kraštovaizdį, kurių teritorijose esantys miestai ir miesteliai tvarkomi pagal parengtus ir patvirtintus jų bendruosius bei detaliuosius planus, kurių sprendiniai neprieštarauja valstybinių parkų tvarkymo planų (planavimo schemų) sprendiniams.

33Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. gruodžio 6 d. nutarimu Nr. 912 buvo patvirtinta, o Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1993 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 212 paskelbta Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schema (parko teritorijos su funkcinėmis zonomis planas ir aiškinamasis raštas). Šio dokumento bei aukščiau paminėtų įstatyminių normų sisteminė analizė leidžia daryti išvadą, kad Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schema yra šios valstybės saugomos teritorijos specialiojo planavimo dokumentas, kurio sprendiniams negali prieštarauti detaliųjų planų sprendiniai, įskaitant draudimą keisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, būdą ir pobūdį, jeigu tai prieštarauja Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos sprendiniams ir reglamentams.

34Pagal Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 2 straipsnio 34 dalies, 5 straipsnio 1 dalies 4 punkto nuostatas veiklą saugomose teritorijose reglamentuoja ir saugomų teritorijų, jų zonų ar dalių tipiniai ir (ar) individualūs apsaugos reglamentai, kurie yra valstybės įgaliotų institucijų patvirtinti teisės aktai, nustatantys šių teritorijų apsaugos, projektavimo ir statybų šiose teritorijose reikalavimus bei tvarkymo ir naudojimo ypatumus. Trakų istorinio nacionalinio parko individualus apsaugos reglamentas (toliau – Reglamentas) yra patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2003 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. ĮV-436 ir jis nustato specialius šios saugomos teritorijos apsaugos, projektavimo ir statybų joje reikalavimus bei tvarkymo ir naudojimo ypatumus. Taigi, statybų projektavimas ir vykdymas Trakų istorinio nacionalinio parko teritorijoje turi atitikti šio reglamento reikalavimus. Dėl šios priežasties šioje byloje kilusiam ginčui išspręsti yra būtina nustatyti, ar yra galimybė įteisinti Žemės sklype savavališkai pastatytą ūkinį pastatą, pažymėtą 6I1ž, ir virš ieškovo statinių (ūkinio pastato, pažymėto indeksu 3I1m, malkinės, pažymėtos indeksu 4I1ž, ir ūkinio pastato, pažymėto indeksu 5I1ž) savavališkai įrengtą palėpę.

35Byloje nustatyta, kad Žemės sklypo plotas yra 507 m2. Reglamento 18.4 punktas nustato, kad namų valdos žemės sklypo maksimalus užstatymo plotas negali viršyti 25 procentų viso žemės sklypo ploto. Taigi, Žemės sklypo galimas ir maksimaliai leistinas užstatymo plotas yra 126,75 m2.

36Šalims bendrosios dalinės nuosavybės priklausančio gyvenamojo namo užstatymo plotas yra 89,96 m2. Taip pat bendras ūkinio pastato, pažymėto indeksu 3I1m, malkinės, pažymėtos indeksu 4I1ž, ir ūkinio pastato, pažymėto indeksu 5I1ž, užstatymo plotas yra 35,85 m2 (T6, b.l. 5). Tokiu būdu, Žemės sklypo užstatymas yra 125,81 m2, todėl pagal Reglamento 18.4 punktą jį galima užstatyti papildomai 0,94 m2 plotu. Dėl nurodyto konstatuotina, kad 33,58 m2 ploto (7,16 m x 4,69 m) ūkinio pastato, pažymėto indeksu 6I1ž, įteisinimas yra negalimas, dėl ko jo savavališka statyba naikintina ir toks statinys griautinas, o ieškovas įpareigotinas tai padaryti ir sutvarkyti statybvietę.

37Taip pat įvertinus tai, kad ieškovas siekia rekonstruoti ūkinį pastatą, pažymėtą indeksu 3I1m, malkinę, pažymėtą indeksu 4I1ž, ir ūkinį pastatą, pažymėtą indeksu 5I1ž, todėl darytina išvada, kad atliekant rekonstrukciją, ieškovas turės kartu pertvarkyti ir prašomą įpareigoti nugriauti palėpę, todėl darytina išvada įpareigoti ieškovą nugriaut ir/ar pertvarkyti minėtą palėpę tikslingumo ir protingumo principų prasme yra netikslinga, todėl P. B., Č. Č. ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos priešieškiniai šioje dalyje yra atmestini.

38Dėl ieškinio.

39Iš bylos duomenų – Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2004-05-20 savavališkos statybos akto Nr. (100)-11.37-08) ir 2006-08-04 išvados Nr. (100)-11.55-112 bei jos priedo statinių išdėstymo schemos – matyti, kad ieškovo motina tretysis asmuo J. T. 1993 metais savavališkai Žemės sklype pastatė 33,58 m2 ploto (7,16 x 4,69) ūkinį pastatą, pažymėtą indeksu 6I1ž, ir virš ūkinio pastato, unikalus Nr. 7989-0000-1020, pažymėto indeksu 3I1m, malkinės, unikalus Nr. 7989-0000-1020, pažymėtos indeksu 4I1ž, ir ūkinio pastato, unikalus Nr. 7989-0000-1053, pažymėto indeksu 5I1ž, esančių taip pat Žemės sklype, savavališkai įrengė palėpę (T1, b.l. 50, 114-115).

40Taip pat Trakų rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus 2004-07-27 išvada Nr. 04-09 dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo bei Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2006-08-04 išvada Nr. (100)-11.55-112 patvirtina, kad savavališkai pastatyto ūkinio pastato ir savavališkai įrengtos palėpės nugriovimas pripažintas nebūtinu bei statybą tęsti pagal įstatymų nustatyta tvarka parengtą projektinę dokumentaciją (T1, b.l. 50, 114-115).

41Tačiau tuo metu buvusi neteisėtų statinių statytoja tretysis asmuo J. T. ir šiuo metu ieškovas turi pateikti Žemės sklypo bendrasavininkio Č. Č. notariškai patvirtintą sutikimą (T1, b.l. 55).

42Įstatymas numato, kad statinio projektavimo sąlygų sąvadui gauti statytojas (užsakovas) pateikia savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui) prašymą. Vienas iš privalomų dokumentų, kurį statytojas turi pateiki su minėtu prašymu, žemės sklypo bendraturčių sutikimas, jei žemės sklypas priklauso jiems bendrosios nuosavybės teise (Statybos įstatymo 20 str. 2 d. 2 p.). Projektavimo sąlygas nagrinėja, derina, jeigu reikia, siūlo pakeisti (siekdamas rasti sprendimą, tenkinantį statytojo (užsakovo), trečiųjų asmenų, visuomenės, savivaldybės ir valstybės interesus) ir joms pritaria bei projektavimo sąlygų sąvadą išduoda savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas). (Statybos įstatymo 20 str. 5 d.). Toliau parengus ir pateikus įstatymų nustatytą dokumentaciją, statybos leidimą išduoda savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) (Statybos įstatymo 23 str. 5 d. 2 p.). Taigi, kaip matyti iš esamų teisinių santykių reglamentavimo, žemės sklypo bendrasavininkio, šiuo atveju atsakovo Č. Č., rašytinis sutikimas, patvirtintas notaro, yra tik viena iš būtinų sąlygų gauti leidimą ūkinio pastato rekonstrukcijai.

43Kaip žinia, civilinių teisinių santykių subjektai, įgyvendindami savo teises ir vykdydami pareigas, privalo veikti pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus. Šios pareigos nevykdymas gali reikšti piktnaudžiavimą teise. Jeigu asmuo elgiasi neteisingai, neprotingai ir nesąžiningai, teismas gali atsisakyti ginti jo teises. Teisingumas, protingumas ir sąžiningumas yra vertybiniai kriterijai, todėl šių principų taikymas kiekvienu konkrečiu atveju priklauso ir nuo faktinių bylos aplinkybių. Teisingumo principas yra universalus principas, kuris gali būti įgyvendinimas tik užtikrinant interesų pusiausvyrą bei išvengiant socialinio gyvenimo nestabilumo. Vadinasi, bendrasavininkiui pripažįstant tik savo interesus ir įvairiais būdais trukdant atlikti kitam bendrasavininkiui priklausančių statinių rekonstrukciją bei nesant tam objektyvių priežasčių yra akivaizdžiai pažeidžiami teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principai.

44Konstatuotina, kad atsakovo Č. Č. neveikimas pažeidžia ieškovo teisę disponuoti savo turtu, nes pastarasis negali įgyvendinti savo teisės valdyti ir naudoti jam priklausantį turtą nepažeidžiant kitų asmenų teisių ar teisėtų interesų (CK 96 straipsnis). A. Č. Č. neįrodė, kad sutikimo išdavimas ir ieškovo statinių (dviejų ūkinių pastatų ir malkinės) rekonstrukcija pažeidžia ar galimai gali pažeisti jo teises ir teisėtus interesus, todėl darytina išvada, kad ieškovui siekiant įgyvendinti teisę disponuoti savo turtu yra objektyviai reikalingas Žemės sklypo bendrasavininkio sutikimas. Be to, teismas pažymi, kad net ir pripažinus ieškovo teisę atlikti jam priklausančių statinių rekonstrukciją be Žemės sklypo bendrasavininkio atsakovo Č. Č. sutikimo ši aplinkybė dar nereiškia, jog suderinus reikalingą projektinę dokumentaciją bus gautas statybos leidimas, kurio pagrindu statiniai liks nepakitę ir bus įteisinti tokios apimties, kokios yra šiuo metu. Taip pat pažymėtina, kad Reglamentas įpareigoja statytoją, t. y. ieškovą, atliekant statinio rekonstrukciją parengti projektinę dokumentaciją laikantis teisės aktų, reglamentuojančių statybą Trakų istoriniame nacionaliniame parke, reikalavimų. Tokiu būdu, darytina išvada, kad ieškovo teisė atlikti statinių (dviejų ūkinių pastatų ir malkinės) rekonstrukcija be Žemės sklypo bendrasavininkio atsakovo Č. Č. sutikimo nepažeidžia jo teisių ir teisėtų interesų.

45Tačiau teismas taip pat pažymi, kad įvertinus teisinį reglamentavimą ir atsižvelgiant į teisingumo ir protingumo principus turi būti ginama atsakovo teisė turėti jam bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiame Žemės sklype ūkinį pastatą. Minėta, kad Žemės sklypo plotas yra 507 m2. P. R. 18.4 punktą Žemės sklypo maksimalus užstatymo plotas negali viršyti 25 procentų viso žemės sklypo ploto, todėl jo maksimaliai leistinas užstatymo plotas yra 126,75 m2. Šalims bendrosios dalinės nuosavybės priklausančio gyvenamojo namo užstatymo plotas yra 89,96 m2, todėl likęs galimas Žemės sklypo užstatymo plotas yra 36,79 m2.

46Kaip žinia, CK 4.14 straipsnis nustato, kad antraeilį daiktą ištinka pagrindinio daikto likimas, jeigu sutarties ar įstatymo nenustatyta kitaip, todėl atsižvelgiant į ieškovui ir atsakovui priklausančias gyvenamojo namo, esančio Žemės sklype, dalis (atitinkamai 2/3 ir 1/3 dalys) konstatuotina, jog ieškovas turi teisę į 24,53 m2 ploto ūkinį pastatą, o atsakovas – 12,26 m2 ploto ūkinį pastatą.

47Kadangi ieškovas pateikė byloje rekonstrukcijos projekto pasiūlymą, pagal kurį atlikus ir pertvarkius jam priklausančius statinius (du ūkinius pastatus ir malkinę) į vieną ūkinį pastatą ir pagal kurį pertvarkyto ūkinio pastato užstatymo plotas būtų 35,88 m2, - tokia ieškovo teisė į tokio ploto ūkinį pastatą negali būti ginama, kadangi viršija teismo nustatytą ir proporcingai ieškovui priklausantį užstatytino ploto dydį, dėl ko teismas negali pripažinti ieškovo teisės atlikti jo statinių rekonstrukciją pagal byloje pateiktą 2006 metais Personalinės projektavimo įmonės “A-1” įstatymų nustatyta tvarka parengtą minėto ūkinio pastato projektinį pasiūlymą (T6, b.l. 147A).

48Dėl nurodyto ieškinys tenkintinas iš dalies.

49Kiti šalių pateikti paaiškinimai ir esantys byloje kiti įrodymai yra teisiškai nereikšmingi, todėl teismas jų nevertina ir dėl jų nepasisako.

50Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškinys ir priešieškinis tenkintini iš dalies.

51Dėl bylinėjimosi išlaidų

52Sutinkamai su byloje esančiai duomenimis, ieškovas E. T. ir tretysis asmuo J. T. už ieškinį bei apeliacinius ir kasacinius skundus sumokėjo viso 300 Lt žyminio mokesčio ((b. t. 2,l. 141, b. t. 4, l. 8, 147). Taip pat, ieškovai turėjo 17953,00 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (t. 2, 112, 168, 169; t. 3, l. 31,; t. 4, l. 135, 165; t. 5, 66, 145; t. 6, l. 20, 86, 171, 173). Teismas, paskirstydamas šalių turėtas bylinėjimosi išlaidas vadovaujasi LR CPK 93, 98 str. str. Kadangi ieškinys ir priešieškinis patenkinti iš dalies, konstatuotina, kad patenkinta 50 procentų ieškovo reikalavimų, todėl iš atsakovų lygiomis dalimis ieškovui priteistina po 2992,17 Lt advokato pagalbai apmokėti ir po 50 Lt žyminio mokesčio t. y. po 3042,17 Lt iš kiekvieno atsakovo. Tokiu būdu, viso iš atsakovų ieškovui priteistina 9126,50 Lt bylinėjimosi išlaidų.

53Taip pat byloje yra duomenys, jog Č. Č. šioje byloje turėjo 11555,00 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (b. t. 1, l. 144-145; t. 2, l. 167; t. 3, l. 9; t. 4, l. 134, 177; t. 6, l. 33, 170)., ir sumokėjo 412,00 Lt žyminio mokesčio (b. t. 1, l. 1; t. 2, 136; t. 3, l. 1). Taip pat, atsakovas Č. Č. dar turėjo 67,00 Lt išlaidų už dokumentų gavimą (b. t. 6, l. 170). Tokiu būdu, Č. Č. iš viso turėjo 12034,00 Lt bylinėjimosi išlaidų.

54A. P. Bodel šioje byloje turėjo 5900,00 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (b. t. 2, l. 166; t. 1, l. 145 ir t. 3, l. 8) bei sumokėjo 396,00 Lt žyminio mokesčio (b. t. 5, l. 95), viso 6296,00 Lt išlaidų..

55Teismas konstatuoja, kad patenkinta 25 procentai atsakovų reikalavimų, todėl iš ieškovo atsakovui Č. Č. priteistina 3008,50 Lt bylinėjimosi išlaidų, t. y. 103,00 Lt žyminio mokesčio ir 2888,75 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti bei 16,75 Lt už dokumentų išėmimą, o P. B. priteistina 1475,00 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti ir 99,00 Lt žyminio mokesčio, viso 1574,00 Lt bylinėjimosi išlaidų. Taip pat, Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijai priteistina 52,32 Lt kelionės išlaidų (b. t. 6, l. 87; 162), kurias teismas laiko pagrįstomis (LR CPK 88 str. 1 d. 8 p.). Priteisiant šalių turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas įskaito, jog vykdymo procese pagal vykdomąjį raštą (b. t. 2, l. 194) 3-tysis asmuo J, Tylertienė 2007-08-22 sumokėjo P. B. 700,00 Lt, o Č. Č.-740,00 Lt. Atsakovas Č. Č. pagal vykdomąjį raštą yra sumokėjęs 10,92 Lt (b. t. 3, l. 77)bylinėjimosi išlaidų valstybei, P. B. sumokėjo 10,92 Lt (b. t. 3, l. 76), o J. T. yra sumokėjusi 37,76 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei (b. 3, l. 73). Priteisiant bylinėjimosi išlaidas, šios sumos įskaitomos.

56Atlikus įskaitymą, iš atsakovo Č. Č. ieškovui priteistina 773,67 Lt (3042,17- 3008,50+740,00) Lt, iš P. B. ieškovui priteistina 2168,17 Lt, (3042,17-1574,00+700) Lt, o iš Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos ieškovui priteistina 3042,17 Lt bylinėjimosi išlaidų.

57Taip pat iš ieškovo valstybei priteistina 38,81 Lt (76,57-37,76) bylinėjimosi išlaidų (išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu) ir 13,08 Lt kelionės išlaidų Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijai.

58Taip pat iš Č, Čejausko ir P. B. priteistina valstybei priteistina po 65,65 Lt (76,57-10,92) bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu bei po 13,08 Lt kelionės išlaidų Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijai, o iš Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos-76,57 Lt pašto išlaidų valstybei ir 13,08 Lt kelionės išlaidų Lietuvos Respublikos ministerijai

59Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 96, 98, 178, 259, 260, 270 str. str., teismas

Nutarė

60ieškinį ir priešieškinius tenkinti iš dalies.

61Pripažinti Č. Č. atsisakymą duoti sutikimą ūkinio pastato, unikalus Nr. 7989-0000-1020, pažymėto indeksu 3I1m, malkinės, unikalus Nr. 7989-0000-1020, pažymėtos indeksu 4I1ž, ir ūkinio pastato, unikalus Nr. 7989-0000-1053, pažymėto indeksu 5I1ž, esančių Karaimų g. 39, Trakai, Trakų r. sav., rekonstrukcijai nepagrįstu ir

62pripažinti E. T., a.k. ( - ) teisę atlikti minėtų statinių rekonstrukciją neviršijant rekonstruojamo statinių bendro 23,83 m2 užstatymo ploto be žemės sklypo, esančio Karaimų g. 39, Trakai, Trakų r. sav., bendrasavininkio Č. Č. sutikimo.

63Įpareigoti E. T., a.k. ( - ) nugriauti savavališkai pastatytą ūkinį pastatą, kadastrinių matavimų byloje pažymėtą indeksu 6I1ž, ir sutvarkyti statybvietę. E. T. neįvykdžius teismo sprendimo per 3 (tris) mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos turi teisę savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius tam reikiamas išlaidas išieškant iš E. T..

64Likusioje dalyje ieškinį ir priešieškinius atmesti.

65Priteisti iš Č. Č. 773,67 Lt bylinėjimosi išlaidų E. T..

66Priteisti iš P. B. 2168,17 Lt Lt bylinėjimosi išlaidų E. T..

67Priteisti iš Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 3042,17 Lt bylinėjimosi išlaidų E. T..

68Priteisti iš E. T. 76,57 Lt Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei ir 13,08 Lt bylinėjimosi išlaidų Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijai.

69Priteisti iš Č. Č. ir P. B. po 65,65 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu valstybei ir po 13,08 Lt bylinėjimosi išlaidų Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijai.

70Priteisti iš Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos po 76,57 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei ir po 13,08 Lt bylinėjimosi išlaidų Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijai.

71Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą apeliaciniu skundu.

Proceso dalyviai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Zaleckienė sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo E. T.... 3. ieškovas prašė pripažinti atsakovo Č. Č. atsisakymą duoti sutikimą... 4. Ieškovas nurodė, kad jam priklauso 2/3 dalys žemės sklypo, unikalus Nr.... 5. Ieškovas teigė, kad atsakovui Č. Č. 2006-08-24 nusiuntė pakartotinį... 6. Ieškovas teigė, kad atsakovas Č. Č. neturi pagrindo atsisakyti duoti jam... 7. Ieškovas nurodė, kad statinių (dviejų ūkinių pastatų ir malkinės)... 8. Ieškovas pažymėjo, kad statinių (dviejų ūkinių pastatų ir malkinės)... 9. Atsakovai su ieškiniu nesutiko, nurodė, kad jis nepagrįstas. Taip pat... 10. A. Č. Č. ir P. B. nurodė, kad prieš keletą metų J. T. ir E. T., gim. 1947... 11. A. Č. Č. nurodė, kad Trakų rajono valdybos 1994-11-25 potvarkis Nr. 334v,... 12. Atsakovai taip pat nurodė, kad ginčijami statiniai pažeidžia jų teises ir... 13. Atsakovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 14. Tretysis asmuo Trakų rajono savivaldybės administracija su ieškiniu sutiko,... 15. Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija ir Aplinkos ministerija su... 16. Valstybės įmonė Registrų centras su priešieškiniu nesutiko. Nurodė, kad... 17. Ieškinys ir priešieškiniai tenkintini iš dalies.... 18. Kaip žinia, asmuo turi teisę kreiptis į teismą dėl pažeistos ar... 19. Įvertinus šalių reikalavimus, konstatuotina, kad bylos dalykas – ieškovo... 20. Bylos duomenys patvirtina, kad šalims bendrosios dalinės nuosavybės teise... 21. Dėl priešieškinių.... 22. Iš Trakų rajono valdybos 1994-11-25 potvarkio Nr. 334v ir 1994-11-25... 23. Byloje atsakovai P. B. ir Č. Č. priešieškiniu ginčijo Trakų rajono... 24. Dėl nurodyto teismas nekonstatuoja pagrindo Trakų rajono valdybos 1994-11-25... 25. Be to, byloje ieškovas prašė taikyti ieškinio senatį atsakovų... 26. Taip pat, kadangi atsakovų reikalavimai dėl malkinės, unikalus Nr.... 27. Fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie pasistatė, statosi arba rekonstruoja... 28. Konstatavus neteisėtos statybos faktą, teismas savo sprendimu gali: 1)... 29. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas nustato visuomeninius... 30. Saugomų teritorijų įstatymas, be kita ko, apibrėžia ir saugomų... 31. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimą, fizinių, juridinių asmenų,... 32. Pagal Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 12 straipsnio 2... 33. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. gruodžio 6 d. nutarimu Nr. 912 buvo... 34. Pagal Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 2 straipsnio 34... 35. Byloje nustatyta, kad Žemės sklypo plotas yra 507 m2. Reglamento 18.4 punktas... 36. Šalims bendrosios dalinės nuosavybės priklausančio gyvenamojo namo... 37. Taip pat įvertinus tai, kad ieškovas siekia rekonstruoti ūkinį pastatą,... 38. Dėl ieškinio.... 39. Iš bylos duomenų – Vilniaus apskrities viršininko administracijos... 40. Taip pat Trakų rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus... 41. Tačiau tuo metu buvusi neteisėtų statinių statytoja tretysis asmuo J. T. ir... 42. Įstatymas numato, kad statinio projektavimo sąlygų sąvadui gauti statytojas... 43. Kaip žinia, civilinių teisinių santykių subjektai, įgyvendindami savo... 44. Konstatuotina, kad atsakovo Č. Č. neveikimas pažeidžia ieškovo teisę... 45. Tačiau teismas taip pat pažymi, kad įvertinus teisinį reglamentavimą ir... 46. Kaip žinia, CK 4.14 straipsnis nustato, kad antraeilį daiktą ištinka... 47. Kadangi ieškovas pateikė byloje rekonstrukcijos projekto pasiūlymą, pagal... 48. Dėl nurodyto ieškinys tenkintinas iš dalies.... 49. Kiti šalių pateikti paaiškinimai ir esantys byloje kiti įrodymai yra... 50. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškinys ir priešieškinis... 51. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 52. Sutinkamai su byloje esančiai duomenimis, ieškovas E. T. ir tretysis asmuo J.... 53. Taip pat byloje yra duomenys, jog Č. Č. šioje byloje turėjo 11555,00 Lt... 54. A. P. Bodel šioje byloje turėjo 5900,00 Lt išlaidų advokato pagalbai... 55. Teismas konstatuoja, kad patenkinta 25 procentai atsakovų reikalavimų, todėl... 56. Atlikus įskaitymą, iš atsakovo Č. Č. ieškovui priteistina 773,67 Lt... 57. Taip pat iš ieškovo valstybei priteistina 38,81 Lt (76,57-37,76)... 58. Taip pat iš Č, Čejausko ir P. B. priteistina valstybei priteistina po 65,65... 59. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 96, 98, 178, 259, 260, 270 str. str.,... 60. ieškinį ir priešieškinius tenkinti iš dalies.... 61. Pripažinti Č. Č. atsisakymą duoti sutikimą ūkinio pastato, unikalus Nr.... 62. pripažinti E. T., a.k. ( - ) teisę atlikti minėtų statinių rekonstrukciją... 63. Įpareigoti E. T., a.k. ( - ) nugriauti savavališkai pastatytą ūkinį... 64. Likusioje dalyje ieškinį ir priešieškinius atmesti.... 65. Priteisti iš Č. Č. 773,67 Lt bylinėjimosi išlaidų E. T..... 66. Priteisti iš P. B. 2168,17 Lt Lt bylinėjimosi išlaidų E. T..... 67. Priteisti iš Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie... 68. Priteisti iš E. T. 76,57 Lt Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei ir 13,08 Lt... 69. Priteisti iš Č. Č. ir P. B. po 65,65 Lt išlaidų, susijusių su procesinių... 70. Priteisti iš Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie... 71. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...