Byla 2-10289-792/2013
Dėl neteisėto atleidimo iš darbo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Darius Kurpavičius, rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovės ieškovės T. S. ieškinį atsakovei UAB „Baltijos bunkeriavimo agentūra“ dėl neteisėto atleidimo iš darbo,

Nustatė

2Klaipėdos miesto apylinkės teisme priimtas ieškovės ieškinys atsakovei dėl neteisėto atleidimo iš darbo.

3Šalys teismui pateikė prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo. Pareiškėjai prašo šią sutartį patvirtinti ir civilinę bylą nutraukti. Nurodo, jog taikos sutarties sudarymo, bylos nutraukimo bei kitos CPK 293 str., 294 str. bei kitose teisės normose numatytos pasekmės joms yra žinomos.

4Prašymas dėl taikos sutarties patvirtinimo tenkintinas.

5Taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus (CK 6.983 str. 1 d.). Teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią (CK 6.985 str. 1 d.).

6Taikos sutartimi šalys išsprendė ginčą. Kadangi taikos sutarties sąlygos atitinka šalių valią, neprieštarauja šalių bei viešajam interesams, teisės normų nuostatoms, šalių prašymas tenkintinas, taikos sutartis tvirtintina (CK 6.983 str., 6.985 str., CPK 579-582 str.).

7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 - 291 straipsniais, teismas

Nutarė

8patvirtinti ieškovės T. S., a.k. ( - ) gyv. ( - ), ir atsakovės UAB „Baltijos bunkeriavimo agentūra“, į.k. 141591198, Pilies g. 8, Klaipėda, sudarytą taikos sutartį:

91. Ieškovė T. S. atsisako visų savo ieškinio, taip pat patikslinto ieškinio dėl neteisėto atleidimo iš darbo ir neišmokėto darbo užmokesčio reikalavimų atsakovui UAB „Baltijos bunkeriavimo agentūra“, t.y. atsisako reikalavimų pripažinti, kad paskutinė T. S. darbo diena UAB „Baltijos bunkeriavimo agentūra“ buvo 2013 m. birželio 25 d., ir priteisti iš UAB „Baltijos bunkeriavimo agentūra“ T. S. naudai neišmokėtą darbo užmokestį už laikotarpį nuo 2013 m. birželio 15 d. iki 2013 m. birželio 25 d. imtinai. Be to, priteisti neišmokėtą kompensaciją už atostogas - atitinkamą dalį faktiškai dirbtam laikotarpiui bei pripažinti T. S. darbo sutarties, sudarytos 2013 m. gegužės 31 d. su UAB „Baltijos bunkeriavimo agentūra“, nutraukimą neteisėtu ir priteisti iš UAB „Baltijos bunkeriavimo agentūra“ T. S. naudai vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką ir vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo (faktinio) iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, nustatyti, kad T. S. darbo sutartis, sudaryta 2013 m. gegužės 31 d. su UAB „Baltijos bunkeriavimo agentūra“, yra nutraukta teismo sprendimu nuo jo įsiteisėjimo dienos, bei priteisti iš UAB „Baltijos bunkeriavimo agentūra“ T. S. naudai neturtinę žalą dėl neteisėto atleidimo iš darbo -1000,00 Lt.

102. Šalys susitaria, kad yra keičiamas ieškovės T. S. darbo sutarties, sudarytos 2013-05-31 su UAB „Baltijos bunkeriavimo agentūra“, nutraukimo pagrindas iš LR DK 107 straipsnio l dalies (darbo sutarties nutraukimas dėl neigiamų išbandymo rezultatų) į LR DK 125 straipsnį (darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu), UAB „Baltijos bunkeriavimo agentūra“ įsipareigoja per l (vieną) darbo dieną nuo teismo nutarties, kuria patvirtinama ši Taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos padaryti pranešimą VSDFV Klaipėdos skyriui dėl atleidimo iš darbo pagrindo pakeitimo. UAB „Baltijos bunkeriavimo agentūra“ neįvykdžius šio įsipareigojimo, T. S. turi teisę kreiptis su įsiteisėjusia teismo nutartimi į VSDFV Klaipėdos skyrių dėl įrašo apie atleidimo iš darbo pagrindą pakeitimo.

113. Šalys patvirtina, kad, pasirašius šią Taikos sutartį, viena kitai reikalavimų ar pretenzijų dėl ieškinyje ir patikslintame ieškinyje nurodytų dalykų bei juose nurodytais pagrindais ateityje nebereikš nei civiline, nei baudžiamąja tvarka, taip pat nei civiline, nei baudžiamąja tvarka nereikš viena kitai jokių kitų reikalavimų, kildinamų iš ieškovės T. S. darbo teisinių santykių su atsakovu UAB „Baltijos bunkeriavimo agentūra“.

124. Šalys patvirtina, kad jos prisiima savo patirtas bylinėjimosi išlaidas ir tokių išlaidų atlyginimo viena iš kitos nereikalauja.

135. Šalys susitaria, kad teismo išlaidas, susijusias su teismo procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. l d. 3 p.), jei jos turi būti atlyginamos, apmokės ieškovė T. S..

14Civilinę bylą Nr. 2-10289-792/2013 nutraukti.

15Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai