Byla 2-165-555/2009
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu (actio Pauliana)

1Kauno apygardos teismo teisėjas Egidijus Tamašauskas, sekretoriaujant Diletai Liudžiuvienei, dalyvaujant ieškovo atstovui Arūnui Gedeikiui, atsakovo atstovams Edvardui Kuodžiui, advokatei Rasai Gradauskienei, trečiajam asmeniui R. A. P., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Multiimpex“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Eneka“, tretieji asmenys R. A. P., akcinė bendrovė „Parex bankas“, akcinė bendrovė „Ūkio bankas“, dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu (actio Pauliana).

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3ieškovas BUAB „Multiimpex“ ieškiniu prašo pripažinti negaliojančia nuo jos sudarymo momento 2004 m. vasario 11 d. pirkimo pardavimo sutarti, sudarytą tarp UAB „Multiimpex" ir UAB „Eneka", dėl pastato-parduotuvės (unikalus ( - ) ) esančios adresu ( - ) Kaune, ir administracinio pastato (unikalus Nr. ( - ) ) esančio adresu ( - ) Kaune, taikyti restituciją pastato-parduotuvės (unikalus Nr. ( - ) ) esančios adresu ( - ) Kaune ir administracinio pastato (unikalus Nr. ( - ) ) esančio adresu ( - ) Kaune, atžvilgiu, priteisiant iš UAB „Eneka" ieškovo UAB „ Multiimpex" naudai didžiausios šio turto vertės ekvivalentą pinigais. Nurodo, kad 2005 m spalio 24 d. Kauno apygardos teismo nutartimi UAB „Multiimpex" iškelta bankroto byla, 2006-11-08 nutartimi teismas atstatydino paskirtą bankroto administratorių ir paskyrė naują administratorių Arūną Gedeikį. 2004-01-13 UAB „Multiimpex" akcininkai nusprendė parduoti nuosavybės teise įmonei priklausantį ilgalaikį nekilnojamą turtą - pastatą - parduotuvę (unikalus Nr. ( - ) ) ir administracinį pastatą (unikalus Nr. ( - ) ) už 300 000 Lt UAB „Eneka", UAB „Multiimpex" direktorius ir pagrindinis akcininkas R. A. P. tuo metu valdė 65 proc. UAB „Eneka" akcijų, 2004-02-11 pasirašyta pastatų pirkimo-pardavimo sutartis, kartu perleidžiant teisę naujam savininkui sudaryti žemės nuomos sutartį 50 metų, ieškovas teigia, jog dėl šio sandorio įmonė neteko didelės dalies nekilnojamo turto, prarado galimybę pilna apimtimi vystyti verslą, ženkliai pablogėjo įmonės turtinė padėtis. Ginčijamo sandorio vertė yra 300 000 Lt, tačiau vien pastatų vertė pagal Nekilnojamo turto registro duomenis 2004-02-06 buvo 892 000 Lt, be to, 2004-02-11 pirkimo sutartyje nustatyta, jog UAB „Multiimpex" perleidžia pirkėjui - UAB „Eneka" nuomos teisę į 0,2922 ha žemės sklypą. 2003-12-31 UAB „Multiimpex" balanse nurodoma, jog ilgalaikio turto (pastatų) vertė sudaro 3 026 920 Lt, ilgalaikio turto sąraše 2003-12-31 pastatų, esančių ( - ) , perkainota vertė nurodoma 2 214 795 Lt, todėl atsakovas žinojo, jog šio turto vertė 2004-02-11 buvo ne mažesnė kaip 892 000 Lt. Ieškovas pažymi, jog nuomos sutartis, teisės pagal kurią buvo perleistos ginčijamu sandoriu, sudaryta 50 metų, o sklypo indeksuota vertė sudaro 61853 Lt, turint tokį žemės sklypą, atsiveria galimybės transporto, ryšių, komunikacijų objektų statybai, kitai verslo plėtrai, o tai savo ruožtu ženkliai pakelia viso perleisto turto, kaip atskiro verslo vieneto vertę. Darytina išvada, kad UAB „Multiimpex" sudarydama sandorį žinojo ir suprato, kad neatlygintinai perleidžia vertingą neturtinę teisę į ilgalaikę 0,2922 ha žemės sklypo nuomą ir perleidžiamo turto kaina yra nepagrįstai maža, šio sandorio pagrindu buvo nepagrįstai pigiai perleistas įmonės turtas, kuris galėjo būti panaudotas atsiskaitant su kreditoriais, kreditoriams padaryta mažiausiai 592 000 Lt žala. Be to, atsižvelgiant į įmonės ataskaitose pateikiamus duomenis ir išvestinius rodiklius, darytina išvada, jog nuo 2003 metų vidurio UAB „Multiimpex" buvo faktiškai nemoki. 2000-05-29 UAB „Multiimpex" ir AB „Industrijos bankas" (pakeistas pavadinimas į AB PAREX bankas) sudarė kreditavimo sutartį Nr. ( - ) , kurios užtikrinimui buvo įkeistas įmonės nekilnojamas turtas, esantis adresu ( - ) Kaune. Bankas, siekdamas užtikrinti paskolos grąžinimą bei kontroliuoti įmonės finansinę būklę, pareikalavo UAB „Multiimpex" teikti paskolos panaudojimo ataskaitas ir jose nurodyti įsigytų prekių (paslaugų) vertinę bei natūrinę išraišką, 2003 metais pateiktuose bankui atsargų patikrinimo aktuose nurodoma, jog įmonė atsargų turi už 800 000 - 900 000 Lt. Tai reiškia, jog įmonė ginčijamo sandorio sudarymo metu turėjo pakankamą kiekį prekių atsargų, kurias realizavus net ir dvigubai mažesne kaina, gautomis lėšomis būtų visiškai patenkintas banko finansinis reikalavimas, todėl UAB „Multiimpex" šio ginčijamo sandorio sudaryti neprivalėjo, o įsiskolinimą bankui padengti galėjo realizavusi prekių atsargas. Ieškovo nuomone, ginčijamo sandorio šalys buvo nesąžiningos, kadangi UAB „Multiimpex" vadovas R. A. P. valdė 69 proc. UAB „Multiimpex" ir 65 proc. pirkėjo UAB „Eneka“ akcijų (CK 6.67 straipsnio l dalies 7 punktas). Sąžiningu gali būti laikomas tik tas įgijėjas, kuris jam prieinamomis priemonėmis pasidomėjo, ar sandorį ketinantis sudaryti asmuo neturi kreditorių ir ar sudarant sandorį nebus pažeisti jų interesai, o atsakovas žinojo arba galėjo žinoti faktinę pardavėjo turtinę padėtį, kadangi buvo kontroliuojamas to paties asmens, t.y. UAB „Multiimpex" direktoriaus R.A. P..

4Atsakovo atstovas ieškinį prašo atmesti. Nurodo, kad kiekvienam administratoriui ieškininės senaties terminas neskaičiuotinas iš naujo, jį paskyrus bankrutuojančios įmonės administratoriumi, todėl ieškininė senatis skaičiuotina nuo 2005-10-24 Kauno apygardos teismo nutarties įsiteisėjimo. Be to, vadovaujantis ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 8 punktu, sandorius bankroto administratorius gali ginčyti kitais pagrindais, bet ne pareikšdamas ieškinį CK 6.66 straipsnio pagrindu. Teigia, kad nagrinėjamu atveju, nėra būtinųjų CK 6.66 straipsnio taikymo sąlygų. 2000-05-29 sutarties, sudarytos tarp AB Industrijos banko (AB „Parex bankas") bei UAB Multiimpex" , pagrindu UAB „Multiimpex" buvo suteiktas 450 000 litų kreditas, prievolei užtikrinti buvo įkeistas UAB „Multiimpex" turtas, skolos grąžinimo terminas šalių susitarimu buvo nustatytas iki 2004-06-01. 2002 metų gruodžio mėnesį kreditorius AB „Parex bankas" raštu nurodė ieškovui pateikti 2002 metų finansinius dokumentus bei atlikti naują pastatų komplekso ( - ) , Kaune vertinimą. 2002-05-08 nekilnojamojo turto agentūros „Latmas" turto vertės nustatymo pažyma pastatas, kurio unikalus 1998-7011-2013, buvo įvertintas 233 000 litų. Kadangi dėl UAB „Multiimpex" susidariusių finansinių sunkumų bendrovė prievolės visa apimtimi negalėjo vykdyti, 2003-06-19 buvo sudarytas Susitarimas dėl 2000 05 29 sutarties Nr. ( - ) sąlygų pakeitimo. 2003-12-29 AB „Parex bankas" ieškovą informavo, kad pagal sutartį bendrovės įsiskolinimai bankui yra 472 133,51 litai, o 2004-01-07 nurodė, kad bendrovės įsiskolinimai bankui yra 431 458,06 litai. Dėl įmonės finansinės padėties nebeišsigalint mokėti paskolos sumos bei netesybų, sutinkant Bankui, buvo nuspręsta parduoti Bankui įkeistą turtą, 2003 metų spalio mėnesį buvo kreiptasi į vieną iš AB „Parex bankas" nurodytų nekilnojamojo turto agentūrų „Latmas" prašant surasti pirkėją, UAB „Multiimpex" nurodė pageidaują pardavimo kainą nuo 280 000 iki 300 000 litų, nes tokia buvo tuo metu reali parduodamo turto vertė, bet norinčiųjų pirkti šį pastatą už įvardintą kainą iki 2004 metų sausio mėnesio nebuvo rasta, todėl UAB „Multiimpex" patalpas už maksimalią galimą kainą pardavė šių patalpų nuomininkui UAB „Eneka“. Pardavus nurodytą turtą, visa 300000 litų suma buvo paskirstyta skolos kreditoriui ir su ja susijusių mokėjimų dengimui. Atsakovas nesutinka su ieškovo argumentu, kad sutarties sudarymo metu parduodamo turto vertė buvo 892 000 litų, nes VĮ Registrų centro turto vertinimas masiniu metodu negali atspindėti realios turto vertės. Nurodo, kad turtas buvo parduotas už kainą, su kuria sutiko AB „Parex bankas“, be to 300 000 Lt buvo reali turto vertė, nes statytiniu požiūriu turto būklė buvo labai bloga, UAB „Enekai" įsigyjant ginčo statinius, buvo kreiptasi į Ūkio banką tikslu gauti kreditą ir įkeisti įsigyjamus statinius, 2003 metų rugpjūčio mėnesį nustatė tokias AB Ūkio bankui įkeistų pastatų, esančių ( - ) , Kaune, rinkos vertes - pastato parduotuvės rinkos vertė - 305 000 litų, administracinio pastato vertė – 20 000 litų, tačiau įvertinant, jog vienas iš šių statinių buvo apskirtai neeksploatuojamas ir panaudotos lėšos jo nugriovimui, akivaizdu, jog ginčijamo sandorio sudarymo metu įsigyjamo turto kaina buvo visiškai reali ir atitinkanti tuo metu esamas rinkos sąlygas. Pažymi, kad atliekant minimus turto įvertinimus pagal LR Turto ir verslo pagrindų vertinimo įstatymą buvo įvertintas faktas, jog prie statinių ( - ) , Kaune, yra suformuotas žemės sklypas, į kurį kartu su pastatais bus perleidžiamos daiktinės teisės, todėl ieškovo argumentas, kad ginčijamo sandorio sudarymo metu nebuvo atsižvelgta į žemės sklypo, suformuoto prie statinių, vertę, yra visiškai nepagrįstas. Taip pat nurodo, kad įsigijusi ginčo statinius, UAB Eneka" šio statinio rekonstrukcijos darbams yra investavusi 404 889 litus - iš esmės šį statinį pagerino, be to, po sandorio sudarymo buvo išsipirktas prie pastato esantis žemės sklypas. Atsakovas laiko nepagrįstais ieškovo argumentus dėl to, kad grąžindama skolą kreditoriui - AB „Parex bankas" UAB „Multiimpex" galėjo parduoti 800 000-900 000 litų vertės atsargas. Pažymėtina tai. kad kreditorius - AB „Parex bankas" turėjo teisę tenkinti reikalavimus į įkeistąjį turtą, o ne į kitą turtą, be to, kreditorius turėjo pasirinkimo laisvę išieškojimui nukreipti, o taip pat leidimui išduoti dėl vienokio ar kitokio turto pardavimo.

5Tretysis asmuo R. A. P. prašo ieškinį atmesti. Nurodo, kad parduodamo turto reali kaina buvo 300 000 Lt, be to nei pastatų techninė būklė nei jų išplanavimas bei vieta neturėjo patrauklumo verslui juose vystyti. Teigia, kad kreditorių teisės nebuvo pažeistos, nes parduodamas turtias buvo apsunkintas hipotekos ir pinigai, gauti jį pardavus, galėjo atitekti tik hipotekos turėtojui AB „Parex bankas“. Taip pat mano, kad įmonės mokumo aplinkybė neturi tiesioginio ryšio su ginčijamu sandoriu.

6Trečiojo asmens AB „Ūkio bankas“ atstovė prašo ieškinį atmesti. Nurodo, kad ieškovas, ginčydamas sutarties kainą, remiasi tik VĮ „Registrų centras" duomenimis, kurie neatspindi realios rinkos kainos. Taip pat mano, kad įmonės administratorius negali reikšti ieškinio actio Pauliano ieškinio, tokiu būdu ir remtis CK 6.67 straipsnyje nurodyta nesąžiningumo prezumpcija. Be to, pagal sandorį UAB „Multiimpex“ gauti pinigai buvo nukreipti hipotekinio kreditoriaus kredito padengimui ir jo pilnai nepadengė, tai kitų įmonės kreditorių teisėms ginčo sandoris nepakenkė. Todėl ieškinys neįrodytas ir atmestinas nesant būtinų tokio ieškinio elementų: ginčijamo sandorio šalių nesąžiningumo ir kitų įmonės kreditorių interesų pažeidimo.

7Trečiojo asmens AB „Parex bankas“ atstovas prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad bankas, žinodamas, jog priverstinio turto pardavimo atveju turtas paprastai realizuojamas žemesne nei rinkos kaina, sutiko, kad įkeistą turtą parduotų pats ieškovas bei gautais pinigais padengtų dalį kredito.

8Ieškinys atmestinas.

9LR CK 6.66 straipsnis reglamentuoja kreditoriaus teisę ginčyti skolininko sudarytus sandorius (actio Pauliana). Šio straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, jog kreditorius turi teisę ginčyti skolininko sudarytus sandorius, kurių pastarasis sudaryti neprivalėjo, jeigu šie sandoriai pažeidžia kreditoriaus teises, o skolininkas apie tai žinojo ar turėjo žinoti (actio Pauliana). Sandoris pažeidžia kreditoriaus teises, jeigu dėl jo skolininkas tampa nemokus arba būdamas nemokus suteikia pirmenybę kitam kreditoriui, arba kitaip pažeidžiamos kreditoriaus teisės. Įstatymų leidėjas apibrėžia actio Pauliana ieškinio taikymo sąlygas: skolininkas šių sandorių sudaryti neprivalėjo, sandoriai turi pažeisti kreditoriaus teises ir skolininkas apie tai žino arba privalo žinoti, dėl šio sandorio sudarymo skolininkas tapo nemokus arba sandoris suteikia pirmenybę kitam kreditoriui.

10Nagrinėjamojoje byloje nustatyta, kad 2005 10 24 Kauno apygardos teismo nutartimi uždarajai akcinei bendrovei „Multiimpex“ iškelta bankroto byla (b.l. 8, 1 t.). Iškėlus bankroto bylą bendrovės administratoriumi paskirta UAB „Šilkuva“, 2006 11 08 teismo nutartimi nuspręsta atstatydinti iš bankrutuojančios UAB „Multiimpex“ administratoriaus pareigų administratorių UAB „Šilkuva“ ir šios bendrovės administratoriumi paskirti Arūną Gedeikį (b.l. 9, 1 t.). Ieškovas – bankrutuojanti UAB „Multiimpex, pareikšdamas actio Pauliana ieškinį, kreipėsi į teismą 2007 07 23 (b.l. 2-7, 1 t.). Kaip jau minėta, ieškovas nurodė, jog 2004 02 11 pasirašyta pastatų-pirkimo-pardavimo sutartimi, kuria buvo perleistas nuosavybės teise įmonei „Multiimpex“ priklausantis ilgalaikis nekilnojamasis turtas-pastatas parduotuvė (unikalus Nr. ( - ) ) ir administracinis pastatas (unikalus Nr. ( - ) ) už 300 000 Lt UAB „Eneka“ buvo pažeisti kreditorių interesai – turtas parduotas už aiškiai mažesnę nei turto rinkos vertė kainą, sandorio sudarymo metu UAB „Multiimpex“ buvo nemoki, UAB „Multiimpex“ šio sandorio sudaryti neprivalėjo, kadangi ginčijamo sandorio sudarymo metu UAB „Multiimpex“ turėjo pakankamą kiekį atsargų, kurias realizavus, gautomis lėšomis būtų patenkintas banko finansinis reikalavimas. Be to, įmonės interesus pažeidusio sandorio šalys buvo nesąžiningos, kadangi UAB „Multiimpex“ vadovas R.A. P. valdė 69 procentus UAB „Multiimpex“ ir 35 procentus UAB „Eneka“ akcijų, kas atitinka LR CK 6.67 straipsnio 1 dalies 7 punkte nurodytą sąlygą.

11Iš byloje surinktų rašytinių įrodymų, matyti, jog 2000 06 22 pirkimo pardavimo sutartimi (Reg. Nr. 9707) AB „Ūkio bankas“ pardavė bendrai Lietuvos ir Vokietijos įmonei UAB „Multiimpex“ administracinį pastatą 7B1p,( vidutinė rinkos vertė 226 216 Lt), sandėlį 6F1g (vidutinė rinkos vertė 315 143 Lt), parduotuvę 1E3p, (vidutinė rinkos vertė 1 004 352 Lt)., mechanines dirbtuves 5P1p, (vidutinė rinkos vertė 386 314 lt.). Sutarties 3 p. žymima, jog pastatai parduodami už 387 000 litų, kuriuos pirkėjas sumokėjo 2000 05 31 mokėjimo pavedimu Nr. 269 (b.l. 106-107, 1 t.).

12Iš 2003 12 11 Kauno regiono statybos konsultavimo ir audito centro statinio techninės ekspertizės išvadose yra nustatyta, jog pastato ( - ) , Kaune, pažymėtas plane 1E3p išorinė atitvara - stogas, neatitinka techninių reikalavimų STR 2.058.01:3001 „Statinių konstrukcijos.stogai“, netenkina STR 2.01.01(1):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas“. Pastatas ( - ) , Kaune, žymėjimas plane 1E3p netenkina ir statybos techninio reglamento STR 2.01.01(6):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“, statinį rekomenduotina skubiai renovuoti (b.l. 108-112, 1 t.).

132005 09 09 Statinio techninės ekspertizės aktu Nr. 028 (b.l. 122,1 t.) nustatyta, jog norint tęsti statybos darbus, reikia nugriauti apirusias trečiojo aukšto pertvaras ir dalį sienų, tvirtinti sąramas, surišti inkarais pamatų blokų rūsio sienas, paruošti naują statybos projektą. 2005 12 13 Kauno miesto Savivaldybės Miesto plėtros departamento statybos leidimų ir infrastruktūros skyrius išdavė leidimą Nr. 38-7-NG3214-31 (b.l. 121, 1 t.) UAB „Eneka“ nugriauti nebaigtą statyti komercinės paskirties pastatą 7B1p unikalus Nr. 1998-7011-2079.

14Iš 2000 05 29 sutarties Nr. PS/017/002, sudarytos tarp AB Industrijos banko (AB „Parex bankas“ ) bei UAB „Multiimpex“ sąlygų spręstina (b.l. 132-136, 1 t.), kad UAB „Multiimpex“ buvo suteiktas 450 000 litų kreditas. Skolos grąžinimo terminas šalių susitarimu nustatytas iki 2004 06 01, skolinei prievolei užtikrinti įkeistas UAB „Multiimpex“ turtas. Šalys pripažįsta (CPK 187 straipsnis), kad 2002 metų gruodžio mėnesį kreditorius AB „Parex bankas“ raštu kreipėsi į UAB „Multiimpex“ nurodydamas pateikti 2002 metų finansinius dokumentus bei atlikti naują pastatų komplekso ( - ) , Kaune, vertinimą. Nustatyta, kad atlikus banko nurodytą turto vertinimą, 2002 05 08 Nekilnojamojo turto agentūros LATMAS turto vertės nustatymo pažyma pastatas, kurio unikalus Nr. 1998-7011-2013, buvo įvertintas 233 000 litų. 2003 06 19 buvo sudarytas susitarimas dėl 2000 05 29 sutarties Nr. PS/017/002 sąlygų pakeitimo (b.l. 137-138, 1 t.). 2003 12 29 AB „Parex bankas“ bendrovę informavo, kad pagal sutartį bendrovės įsiskolinimai bankui yra 472 133,51 litai. 2004 01 07 AB „Parex bankas“ raštu Nr. K11-02/42 nurodė, kad bendrovės įsiskolinimai bankui yra 431 458,06 litai.

152004 02 11 sutartimi (b.l. 20-24, 1 t.), sudaryta tarp UAB „Multiimpex“ ir UAB „Eneka“ (patv. Kauno m. 3-ojo notarų biuro notarės V. V.) UAB „Multiimpex“ už 300 000 litų pardavė UAB „Eneka“ pastatą - parduotuvę (unikalus Nr. ( - ) ), bei nebaigtą statyti administracinį pastatą (unikalus Nr. ( - ) ). Sutartyje yra nurodyta, kad parduodamas turtas yra įkeistas (hipotekos registratorius AB „Parex bankas“). Sutarties 2.1. p. nustatyta, jog šalių susitarimu turtas parduodamas už 300 000 litų, kuriuos Pirkėja įsipareigojo pervesti per 10 dienų nuo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo į AB „Parex bankas“ sąskaitą. Pagal sutarties 2.3. p. nustatytas sąlygas pažymima, jog AB „Parex bankas“ sutinka, kad UAB „Multiimpex“ parduotų jai nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą. AB „Parex bankas“ patvirtina, jog pardavus nurodytą turtą, visa 300 000 litų suma buvo paskirstyta skolos ir su ja susijusių mokėjimų dengimui.

16Teismas, įvertinęs byloje surinktus įrodymus, sprendžia, kad šioje byloje aplinkybių, leidžiančių taikyti Actio Pauliana teisių gynimo būdą, nenustatyta. Kadangi šio ginčo atveju negali būti laikoma, kad skolininko sudaryto sandorio pastarasis sudaryti neprivalėjo ir kad sudarytas sandoris pažeidžia kreditoriaus teises, t.y. nėra būtinųjų LR CK 6.66 straipsnio taikymo sąlygų, dėl to formali nesąžiningumo prezumpcija (CK 6.67 straipsnis) yra paneigtina byloje esančiais duomenimis.

17Byloje nekyla ginčas, kad 2000 05 29 sutarties, sudarytos tarp AB Industrijos banko (AB „Parex bankas“) bei UAB „Multiimpex“, pagrindu UAB „Multiimpex“ buvo suteiktas 450 000 litų kreditas. Skolinei prievolei užtikrinti buvo įkeistas UAB „Mulittimpex“ turtas, todėl darytina išvada, kad nekilnojamieji daiktai, kurie nuosavybės teise priklausė bendrovei „Multiimpex“ (unikalus Nr. ( - ) , bei ( - ) ), ir kurie buvo perleisti UAB „Eneka“ buvo įtakoti juridinio fakto – hipotekos.

18Tretysis asmuo R.A. P. teigia, kad dėl įmonės finansinės padėties nebeišsigalint mokėti paskolos sumos bei netesybų, sutinkant Bankui, buvo nuspręsta parduoti Bankui įkeistą turtą. Trečiojo asmens teigimu nekilnojamojo turto agentūra „Latmas“, atlikus potencialių pirkėjų paiešką, bei šiems pirkėjams nesant, UAB „Multiimpex“ jai priklausančio nekilnojamojo turto dalį pardavė šių patalpų nuomininkui UAB „Eneka“.

19Teismas, įvertinęs tarp UAB „Multiimpex“ ir Akcinės bendrovės Industrijos bankas sudarytą kreditavimo sutartį, kuria šalių aptarta metinė palūkanų norma buvo 13 procentų ir kurios 4.7 p. nustatė, jog jei paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos ar jos dalies, nesumoka palūkanų, kitų mokėjimų, susijusių su sutartimi ir paskolos gavėjas už pavėluotą sumą turi kasdien mokėti delspinigius 0,2 proc., kurie skaičiuojami laiku negrąžintai sumai, sprendžia, kad UAB „Multiimpex“ veiksmai, kuriais pastaroji siekė parduoti jai priklausantį turtą ir gautas lėšas panaudoti skolos grąžinimui negali būti laikomi nesąžiningais. Pagal sudarytos paskolos sutarties sąlygas akivaizdu, jog uždelsus vykdyti skolinius įsipareigojimus, UAB „Multiimpex“ Bankui skola augo, ši aplinkybė veikė ir kitų kreditorių turtinius interesus, nes jei UAB „Eneka“ nebūtų perleistas UAB „Multiimpex“ priklausantis turtas, esant neįvykdytai prievolei, tikėtina, jog turtas būtų buvęs priverstinai parduodamas už mažesnę kainą, nei buvo įvykdyta ginčijamu sandoriu.

20Teismo vertinimu, šioje byloje svarbi aplinkybė, jog buvo perleistas kreditoriui įkeistas turtas. Įkaito davėjas – daikto savininkas ar teisėtas valdytojas – suvaržo savo teises į įkeičiamą daiktą, jomis užtikrindamas savo ar kitų asmenų prievolės įvykdymą. Toks daikto, turtinių teisių suvaržymas pasibaigia, kai prievolė įvykdoma. Kreditorius – įkaito gavėjas – įgyja įkeitimo teisę. Įkeitimo teisė yra daiktinė turtinė teisė. Šiai teisei būdingi šie bruožai: absoliutumas, pirmumas prieš kitus kreditorius ir sekimas paskui daiktą. Sudarius įkeitimo sutartį (hipotekos lakštą), kreditorius įgyja teisę į reikalavimo patenkinimą iš įkeisto turto. Ši jo teisė absoliuti, nes į įkeistą daiktą kiti kreditoriai gali pretenduoti tik po įkaito gavėjo, įkeitimo teisė kreditoriui išlieka ir įkeisto daikto savininko bankroto atveju. Hipotekos kreditoriaus teisių ypatumai nulemia jo procesines teises ir vykdymo procese. CPK 558 straipsnis nustato hipotekos kreditoriaus teises priverstinai išieškant skolą: prašyti įkeistą turtą parduoti iš varžytynių arba perduoti jam administruoti; jeigu turtas nerealizuojamas ar reikalavimas nepatenkinamas iš turto administravimo – pakartotinai prašyti įkeistą turtą parduoti iš varžytynių arba perduoti jį administruoti. CPK 558 straipsnis šių teisių neriboja terminais ar kitokiomis sąlygomis. Hipotekos kreditorius įstatymo suteiktomis teisėmis priverstinio skolos išieškojimo procese naudojasi, siekdamas operatyvaus ir visiško reikalavimo patenkinimo iš įkeisto turto.

21Teismo vertinimu, galimas kitų kreditorių teisių pažeidimas galėjo atsirasti tik tuomet, jei ginčijamu sandoriu turtas būtų buvęs perleistas už žymiai mažesnę vertę, nei buvo galima už jį gauti įprastinai jį parduodant. (šio ginčo atveju turtas privalėjo būti perleistas už didesnę nei 450 000 litų sumą ). Ieškovas ieškinyje nurodė, jog parduodamo turto kaina, remiantis Nekilnojamojo turto registro duomenimis, sutarties sudarymo metu buvo 892 000 litų. Tarp šalių iškilus ginčui dėl turto vertės, Registro tvarkytojas (b.l. 70, 1 t.) nurodė, jog ginčo pastatų vidutinė rinkos vertė buvo įvertinta teisės aktu patvirtintomis vidutinėmis rinkos vertėmis, o konkretaus turto vertės, atsižvelgiant į visas individualias to turto savybės VĮ Registrų centras nevertina, tam taikytinas LR Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas. Todėl siekiant nustatyti ginčo turto vertę jo pardavimo momentu, ieškovo prašymu šioje byloje buvo paskirta teismo ekspertizė, užduodant ekspertui klausimus, susijusius su ginčo sandorio verte. Eksperto išvada kaip įrodymas civiliniame procese yra tik dėl iškeltoje civilinėje byloje teismo ar teisėjo nutartimi paskirto tyrimo gauta išvada, kurią pateikia teismo ekspertu paskirtas asmuo, pritaikęs specialiąsias žinias. Eksperto išvada, kuria suformuluotas kategoriškas atsakymas į teismo pateiktą klausimą, pripažįstama tiesioginiu įrodymu.

22Ekspertizės akte pateikta išvada, kad pastato parduotuvės (1E3p) unikalus Nr. ( - ) , esančios ( - ) , Kaune, ir administracinio pastato 7B1p, unikalus Nr, ( - ) , esančio ( - ) , Kaune, rinkos vertė 2004 02 11 dienai, įvertinant ir 0,2097 ha žemės sklypo prie pastato 1E3p nuomos teisę, 304 000 litų, iš šios sumos pastatas lE3p -242 000 Lt, pastatas 7B1p – 62 000 Lt, žemės sklypo nuomos teisės sąlyginė vertė 1 Lt., po 2004 02 11 atliktų turto-pastato – parduotuvės (1E3p, unikalus Nr. ( - ) ), esančios ( - ) , Kaune, pagerinimų, išvardintų UAB „Eneka“ 2007 12 13 pažymoje, vertė 1 576 337 litai (be PVM mokesčio), iš tos sumos pastato 7B1p nugriovimo vertė 505 834 Lt.

23Teismo vertinimu, ekspertizės aktas yra išsamus ir pakankamai aiškus, šalių prašymu iškilusius klausimus ekspertas išaiškino ir žodžiu. Teismas, nustatydamas ginčo turto vertę sandorio sudarymo metu, UAB „Kovertas“ ekspertizės aktu vadovaujasi, kadangi byloje surinktų duomenų pagrindu abejonės dėl ekspertizės akto nekyla, nėra ir prieštaravimų tarp eksperto išvados ir byloje surinktų įrodymų, priešingai byloje surinkti įrodymai - rašytiniai aktai, kurie pagal savo prigimtį yra ekspertinio pobūdžio – gaunami atlikus tam reikalingus tyrimus ir pritaikius specialiąsias žinias, patvirtina eksperto išvadas. Visų pirma pažymėtina, kad 2000 06 24 statinius UAB „Multiimpex“ iš AB „Ūkio banko“ pirko už 387 000 litus, t.y. už 5 kartus mažesnę kainą nei buvo turtas įvertintas VĮ Registrų centre (b.l. 106, 1 t.). Pažymėtina ir tai, kad sutinkamai su LR Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 24 straipsnio 2 dalimi turto vertinimo ataskaita turi juridinę galią, jei ji atitinka šio įstatymo 23 straipsnio nurodytus reikalavimus. Pagal 24 straipsnio 3 dalį ataskaita laikoma teisinga, kol ji nenuginčyta įstatymų nustatyta tvarka. Byloje esantis 2005 11 29 AB „Ūkio bankas“ pažymėjimas (b.l. 75, 1 t.) patvirtina, jog 2003 08 07 AB „Ūkio bankas“ vertintojas M. B. nustatė AB „Ūkio bankas“ įkeistų pastatų, esančių ( - ) , Kaune, rinkos vertes – pastato-parduotuvės 1E3p rinkos vertė – 305 000 litų, nebaigto statyti administracinio pastato 7B1p rinkos vertė 20 000 Lt. Aukščiau paminėti (b.l. 71, 72, 108 , 1 t.) rašytiniai įrodymai patvirtina aplinkybę, jog parduodamo turto būklė statybiniu požiūriu buvo labai bloga. Pastato - parduotuvės (unikalus Nr. ( - ) ), esančios adresu ( - ) , Kaune, būklę yra įvertinę statybos ekspertai. Administracinį pastatą (unikalus Nr. ( - ) ), esantį adresu ( - ) , Kaune, dėl neatitikimo statybos techniniams ir specialiesiems reikalavimams buvo leista nugriauti. Byloje ginčas nekyla, kad šis statinys nugriautas ir iš nekilnojamojo turto registro išregistruotas. Dėl šios priežasties atmestini ieškovo argumentai apie būtinybę vadovautis dabartiniu turto VĮ Registrų centro įkainavimu.

24Darytina išvada, kad turtas buvo parduotas už kainą, su kuria sutiko AB „Parex bankas“ ir kuriam pardavimo metu UAB „Multiimpex“ įsiskolinimai viršijo 400 000 litų. Spręstina, kad pats Bankas buvo suinteresuotas tuo, jog turtas būtų parduodamas už realią, kiek įmanoma didesnę rinkos kainą, nes pardavimo kaina buvo tiesiogiai susijusi su skolinio įsipareigojimo padengimu.

25Įsigijusi ginčo statinius, UAB „Eneka“ šio statinio rekonstrukcijos darbams yra įdėjusi žymias investicijas. Be to, po sandorio sudarymo buvo išsipirktas prie pastato esantis žemės sklypas – 2006 05 04 valstybinės žemės pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutartimi UAB „Eneka“ buvo perleistas 0,2097 ha žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ) , esantis ( - ) , Kaune.

26Teismas neturi pagrindo sutikti su ieškovo argumentais dėl to, kad grąžindama skolą kreditoriui – AB „Parex bankas“ UAB „Multiimpex“ galėjo parduoti 800000-900000 litų vertės atsargas. Komercinis bankas – Lietuvos Respublikoje įsteigta kredito įstaiga, kuri turi licenciją verstis ir verčiasi indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimu iš neprofesionalių rinkos dalyvių ir jų skolinimusi, taip pat turi teisę verstis kitų finansinių paslaugų teikimu ir prisiima su tuo susijusią riziką ir atsakomybę (LR Bankų įstatymo 2 straipsnis) Tretysis asmuo AB „Parex bankas“ savo atsiliepime nurodo, jog šiuo tikslu buvo sudaromi ieškovo nurodyti atsargų patikrinimo aktai, tačiau tai nereiškia, kad Bankas ar ieškovas privalėjo įsiskolinimą dengti parduodant šias prekių atsargas. Kreditavimo sutartis buvo užtikrinta nekilnojamojo turto ir nuomos teisės įkeitimu, todėl Bankas galėjo savo reikalavimą patenkinti tik pirmiausia nukreipdamas išieškojimą į įkeistąjį turtą ir tik po to į likusį turtą.

27LR CK 6.67 straipsnio nuostatos reglamentuoja, kad aplinkybei, jog sandorio šalys buvo nesąžiningos, preziumuoti yra būtina sąlyga – sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises. Šio ginčo atveju negali būti sprendžiama, jog skolininkas sudaręs sandorį tapo nemokus, ar kad sudarytas turto perleidimo sandoris pažeidžia kreditoriaus teises.

28LR CK 6.66 straipsnio 3 dalis nustato, jog šio straipsnio 1 dalyje numatytu pagrindu ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu kreditorius turi teisę pareikšti per vienerių metų ieškinio senaties terminą. Šis terminas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie jo teises pažeidžiantį sandorį. Negalima sutikti su bankroto administratoriaus aiškinimu, kad apie sandorius, pažeidžiančius, priešingus įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, administratorius sužinojo 2006 m. lapkričio 16 dieną.

29Bankroto administratorius neveikia kaip atskiras fizinis asmuo, kurio teises vienaip ar kitaip įtakoja bankrutuojančios įmonės atlikti teisiniai veiksmai. Todėl nėra teisinio pagrindo teigti, kad kiekvienam administratoriui ieškininės senaties terminas skaičiuotinas iš naujo, jį paskyrus bankrutuojančios įmonės administratoriumi. Bankroto administratoriaus veikla yra specifinė, atstovaujamojo pobūdžio. Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 1 dalis apibrėžia, jog įmonės administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas. Todėl šiuo atveju ieškininė senatis skaičiuotina nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos ir spręstina, kad padavus ieškinį 2007 m. liepos 26 d. yra praleistas senaties terminas, kas yra savarankiškas pagrindas ieškiniui atmesti (CK 1.131 straipsnis).

30Nesant pagrindo tenkinti ieškinį, iš ieškovo atsakovui priteistinos išlaidos advokato pagalbai apmokėti (CPK 98 straipsnis) bei išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu (CPK 88, 93 straipsniai). Teismo sprendimui įsiteisėjus, naikintinos taikytos laikinosios apsaugos priemonės (CPK 150 straipsnio 4 dalis).

31Teismas, vadovaudamasis Lietuvos CPK 270 straipsniu,

Nutarė

32ieškinį atmesti.

33Priteisti iš BUAB „Multiimpex“ 3 000 Lt advokato pagalbai apmokėti, 3 000 Lt už ekspertizės atlikimą UAB „Eneka“.

34Sprendimui įsiteisėjus panaikinti teismo 2007 m. liepos 26 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – UAB „Eneka“ turto pastato-parduotuvės, unikalus Nr. ( - ) , esančios ( - ) , Kaunas, ir administracinio pastato, unikalus Nr. ( - ) , esančio ( - ) , Kaunas, areštą.

35Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti apskųstas apeliacinius skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Egidijus Tamašauskas, sekretoriaujant Diletai... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. ieškovas BUAB „Multiimpex“ ieškiniu prašo pripažinti negaliojančia nuo... 4. Atsakovo atstovas ieškinį prašo atmesti. Nurodo, kad kiekvienam... 5. Tretysis asmuo R. A. P. prašo ieškinį atmesti. Nurodo, kad parduodamo turto... 6. Trečiojo asmens AB „Ūkio bankas“ atstovė prašo ieškinį atmesti.... 7. Trečiojo asmens AB „Parex bankas“ atstovas prašo ieškinį atmesti kaip... 8. Ieškinys atmestinas.... 9. LR CK 6.66 straipsnis reglamentuoja kreditoriaus teisę ginčyti skolininko... 10. Nagrinėjamojoje byloje nustatyta, kad 2005 10 24 Kauno apygardos teismo... 11. Iš byloje surinktų rašytinių įrodymų, matyti, jog 2000 06 22 pirkimo... 12. Iš 2003 12 11 Kauno regiono statybos konsultavimo ir audito centro statinio... 13. 2005 09 09 Statinio techninės ekspertizės aktu Nr. 028 (b.l. 122,1 t.)... 14. Iš 2000 05 29 sutarties Nr. PS/017/002, sudarytos tarp AB Industrijos banko... 15. 2004 02 11 sutartimi (b.l. 20-24, 1 t.), sudaryta tarp UAB „Multiimpex“ ir... 16. Teismas, įvertinęs byloje surinktus įrodymus, sprendžia, kad šioje byloje... 17. Byloje nekyla ginčas, kad 2000 05 29 sutarties, sudarytos tarp AB Industrijos... 18. Tretysis asmuo R.A. P. teigia, kad dėl įmonės finansinės padėties... 19. Teismas, įvertinęs tarp UAB „Multiimpex“ ir Akcinės bendrovės... 20. Teismo vertinimu, šioje byloje svarbi aplinkybė, jog buvo perleistas... 21. Teismo vertinimu, galimas kitų kreditorių teisių pažeidimas galėjo... 22. Ekspertizės akte pateikta išvada, kad pastato parduotuvės (1E3p) unikalus... 23. Teismo vertinimu, ekspertizės aktas yra išsamus ir pakankamai aiškus,... 24. Darytina išvada, kad turtas buvo parduotas už kainą, su kuria sutiko AB... 25. Įsigijusi ginčo statinius, UAB „Eneka“ šio statinio rekonstrukcijos... 26. Teismas neturi pagrindo sutikti su ieškovo argumentais dėl to, kad... 27. LR CK 6.67 straipsnio nuostatos reglamentuoja, kad aplinkybei, jog sandorio... 28. LR CK 6.66 straipsnio 3 dalis nustato, jog šio straipsnio 1 dalyje numatytu... 29. Bankroto administratorius neveikia kaip atskiras fizinis asmuo, kurio teises... 30. Nesant pagrindo tenkinti ieškinį, iš ieškovo atsakovui priteistinos... 31. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos CPK 270 straipsniu,... 32. ieškinį atmesti.... 33. Priteisti iš BUAB „Multiimpex“ 3 000 Lt advokato pagalbai apmokėti, 3 000... 34. Sprendimui įsiteisėjus panaikinti teismo 2007 m. liepos 26 d. nutartimi... 35. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti apskųstas apeliacinius...