Byla 2S-966-260/2009

2Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Raimondo Buzelio, kolegijos teisėjų: Galinos Blaževič ir Egidijaus Tamašausko, teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo skolininko uždarosios akcinės bendrovės „Kauno saulėtekis“ atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. kovo 30 d. nutarties civilinėje byloje Nr.L2-10112-615/2009 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Maxima LT“ pareiškimą skolininkui uždarajai akcinei bendrovei „Kauno saulėtekis“ dėl skolos priteisimo, kuria patenkintas ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo,

Nustatė

3kreditorius kreipėsi į teismą dėl skolos išieškojimo iš skolininko UAB „Kauno saulėtekis“, prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - areštuoti skolininko turtą.

4Kauno miesto apylinkės teismas 2009 m. kovo 30 d. nutartimi kreditoriaus prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino ir nutarė areštuoti skolininko UAB „Kauno saulėtekis“ nekilnojamąjį turtą, o jo nesant arba esant nepakankamai, pinigines lėšas ir kitą turtą 44.145,07 Lt sumai. Teismas nurodė, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teismo įsakymo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas.

5Atskiruoju skundu (b.l. 102-104) skolininkas UAB “Kauno saulėtekis“ prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. kovo 30 d. nutartį ir kreditoriaus prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Apeliantas nesutinka su Kauno miesto apylinkės teismo skundžiama nutartimi dėl sekančių argumentų:

6Kreditorius, prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones skolininko turtui, rėmėsi tik prielaidomis ir nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių aplinkybes, kad skolininkas vengs vykdyti teismo sprendimą, o vien tai, kad skolininkas nėra su kreditoriumi atsiskaitęs, nepatvirtina, kad skolininkas gali slėpti savo turtą, siekdamas išvengti teismo įsakymo vykdymo. Taip pat kreditorius nepateikė jokių įrodymų, kad skolininko materialinė padėtis yra sunki, t.y. jis yra nemokus, ar yra kitų aplinkybių, dėl kurių priimto teismo įsakymo įvykdymas taptų neįmanomas. Tai, kad kreditorius turi teisę reikalauti, kad skolininkas įvykdytų savo prievolę, suteikia kreditoriui teisę kreiptis į teismą su pareiškimu, tačiau nėra pagrindas laikyti, kad skolininko finansinė padėtis yra sunki ar jis vengs vykdyti teismo įsakymą. Kreditorius byloje nepateikė jokių duomenų, kad skolininkas neturi turto, jo turtinės teisės yra kaip nors suvaržytos ar kitų duomenų apie skolininko sunkią finansinę padėtį.

7Kreditorius nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių grėsmę jo turtiniams interesams, ir dėl to nebuvo jokio pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Kreditorius pareiškė skolininkui reikalavimą dėl 43.310,71 Lt skolos ir 834,36 Lt delspinigių. Skolininko nuomone, pareikšta reikalavimo suma santykiuose tarp juridinių asmenų bei vertinant UAB „Kauno saulėtekis" balansą ir pelno nuostolių ataskaitą už 2007 m. nėra didelė. Skolininkas UAB „Kauno saulėtekis" yra didelė ir patikima kompanija, veikianti nuo 1993 m., kurios 2007 m. pardavimų pajamos pagal Juridinių asmenų registrui pateiktų finansinės atskaitomybės dokumentų viešus duomenis sudarė 61.091.031 Lt. Skolininkui priklauso vertingas nekilnojamasis turtas, skolininkas visada tinkamai ir laiku vykdo savo prievoles ir sutartinius įsipareigojimus, atsiskaito su savo kontrahentais. Tai akivaizdžiai įrodo skolininko turimo vien materialaus turto (turto vertė pagal finansinės atskaitomybės duomenis 61398214 Lt (daugiau nei 61 milijonas litų)) sudėtis: vien skolininkui priklausančių pastatų, žemės sklypų, kito ilgalaikio materialiojo turto vertė sudaro keliasdešimt milijonų litų ir aiškiai viršija kreditoriaus reikalaujamos sumos dydį. Skolininkui nėra iškelta jokių kitų bylų, kuriose įmonei būtų pareikšti turtiniai reikalavimai. Skolininko turtas nėra areštuotas, o kreditoriaus prašymu taikytos laikinosios apsaugos priemonės (areštas) gali sukelti tam tikrų sunkumų įmonės ūkinėje-finansinėje veikloje.

8Esant nurodytoms aplinkybėms, nėra pagrindo teigti, kad būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas, jeigu kreditoriaus reikalavimas nebus užtikrintas skolininkui priklausančio turto areštu.

9Atskirasis skundas dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. kovo 30 d. nutarties atmestinas.

10Kolegija išnagrinėjo atskirąjį skundą neperžengdama atskirajame skunde nustatytų ribų, patikrino ir nenustatė absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų.

11Teisėjų kolegija laiko nepagrįstais atskirojo skundo argumentus, jog kreditorius nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių aplinkybes, kad skolininkas vengs vykdyti teismo sprendimą, kad skolininko materialinė padėtis yra sunki, t.y. jis yra nemokus, ar yra kitų aplinkybių, dėl kurių priimto teismo įsakymo įvykdymas taptų neįmanomas.

12Reikalavimas prašymą dėl laikinųjų priemonių taikymo pagrįsti įrodymais yra numatytas, kuomet prašoma teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio padavimo dienos (CPK 148 str. 2 d.). Pateikus teismui ieškinį, laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos, kuomet yra pagrindas manyti, kad jų nepritaikius būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Šiuo atveju teismas turi diskrecijos teisę nuspręsti, ar nurodytų aplinkybių pakanka, kad būtų taikomos prašomos laikinosios apsaugos priemonės. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs pareiškime nurodytas aplinkybes bei pateiktus įrodymus, pagrįstai pritaikė laikinąsias apsaugos priemones. Kreditorius pateikė teismui Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašus apie skolininkui priklausantį nekilnojamąjį turtą, iš kurių matyti, jog skolininkui priklausantis turtas įkeistas, išskyrus žemės sklypą (unikalus Nr.7201-0019-0016) arba nekilnojamam turtui yra nustatyti kiti suvaržymai (apribojimai) (b.l. 12-45). Kreditorius pareiškime šias aplinkybes nurodė, prašė areštuoti neįkeistą žemės sklypą (unikalus Nr.7201-0019-0016), taip pat kitą skolininkui priklausantį kilnojamąjį turtą ir pinigines lėšas, apie kurį kreditorius duomenų neturėjo. Faktas, kad skolininkui priklausantis nekilnojamas turtas yra apsunkintas hipoteka, tik patvirtina grėsmę būsimo teismo įsakymo įvykdymui, nes bet kuriuo atveju į sumą, gautą priverstinai realizavus tokį turtą, pirmumo teisę turėtų hipotekos kreditorius, o ne kreditorius UAB „Maxima LT“. Todėl nepagrįstas apelianto motyvas, kad kreditorius byloje nepateikė jokių duomenų apie skolininkui priklausančio turto suvaržymus.

13Negalima sutikti ir su atskirojo skundo argumentais, kad pareikšta reikalavimo suma santykiuose tarp juridinių asmenų bei vertinant UAB „Kauno saulėtekis" balansą ir pelno nuostolių ataskaitą už 2007 m. nėra didelė. Visu pirma, apelianto pateikti UAB „Kauno saulėtekis" balansas ir pelno nuostolių ataskaita yra už 2007 metus, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo dienai duomenys apie įmonės turtą, skolinius įsipareigojimus nėra tikslūs. Antra, apelianto nurodytos aplinkybės nepaneigė objektyvios grėsmės būsimo teismo įsakymo įvykdymui egzistavimo, kadangi, kaip jau buvo nurodyta, skolininkui priklausantis turtas įkeistas, išskyrus žemės sklypą (unikalus Nr.7201-0019-0016), kitam nekilnojamam turtui yra nustatyti kiti suvaržymai (apribojimai).

14Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismo 2009 m. kovo 30 d. nutartis, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, yra pagrįsta ir teisėta, todėl atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo jos naikinti.

15Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmosios dalies pirmu punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

16atskirąjį skundą atmesti.

17Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. kovo 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

18Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai