Byla 2-243-399/2013

Nustatė

1Ieškovė palaiko savo reikalavimus ir paaiškina, kad turi du vaikus su atsakovu, tai L. B. ir J. B.. Trečias vaikas yra ne jo vaikas, tai K. B. gimusi 2011-11-24. Su B. tuo metu lytinių santykių neturėjau. Gyveno su Žickiu, renkasi dokumentus dėl advokatės antrinės pagalbos skyrimo ir rašy prašymą tėvystei nuginčyti. Galimybės susitaikyti su B.nėra. Santuoką prašo nutraukti dėl abipusės kaltės. Litvaitytės pavardę prašopalikti. Sau išlaikymo neprašo. Vaikams prašo priteisti po 300,-lt. kiekvienam nuo 2010-09-01. Jos pajamos 1000,-lt. atlyginimas. Gauna už motinystės neišnaudotas atostogas po 400,-lt. ir gaus dar metus laiko, dar gauna 201,-lt. už vaikus. J. B. serga alergine astma. Važiuos į Kauną atsiimti visus atsakymus padarytų tyrimų. Invalidumas nenustatytas, nes gali dar tą ligą išaugti. Vaistus naudoja kiekvieną mėnesį ir jie yra kompensuojami. Abu vaikai lanko pradinę mokyklą. Metams kainuoja pratybos po 90,-lt. Tiek vienam tiek kitam vaikui. Nuomos sutartis yra raštu sudaryta, ji neterminuota, nes šeimininkai išvykę į užsienį. Moka už šiukšles ir elektrą. Perkasi dujų balionus. Per metus tris kartus reikia pirkti. 74,-lt. kainuoja dujų balionas. Už elektrą 46,-lt. vidutiniškai moka. Perka

2malkas, metams 700,-lt. Šiuo metu atsakovas prie išlaikymo neprisideda. Pirmais metais atsiuntė vaikui kedukus ir po mėnesio tris maikutes. Dirba nuo 2012-12-04. A. B. kitų išlaikytinių neturi. Su Kornelija A. B. nebendrauja, nėra bendravęs ir prie jos išlaikymo neprisidėjęs. Vaikų gyvenamąją vietą prašo nustatyti su ja Turto dalinti neprašo. Automobilis pirktas santuokoje. A. B. nuosavybėje tegul lieka automobilis. Kreditoriaus prievoles prašau nustatyti kaip išdėstyta ieškinyje. Pinigai buvo panaudoti namo remontui. Buvo pristatyta dalis namo, pakeltas antras aukštas, pastatytas pečius. Buvo imta 5000,-lt. Visi pinigai buvo panaudoti namo gerinimui. Sutinka mokėti Snoro lizingą, kur yra asmeninė jos paskola, Ūkio banko lizingą ir sutinka SEB banko kreditą padengti. Panaudojo pinigus automobilio pirkimui, namų remontui. Pastatai yra A. B. mamos N. A.. Ten negyvena nuo 2010-08-23. Solidarus kreditorius yra SEB bankas. Apie Big banką sužinojau tik kai pradėjo eiti laiškai. Ūkio banko lizingas buvo paimtas žemės dirbimo technikai. Tie daiktai liko pas B., UAB Gelvora kreditoriaus paskola buvo solidari.

3Ieškovės atstovė advokatė S. Staniukynienė paaiškino, kad kiekvienu atveju teismas skirtingai gali vadovautis ir akivaizdu, kad pinigais gautais iš kreditoriaus general Finacing buvo pagerintas trečiųjų asmenų turtas, tai atsakovo motinos turtas, todėl teismui būtų tikslinga nustatyti, kad yra A. B. asmeninė prievolė. Solidariai šių pinigų nepanaudojo. Mano, kad tenkintinas ieškovės reikalavimas pripažinti atsakovo prievole.

4Atsakovas į teismo posėdį neatvyko apie teismo posėdį pranešta LR CPK 130 str. tvarka, prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta, pranešimas tinkamas, dalyvavimas nebuvo pripažintas privalomu ir byla nagrinėjama atsakovui nedalyvaujant (LR CPK 246 str. 2d.).

5Tretiesiems asmenims pranešta tinkamai, dalyvavimas nebuvo pripažintas privalomu ir byla nagrinėjama jiems nedalyvaujant (LR CPK 247 str.).

6VTAS atstovė R. V. teikė išvadą, kad B. šeima įrašyta nebuvo į socialinės rizikos šeimą. VTAS apsilankė šeimoje ir nustatyta, kad šeima gyvena nuomojame būste. Gyvena trys vaikai Luka, Jonas ir Kornelija. Kornelija nėra biologinė B. dukra. Žickus pripažįsta, kad Kornelija yra jo dukra. Luka ir Jonas išreiškė norą gyventi kartu su motina. Ištyrus nustatyta, kad vaikams tinkama gyventi su motina. Sprendžiant išlaikymo dydį, tai suma 300,-lt. atitiktų vaikų poreikius. I. K. nepriteistinas, nes motina pati įsipareigoja ją išlaikyti. Pritariame dėl įsiskolinimo priteisimo kaip nurodyta ieškinyje.

7Ieškinys tenkintinas dalinai.

8Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė ir atsakovas susituokė 2007-04-20 Sutuoktiniai turi nepilnamečius vaikus, kurie gyvena su motina..

9Ieškovė ir atsakovas neturi nekilnojamųjų daiktų, ieškovė neturi ir transporto priemonių savo vardu, o atsakovo vardu registruotas nuosavybės teise automobilis R. E. (b.l.13).

10Atsakovas byloje esančiais duomenimis išvykęs į Angliją ir tikslus jo adresas bei darbo vietos adresas nežinomi. Sodra duomenims jis Lietuvoje nedirba, gyvenamoji vieta Lietuvoje nedeklaruuota (b.l. 68,69).

11Ieškovė gauna išmokas už vaikus (b.l. 16,17), pradėjusi dirbti ir darbo užmokestis yra apie 1000 litų.

12Dėl santuokos nutraukimo

13Sutuoktiniai privalo būti vienas kitam lojalūs, vienas kitą gerbti, remti moraliai ir materialiai (LR CK 3.27 str. 1 d).

14Preziumuojama, kad santuoka iširo dėl kito sutuoktinio kaltės nustačius, kad jis buvo neištikimas, žiauriai elgėsi su sutuoktiniu ar kitais šeimos nariais, paliko šeimą ir visiškai ja nesirūpina (LR CK 3.60 3 d.).

15Byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad sutuoktinių santuoka iširusi, nes taikytis ir gyventi bendrai nesutiko nei vienas sutuoktinis. Bylos duomenys patvirtina, kad dėl šeimos iširimo yra abiejų sutuoktinių kaltės, tai yra atsakovas nesirūpino šeima, nedėjo pastangų išsaugoti šeimą, nekeitė savo elgesio, ieškovė taip pat nebuvo lojali sutuoktiniui, nes būdama santuokoje susilaukė vaiko nuo kito vyro, tai ji pati deklaruoja ir prašo atsakovo nelaikyti Kornelijos tėvu ir išlaikymo jai iš atsakovo nepriteisti. Esant šioms aplinkybėms,teismas daro išvadą, kad šalių santuoka iširo dėl abiejų kaltės ir santuoką nutraukia dėl abiejų sutuoktinių kaltės (LR CK 3.61 str.).

16Po santuokos nutraukimo paliktinos pavardės B. ir Litvaitytė (LR CK 3.69str.).

17Nutraukiant santuoką išsprendžiami klausimai nurodyti (LR CK 3.59 str.).

18Dėl sutuoktinių išlaikymo

19Santuokos nutraukimo metu abu sutuoktiniai yra darbingi (pagal sveikatos būklę) vienas kito išlaikymo reikalavimų nereiškė ir šis klausimas nesprendžiamas teismo sprendimu (LR CK 3.72 str.).

20Dėl vaikų gyvenamosios vietos nustatymo

21Bylos duomenimis nustatyta, kad nepilnamečiai vaikai gyvena su motina, sąlygos yra sudarytos tinkamos, vaikai teismo posėdžio metu tiesiogiai neišklausyti dėl savo amžiaus ir dėl to, kad ginčo dalyje vaikų gyvenamosios vietos nustatymo byloje nėra. Bet kuris klausimas, susijęs su nepilnamečiais vaikais sprendžiamas vadovaujantis pirmiausia vaiko interesais (LR CK 3.3 str., 3.174 str. 3 d.). Bylos duomenimis nustatyta, kad vaikų interesus atitinka jų gyvenimas su motina ir vaikų gyvenamoji vieta nustatoma su motina (LR CK 3.174 str.).

22Dėl vaikų išlaikymo

23Ieškovė prašo priteisti išlaikymą nepilnamečiams vaikams Lukai ir Jonui po 300,00 litų kas mėnuo kiekvienam nuo 2010-09-01 iki pilnametystės iš atsakovo. K. B., gimusiai 2011-11-24, išlaikymo iš atsakovo priteisti neprašo, nes jis nėra šio vaiko tėvas ir ji nuginčys atsakovo tėvystę, nes faktinis Kornelijos tėvas tėvystę pripažįsta.

24Teismas pasisako, kad bylos nagrinėjamos dispozityvumo principu ir ieškovei pasirinkus poziciją, kad ne atsakovas yra K. B., gimusios 2011-11-24, tėvas bei jai ketinant nuginčyti atsakovo tėvystę, esant duomenims, kad Kornelija tinkamai yra rūpinamasi teismas savo iniciatyva išlaikymo iš atsakovo Kornelijai nepriteisia ir pasisako dėl išlaikymo Lukai ir jonui priteisimo kaip yra ir ieškinį pareiškusi ieškovė.

25Išlaikymas vaikui turi būti proporcingas jo poreikiams ir tėvų turtinei padėčiai (LR CK 3.192 str., 3.194 str., 3.196 str., 3.200 str.).

26Nagrinėjant šeimos bylas teismas vadovaujasi prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principu (LR CK 3.3 str. 1 d.), kuris reiškia, kad pirmiausia atsižvelgiama į vaiko interesus ir jais vadovaujamasi.

27Teismas neturi duomenų apie atsakovo pajamas. Atsakovas išvykęs į užsienė, tačiau jo buvimo ir darbo vieta nežinoma. Atsakovas yra jaunas, darbingas ir turi vykdyti savo pareigą išlaikyti vaikus, tačiau jis nebuvo aktyvus nuo bylos iškėlimo momento ir jokių duomenų apie

28save neteikė ir teismas nenustatė, kad jis yra sunkioje turtinėje padėtyje ir joje atsidūrė dėl objektyvių priežasčių,. Atsakovas turi išlaikyti du vaikus, ieškovė – tris. Ieškovė dirba, turto nuosavybės teise neturi, vaikus prižiūri tinkamai. V. L. ir Jonas pradėję mokytis ir daugiau lėšų reikia skirti jų lavinimo reimėms, Jonas turi sveikatos problemų, įvertinus byloje esančius įrodymus, vaikų poreikius, teismas sprendžia, kad bus nepažeisti nepilnamečių vaikų interesai bei atsižvelgta į ieškovės ir atsakovo turtinę padėtį nustačius, kad vieno mėnesio suma priteistina iš atsakovo reikalinga vieno vaiko išlaikymui yra 300,00 litų .

29Iš esmės pasikeitus turtinei padėčiai, vaiko poreikiams išlaikymo dydis ar forma gali būti keičiami (LR CK 3.201 str.).

30Dėl išlaikymo vaikams įsiskolinimo priteisimo

31Išlaikymas vaikams Lukai ir Jonui priteisiamas nuo 2010-09-01, nes nuo tada atsakovas vaikams išlaikymo neteikia (LR CK 3.200 str..LR CPK 376 str.).

32Ieškovė įrodymų, kad visu laikotarpiu nuo 2010-09-01 iki 2013-02-01 vaikų poreikiams išleisdavo būtent prašomo priteisti išlaikymo dydžio sumas nepateikė ir teismas, atsižvelgiant į tai, kad iki vaikams pradedant lankyti mokyklą jų poreikiai buvo mažesni, vadovaujantis sąžiningumo, protingumo kriterijais, prteisia už šį laikotarpį išlaikymo įsiskolinimą kiekvienam vaikui po 7.250 litų (250LtX29 mėnesių)

33Dėl bendravimo su vaiku

34Tėvai turi teisę ir nutraukę santuoką maksimaliai bendrauti su vaikais ir dalyvauti jų auklėjime, sutuoktiniai neprašė nustatyti konkrečios bendravimo su vaiku tvarkos ir ji šiuo teismo sprendimu nenustatoma.

35Dėl turto padalinimo

36Nutraukiant santuoką dalinamas turtas, kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė (LR CK 3.116 str. 1 d., 3.117 str., 3.127 str.). Byla nagrinėjama pagal pareikštus reikalavimus (LR CPK 5 str., 135 str., 143 str.).

37Ieškovė prašo dalinti santuokoje įgytą automobilį 100 Lt vertės natūra jį paliekant atsakovui, kito turto dalinti neprašo ir dalinamas tik automobilis jį paskiriant atsakovui

38Dėl prievolių kreditoriams vykdymo

39Byloje yra pateikta antstolio Artūro Auglio pažyma (b.l. 7) Nr. 245, kad jis vykdo išieškojimą iš R. B. pagal vykdomuosius dokumentus išieškotojams BAB bankas “Snoras”, AB SEB bankas, UAB “Ūkio banko lizingas’ bei pažyma Nr. 246 (b.l. 8), kad vykdo išieškojimus iš A. B. kreditoriams BAB “Snoras”, UAB “Ūkio banko lizingas”, UAB “General financing”, AB SEB bankas. Iš pateiktų pažymoų matyti, kad pagal 2010-09-27 teismo sprendimą civilinėje byloje nr. 2-4007-301/2010 skola AB SEB bankas yra priteista solidariai iš abiejų sutuoktinių. Antstolės A.Lukšienės pažymoje (b.l.9) nurodyta, kad ji išieško iš A. B. pagal vykdomąjį dokumentą L2-3439-653/2009 Bigbank As filialo naudai, kuris pateikęs atsiliepimą (b.l. 36-38) ir neprieštarauja, kad po santuokos nutraukimo prievolė liktų asmenine A. B. prievole.

40Iš UAB “ Ūkio banko lizingas” pateikto atsiliepimo (b.l.44-56) matyti, kad su sutuoktiniais yra sudarytos kelios sutartys ir kreditorius tvirtina, kad pagal sutartis Nr.

41005883529 ir 803736954 pagal kurias įsigyta kultivatorius ir vejapjovė turi būti nustatyta solidari sutuoktinių atsakomybė, nes daiktai įsigyti gyvenant šeimoje bei prašo solidaria prievole laikyti ir privolę pagal sutartį nr. T603017050, o pagal kitas sutartis atitinkamai tose kurios sudarytos su R. B. palikti jos privolėmis, o kurios sudarytos su A. B. palikti jo prievolėmis.

42AB SEB bankas atsiliepime nurodo, kad (b. l. 57-59) sutuoktiniai turi solidariai vykdyti prievolę nustatytą jiems teismo sprendimu civilinėje byloje nr. 2-4007-301/2010, nes jie tinkamai sutarties 2007m. Nr. 2050718051299 nevykdė.

43UAB “General ginancing’ nurodęs atsiliepime (b.l. 60-63 ), kad kreditas suteiktas 2008-02-21 pagal sutartį nr. ( - ) sutuoktiniams gyvenant šeimoje ir prievolė turi būti nustatyta solidari, nes LR CK 3.92 str. 3 d. kito sutuoktininio sutikimas sudaryti sandorį preziumuojamas.

44Kiti tretieji asmenys (kreditoriai) atsiliepimų nepateikę.

45Pagal Lietuvos Aukščiausiasis Teismo formuojamą praktiką sutuoktiniai atsako pagal skirtingų rūšių turtines prievoles. Sutuoktinių prievolės gali būti asmeninės arba bendros, o bendros - dalinės arba solidariosios (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-482/2008).

46Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad sutuoktinių prievolių pobūdis nepreziumuojamas, t. y. kai kreditorius pareiškia reikalavimą abiem sutuoktiniams, teismas turi nustatyti, ar sutuoktinių prievolė yra solidari ar dalinė. Teismas, nagrinėdamas sutuoktinių ginčą dėl prievolės kreditoriams kvalifikavimo, privalo nustatyti jos pobūdį vadovaudamasis CK 3.109 straipsniu. Prievolės kvalifikavimas kaip bendros prievolės pagal CK 3.109 straipsnio 1 dalies 1-5 punktus savaime nereiškia, jog prievolė yra solidari, kol nėra nustatytas įstatymu ar sutartimi įtvirtintas pagrindas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pažymėjęs, kad, sprendžiant ar sutuoktinių prisiimta prievolė yra solidari, be CK 6.6 straipsnio, kaip bendrosios solidarias prievoles reglamentuojančios normos, kaip lex specialis taikytinos CK 3.109 straipsnio 2 ir 3 dalys. Pagal prievoles, kylančias iš sandorių, būtinų išlaikyti šeimos namų ūkiui ir užtikrinti vaikų auklėjimą bei švietimą, abu sutuoktiniai atsako solidariai. Solidarioji sutuoktinių prievolė pagal tokius sandorius neatsiranda, kai sandorio kaina yra aiškiai per didelė ir neprotinga (CK 3.109 straipsnio 2 dalis). Pažymėtina, kad CK 3.109 straipsnio 2 dalis sistemiškai turi būti taikoma su šio straipsnio 3 dalimi, taip pat 4 dalimi, kurioje nustatyta sutuoktinio, prisiimančio ir vykdančio prievoles, susijusias su šeimos poreikių tenkinimu, pareiga elgtis lygiai taip pat apdairiai ir rūpestingai, kaip ir prisiimant ir vykdant savo asmenines prievoles. Pagal CK 3.109 straipsnio 3 dalį solidarioji prievolė neatsiranda, kai vienas sutuoktinis be kito sutuoktinio sutikimo ima paskolą ar perka prekių išsimokėtinai, jeigu tai nėra būtina bendriems šeimos poreikiams tenkinti. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-P-186/2010).

47Nei vienas iš byloje esančių trečiųjų asmenų (kreditorių) nereiškė savarankiškų reikalavimų ir neprašė kvalifikuoti (keisti, modifikuoti) sutuoktinių prievoles, jie visi yra tretieji asmenys be savarankiškų reikalavimų, pasisakę dėl prievolių atsiliepimuose ir teismas prievolių nemodifikuoja, kadangi jos visos yra priteistos teismo sprendimais (teismo įsakymais), kurie yra įsiteisėję, įgiję privalomą pobūdį ( LR CPK 18 str.) ir lieka tokios kaip yra nustatyta teismo sprendimais (teismo įsakymais, o būtent

48Skola pagal nutarimą administracinėje byloje nr. A.211-563-830/2010 VMI lieka asmenine atsakovo prievole.

49Atsakovo A. B. prievolė kreditoriui Bigabnk AS filialas pagal Marijampolės rajono apylinkės teismo įsakymą nr. L2-3439-653/2009 lieka asmenine prievole.

50Ieškovės ir atsakovo prievolė AB SEB bankas pagal vartojimo kredito sutartį Nr. 2050718051299-12 ir Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimą Nr. 2-4007-301/2010

51lieka solidaria R. B. ir a. Be. prievole kaip ir nustatyta teismo sprendime Nr. 2-4007-301/2010.

52Atsakovo A. B. prievolė kreditoriui UAB “General financing” lieka jo asmenine prievole, nes Marijampolės rajono apylinkės teismo įsakymu nr. L2-3553-769/2009 ir teismo įsakymu Nr. L2-3439-653/2009 skolos yra priteistos iš vieno A. B..

53Atsakovo A. B. prievolė BAB “Snoras” lieka asmenine jo prievole, kaip ir priteista Marijampolės rajono apylinkės teismo įsakymu civilinėje byloje nr. L2-953-570/2009.

54Ieškovės asmeninėmis prievolėmis lieka prievolės kreditoriams AB bankas “Snoras” ir UAB “Ūkio banko lizingas” kaip nustatyta teismo įsakymuose Marijampolės rajono apylinkės teismo civilinės bylose nr. L2-1522-570/2011 ir L2-4720-896/2011.

55Prievolė UAB “Gelvora” – pradinis kreditorius AB “Swedbank” - pakeistas Marijampolės rajono apylinkės teismo nutartimi 2012-09-06 civilinėje byloje nr. 2-4012-301/2012 – lieka A. B. prievole kaip ir nustatyta Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimu 2009-09-18 civilinėje byloje nr. 2-4567-769/2009.

56Prievolės UAB “Ūkio banko lizingas” pagal išperkamosios nuomos sutartį nr. 803736954 ir lizingo kortelės su krdito limitu sutartį T603017050 lieka atsakovo A. B. prievolėmis.

57Ieškovė yra atleista 100 procentų nuo bylinėjimosi išlaidų valstybei (b.l. 18), atsakovas neatleistas ir bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš jo.

58Vadovaujantis išdėstytu ir LR CPK 259 str., 260 str., 268 str., 270 str. teismas

Nutarė

59Ieškinį tenkinti dalinai.

60I. R. B, asmens kodas ( - ) ir atsakovo A. B., asmens kodas ( - ) santuoką sudarytą 2004-07-16 Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyriuje, akto įrašo Nr. 306, nutraukti dėl abiejų sutuoktinių kaltės.

61Po santuokos nutraukimo palikti pavardes moteriai – Litvaitytė, vyrui – Bertašius.

62Nepilnamečių vaikų L. B. , gimusios 2004-05-19, ir J. B., gimusio 2005-10-21, gyvenamąją vietą nustatyti su motina R. B., asmens kodas ( - )

63Priteisti iš atsakovo A. B., asmens kodas ( - ) išlaikymą nepilnamečiams vaikams L. B., gimusiai 2004-05-19, ir J. B., gimusiam 2005-10-21 periodinėmis išmokomis po 300,00 litų kiekvienam vaikui kas mėnuo nuo 2013-02-01 iki pilnametystės. Išlaikymo sumas uzufrukto teise valdo (naudoja ) R. B., asmens kodas ( - ) išimtinai šių vaikų interesais. Išlaikymo dydį indeksuojant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją.

64Priteisti iš atsakovo A. B., asmens kodas ( - ) išlaikymo nepilnamečiui vaikui L. B., gimusiai 2004-05-19, įsiskolinimą 7.250 litų. Už laikotarpį nuo 2010-09-01 iki 2013-01-31. Išlaikymo įsiskolinimo sumas uzufrukto teise valdo (naudoja ) R. B., asmens kodas ( - ) išimtinai šio vaiko interesais.

65Priteisti iš atsakovo A. B., asmens kodas ( - ) išlaikymo nepilnamečiui vaikui J. B., gimusiam 2005-10-21, įsiskolinimą 7.250 litų. Už laikotarpį nuo 2010-09-01 iki 2013-01-31. Išlaikymo įsiskolinimo sumas uzufrukto teise valdo (naudoja ) R. B., asmens kodas ( - ) išimtinai šio vaiko interesais.

66Padalinti santuokoje įgytą turtą ir paskirti A. B. asmeninės nuosavybės teise automobilį R. E. valst. Nr. ( - ) 100 litų vertės.

67Nustatyti, kad po santuokos nutraukimo prievolės kreditoriams vykdomos taip:

68Skola pagal nutarimą administracinėje byloje nr. A.211-563-830/2010 VMI lieka asmenine atsakovo A. B. prievole.

69Atsakovo A. B. prievolė kreditoriui Bigabnk AS filialas pagal Marijampolės rajono apylinkės teismo įsakymą nr. L2-3439-653/2009 lieka asmenine prievole,

70Ieškovės ir atsakovo prievolė AB SEB bankas pagal vartojimo kredito sutartį Nr. 2050718051299-12 ir Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimą Nr. 2-4007-301/2010 lieka solidaria R. B. ir A. B. prievole

71Atsakovo A. B. prievolės kreditoriui UAB “General financing” lieka jo asmeninėmis prievolėmis pagal Marijampolės rajono apylinkės teismo įsakymą nr. L2-3553-769/2009 ir teismo įsakymą Nr. L2-3439-653/2009 .

72Atsakovo A. B. prievolė BAB “Snoras” lieka asmenine jo prievole , kaip ir priteista Marijampolės rajono apylinkės teismo įsakymu civilinėje byloje nr. L2-953-570/2009.

73I. R. Bertašienės asmeninėmis prievolėmis lieka prievolės kreditoriams BAB bankas “Snoras” ir UAB “Ūkio banko lizingas” kaip nustatyta teismo įsakymuose Marijampolės rajono apylinkės teismo civilinės bylose nr. L2-1522-570/2011 ir L2-4720-896/2011.

74Prievolė UAB “Gelvora” – pradinis kreditorius AB “Swedbank” - pakeistas Marijampolės rajono apylinkės teismo nutartimi 2012-09-06 civilinėje byloje nr. 2-4012-301/2012 – lieka A. B. prievole kaip ir nustatyta Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimu 2009-09-18 civilinėje byloje nr. 2-4567-769/2009.

75Prievolės UAB “Ūkio banko lizingas” pagal išperkamosios nuomos sutartį nr. 803736954 ir lizingo kortelės su krdito limitu sutartį T603017050 lieka atsakovo A. B. prievolėmis.

76Priteisti iš atsakovo A. B., asmens kodas ( - ) 435 Lt žyminio mokesčio ir 116,30 Lt bylinėjimosi išlaidų, ryšium su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (bylinėjimosi išlaidos mokamos Marijampolės apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, sąskaita LT 24 7300 0101 12394 300, bankas “Swedbank”, banko kodas 73000, įmokų kodas: - 5660, kvitas pateikiamas teismo raštinei per 30 d.).

77Priteisti iš atsakovo A. B., asmens kodas ( - ) 400 Lt bylinėjimosi išlaidų, ryšium su antrinės teisinės pagalbos teikimu ieškovei, valstybei (mokamos į valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą LT 24 7300 0101 1239 4300, bankas “Swedbank”, banko kodas 73000, įmokų kodas 5630, juridinio asmens kodas 188659752, įmokos paskirtis – už suteiktą antrinę teisinę pagalbą.

78Sprendimo kopijas siųsti atsakovui ir kreditoriams.

79Įsiteisėjusį sprendimo nuorašą išsiųsti civilinės metrikacijos skyriui ir VĮ Regitra..

80Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Ieškovė palaiko savo reikalavimus ir paaiškina, kad turi du vaikus su... 2. malkas, metams 700,-lt. Šiuo metu atsakovas prie išlaikymo neprisideda.... 3. Ieškovės atstovė advokatė S. Staniukynienė paaiškino, kad kiekvienu... 4. Atsakovas į teismo posėdį neatvyko apie teismo posėdį pranešta LR CPK 130... 5. Tretiesiems asmenims pranešta tinkamai, dalyvavimas nebuvo pripažintas... 6. VTAS atstovė R. V. teikė išvadą, kad B. šeima įrašyta nebuvo į... 7. Ieškinys tenkintinas dalinai.... 8. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė ir atsakovas susituokė 2007-04-20... 9. Ieškovė ir atsakovas neturi nekilnojamųjų daiktų, ieškovė neturi ir... 10. Atsakovas byloje esančiais duomenimis išvykęs į Angliją ir tikslus jo... 11. Ieškovė gauna išmokas už vaikus (b.l. 16,17), pradėjusi dirbti ir darbo... 12. Dėl santuokos nutraukimo... 13. Sutuoktiniai privalo būti vienas kitam lojalūs, vienas kitą gerbti, remti... 14. Preziumuojama, kad santuoka iširo dėl kito sutuoktinio kaltės nustačius,... 15. Byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad sutuoktinių santuoka iširusi, nes... 16. Po santuokos nutraukimo paliktinos pavardės B. ir Litvaitytė (LR CK... 17. Nutraukiant santuoką išsprendžiami klausimai nurodyti (LR CK 3.59 str.).... 18. Dėl sutuoktinių išlaikymo... 19. Santuokos nutraukimo metu abu sutuoktiniai yra darbingi (pagal sveikatos... 20. Dėl vaikų gyvenamosios vietos nustatymo... 21. Bylos duomenimis nustatyta, kad nepilnamečiai vaikai gyvena su motina,... 22. Dėl vaikų išlaikymo ... 23. Ieškovė prašo priteisti išlaikymą nepilnamečiams vaikams Lukai ir Jonui... 24. Teismas pasisako, kad bylos nagrinėjamos dispozityvumo principu ir ieškovei... 25. Išlaikymas vaikui turi būti proporcingas jo poreikiams ir tėvų turtinei... 26. Nagrinėjant šeimos bylas teismas vadovaujasi prioritetinės vaikų teisių ir... 27. Teismas neturi duomenų apie atsakovo pajamas. Atsakovas išvykęs į... 28. save neteikė ir teismas nenustatė, kad jis yra sunkioje turtinėje padėtyje... 29. Iš esmės pasikeitus turtinei padėčiai, vaiko poreikiams išlaikymo dydis ar... 30. Dėl išlaikymo vaikams įsiskolinimo priteisimo... 31. Išlaikymas vaikams Lukai ir Jonui priteisiamas nuo 2010-09-01, nes nuo tada... 32. Ieškovė įrodymų, kad visu laikotarpiu nuo 2010-09-01 iki 2013-02-01 vaikų... 33. Dėl bendravimo su vaiku... 34. Tėvai turi teisę ir nutraukę santuoką maksimaliai bendrauti su vaikais ir... 35. Dėl turto padalinimo ... 36. Nutraukiant santuoką dalinamas turtas, kuris yra bendroji jungtinė... 37. Ieškovė prašo dalinti santuokoje įgytą automobilį 100 Lt vertės natūra... 38. Dėl prievolių kreditoriams vykdymo ... 39. Byloje yra pateikta antstolio Artūro Auglio pažyma (b.l. 7) Nr. 245, kad jis... 40. Iš UAB “ Ūkio banko lizingas” pateikto atsiliepimo (b.l.44-56) matyti,... 41. 005883529 ir 803736954 pagal kurias įsigyta kultivatorius ir vejapjovė turi... 42. AB SEB bankas atsiliepime nurodo, kad (b. l. 57-59) sutuoktiniai turi... 43. UAB “General ginancing’ nurodęs atsiliepime (b.l. 60-63 ), kad kreditas... 44. Kiti tretieji asmenys (kreditoriai) atsiliepimų nepateikę.... 45. Pagal Lietuvos Aukščiausiasis Teismo formuojamą praktiką sutuoktiniai... 46. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad sutuoktinių... 47. Nei vienas iš byloje esančių trečiųjų asmenų (kreditorių) nereiškė... 48. Skola pagal nutarimą administracinėje byloje nr. A.211-563-830/2010 VMI lieka... 49. Atsakovo A. B. prievolė kreditoriui Bigabnk AS filialas pagal Marijampolės... 50. Ieškovės ir atsakovo prievolė AB SEB bankas pagal vartojimo kredito sutartį... 51. lieka solidaria R. B. ir a. Be. prievole kaip ir nustatyta teismo sprendime Nr.... 52. Atsakovo A. B. prievolė kreditoriui UAB “General financing” lieka jo... 53. Atsakovo A. B. prievolė BAB “Snoras” lieka asmenine jo prievole, kaip ir... 54. Ieškovės asmeninėmis prievolėmis lieka prievolės kreditoriams AB bankas... 55. Prievolė UAB “Gelvora” – pradinis kreditorius AB “Swedbank” -... 56. Prievolės UAB “Ūkio banko lizingas” pagal išperkamosios nuomos sutartį... 57. Ieškovė yra atleista 100 procentų nuo bylinėjimosi išlaidų valstybei... 58. Vadovaujantis išdėstytu ir LR CPK 259 str., 260 str., 268 str., 270 str.... 59. Ieškinį tenkinti dalinai.... 60. I. R. B, asmens kodas ( - ) ir atsakovo A. B., asmens kodas ( - ) santuoką... 61. Po santuokos nutraukimo palikti pavardes moteriai – Litvaitytė, vyrui –... 62. Nepilnamečių vaikų L. B. , gimusios 2004-05-19, ir J. B., gimusio... 63. Priteisti iš atsakovo A. B., asmens kodas ( - ) išlaikymą nepilnamečiams... 64. Priteisti iš atsakovo A. B., asmens kodas ( - ) išlaikymo nepilnamečiui... 65. Priteisti iš atsakovo A. B., asmens kodas ( - ) išlaikymo nepilnamečiui... 66. Padalinti santuokoje įgytą turtą ir paskirti A. B. asmeninės nuosavybės... 67. Nustatyti, kad po santuokos nutraukimo prievolės kreditoriams vykdomos taip:... 68. Skola pagal nutarimą administracinėje byloje nr. A.211-563-830/2010 VMI lieka... 69. Atsakovo A. B. prievolė kreditoriui Bigabnk AS filialas pagal Marijampolės... 70. Ieškovės ir atsakovo prievolė AB SEB bankas pagal vartojimo kredito sutartį... 71. Atsakovo A. B. prievolės kreditoriui UAB “General financing” lieka jo... 72. Atsakovo A. B. prievolė BAB “Snoras” lieka asmenine jo prievole , kaip ir... 73. I. R. Bertašienės asmeninėmis prievolėmis lieka prievolės kreditoriams BAB... 74. Prievolė UAB “Gelvora” – pradinis kreditorius AB “Swedbank” -... 75. Prievolės UAB “Ūkio banko lizingas” pagal išperkamosios nuomos sutartį... 76. Priteisti iš atsakovo A. B., asmens kodas ( - ) 435 Lt žyminio mokesčio ir... 77. Priteisti iš atsakovo A. B., asmens kodas ( - ) 400 Lt bylinėjimosi... 78. Sprendimo kopijas siųsti atsakovui ir kreditoriams.... 79. Įsiteisėjusį sprendimo nuorašą išsiųsti civilinės metrikacijos skyriui... 80. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...