Byla e2-2449-676/2018
Dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Raimondas Dilys, sekretoriaujant Renatai Garuolienei, dalyvaujant ieškovei M. T. ir jos atstovei advokatei Galinai Morozovai, institucijos, teikiančios išvadą byloje, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, atstovaujamos Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Aldonai Venckaitienei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės M. T. ieškinį atsakovui T. K., išvadą byloje teikianti institucija Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė prašo nustatyti nepilnamečio vaiko A. T., gimusio ( - ), gyvenamąją vietą kartu su ieškove, priteisti iš atsakovo nepilnamečiui vaikui A. T., gimusiam ( - ), išlaikymą po 250 EUR kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis bei juos indeksuojant teisės aktų nustatyta tvarka, nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki sūnaus pilnametystės, priteisti iš atsakovo sūnui A. T., gimusiam ( - ), 553 EUR išlaikymo skolą už laikotarpį nuo 2017 m. rugsėjo 22 d. iki bylos iškėlimo teisme dienos. Nurodė, kad su atsakovu artimai bendravo, turėjo lytinius santykius; ( - ) šalims gimė jų sūnus A. T., atsakovas pripažino tėvystę, bet išlaikymo neteikia. Tarp jos ir sūnaus yra stiprus emocinis ryšys, todėl vaiko gyvenamoji vieta turi būti nustatyta su ieškove.

5Atsakovas atsiliepimo per teismo nustatytą terminą nepateikė.

6Teismo posėdžio metu ieškovė M. T. bei jos atstovė advokatė Galina Morozova papildomai paaiškino, jog atsakovas pripažino tėvystę, bet tinkamo išlaikymo sūnui neteikia; nuo sūnaus gimimo, t.y. ( - ) ir iki šiol sūnaus išlaikymui sumokėjo tik 150 EUR; ieškovė savo pajamų neturi, yra studentė, prižiūri vaiką ir neturi galimybės dirbti, išlaikyti sūnų jai padeda jos tėvai, su kuriais ji šiuo metu gyvena kartu su sūnumi. Vaiko išlaikymui per mėnesį reikia skirti apie 430 EUR, vaiko išlaikymui reikalingos lėšos yra kintančios atsižvelgiant į vaiko amžių, sveikatos būklę ir kitas aplinkybes.

7Institucijos, teikiančios išvadą byloje - Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, atstovaujamos Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovės Aldonos Venckaitienės išvadomis vaiko išlaikymui prašoma priteisti pagrįsta suma, o vaiko gyvenamoji vieta nustatyta su ieškove.

8Atsakovas T. K. į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio datą, vietą ir laiką pranešta tinkamai. Teisėjo žodine nutartimi nutarta nagrinėti bylą atsakovui nedalyvaujant.

9Teismas konstatuoja:

10byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad ieškovė ir atsakovas turi nepilnametį vaiką A. T., gimusį ( - ). Šalys nėra sudariusios santuokos. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo nepilnamečio vaiko išlaikymui po 250 EUR kas mėnesį nuo kreipimosi į teismą dienos iki vaiko pilnametystės, 553 EUR išlaikymo įsiskolinimą už laikotarpį nuo 2017 m. rugsėjo mėn. iki 2018 m. sausio mėn. bei nustatyti nepilnamečio vaiko gyvenamąją vietą su ieškove.

11Dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo.

12Tėvai turi lygias teises ir pareigas savo vaikams, nesvarbu, gimė vaikas susituokusiems ar nesusituokusiems tėvams (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.156 straipsnio 2 dalis). Tėvai negyvendami kartu privalo susitarti dėl tėvų valdžios įgyvendinimo savo vaikams sąlygų, yra vienodai atsakingi už vaikų auklėjimą ir tinkamų jų raidos sąlygų sudarymą. Visi su vaikų auklėjimu susiję klausimai sprendžiami bendru tėvų sutarimu. Tik tuo atveju, jeigu tėvai nesusitaria, ginčą sprendžia teismas (CK 3.165 straipsnio 3 dalis). Teismas, spręsdamas vaiko gyvenamosios vietos nustatymo klausimą, turi vadovautis išimtinai vaiko interesais (CK 3.174 straipsnio 2 dalis). Vaiko interesai – esminis kriterijus, lemiantis teismo išvadas dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo.

13Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad nepilnametis A. T. gyvena su ieškove. Duomenų, kad šiuo metu ieškovė netinkamai rūpinasi vaiku nėra. Išvadą byloje teikiančios institucijos atstovės išvadomis vaiko gyvenamoji vieta turi būti nustatyta su ieškove. Atsakovas T. K. šuo reikalavimu prieštavimų neteikė.

14Esant nustatytoms faktinėms aplinkybėms, įvertinus byloje esančius įrodymus darytina išvada, kad ieškovė iš esmės tinkamai įgyvendina motinos valdžią rūpindamasi vaiku, jį auklėdama, išlaikydama, taip pagal savo išgales užtikrindama nepilnamečio vaiko tinkamas gyvenimo bei vystymosi sąlygas. Tarp ieškovės ir nepilnamečio vaiko yra susiformavę abipusiai socialiniai santykiai, glaudus emocinis ryšys, todėl nepilnamečio vaiko A. T. gyvenamoji vieta nustatytina su M. T. (CK 3.169 straipsnio 2 dalis).

15Dėl išlaikymo ir išlaikymo įsiskolinimo nepilnamečiui vaikui priteisimo.

16Tėvų pareiga materialiai išlaikyti savo vaikus įtvirtinta Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalyje ir detalizuota CK 3.192 straipsnyje, kurio 2 dalyje numatyta, kad išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Būtinoms vaiko vystymosi sąlygoms sudaryti turi būti patenkinti vaiko poreikiai maistui, aprangai, būstui, sveikatai, mokslui, poilsiui, laisvalaikiui, kultūriniam ir kitokiam ugdymui. Vaikų poreikių ir tėvų turtinės padėties proporcingumo principas reiškia, kad vaiko išlaikymo dydis tiesiogiai priklauso nuo jo tėvų turtinės padėties. Teismas negali priteisti vaiko išlaikymui daugiau, negu tai objektyviai leidžia jo tėvų turtinė padėtis, todėl, nagrinėdamas bylą dėl išlaikymo priteisimo, teismas privalo nustatyti tėvo (motinos) turtinę padėtį, t. y. visas jų gaunamas pajamas, turtą, būtinas išlaidas ir vaiko poreikius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 10 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-278/2010 ir kt.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje praktikoje pasisakyta, kad orientaciniu kriterijumi, nustatant priteistino išlaikymo dydį, gali būti CK 6.461 straipsnio 2 dalies nuostata, kad vieno mėnesio išlaikymo vertė negali būti mažesnė už vieną minimalią mėnesio algą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-259/2004).

17Bylos nagrinėjimo metu jau nustatyta, kad šalių nepilnametis sūnus A. T. gyvena su ieškove. Bylos duomenimis atsakovas nuo 2017 m. rugsėjo mėnesio atsakovas lėšų vaiko išlaikymui neteikė. Ieškovės nurodė, kad siekiant patenkinti būtinuosius vaiko poreikius reikia priteisti bent pusę minimalaus mėnesinio darbo užmokesčio išlaikymą – 200 EUR. Iš ieškovės byloje pateiktos vaiko išlaikymo poreikių lentelės matyti, kad kiekvieną mėnesį vaiko išlaikymui vidutiniškai reikia skirti apie 430 EUR.

18Bylos duomenimis šiuo metu ieškovė M. T. nedirba, mokosi Klaipėdos universitete Sveikatos fakultate; gaunaauna išmokas už vaiką, o šiuo metu vaiką išlaikyti padeda jos tėvai. Iš VĮ „Registrų centras“ išrašo matyti, kad šalių vardu registruotų nekilnojamųjų daiktų nėra; VĮ „Regitra“ duomenimis šalys transporto priemonių neturi. Teismo posėdžio metu ieškovė nurodė, kad jos žiniomis atsakovas dirba Olandijoje, tačiau duomenų apie jo darbo vietą, jo galimai gaunamas pajamas ar turimą turtą užsienyje, neturi. Iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pažymos matyti, kad duomenų apie atsakovo įdarbinimus nėra.

19Įvertinus bylos rašytinę medžiagą, ieškovės, jos atstovės paaiškinimus, darytina išvada, kad nėra pagrindo šalių turtines padėtis iš esmės laikyti nelygiavertėmis, todėl šalys lygiomis dalimis turėtų prisidėti prie vaiko išlaikymo. Byloje esantys duomenys leidžia konstatuoti, kad atsakovas yra sveikas ir darbingo, jauno amžiaus, (byloje nėra duomenų, kad atsakovui būtų nustatytas neįgalumas ar tam tikras netekto darbingumo lygis) galintis imtis priemonių, jog būtų užtikrintas jo gaunamų pajamų stabilumas ir dydis, kurio užtektų ne tik jo paties, bet ir jo nepilnamečio vaiko poreikiams patenkinti. Sprendžiant klausimą dėl išlaikymo dydžio nepilnamečiui vaikui priteisimo vadovaujamasi kasacinio teismo praktika dėl priteistino išlaikymo dydžio, įvertintina aplinkybė, jog atsakovas apie nagrinėjamą civilinę bylą yra informuotas tinkamai, tačiau per teismo nustatytus terminus nepateikė jokių prieštaravimų dėl ieškovės reikalavimų, į teismo posėdį neatvyko, todėl preziumuojama, jog atsakovas iš esmės sutinka su M. T. ieškinio reikalavimais ir jų neginčija. Aplinkybių, kurių pagrindu būtų galima nukrypti nuo orientacinio nepilnamečiui vaikui reikalingo išlaikymo dydžio, nenustatyta.

20Esant nustatytoms aplinkybėms ieškovės reikalavimas dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo tenkintinas iš dalies, iš atsakovo T. K. nepilnamečio vaiko A. T. išlaikymui priteistina po 200 EUR kas mėnesį mokamų periodinių išmokų nuo ieškovės kreipimosi į teismą dienos, t.y. nuo 2018 m. sausio 17 d., iki vaiko pilnametystės; išlaikymo suma indeksuotina kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją (CK 3.196 straipsnis, 3.1921 straipsnis, 3.200 straipsnis, 3.208 straipsnis)(CPK 178 straipsnis).

21Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo išlaikymo įsiskolinimą nepilnamečiui vaikui, skaičiuojamą po 190 EUR kas mėnesį nuo 2017 m. rugsėjo mėn. iki kreipimosi į teismą dienos – 2018 m. sausio mėn., t.y. už tris mėnesius, iš viso 553 EUR; išlaikymo skola, atsižvelgiant į atsakovo sumokėtas per šį laikotarpį pinigų sumas (150 EUR). CK 3.200 straipsnyje nustatyta, kad išlaikymas priteisiamas nuo teisės į išlaikymą atsiradimą dienos, tačiau išlaikymo įsiskolinimas negali būti išieškotas daugiau kaip už trejus metus iki ieškinio pareiškimo dienos. Sprendžiant klausimą dėl išlaikymo įsiskolinimo dydžio priteisimo įvertintina aplinkybė, jog, kaip teismo posėdžio metu paaiškino ieškovė, nuo 2017 m. rugsėjo mėn. ji iš esmės pati, padedant ieškovės tėvams, išlaikė nepilnametį vaiką. Įvertinus tai, bei vadovaujantis teisingumo, protingumo principais, iš atsakovo T. K. už laikotarpį nuo 2017 m. rugsėjo mėn. iki 2018 m. sauso mėn. priteistinas 553 EUR nepilnamečio vaiko išlaikymo įsiskolinimas (CPK 178 straipsnis).

22Sprendimo dalis dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo vykdytina skubiai. Skubiai vykdytinų sprendimų apskundimas jų vykdymo nesustabdo (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 282 straispnio 1 dalis, 2 dalies 1 punktas).

23Ieškovė M. T. skirtina lėšų, skirtų nepilnamečio vaiko A. T. išlaikymui, tvarkytoja uzufrukto teise.

24Dėl bylinėjimosi išlaidų.

25Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 str. 1 d.).

26Šioje byloje patenkinti 86,72 procentai ieškovės reikalavimų. Ieškovė nuo žyminio mokesčio dėl reikalavimų priteisti išlaikymą ir išlaikymo įsiskolinimą atleista įstatymo (CPK 83 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Patenkinus ieškinį iš dalies iš atsakovo į valstybės biudžetą priteistinas 72 EUR (už reikalavimą dėl išlaikymo priteisimo (200 EUR x 12 mėn. x 3 proc.), 15 EUR (už reikalavimą dėl išlaikymo įsiskolinimo (553 EUR x 3 proc.), ir 75 EUR (už reikalavimą dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo), viso 162 EUR žyminio mokesčio (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 6 punktas, 85 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

27Ieškovei Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2018 m. sausio 9 sprendimu Nr. 2.3-(NTP-2)-18-T-20-572 suteikta antrinė teisinė pagalba ir ji 100 procentų atleista nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo (išskyrus CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 ir 9 punktus). Iš 2018 m. rugpjūčio 6 d. pažymos dėl antrinės teisinės pagalbos išlaidų Nr. NTP-7-4633 matyti, kad viso antrinės teisinės pagalbos teikimo išlaidos sudaro 315,71 EUR, Kadangi patenkinti 86,72 procentai ieškovės reikalavimų, iš atsakovo valstybės naudai priteistini 273,78 EUR antrinės teisinės pagalbos teikimo išlaidų.

28Dėl baudos panaikinimo

29Teismas 2018 m. birželio 18 d. nutartimi skyrė atsakovui T. K. 50 EUR baudą už neatvykimą į 2018 m. birželio 11 d. parengiamąjį teismo posėdį be svarbių priežasčių.

30Atsakovas T. K. prašo panaikinti paskirtą baudą, nes jis dirba Olandijoje ir negalėjo dalyvauti teismo posėdyje.

31Teismo 2018 m. kovo 12 d. nutartimi šalių dalyvavimas teismo posėdyje pripažintas būtinu bei išaiškinta teismo teisė ieškovei ir atsakovui be svarbių priežasčių neatvykus į teismo posėdį skirti baudą.

32Civilinio proceso paskirtis yra užtikrinti greitą ir teisingą civilinės teisės reguliuojamų santykių srityje kylančių ginčų išsprendimą. Ši teisė laiduojama ir ieškovui, ir atsakovui, taip pat kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims. Laikydamiesi šių principinių nuostatų visi dalyvaujantys byloje asmenys, siekdami nepažeisti kitų, ypač priešingus interesus turinčių byloje asmenų teisių ir interesų, privalo procesinėmis teisėmis naudotis sąžiningai (CPK 7 straipsnio 2 dalis). Taip yra užtikrinamas civilinio proceso tikslų įgyvendinimas, atskleidžiamas vienas iš svarbiausių procesinių teisių paskirties aspektų – garantuoti operatyvų ir teisingą bylos išnagrinėjimą. Taigi, proceso dalyviai privalo sąžiningai naudotis jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu. CPK 42 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad šalys joms priklausančiomis procesinėmis teisėmis privalo naudotis sąžiningai, privalo veikti siekdamos, kad byla būtų išnagrinėta greitai ir teisingai, domėtis nagrinėjamos bylos eiga, pasirūpinti tinkamu atstovavimu, pateikti įrodymus, pranešti teismui apie ketinimą nedalyvauti teismo posėdyje ir nurodyti nedalyvavimo priežastis. Kai šalys teismo posėdyje dalyvauti pageidauja, bet negali dėl svarbių priežasčių, turi iš anksto teismui pateikti prašymą atidėti bylos nagrinėjimą, nurodyti svarbias priežastis ir pridėti tai patvirtinančius įrodymus. Bylos nagrinėjimas gali būti atidėtas atsakovo ar jo atstovo prašymu, jeigu atsakovas ar jo atstovas iki teismo posėdžio pradžios pateikia dokumentus, pateisinančius savo neatvykimą, ir teismas neatvykimo priežastis pripažįsta svarbiomis. Neatvykimo priežasčių svarbą įvertina teismas, atsižvelgdamas į bylos nagrinėjimo stadiją, atsakovo ir jo atstovo ankstesnį procesinį elgesį ir kitas svarbias aplinkybes (CPK 246 straipsnio 2 dalis). Atidėdamas bylos nagrinėjimą, teismas turi teisę neatvykusiai šaliai paskirti iki trijų šimtų eurų baudą, jeigu įstatymai nustato šios šalies pareigą dalyvauti teismo posėdyje arba teismas pripažįsta šalies dalyvavimą teismo posėdyje būtinu ir negalima sprendimo priimti už akių (CPK 246 straipsnio 3 dalis).

33Teismas pažymi, jog nors atsakovas savo prašymą dėl baudos panaikinimo jis grindžia aplinkybe, jog teismo posėdyje negalėjo dalyvauti dėl darbo Olandijoje, tačiau nepateikia šias aplinkybes pagrindžiančių įrodymų; kitų aplinkybių, kurios būtų pagrindas panaikinti ar sumažinti paskirtą baudą, atsakovas nenurodo ir nepateikia tokias aplinkybes galinčių pagrįsti įrodymų. Esant nurodytoms aplinkybėms, įvertinus byloje esančius duomenis, darytina išvada, jog nėra pagrindo panaikinti atsakovui T. K. paskirtą baudą, todėl prašymas netenkintinas

34Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2018 m. sausio 17 d. nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos (CPK 150 straipsnio 2 dalis).

35Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

36ieškinį tenkinti iš dalies.

37Nepilnamečio vaiko A. T., gimusio ( - ), asmens kodas ( - ) gyvenamąją vietą nustatyti su motina ieškove M. T., asmens kodas ( - )

38Priteisti iš atsakovo T. K., asmens kodas ( - ) išlaikymą nepilnamečiui vaikui A. T., gimusiam ( - ), asmens kodas ( - ) po 200 EUR (du šimtus eurų) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo 2018 m. sausio 17 d. iki vaiko pilnametystės, išlaikymą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka.

39Priteisti iš atsakovo T. K. 553 EUR (penkis šimtus penkiasdešimt tris eurus) išlaikymo įsiskolinimą nepilnamečiui vaikui A. T., gimusiam ( - ).

40Skirti ieškovę M. T. nepilnamečio A. T., gimusio ( - ), išlaikymui skirtų lėšų tvarkytoja uzufrukto teise.

41Kitą ieškinio dalį atmesti.

42Atsakovo T. K. prašymo dėl baudos panaikinimo netenkinti.

43Priteisti iš atsakovo T. K. 162 EUR (vieną šimtus šešiasdešimt du eurus) žyminio mokesčio į valstybės biudžetą, sumokant jį į pasirinktą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos surenkamąją sąskaitą nurodant juridinio asmens kodą – 188659752, įmokos kodą – 5660, mokėjimo paskirtį – žyminis mokestis.

44Priteisti iš atsakovo T. K. 273,78 EUR (du šimtus septyniasdešimt tris eurus 78 centus) bylinėjimosi išlaidų už antrinę teisinę pagalbą valstybės naudai, antrinės teisinės pagalbos išlaidas sumokant į pasirinktą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto surenkamąją sąskaitą, nurodant juridinio asmens kodą – 188659752, įmokos kodą – 5630, mokėjimo paskirtį – įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą.

45Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2018 m. sausio 17 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

46Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Raimondas... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovė prašo nustatyti nepilnamečio vaiko A. T., gimusio ( - ),... 5. Atsakovas atsiliepimo per teismo nustatytą terminą nepateikė.... 6. Teismo posėdžio metu ieškovė M. T. bei jos atstovė advokatė Galina... 7. Institucijos, teikiančios išvadą byloje - Valstybės vaiko teisių apsaugos... 8. Atsakovas T. K. į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio datą,... 9. Teismas konstatuoja:... 10. byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad ieškovė ir atsakovas... 11. Dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo.... 12. Tėvai turi lygias teises ir pareigas savo vaikams, nesvarbu, gimė vaikas... 13. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad nepilnametis A. T. gyvena su ieškove.... 14. Esant nustatytoms faktinėms aplinkybėms, įvertinus byloje esančius... 15. Dėl išlaikymo ir išlaikymo įsiskolinimo nepilnamečiui vaikui priteisimo.... 16. Tėvų pareiga materialiai išlaikyti savo vaikus įtvirtinta Lietuvos... 17. Bylos nagrinėjimo metu jau nustatyta, kad šalių nepilnametis sūnus A. T.... 18. Bylos duomenimis šiuo metu ieškovė M. T. nedirba, mokosi Klaipėdos... 19. Įvertinus bylos rašytinę medžiagą, ieškovės, jos atstovės... 20. Esant nustatytoms aplinkybėms ieškovės reikalavimas dėl išlaikymo... 21. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo išlaikymo įsiskolinimą... 22. Sprendimo dalis dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo vykdytina... 23. Ieškovė M. T. skirtina lėšų, skirtų nepilnamečio vaiko A. T.... 24. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 25. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 26. Šioje byloje patenkinti 86,72 procentai ieškovės reikalavimų. Ieškovė nuo... 27. Ieškovei Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2018 m. sausio 9... 28. Dėl baudos panaikinimo... 29. Teismas 2018 m. birželio 18 d. nutartimi skyrė atsakovui T. K. 50 EUR baudą... 30. Atsakovas T. K. prašo panaikinti paskirtą baudą, nes jis dirba Olandijoje ir... 31. Teismo 2018 m. kovo 12 d. nutartimi šalių dalyvavimas teismo posėdyje... 32. Civilinio proceso paskirtis yra užtikrinti greitą ir teisingą civilinės... 33. Teismas pažymi, jog nors atsakovas savo prašymą dėl baudos panaikinimo jis... 34. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2018 m. sausio 17 d. nutartimi pritaikytos... 35. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 268, 270... 36. ieškinį tenkinti iš dalies.... 37. Nepilnamečio vaiko A. T., gimusio ( - ), asmens kodas ( - ) gyvenamąją... 38. Priteisti iš atsakovo T. K., asmens kodas ( - ) išlaikymą nepilnamečiui... 39. Priteisti iš atsakovo T. K. 553 EUR (penkis šimtus penkiasdešimt tris eurus)... 40. Skirti ieškovę M. T. nepilnamečio A. T., gimusio ( - ), išlaikymui skirtų... 41. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 42. Atsakovo T. K. prašymo dėl baudos panaikinimo netenkinti.... 43. Priteisti iš atsakovo T. K. 162 EUR (vieną šimtus šešiasdešimt du eurus)... 44. Priteisti iš atsakovo T. K. 273,78 EUR (du šimtus septyniasdešimt tris eurus... 45. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2018 m. sausio 17 d. nutartimi taikytas... 46. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...