Byla A2.9.-269-322/2015

1Kelmės rajono apylinkės teismo teisėja Laima Borkovskienė, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui R. J.,

2viešame teismo posėdyje nagrinėjant R. J., a. k. ( - ), gimusios 1972 m. vasario 16 d., Lietuvos Respublikos pilietės, bedarbės, gyvenančios ( - ), administracinio teisės pažeidimo bylą ir

Nustatė

3R. J. administracinio teisės pažeidimo protokolas pagal Lietuvos Respublikos ATPK 181 str. 1 d. surašytas dėl to, kad 2015 m. kovo 27 d. Vaiko teisių apsaugos skyrius gavo pranešimą iš Kelmės rajono socialinių paslaugų tarnybos, kad R. ir S. J. dažnai piktnaudžiauja alkoholiu, netinkamai rūpinasi vaikais ir juos netinkamai prižiūri. 2015 m. kovo 18 d. šeima dėl piktnaudžiavimo alkoholiu ir vaikų nepriežiūros turėjo būti svarstoma seniūnijoje Vaiko gerovės darbo grupės posėdyje, tačiau į jį neatvyko. 2015 m. balandžio 8 d. Kelmės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius kvietė šeimą pokalbiui, tačiau R. ir S. J. neatvyko ir neinformavo apie savo neatvykimą. Iš Kražių seniūnijos socialinės darbuotojos darbui su socialinės rizikos šeimomis V. L., Vaiko teisių apsaugos skyrius dažnai gauna nusiskundimų, kad R. ir S. J. nebendradarbiauja su ja, nereaguoja į išsakytas pastabas, nekeičia ir nesistengia keisti gyvenimo būdo. R. J. netinkamai vykdydama motinos pareigas nepilnamečių vaikų atžvilgiu, piktnaudžiaudama alkoholiu naudoja tėvų valdžią priešingai vaikų interesams.

4Administracinio teisės pažeidimo byla grąžintina protokolą surašiusiai institucijai.

5Lietuvos Respublikos ATPK 260 str. 1 d. reglamentuojanti administracinio teisės pažeidimo protokolo turinį, numato, kad administracinio teisės pažeidimo protokole turi būti nurodyta jo surašymo data ir vieta, protokolą surašiusio asmens pareigos, vardas, pavardė; žinios apie administracinės atsakomybės traukiamą asmenį; administracinio teisės pažeidimo padarymo vieta, laikas ir esmė; ATPK straipsnis, straipsnio dalis ar kitas atsakomybę už šį pažeidimą nustatantis teisės aktas, kurio reikalavimus pažeidė asmuo; liudytojų ir nukentėjusiųjų, jeigu jų yra, vardai, pavardės, adresai; administracinės atsakomybės traukiamo asmens pasiaiškinimas; kitos žinios, būtinos bylai išspręsti. Protokolas surašomas dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui (ATPK 259 str. 1 d.). Protokolą pasirašo jį surašęs asmuo ir administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo. Jeigu administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo atsisako suteikti žinias apie save arba pasirašyti protokolą, tai įrašoma protokole. Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo turi teisę pateikti prie protokolo pridedamus paaiškinimus ir pastabas dėl protokolo turinio, taip pat išdėstyti savo atsisakymo jį pasirašyti motyvus (ATPK 260 str. 3-4 d.). Pagal ATPK 280 str. 1 d. 2 p. ruošdamasis nagrinėti administracinio teisės pažeidimo bylą, organas (pareigūnas) turi išsiaiškinti, ar teisingai surašytas protokolas ir kita administracinio teisės pažeidimo bylos medžiaga.

6Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas ATPK 256 str. 3 d., 259 str. 1 d., 260 str., 284 str. 2 d. yra nurodęs, kad administracinio teisės pažeidimo protokolas turi dvejopą reikšmę: jis yra procesinis dokumentas, kuriame formuluojamas kaltinimas administracinio teisės pažeidimo padarymu, taip pat yra dokumentas, kuriame fiksuojami nustatyti įrodymai, kitos aplinkybės ir žinios, reikšmingos nagrinėjant bylą. Administracinio teisės pažeidimo protokolu apibrėžiamos administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo ribos. Nuo teisingo protokolo surašymo priklauso ir administracinio teisės pažeidimo bylos baigtis, administracinio teisės pažeidimo protokolas turi lemiamą reikšmę asmens kaltės nustatymui. Pabrėžtina, kad administracinio teisės pažeidimo protokolas surašomas tam, kad asmuo galėtų gintis nuo kaltinimo. Tačiau gintis nuo pareikšto kaltinimo yra įmanoma tik tada, kai iš administracinio teisės pažeidimo protokolo galima suvokti, už kokią veiką yra norima taikyti administracinę atsakomybę. Tai yra svarbi asmens, kaltinamo pažeidimo padarymu, procesinių teisių gintis nuo pareikšto kaltinimo garantija, kadangi veikos teisinis kvalifikavimas gali lemti ir gynybos strategiją (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. balandžio 14 d. nutartis Nr. N3-444/2006; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. birželio 5 d. nutartis Nr. N575-5830/2009; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. balandžio 8 d. nutartis Nr. N575-533/2011 ir kt.).

7Iš Kelmės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjo pavaduotojos Sonatos Venckienės 2015 m. balandžio 8 d. surašyto administracinio teisės pažeidimo protokolo Nr. ATP1-1 matyti, kad administracinio teisės pažeidimo protokolas R. J. buvo surašytas šiai nedalyvaujant, jos nepasirašytas, taip pat nėra aiški pažeidimo esmė, nenurodyti administracinio teisės pažeidimo padarymo vieta ir laikas.

8Kadangi administracinio teisės pažeidimo protokolu administracinio teisės pažeidimo byloje nustatomos kaltinimo ribos, o nurodyti protokolo trūkumai yra laikomi esminiais trūkumais, trukdančiais nagrinėti administracinio teisės pažeidimo bylą, ribojančiais administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens R. J. teisę žinoti, kuo ji yra kaltinama, todėl administracinio teisės pažeidimo byla grąžintina protokolą surašiusiai institucijai.

9Be to, atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad nepateikti duomenys apie R. J. ankstesnį baustumą, todėl nėra galimybės nustatyti, ar tinkamai yra kvalifikuota veika – teisingai nurodyta ATPK straipsnio dalis.

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 280 str. 1 d. 2 p. ir 286 str., teismas

Nutarė

11Administracinio teisės pažeidimo bylą dėl R. J. patraukimo administracinėn atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos ATPK 181 str. 1 d. grąžinti Kelmės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui.

12Nutartis per septynias dienas gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui per Kelmės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai