Byla e2-3590-641/2016
Dėl ieškinio palikimo nenagrinėtu ir ieškovės UAB „Šiaulių būstas“ pareiškimą dėl ieškinio atsisakymo, pareikštus civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Šiaulių būstas“ ieškinį atsakovams V. S., D. S., V. M. dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Rasa Milvydaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo V. S. prašymą dėl ieškinio palikimo nenagrinėtu ir ieškovės UAB „Šiaulių būstas“ pareiškimą dėl ieškinio atsisakymo, pareikštus civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Šiaulių būstas“ ieškinį atsakovams V. S., D. S., V. M. dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2

  1. atsakovas V. S., visų atsakovų vardu, prašo palikti ieškinį nenagrinėtu, kadangi ieškovės reikalaujamą priteisti 7,58 Eur skolą ieškovei sumokėjo. Prie prašymo pateikė 2016 m. lapkričio 9 d. mokėjimo nurodymą, iš kurio matyti, jog V. S. į ieškovo banko sąskaitą sumokėjo 7,58 Eur.
  2. Ieškovė UAB „Šiaulių būstas“ 2016 m. lapkričio 28 d. pateikė pareiškimą dėl ieškinio atsisakymo, kuriuo nurodo, jog atsakovams padengus ieškiniu prašytą priteisti skolą, atsisako ieškinio ir prašo priteisti iš visų atsakovų solidariai ½ dalį ir ½ dalį iš V. M. ieškovo patirtų ir neapmokėtų bylinėjimosi išlaidų. Nurodo, jog ieškovui yra žinomos ieškinio atsisakymo pasekmės.
  3. Prašymas dėl ieškinio palikimo nenagrinėtu ir pareiškimas dėl atsisakymo nuo ieškinio nagrinėjami rašytinio proceso tvarka, apie teismo posėdį pranešta byloje dalyvaujantiems asmenims ir paskelbta specialiame internete tinklapyje įstatymo nustatyta tvarka (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau tekste – CPK) 133 straipsnio 3 dalis, 153 straipsnio 2 dalis).

3Byla nutrauktina.

  1. Byloje dalyvaujančių asmenų ar savo iniciatyva išaiškinęs bylos nutraukimo ar pareiškimo palikimo nenagrinėtu pagrindų egzistavimą, šių pagrindų taikymo klausimą teismas turi spręsti ex officio, atsižvelgdamas į kiekvieno pagrindo taikymo ypatumus. Ieškinio palikimas nenagrinėtu, kaip ir bylos nutraukimas, yra bylos užbaigimo nepriėmus teismo sprendimo dėl bylos esmės forma. Bylos nutraukimo pagrindai yra numatyti CPK 293 straipsnyje, vienas kurių – jeigu ieškovas atsisakė ieškinio ir atsisakymą teismas priėmė (CPK 293 straipsnio 4 punktas).
  2. Įvertinus tai, jog ieškovė ieškinio atsisakė ir nurodė, jog jai yra žinomos ieškinio atsisakymo pasekmės, atsisakymu šalių teisės nepažeistos, teismas šį ieškovo atsisakymą nuo ieškinio priima ir civilinę bylą nutraukia (CPK 140 straipsnio 1 dalis, 293 straipsnio 4 punktas). Šalims išaiškintina, jog bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 294 straipsnio 2 dalis). Atsakovo V. S. prašymas dėl ieškinio palikimo nenagrinėtu atmetamas, nenustačius nei vieno CPK 296 straipsnyje numatyto ieškinio palikimo nenagrinėtu pagrindo.
  3. Kadangi ieškovė ieškinio atsisakė, jai grąžinti 75 procentai už ieškinį sumokėto žyminio mokesčio, t. y. 11,25 Eur (CPK 87 straipsnio 2 dalis).
  4. Pareiškimu dėl ieškinio atsisakymo ieškovė taip pat prašo priteisti jos patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 15,00 Eur žyminis mokestis, 0,87 Eur išlaidos už Nekilnojamojo turto registro duomenų paiešką duomenų bazėje, 2,52 Eur išlaidos už Gyventojų registro tarnybos išrašus apie atsakovus.
  5. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymą, kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, reglamentuoja CPK 94 straipsnis, kurio 1 dalyje numatyta, kad tokiu atveju teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje laikomasi nuomonės, jog, kad tuo atveju, kai ieškovas atsisako ieškinio, taikant CPK 94 straipsnio 1 dalies nuostatas turi būti įvertinamos ieškinio pareiškimo ir vėlesnio jo atsisakymo priežastys: ieškovas ieškinio atsisakė dėl svarbių priežasčių, nenurodydamas priežasčių ar dėl to, kad atsakovas ieškovo reikalavimus patenkino iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos. Jeigu ieškinio pareiškimą nulėmė atsakovo elgesys (atsakovas patenkino reikalavimus tik ieškovui pareiškus ieškinį arba dėl kitų su atsakovo elgesiu susijusių priežasčių ieškovas turėjo pagrindą reikšti reikalavimą teisme), laikytina, kad dėl bylinėjimosi išlaidų atsiradimo kaltas atsakovas, ir todėl būtent jam tenka bylinėjimosi išlaidų atlyginimo pareiga. Tačiau spręsdamas bylinėjimosi išlaidų paskirstymo CPK 94 straipsnio 1 dalies pagrindu, klausimą ir vertindamas ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas teismas pažymi, jog bylinėjimosi išlaidų kompensavimas yra grindžiamas ne tik principu „pralaimėjęs moka“, bet ir priežasties teorija (CPK 93 straipsnio 1, 2, 4 dalys, 94 straipsnio 1 dalis).
  6. Nors ieškovė ieškinio atsisakė nurodydama priežastį, t. y. dėl to, jog atsakovai bylos nagrinėjimo metu sumokėjus likusią ieškovės reikalaujamą sumokėti 7,58 Eur skolos dalį, šiuo konkrečiu atveju negalima vienareikšmiškai teigti, jog dėl bylinėjimosi išlaidų atsiradimo yra kalti atsakovai. Priešingai, iš šios civilinės bylos proceso matyti, jog ieškovė, pareiškusi teisme ieškinį dėl 338,41 Eur skolos, jos neįrodinėjo, vėliau tikslino skolos susidarymo laikotarpį, bandė keisti ieškinio dalyką ir pagrindą, tačiau šį procesinį dokumentą teismas atsisakė priimti. Dar vėliau, atsisakiusi vykdyti teismo įpareigojimą ir ieškinį pagrįsti leistinais įrodymais bei užskaičiusi atsakovų po įsiskolinimo laikotarpio atliktų einamųjų mokėjimų sumas, ieškovė atsisakė net 89,21 procentų pareikšto ieškinio dalyko (301,90 Eur skolos, likusi ieškovės reikalaujama priteisti iš atsakovų skolos dalis – 36,51 Eur), po ko, į teismą kreipėsi su papildomu pareiškimu dėl ieškinio dalyko sumažinimo, kuriuo, užskaičiusi atsakovų po įsiskolinimo laikotarpio naujai atliktų mokėjimų sumas, dar kartą atsisakė dalies ieškinio (28,93 Eur) ir prašė ieškinio dalyką sumažinti iki 7,58 Eur. Visi anksčiau įvardinti ieškovės procesiniai veiksmai – atsisakymas ieškinį grįsti leistinais įrodymais, ieškinio reikalavimo kardinalus sumažinimas nuo 338,41 Eur iki 7,58 Eur - rodo, jog ieškovė bylos nagrinėjimo procese nebuvo nuosekli, savo galimai pažeistas teises teisme realizavo netinkamu būdu. Tuo tarpu atsakovai viso proceso metu nepripažino įsiskolinimo ieškovei, ieškovės atsisakymų nuo ieškinio dalies atvejais nei karto skolos pagal pareikštą ieškinį ieškovei nemokėjo (ieškovė savarankiškai užskaitė atsakovų vėlesniais laikotarpiais sumokėtas einamąsias įmokas kaip skolos dalį už ginčo įsiskolinimo laikotarpį), o likusią itin nedidelę 7,58 Eur ieškovės reikalaujamą priteisti skolos dalį galimai sumokėjo siekdama greitesnio bylos užbaigimo, atsakovų procesinis elgesys bylos nagrinėjimo metu buvo tinkamas, todėl nėra pagrindo išvadai, jog dėl bylinėjimosi išlaidų, kurių dydis nekito nuo pat pirmojo ieškinio teisme pareiškimo momento, atsiradimo yra kalti atsakovai. Remiantis išdėstytu bei įvertinus tai, jog vadovaujantis CPK 87 straipsnio 2 dalimi ieškovei atsisakius ieškinio yra grąžinami 75 procentai byloje sumokėjo žyminio mokesčio, ieškovės prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų iš atsakovų priteisimo atmestinas (CPK 94 straipsnio 1 dalis).
  7. 2,76 Eur teismo patirtos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos valstybei nepriteistinos, kadangi šių bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą išieškotina suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią (3,00 Eur) valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (CPK 96 straipsnio 1 dalis, 6 dalis, LR Teisingumo ministro ir LR Finansų ministro 2011-11-07 įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ Nr. 1R-261/1K-355 su vėlesniais pakeitimais).

4Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 - 292 straipsniais, 293 straipsnio 9 punktu, 294 – 295 straipsniais, teismas,

Nutarė

5Atmesti atsakovo V. S. prašymą dėl ieškinio palikimo nenagrinėtu.

6Priimti ieškovės UAB „Šiaulių būstas“ pareiškimą dėl ieškinio atsisakymo ir civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Šiaulių būstas“ ieškinį atsakovams V. S., D. S., V. M. dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, nutraukti.

7Grąžinti ieškovei UAB „Šiaulių būstas“, juridinio asmens kodas 144619514, buveinė Žemaitės g. 20, Šiauliai, 11,25 Eur (vienuolikos eurų 25 euro centų) žyminį mokestį, sumokėtą 2016 m. vasario 2 d. mokėjimo dokumentu.

8Nutartį dėl žyminio mokesčio dalies grąžinimo pavesti vykdyti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos.

9Atmesti ieškovės UAB „Šiaulių būstas“ prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

10Nepriteisti teismo patirtų procesinių dokumentų siuntimo išlaidų.

11Nutarties patvirtintą kopiją nedelsiant išsiųsti šalims.

12Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtinto kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodant per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai