Byla 2S-1367-232/2012
Dėl sutarties sąlygų pakeitimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Liuda Uckienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto (ieškovo) UAB „Uklara“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. kovo 30 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Uklara“ ieškinį atsakovui AB „DNB bankas“ dėl sutarties sąlygų pakeitimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas pakeisti 2004 m. gegužės 27 d. kredito linijos sutarties Nr. 251 (su visais pakeitimais ir papildymais), sudarytos tarp atsakovo AB DNB bankas ir UAB „Uklara“ sąlygas tokiu būdu: pratęsti likusios 539 675,44 Lt dydžio kredito dalies mokėjimo terminą 2 metams, t.y. iki 2014 m. rugsėjo 30 d. Taip pat prašė taikyti laikinąsiais apsaugos priemones ir uždrausti atsakovui vienašališkai nutraukti 2004-05-27 kredito linijos sutartį Nr. 251 bei uždrausti pradėti vykdyti priverstinį skolos išieškojimą iš kredito sutarties įvykdymui užtikrinti įkeisto nekilnojamojo turto ir kilnojamojo turto nuomos teisės.

3Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012 m. kovo 30 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Teismas nurodė, kad ieškovo pateiktu ieškiniu prašoma tam tikru būdu pakeisti šalių sudarytos kreditavimo sutarties sąlygas, tačiau ne tas, kurios tiesiogiai siejamos su kreditoriaus teise vienašališkai nutraukti sutartį, o tas, kuriomis susitarta dėl kredito grąžinimo sąlygų (terminų, sumų), todėl draudimas vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu sutartyje sulygtos sąlygos tokiam nutraukimui egzistuoja, negali būti vertinamas kaip ieškiniu reiškiamus reikalavimus užtikrinanti priemonė. Tokiu atveju laikinoji apsaugos priemonė neadekvačiai reiškiamiems reikalavimams apriboja kreditoriaus teises numatytas sutartyje. Draudimas bankui įgyvendinti savo teises pažeistų banko kaip hipotekos kreditoriaus interesus. Draudimas pradėti vykdyti priverstinį skolos išieškojimą iš įkeisto turto reikštų, kad yra ribojamos banko teisės, numatytos kreditavimo sutartyje. Atsižvelgiant į minėta teismas ieškovo prašymą atmetė.

4Atskiruoju skundu (b.l. 1-5) ieškovas UAB „Uklara“ prašo panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. kovo 30 d. nutartį ir ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, tenkinti. Nurodė, kad teismui atsisakius taikyti apelianto prašomas laikinąsias apsaugos priemones, Kredito linijos sutartis bus vienašališkai nutraukta jau nuo 2012-05-25, todėl ši byla bus beprasmė, o apeliantas bus priverstas teismui reikšti dar vieną ieškinį, prašant pripažinti negaliojančiu vienašalį Kredito linijos sutarties nutraukimą. Taip pat bankas galės pradėti priverstinį skolos išieškojimą parduodant įkeistą turtą iš varžytynių. Tokiu būdu kils grėsmė, kad iš varžytinių parduoto turto natūra išreikalavimas iš sąžiningų įgijėjų pasunkės ar pasidarys neįmanomas bei taps dar vieno ginčo priežastimi. Apelianto teigimu, ginčijama nutartis, kaip nepagrįsta ir pažeidžianti LR CPK str. 144 str. 1 d., taip pat procesinio šalių lygiateisiškumo principą turėtų būti panaikinta.

5Atsakovas AB DNB bankas atsiliepimu prašė atmesti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atsakovo nuomone prima facie įvertinus pareikšto ieškinio pagrįstumą, ieškinio reikalavimai yra nepagrįsti. Bankas ieškovo prašymu jau tris kartus yra keitęs kreditavimo sutarties sąlygas, atidedant kredito grąžinimą. Bankas neturi pareigos dar kartą atidėti kredito grąžinimą t.y. iš esmės suteikti naują kreditą ieškovui. Bankas yra hipotekos kreditorius, kuriam CK 4.193 str. 1 d. numato teisę vykdyti ieškovo skolos išieškojimą iš įkeisto turto. Todėl stabdyti hipotekos procedūrų vykdymą nėra jokio pagrindo. Pažymėjo, jog skolos išieškojimo veiksmų sustabdymas neįtakoja ieškovo ieškinio reikalavimų, nes prievolė grąžinti bankui skolą išliks, taip pat liks galioti hipotekos sandoriai dėl įkeisto turto bankui įkeitimo, atitinkamai liks galioti banko kaip hipotekos kreditoriaus teisės išieškoti skolą iš bankui įkeisto turto. Draudimas bankui įgyvendinti savo kaip hipotekos kreditoriaus teises pažeistų banko kaip hipotekos kreditoriaus turtinius interesus. Laikinosios apsaugos priemonės – neterminuotas uždraudimas bankui vykdyti priverstinį skolos iš bankui įkeisto turto išieškojimą – neproporcingai pažeistų banko kaip sąžiningo hipotekos kreditoriaus ir išieškotojo teises.

6Atskirasis skundas netenkinamas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

8Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Pažymėtina, kad pats savaime teismo sprendimas, kuriuo būtų tik patvirtinamas ieškovo reikalavimų pagrįstumas, neužtikrina tinkamo jo pažeistų teisių ir/ar teisėtų interesų atstatymo teismo tvarka. Esant realiam pavojui, kad ieškovo teisės priverstinai vykdant teismo sprendimą gali būti pažeistos, laikinųjų apsaugos priemonių dėka siekiama išlaikyti tokią padėtį, kuri leistų ieškovui, priėmus jo naudai teismo sprendimą, tikėtis, kad sprendimas bus įvykdytas, nepriklausomai nuo galimai pasikeisiančios situacijos. Laikinųjų apsaugos priemonių institutas orientuotas užkirsti kelią aplinkybėms, kurios vienaip ar kitaip galėtų įtakoti būsimo sprendimo, priimto patenkinus ieškinį, tinkamą įvykdymą.

9Ieškovas atskiruoju skundu ginčija pirmos instancijos teismo 2012-03-30 nutartį, kuria atsisakyta taikyti ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones – t.y. uždrausti atsakovui vienašališkai nutraukti 2004-05-27 kredito linijos sutartį Nr. 251 bei uždrausti pradėti vykdyti priverstinį skolos išieškojimą iš kredito sutarties įvykdymui užtikrinti įkeisto nekilnojamojo turto ir kilnojamojo turto nuomos teisės. Ieškovas prašo panaikinti minėtą teismo nutartį ir jo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti.

10Teismų informacinės sistemos „LITEKO“, kurioje privalomai yra fiksuojami visi bylose atliekami procesiniai veiksmai, duomenimis Vilniaus apygardos teisme 2012-07-10 priimtas pareiškimas dėl bankroto bylos UAB „Uklara“ iškėlimo. 2012-08-20 nutartimi UAB „Uklara“ iškelta bankroto byla. UAB ,,Uklara“ bankroto bylos iškėlimui neprieštaravo, nurodė, kad neturi galimybių atstatyti įmonės mokumo ir veiklos pelningumo. Minėta nutartimi uždėtas areštas įmonės nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiniam turtui. Nutartis dalyje dėl bankroto bylos UAB „Uklara“ iškėlimo yra įsiteisėjusi. Įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą įmonės valdymo organai netenka savo įgaliojimų, draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka, nutraukiamas netesybų ir palūkanų už visas įmonės prievoles, tarp jų už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą, skaičiavimas (ĮBĮ 10 str. 7 d. 2,3 p.). Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 3 d. 3 p. bankrutuojančios įmonės administratorius valdo, naudoja ir disponuoja bankrutuojančios įmonės turtą ir juo, taip pat bankuose esančiomis šios įmonės lėšomis disponuoja.

11Kaip matyti iš bylos medžiagos ieškovas UAB „Uklara“ pareiškė ieškinį atsakovui AB DNB bankui dėl sutarties sąlygų pakeitimo t.y. prašė pakeisti kredito linijos sutartį - pratęsti likusio kredito grąžinimo terminą, kadangi ieškovui iškelta bankroto byla t.y. įmonė pripažinta nemokia, todėl iš esmės ieškovo pareikštas ieškinys prarado prasmę, tuo pačiu laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra nebetikslingas.

12Vadovaudamasis CPK 336 str., 337 str. 1 p., teismas

Nutarė

13Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. kovo 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai