Byla N1-140-319/2011

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėjas Rimas Švirinas, sekretoriaujant Redai Narijauskienei, dalyvaujant prokurorei Rasai Urbienei, advokatei Reginai Šeperienei, nukentėjusiajai S. N. jos įstatyminei atstovei V. N. įstatyminei atstovei V. M., Alytaus rajono savivaldybes VTAS atstovei Daliai Šicienei viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje:

2G. M., gim. 1993 m. sausio 15 d. Alytaus rajone, a. k. ( - ) Lietuvos Respublikos pilietė, lietuvė, netekėjusi, nedirbanti, ( - ) 11 klasės moksleivė, gyvenanti, ( - ), neteista, kaltinama pagal Lietuvos Respublikos BK 284 straipsnio 1 dalį.

3G. T., gim. 1991 m. spalio 16 d. Alytuje, a. k. ( - ) Lietuvos Respublikos pilietė, lietuvė, netekėjusi, nedirbanti, gyv. ( - ), teista:

41) 2007 m. kovo 26 d. pagal Lietuvos Respublikos BK 178 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu trims mėnesiams, pritaikius BK 92 str. bausmės vykdymą atidėti vieneriems metams šešiems mėnesiams. 2007 m. lapkričio 13 d. teismo nutartimi bausmės vykdymas panaikintas ir pasiųsta atlikti laisvės atėmimo bausmės.

52) 2008m. kovo 31 d. pagal Lietuvos Respublikos BK 178 straipsnio 4 dalį, taikant BK 63 str., laisvės atėmimu trims mėnesiams dvidešimčiai dienų.

63) 2008 m. balandžio 22 d. pagal Lietuvos Respublikos BK 178 straipsnio 1 dalį, taikant BK 64 straipsnį, laisvės atėmimu aštuoniems mėnesiams. 2008 m. rugpjūčio 4 d. teismo nutartimi, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BVK 157 str., paleista lygtinai, neatlikus 4 mėnesių 18 dienų laisvės atėmimo bausmės, turinti neišnykusį teistumą, kaltinama pagal Lietuvos Respublikos BK 284 straipsnio 1 dalį ir

Nustatė

7kaltinamosios G. M. ir G. T., veikdamos kartu, 2010 m. spalio 8 d., apie 10 val., Ateities g. 10 Simne, Alytaus rajone, prie prekybos centro „Aibė", viešoje vietoje, veikdamos kartu, prikibo prie nukentėjusiosios S. N. ir jos atžvilgiu panaudojo fizinį smurtą. G. T. abejomis rankomis suėmė nukentėjusiajai už plaukų, palenkė ją į priekį ir tampė ją įvairiomis kryptimis, tokiu būdu padarydama nežymų sveikatos sutrikdymą dėl galvos smegenų trauminės ligos ūmaus periodo, lengvos formos, o kaltinamoji G. M. koja įspyrė ne mažiau kaip 2 kartus į šlaunis, tokiu būdu padarydama nežymų sveikatos sutrikdymą dėl kairės šlaunies sumušimo, poodinės kraųjosruvos kairės šlaunies nugariniame paviršiuje. Tokiais įžūliais veiksmais kaltinamosios G. M. ir G. T. demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką.

8Kaltinamoji G. M. teisminio bylos nagrinėjimo metu kalta prisipažino ir parodė, kad jai paskambinusi G. T. pasakė, kad S. N. ją įžeidžiančiai apkalba, nes ji kurį tai laiką buvo išvykusi į užsienį. Ji paskambino nukentėjusiajai ir pastaroji prisipažino, kad taip kalbėjo. Ji tą būtų ir pamiršusi, tačiau apie tai pradėjo kalbėti mokykloje ir ji suprato, kad tokias kalbas paleido S. N.. Norėdama išsiaiškinti ji pakvietę S. N. pakalbėti ir pertraukos metu ji su G. T. nuėjo prie parduotuvės, o S. N. atėjo su drauge. G. T. paėmė nukentėjusiąją už rankos, tačiau pastaroji G. T. pastūmė ir kibo į plaukus. G. T. taip pat įsikibo į nukentėjusiosios plaukus ir pradėjo neviena kitą tampyti. Tuo metu pasilenkusiai nukentėjusiajai ji tris kartus įspyrė į sėdmenis. Ji nematė, kad G. T. nukentėjusiajai būtų sudavusi smūgius kojomis. Dėl padaryto nusikaltimo gailisi, mano, kad tokie S. N. žodžiai ją įžeidė.

9Kaltinamoji G. T. kalta prisipažino ir iš esmės davė tokius pat parodymus kaip ir kaltinamoji G. M.. Ji patvirtino, kad ji buvo susikibusi su nukentėjusiąja, viena kitą tąsė už plaukų, tačiau smūgių koja jai į petį ir krūtinę nesudavė. Ji nurodė, kad nukentėjusioji pirma jai įsikibo į plaukus. Dėl padaryto nusikaltimo gailisi.

10Nukentėjusioji S. N. parodė, kad su kaltinamąja G. M. susipyko dėl vaikino, o ne dėl apkalbų kaip pastaroji nurodė. Būnat mokykloje iš G. M. gavo SMS žinutę ir kvietė viską išsiaiškinti. Ji su klasioke I. S. nuėjo prie parduotuvės šalia mokyklos ir į ten atėjo G. M. su G. T., kuri pagriebė ją už rankos, ji ranką atstūmė, abi apsistumdė ir G. T. ją pagriebė už plaukų. Ji taip pat įsikibo G. T. į plaukus. Besitąsant už plaukų ir būnant pasilenkusiai G. M. tris kartus spyrė jai į sėdmenis, šlaunis. Ji išsilaisvino ir tuo metu šalia stovėjusi G. T. sudavė du smūgius koja jai į krūtinę ir petį. Jai buvo padaryti sužalojimai, gydėsi ligoninėje. Jai padaryta neturtinė 10000 Lt žala, prašo ieškinį patenkinti.

11Nukentėjusiosios įstatyminė atstovė V. N. prašo patenkinti pareikštą 10 000 Lt civilinį ieškinį.

12Liudytoja I. S. parodė, kad ji kartu su S. N. per pertrauką buvo išėjusios į lauką prie parduotuvės susitikti su G. M.. Prie parduotuvės, kur buvo ir daugiau klasiokų, atėjo G. M. ir G. T., kuri apsistumdė su S. N. įsikibo viena kitai į plaukus ir pradėjo tąsytis. Tuo metu stovėjusi šalia G. M. kelis kartus įspyrė S. N. į šonus ir krūtinę.

13Liudytojai E. J. ir R. V. parodė, kad jie per pertrauką nuėjo parūkyti prie parduotuvės ir rado ten besiginčijančias G. T., G. M. ir S. N.. G. T. pastūmė S. N. ir G. T. pastaroji įsikibo į plaukus, tuo pačiu atsakė ir G. T.. Stovinti šalia G. M. kelis kartus įspyrė nukentėjusiajai į sėdmenis. G. T. nukentėjusiajai smūgių koja nesudavė.

14Iš protokolo – pareiškimo (b.l. 6) matyti, kad V. N. kreipėsi į Alytaus apskrities VPK nepilnametės nukentėjusiosios dukros S. N. sužalojimo.

15Apžiūrėjus įvykio vietą nustatyta, kad nusikaltimas padarytas Alytaus rajone Simno miestelyje Ateities g. ties pastatu Nr. 10 (b.l. 8-10).

16Iš parodymų patikrinimo vietoje protokolo (b. 1. 21-23) matyti, kad nukentėjusioji S. N. patvirtindama savo parodymus duotus ikiteisminio tyrimo metu parodė vietą kur prieš ją buvo įvykdyti chuliganiški veiksmai.

17Iš tarnybinio pranešimo matyti, kad 2010 m. spalio 8 d. iš Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninės vaikų priėmimo skyriaus gautas telefoninis pranešimas, kad kreipėsi S. N., nurodydama, kad ją sumušė dvi merginos. Apžiūrėjus nustatytas galvos sumušimas, kairės šlaunies sumušimas, išrauti plaukai, paguldyta į vaikų reanimacijos skyrių.

18Specialisto išvadoje Nr. G 930/10 (06), konstatuota kad nukentėjusioji S. N. Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninėje buvo gydoma stacionare nuo 2010 m. spalio 8 d. iki 2010 m. spalio 14 d. S. N. padarytas nežymus sveikatos sutrikdymas dėl galvos smegenų trauminės ligos ūmaus periodo, lengvos formos, kairės šlaunies sumušimo, poodinės kraujosruvos kairės šlaunies nugariniame paviršiuje (b. 1. 26-27).

19Visi aukščiau aptarti duomenys gauti teisėtu būdu, Lietuvos Respublikos BPK nustatyta tvarka, todėl teismas juos laiko įrodymais. Šie duomenys visumoje patvirtina, kad kaltinamosios G. M. ir G. T. viešoje vietoje – Alytaus rajone Simno miestelyje Ateities g., dėl mažareikšmės dingsties, prikibo prie nukentėjusiosios S. N., matant Simno žemės ūkio mokyklos moksleiviams ir tyčiniais įžūliais veiksmais, pasireiškusiais fizinio smurto panaudojimu prieš nukentėjusiąją, tuo jai sukeliant nežymų sveikatos sutrikdymą, demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai bei sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką. Tokie kaltinamųjų veiksmai atitinka Lietuvos Respublikos BK 284 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo požymius. Kaltinamosios G. M. ir G. T. teisminio bylos nagrinėjimo metu pripažino kaltę, jų parodymai iš esmės sutampa su nukentėjusiosios, liudytojų I. S., E. J. ir R. V. parodymais, neprieštarauja kitiems aptartiems įrodymams. Teismas mano, kad nėra įrodyta, jog kaltinamoji G. T. sudavė du smūgius koja nukentėjusiajai į petį ir krūtinę. Apart nukentėjusiosios parodymų tokių aplinkybių nepatvirtino kaltinamoji G. T. nei šalia buvę ir viską stebėję liudytojai I. S., E. J. ir R. V.. Sužalojimai krūtinės ir peties srityje nėra konstatuoti ir specialisto išvadoje. Dėl to iš kaltinimo pašalintina minėtų smūgių sudavimas nukentėjusiajai.

20Nukentėjusiosios S. N. motina V. N. pareiškė civilinį ieškinį, prašydama atlyginti 10 000 Lt neturtinės žalos. Neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo, taip pat asmens sveikatai. (CK 6.250 str.2d.). Tačiau nukentėjusiosios įstatyminės atstovė nurodyta 10 000 Lt suma neturtinei žalai atlyginti, teismo manymu, yra per didelė, nes nusikaltimo padariniai nėra sunkūs, nukentėjusiajai nepadaryti negrįžtami sveikatos pakenkimai, tačiau teismas konstatuoja, kad dėl kaltinamųjų veiksmų S. N. kentė fizinį skausmą, jautėsi pažeminta ir iš dalies sugniuždyta aplinkinių, klasės draugų akivaizdoje. Teismas taip pat atsižvelgia į kaltinamųjų turtinę padėtį. Šiuo metu kaltinamoji G. M. yra pilnametė, mokosi, savarankiškų pajamų neturi, šiuo metu laukiasi kūdikio. Kaltinamoji G. T. šiuo metu niekur nedirba, gyvena su tėvais ir yra jų išlaikoma, savo pajamų neturi. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, bei vadovaujantis sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijais teismas mano, kad nukentėjusiosios įstatyminei atstovei V. N. priteistina 1500 Lt dydžio kompensacija už padarytą neturtinę žalą .Kaltinamosios šią žalą turi atlyginti solidariai.

21Nukentėjusioji S. N. dėl patirtų sužalojimų buvo gydoma Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninėje ir jos gydymui buvo išleista 2011, 13 Lt. Byloje esantys įrodymai patvirtina Valstybinės ligonių kasos patirtas tokio dydžio išlaidas, ir jų ieškinys patenkintinas, nes žala padaryta tyčiniais nusikalstamais kaltinamųjų veiksmais.

22Kaltinamųjų G. M. ir G. T. atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažįstama tai, kad jos prisipažino padariusi nusikaltimą ir nuoširdžiai gailisi. (BK 59 str. 1d. 2p.). Atsakomybę sunkinanti aplinkybė yra ta, kad jos nusikaltimą padarė bendrininkų grupėje.

23Kaltinamoji G. M. nusikalto būdama nepilnamete, todėl skiriant bausmę jai taikomos BK XI skyriaus „Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumai“ nuostatos su tam tikromis išimtimis (BK 81 str. 1 d.). Kaltinamoji padarė nesunkų nusikaltimą, anksčiau neteista, administracine tvarka nebausta, turi pastovią gyvenamąją vietą, šiuo metu mokosi ( - ) mokykloje, tiek ji tiek jos tėvai iš esmės gerai charakterizuojami. Kaltinamoji šiuo metu laukiasi kūdikio, yra jauno amžiaus, todėl jai skirtina bausmė nesusijusi su laisvės atėmimu. Jai paskirtina bausmė - laisvės apribojimas.

24Skiriant bausmę kaltinamajai G. T. teismas atžvelgia į bausmės skyrimo pagrindus numatytus Lietuvos Respublikos BK 54 straipsnyje, į minėtas atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes. Kaltinamoji padarė vieną tyčinį nesunkų nusikaltimą, tačiau kaltinamoji anksčiau teista ir turi neišnykusį teistumą. G. T. mokėsi ( - ) mokykloje, tačiau po šio nusikaltimo padarymo buvo pašalinta iš mokyklos. Jos tėvai buvo išvykę į užsienį ir jai buvo suteikta laikinoji globa, ir ji prižiūrėjo nepilnametę seserį. G. T. bausta administracine tvarka būtent už nepilnametės sesers padarytą pažeidimą, kitų pažeidimų nepadariusi. Atsižvelgiant į šių, bei faktinių bylos aplinkybių visumą, į tai kad kaltinamoji turi pastovią gyvenamąją vietą, yra jauno amžiaus, po nusikaltimo padarymo siekė susitikti su nukentėjusiąja ir atsiprašyti, teismo posėdžio metu tai padarė, teismas daro išvadą, kad kaltinamajai turi būti paskirta laisvės atėmimo bausmė, tačiau teismas mano, kad bausmės tikslai dar gali būti pasiekti be realaus bausmės atlikimo ir kaltinamosios atžvilgiu taikytinas BK 75 straipsnis ir bausmės vykdymas atidėtinas.

25Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297, 304-307 straipsniais,

Nutarė

26G. M. pripažinti kalta pagal Lietuvos Respublikos BK 284 straipsnio 1 dalį ir paskirti bausmę laisvės apribojimą dešimčiai mėnesių.

27Įpareigoti G. M. per bausmės atlikimo laiką nuo 23 iki 6 val. būti namuose ir tęsti mokslą Simno žemės ūkio mokykloje.

28Kardomąją priemonę, nepilnamečio atidavimą prižiūrėti, panaikinti nuosprendžiui įsiteisėjus.

29G. T. pripažinti kalta pagal Lietuvos Respublikos BK 284 straipsnio 1 dalį ir paskirti bausmę - terminuotą laisvės atėmimą septyniems mėnesiams.

30Remiantis Lietuvos Respublikos BK 75 straipsniu paskirtos bausmės vykdymą atidėti dvejiems metams, įpareigojant ją be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip septynioms paroms.

31Bausmės vykdymo atidėjimo pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos.

32Kardomąją priemonę, rašytinį pasižadėjimą neišvykti, panaikinti nuosprendžiui įsiteisėjus.

33Civilinį ieškinį patenkinti iš dalies.

34Priteisti iš G. M. ir G. T. solidariai 1500 Lt V. N. nusikaltimu padarytai neturtinei žalai atlyginti.

35Priteisti iš G. M. ir G. T. solidariai 2011, 13 Lt Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos už nukentėjusiosios S. N. gydymą.

36Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per nuosprendį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
1. Alytaus rajono apylinkės teismo teisėjas Rimas Švirinas, sekretoriaujant... 2. G. M., gim. 1993 m. sausio 15 d. Alytaus rajone, a. k. 3. G. T., gim. 1991 m. spalio 16 d. Alytuje, a. k. 4. 1) 2007 m. kovo 26 d. pagal Lietuvos Respublikos BK 178 straipsnio 1 dalį... 5. 2) 2008m. kovo 31 d. pagal Lietuvos Respublikos BK 178 straipsnio 4 dalį,... 6. 3) 2008 m. balandžio 22 d. pagal Lietuvos Respublikos BK 178 straipsnio 1... 7. kaltinamosios G. M. ir G. T.,... 8. Kaltinamoji G. M. teisminio bylos nagrinėjimo metu kalta... 9. Kaltinamoji G. T. kalta prisipažino ir iš esmės davė... 10. Nukentėjusioji S. N. parodė, kad su kaltinamąja 11. Nukentėjusiosios įstatyminė atstovė V. N. prašo... 12. Liudytoja I. S. parodė, kad ji kartu su 13. Liudytojai E. J. ir R. V. parodė, kad... 14. Iš protokolo – pareiškimo (b.l. 6) matyti, kad V. N.... 15. Apžiūrėjus įvykio vietą nustatyta, kad nusikaltimas padarytas Alytaus... 16. Iš parodymų patikrinimo vietoje protokolo (b. 1. 21-23) matyti, kad... 17. Iš tarnybinio pranešimo matyti, kad 2010 m. spalio 8 d. iš Alytaus... 18. Specialisto išvadoje Nr. G 930/10 (06), konstatuota kad nukentėjusioji 19. Visi aukščiau aptarti duomenys gauti teisėtu būdu, Lietuvos Respublikos BPK... 20. Nukentėjusiosios S. N. motina V. N.... 21. Nukentėjusioji S. N. dėl patirtų sužalojimų buvo... 22. Kaltinamųjų G. M. ir G. T.... 23. Kaltinamoji G. M. nusikalto būdama nepilnamete, todėl... 24. Skiriant bausmę kaltinamajai G. T. teismas atžvelgia į... 25. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297, 304-307 straipsniais,... 26. G. M. pripažinti kalta pagal Lietuvos Respublikos BK 284... 27. Įpareigoti G. M. per bausmės atlikimo laiką nuo 23 iki... 28. Kardomąją priemonę, nepilnamečio atidavimą prižiūrėti, panaikinti... 29. G. T. pripažinti kalta pagal Lietuvos Respublikos BK 284... 30. Remiantis Lietuvos Respublikos BK 75 straipsniu paskirtos bausmės vykdymą... 31. Bausmės vykdymo atidėjimo pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo... 32. Kardomąją priemonę, rašytinį pasižadėjimą neišvykti, panaikinti... 33. Civilinį ieškinį patenkinti iš dalies.... 34. Priteisti iš G. M. ir G. T.... 35. Priteisti iš G. M. ir G. T.... 36. Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...