Byla e2VP-16677-608/2020
Dėl baudos paskyrimo už antstolio reikalavimo nevykdymą, suinteresuoti asmenys uždaroji akcinė bendrovė (duomenys neskelbtini), uždarosios akcinės bendrovės (duomenys neskelbtini) vadovas Ž. B., Omega Invest OU, A. V

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Lidija Valentukonytė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal antstolės Virginijos Meškauskienės pareiškimą dėl baudos paskyrimo už antstolio reikalavimo nevykdymą, suinteresuoti asmenys uždaroji akcinė bendrovė ( - ), uždarosios akcinės bendrovės ( - ) vadovas Ž. B., Omega Invest OU, A. V.

2Teismas

Nustatė

3antstolė Virginija Meškauskienė kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašo paskirti 100,00 EUR dydžio baudą už antstolės patvarkymo Nr. S1-51483 nevykdymą uždarosios akcinės bendrovės ( - ) vadovui Ž. B. Nurodo, kad antstolė 2016 m. spalio 17 d. priėmė patvarkymą dėl skolos išieškojimo Nr. S1-4256, kuris išsiųstas į skolininko darbovietę uždarąją akcinę bendrovę ( - ) vykdyti. Minėtas patvarkymas nevykdomas nuo 2019 m. balandžio 16 d., patvarkymo nevykdymo priežastys nepaaiškintos. VSDFV duomenimis skolininkas A. V. dirba uždarojoje akcinėje bendrovėje ( - ) ir gauna darbo užmokestį. Antstolė nurodo, kad pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 585 straipsnio 2 dalį už antstolės patvarkymo nevykdymą uždarosios akcinės bendrovės ( - ) vadovui turi būti paskirta vienkartinė 100,00 EUR bauda atsižvelgiant į tai, kad antstolės patvarkymas neįvykdytas pirmą kartą.

4Antstolės pareiškimas dėl baudos paskyrimo nagrinėjamas nepranešus byloje dalyvaujantiems asmenims (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 593 straipsnio 3 dalis) ir tenkinamas iš dalies.

5Antstolė Virginija Meškauskienė vykdomojoje byloje Nr. 0015/13/0190ū vykdo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. rugpjūčio 3 d. įsakymą civilinėje byloje Nr. eL2-34902-819/2016 dėl 7339,88 EUR skolos, 5 proc. procesinių palūkanų ir 131,29 EUR bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininko A. V. išieškotojo Omega Invest OU naudai. Vykdydama minėtą vykdomąjį dokumentą antstolė 2016 m. spalio 17 d. priėmė patvarkymą dėl skolos išieškojimo Nr. S1-4256, kuris išsiųstas į skolininko darbovietę uždarąją akcinę bendrovę ( - ) vykdyti. Minėtu patvarkymu skolininko darbovietė uždaroji akcinė bendrovė ( - ) buvo įpareigota iš skolininko darbo užmokesčio atlikti išskaičiavimus bei nurodyto dydžio išskaitas pervesti į antstolės Virginijos Meškauskienės depozitinę sąskaitą. Skolininko darbdavys išskaitų iš skolininko darbo užmokesčio neatlieka nuo 2019 m. balandžio 16 d., nors VSDFV duomenimis skolininkas dirba uždarojoje akcinėje bendrovėje ( - ) ir gauna darbo užmokestį.

6Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 585 straipsnio 1 dalis numato, kad antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, yra privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. To paties straipsnio 2 dalis numato, kad asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki 300,00 EUR baudą už kiekvieną antstolio reikalavimo nevykdymo dieną. Antstolė nepateikė duomenų apie vykdomosios bylos eigą, t. y. kokia dalis vykdomojo dokumento yra įvykdyta, į kokį skolininko turtą jau yra nukreiptas išieškojimas ir pan., todėl teismas neturi galimybių nustatyti vykdomojo dokumento įvykdymo apsunkinimo masto antstolės patvarkymo nevykdymu. Atsižvelgiant į išieškotinos sumos dydį, į patvarkymo nevykdymo laikotarpį, taip pat į tai, kad antstolės patvarkymas neįvykdytas pirmą kartą, uždarajai akcinei bendrovei ( - ) skiriama po 1,00 EUR bauda už kiekvieną antstolės patvarkymo nevykdymo dieną. Antstolės patvarkymas nevykdomas nuo 2019 m. balandžio 16 d., o dėl baudos už antstolio patvarkymo nevykdymą skyrimo į teismą kreiptasi tik 2020 m. balandžio 20 d., t. y. praėjus daugiau nei metams nuo antstolės patvarkymo nevykdymo dienos. Teismas laiko, kad protingas laikotarpis, kurį antstolė galėjo laukti, kol skolininkas įvykdys antstolio patvarkymą ir nesiimti priemonių dėl teismo sprendimo nevykdymo, t. y. nesikreipti į teismą dėl baudos už antstolio patvarkymo nevykdymą skyrimo, yra du mėnesiai nuo patvarkymo neįvykdymo. Todėl uždarajai akcinei bendrovei ( - ) už antstolės patvarkymo nevykdymą skiriama bauda po 1,00 EUR už kiekvieną antstolės patvarkymo nevykdymo dieną ne už visą minėto patvarkymo nevykdymo laikotarpį, o skaičiuojant už 60 dienų iki antstolio kreipimosi į teismą dėl baudos skyrimo dienos, iš viso – 60,00 EUR. Atsižvelgdamas į išieškomą sumą, taip pat į kitas aukščiau nurodytas aplinkybes, teismas laiko, kad tokio dydžio bauda yra pakankama, jog skatintų vykdyti antstolės patvarkymus.

7Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas patvirtina, kad antstolio patvarkymo įteikimo momentu uždarosios akcinės bendrovės ( - ) vadovu buvo Ž. B., asmens kodas ( - ) todėl jis yra atsakingas už antstolės patvarkymo vykdymą (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 525 straipsnio 3 dalis).

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 - 291 straipsniais, 585 straipsnio 2 dalimi, 593 straipsniu teismas

Nutarė

9antstolės Virginijos Meškauskienės pareiškimą dėl baudos paskyrimo patenkinti iš dalies.

10Paskirti uždarosios akcinės bendrovės ( - ), juridinio asmens kodas ( - ), vadovui Ž. B., asmens kodas ( - ) 60,00 EUR (šešiasdešimt eurų) baudą už antstolės Virginijos Meškauskienės 2016 m. spalio 17 d. patvarkymo dėl skolos išieškojimo Nr. S1-4256, priimto vykdomojoje byloje Nr. 0015/16/0190, nevykdymą.

11Kitą pareiškimo dalį atmesti.

12Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai