Byla 2-20-266/2012
Dėl nuostolių atlyginimo regreso tvarka ir ,-

1Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Zita Gavėnienė, Sekretoriaujant Jūratei Kaušylienei, dalyvaujant ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro atstovui Mariui Bagdonui , atsakovui D. Ž. , trečiajam asmeniui G. M., Viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro ieškinį atsakovui D. Ž., trečiajam asmeniui G. M. dėl nuostolių atlyginimo regreso tvarka ir ,-

Nustatė

2ieškovas Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras (toliau biuras) su ieškiniu ir patikslintu atsakovui D. Ž., trečiajam asmeniui G. M. kreipėsi į teismą dėl nuostolių atlyginimo regreso tvarka . Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas paaiškino, jog 2007m. lapkričio 24d., Elektrėnų savivaldybės teritorijoje įvyko eismo įvykis , kurio metu nenustatytas asmuo, vairuodamas atsakovo D. Ž. automobilį FORD PROBE valst. Nr. ( - ), atsitrenkė į R. L. automobilį VW Vento ir jį apgadino. AB „Lietuvos draudimas“ vykdydamas 2002-03-29 Paslaugų teikimo sutartį ir veikdamas ieškovo vardu , nustatė eismo įvykio metu nukentėjusiajai padarytą žalą ir išmokėjo 1879,61 Lt dydžio draudimo išmoką. Ieškovas, vykdydamas minėtą sutartį AB „Lietuvos draudimas“ kompensavo išmokėtą 1879,61Lt draudimo išmoką. Pagal Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo (toliau LRTPVCAPDĮ) 4str.2 dalį ir 23 straipsnio 1 dalį ieškovas turi atgręžtinio reikalavimo teisę į transporto priemonės savininką. Eismo įvykio kaltininkas nenustatytas, todėl ieškovas prašo priteisti iš atsakovo D. Ž., kaip transporto priemonės FORD PROBE , savininko išmokėtą draudimo sumą. Nors atsakovas neigia, jog eismo įvykio dieną buvo minėto automobilio savininkas, tačiau tokių jo teiginių nepaneigia nei jo pateikti įrodymai, nei byloje esantys kiti įrodymai. Ieškovo atstovas nurodė, jog 2008-08-12 Vilniaus apygardos administracinio teismo nutarime yra aiškiai nurodyta, jog atsakovas buvo transporto priemonės savininku nuo 2007m. vasario 14d., iki 2007m. gruodžio 21d. D. Ž. minėtą automobilį išregistravo pardavimui tik 2007m. liepos 21d., o pardavė jį A. K. 2007m. gruodžio 21d. , t.y. eismo įvykio dieną jis buvo automobilio savininkas. Ieškovo atstovas pabrėžė, jog nors ir eismo įvykio dieną automobilis buvo išregistruotas, tačiau pagal formuluojamą Aukščiausiojo teismo praktiką, automobilio registravimas nėra automobilio teisės atsiradimo pagrindas. Viešo registrai tik atlieka teisių išviešinimo, o ne teisių nustatymo funkcijas. Šiuo atveju šalių yra pareiga įrodyti nuosavybės teisės perleidimo faktą. Atsakovas, teigdamas, jog eismo įvykio dieną jis nebuvo automobilio savininkas, o buvo jį pardavęs, nepateikė jokių įrodymų šiam teiginiui pagrįsti . Byloje nėra asmens, kuris patvirtintų, jog eismo įvykio dieną, jis buvo automobilio savininkas . Eismo įvykio dieną automobilis FORD Probe nebuvo apdraustas transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu (TRVCAPDĮ 4str.). Apdrausti automobilį buvo atsakovo pareiga, todėl ieškovas pateikė ieškinį ir prašo jį tenkinti. Taip pat prašė priteisti bylinėjimo išlaidas.

3Atsakovas su ieškiniu nesutiko. Paaiškino, jog 2007m., žiemą jis nusipirko automobilį FORD PROBE ir jį įregistravo savo vardu. Po to, tų pačių metų liepos 21d. automobilį išregistravo ir pardavė trečiajam asmeniui G. M.. Parduodant G. M. automobilį jokių sutarčių nepasirašė, tik atidavė automobilio dokumentus. Daugiau tuo automobiliu nesinaudojo, todėl ir nebuvo jis apdraustas. Eismo įvykio metu Elektrėnuose nebuvo ir apie tai nieko nežino . Kas vairavo automobilį eismo įvykio dieną, jis nežino. Kadangi policijos pareigūnai nenustatė eismo įvykio kaltininko, tai jis nebūdamas automobilio savininku nesutinka mokėti prašomą ieškovo sumą. Dėl jo parodymų apie minėto automobilio įsigijo datą , nurodytų Vilniaus apygardos administraciniame teismo nutarime , jis paaiškino, jog tuose parodymuose neteisingai nurodė automobilio įsigijo datą. Automobilį įsigijo 2007-02-14 ir jį įregistravo Regitroje. Prašė ieškinį atmesti.

4Tretysis asmuo paaiškino, jog jis nepirko iš atsakovo automobilio FORD PROBE ir eismo įvykio dieną nebuvo jo savininku. Iš pradžių dėl eismo įvykio policija buvo jį apkaltinusi, tačiau teismo nutarimu jam paskirta nuobauda buvo panaikinta ir byla buvo gražinta iš naujo tirti, tačiau papildomo tyrimo metu jis nebebuvo pripažintas kaltu dėl įvykio ir byla jo atžvilgiu buvo nutraukta. Eismo įvykio dieną jis sėdėjo automobilyje FORD Probe, Jį vairavo vaikinas vardu P. Policijai buvo duoti P. duomenys, tačiau policija neėmė tirti šio reikalo. Kas buvo automobilio savininkas, jis nežino.

5Ieškinys tenkintinas.

6Bylos medžiaga, ieškovo atstovo, atsakovo, trečiojo asmens paaiškinimais nustatyta jog 2007 m lapkričio 24d., nenustatytas asmuo, vairuodamas automobilį FORD PROBE valst. Nr. ( - ), ( - ) kaime Elektrėnų savivaldybėje , važiuodamas atbulas, nesiėmė visų atsargumo priemonių ir atsitrenkė į kitą važiuojantį R. L. automobilį VW Vento ir jį apgadino. 2008m. gegužės 14d., Elektrėnų policijos komisariato pareigūno nutarimu kaltininku dėl eismo įvykio buvo pripažintas tretysis asmuo G. M. ir jam buvo paskirta nuobauda- 2000 litų bauda. G. M. apskundus teismui priimtą nutarimą, 2008m. rugpjūčio 12d. Vilniaus apygardos administracinis teismas nutarimu nutarimą, kuriuo G. M. buvo paskirta nuobauda, panaikino ir gražino bylą Elektrėnų policijos komisariatui papildomam aplinkybių tyrimui atlikti. (b.l. 6-8) 2008m. lapkričio 24d. Elektrėnų policijos komisariato pareigūnas atlikęs papildomą aplinkybių tyrimą , vaikino vardu P, nenustatė, administracinę bylą trečiojo asmens G. M. atžvilgiu , konstatuodamas , jog jo veiksmuose nėra administracinio teisės pažeidimo sudėties, nutraukė (b.l. 9) Ieškovas pagal 2002-03-29 Paslaugų teikimo sutartį Nr. 1 , AB Lietuvos draudimas“ kompensavo biuro vardu jos išmokėtą draudimo išmoką nukentėjusiajai R. L., t.y. 1879,61 Lt .Eismo įvykio dieną, automobilis FORD PROBE nebuvo apdraustas transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu , todėl ieškovas, vadovaudamasis LRTPVCAPDĮ 4 straipsnio 2 dalies ir 23 straipsnio 1 dalies nuostatomis , konstatuodamas, jog eismo įvykio dieną automobilio FORD PROBE savininkas buvo atsakovas D. Ž. , su ieškiniu ir patikslintu ieškiniu kreipėsi į teismą su atgręžtinio reikalavimo teise ir prašo iš atsakovo priteisti patirtinus nuostolius . Atsakovas prašo ieškinį atmesti .

7Kaip nustatyta, 2007m. lapkričio 24d., Elektrėnų savivaldybėje įvyko eismo įvykis, kuriame dalyvavo automobilis FORD PROBE valst. Nr. VDS 220 . VĮ „Regitra“ duomenimis atsakovas D. Ž. 2007m. vasario 14d., savo vardu įregistravo automobilį FORD PROBE valst. Nr. ( - ). 2007m. liepos 21d. automobilį išregistravo. 2007m. gruodžio 21d. , minėtas automobilis buvo įregistruotas A. K. vardu. Atsakovas nepripažindamas ieškinio , teigė, jog automobilį išregistravęs 2007-07-21 dieną, jį iš karto pardavė trečiajam asmeniui G. M. , tačiau šiam teiginiui teismui nepateikė jokių rašytinių įrodymų. Nepateikė šio automobilio pirkimo- pardavimo sutarties , nes tik automobilio pirkimo- pardavimo sutartis yra nuosavybės teisės įgijimo pagrindas . Automobilio registravimas nėra nuosavybės teisės atsiradimo pagrindas . Tai, kad atitinkamo daikto registravimas yra ne nuosavybės teisės atsiradimo ar pasibaigimo pagrindas, o daikto registravimu siekiama kitų tikslų , ne kartą yra konstatavęs ir Lietuvos Aukščiausiasis teismas .( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2010-11-11 nutartis , bylos Nr. 3K-7-309/2010) Atsakovas D. Ž. teismui nepateikė jokių įrodymų ir neįrodė, jog 2007 m.liepos 21d. išregistravęs ir VĮ REGITRA automobilį FORD PROBE, jį pardavė ir nebebuvo jo savininkas. Tretysis asmuo G. M. nepatvirtino, jog iš atsakovo pirko minėtą automobilį. Byloje nėra įrodymų, jog eismo įvykio dieną G. M. buvo automobilio FORD PROBE savininkas. Atliekant tyrimą administracinėje byloje dėl 2007-11-24 įvykio Elektrėnų savivaldybėje, nebuvo nustatyta kas vairavo automobilį eismo įvykio metu . Pradžioje tyrimo policijos pareigūnai tyrę įvykę, kaltu dėl eismo buvo įvykio buvo pripažinę G. M. . Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008-08-12 nutarimu panaikino priimtą nutarimą ir grąžino bylą papildomam tyrimui atlikti . Nutarime konstatuota, jog atsakovas D. Ž. nuo 2007-02-14 iki 2007-12-21 buvo automobilio FORD PROBE savininkas. (b.l. 7) Atlikus papildomą tyrimą, G. M. atžvilgiu buvo priimtas nutarimas nutraukti administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną , nenustačius veiksmuose pažeidimo įvykio ir sudėties. Taigi byloje nėra duomenų apie automobilio FORD PROBE savininko pasikeitimus laikotarpyje nuo 2007-07-21 iki 2007-12-24, todėl teismas daro išvadą, jog atsakovas eismo įvykio metu buvo automobilio FORD PROBE savininkas. Pagal LRTPVCAPD įstatymo 4 straipsnio nuostatas atsakovas privalėjo apdrausti šį automobilį transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu , tačiau to nepadarė. Ieškovo reikalavimas yra pagrįstas, nes ieškovas išmokėjęs pagal minėto įstatymo 23 straipsnio nuostatas draudimo išmoką , turi atgręžtinio reikalavimo teisę į transporto priemonės savininką dėl nuostolių atlyginimo regreso tvarka. Atsakovas gera valia ieškovui nuostolių neatlygino, todėl ieškovo turėti nuostoliai, bei bylinėjimosi išlaidos (žyminis mokestis ir išlaidos už skelbimus į laikraščius) priteistinos teismine tvarka .

8Į valstybės biudžetą iš atsakovo išieškotinos teismo turėtos pašto išlaidų .(LR CPK 96 str.)

9Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 270 str .

Nutarė

10ieškinį patenkinti.

11Priteisti Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurui iš D. Ž. 1879,61 Lt nuostolių atlyginimo regreso tvarka , 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo 2011-05-02 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas 67 litus žyminio mokesčio, 208,12 Lt išlaidų už skelbimus į laikraščius.

12Išieškoti iš D. Ž. 30 Lt teismo turėtų pašto išlaidų ( sąskaita LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660) .

13Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui apeliaciniu skundu per Anykščių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai