Byla 2-1228-253/2014
Dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo teisėja Albina Pupeikienė, dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą, iškeltą pagal ieškovės bankrutavusios kredito unijos „Švyturio taupomoji kasa“ ieškinį atsakovams L. S.-S., D. S.,UAB „Kiro statyba“ dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama:

31) priteisti solidariai iš atsakovų L. S.-S., D. S. ir UAB „Kiro statyba“ 98 026,75 Lt skolos, 17 812,39 Lt palūkanų ir 40 243,52 Lt delspinigių;

42) priteisti solidariai iš atsakovų L. S.-S., D. S. ir UAB „Kiro statyba“ 10 procentų paskolos sutartyje numatytų metinių palūkanų už paskolos likutį (98 026,75 Lt) nuo bylos teisme iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

53) priteisti solidariai iš atsakovų L. S.-S. ir D. S. 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas, o iš UAB „Kiro statyba“ 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

6Nurodo, kad 2010-05-31 d. tarp Unijos ir atsakovės L. S.-S. buvo pasirašyta paskolos sutartis Nr. 70049, pagal kurią atsakovei buvo suteikta 110 000 Lt vartojamoji paskola su 10 proc. metinių palūkanų, nustatant paskolos terminą iki 2015-05-07Sutartyje taip pat buvo nustatyta, kad už kiekvieną uždelstą dieną skaičiuojami 0,5 proc. dydžio delspinigiai. 2011-07-19 ir 2012-06-29 paskolos sutarties Nr. 70049 sąlygos buvo pakeistos, atidedant paskolos mokėjimą ir paskolos grąžinimo grafiką išdėstant nauja redakcija, kiti paskolos punktai liko nepakeisti.

72010-05-31 tarp Unijos ir atsakovų D. S. ir UAB „Kiro statyba“ buvo pasirašyta laidavimo sutartis Nr. 70049, kuria jie užtikrino L. S.-S. suteiktą paskolą.

8Atsakovė L. S.-S. savo prievolę pagal nustatytą grafiką grąžinti paskolą ir mokėti palūkanas vykdė tik iki 2012-06-29. 2013-09-30 atsakovams buvo išsiųsti pranešimai su reikalavimu grąžinti Kredito unijai pagal paskolos sutartį priklausančią paskolos sumą, priskaičiuotas palūkanas bei delspinigius, iš viso 38 361,07 Lt. Šio reikalavimo atsakovai per nustatytą terminą neįvykdė. Kadangi atsakovai nemokėjo paskolos įmokų, ieškovas paskolos sutartyje nustatyta tvarka 2013-10-23 pranešimu, informavęs atsakovus, 2013-11-08 vienašališkai nutraukė paskolos sutartį Atsakovė L. S.-S. ieškinio pateikimo dienai buvo skolinga Kredito unijai 98 026,75 paskolos, 17 812,39 palūkanų, už prievolių nevykdymą ji taip pat skolinga 40 243,52 delspinigių. Bendra skola kredito unijai sudaro 156 082,66

9Esant ieškovės prašymui, byla išnagrinėta dokumentinio proceso tvarka.

10Ieškinys tenkintinas.

11Pagal pateiktus rašytinius įrodymus nustatytos aplinkybės, kad ieškovė suteikė atsakovei L. S.–S. 110 000 Lt paskolą, kurios grąžinimą laidavo atsakovai D. S. ir UAB „Kiro statyba“. Kadangi atsakovai nemokėjo paskolos įmokų, ieškovas paskolos sutartyje nustatyta tvarka 2013-10-23 pranešimu informavęs atsakovus, 2013-11-08 vienašališkai nutraukė paskolos sutartį. Bendra atsakovų skola kredito unijai sudaro 156 082,66

12Prievolės turi būti vykdomos tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų bei sutarties nurodymus (CK 6.38 str., 6.59 str.). Atsakovė L. S.-S. pažeidė paskolos sutartį bei LR Civilinio kodekso 6.200 str., 6.870 str., 6.873 str. reikalavimus ir dėl to sutartis buvo vienašališkai nutraukta. Ieškovui atsirado teisė reikšti ieškinį dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo.

13Paskolos sutarties 4.5 punktas numato, jog Kredito unija turi teisę nutraukti sutartį prieš terminą ir reikalauti nedelsiant grąžinti visą paskolą, priklausančias sutartyje nustatytas palūkanas (palūkanos skaičiuojamos iki pilno atsiskaitymo su Kredito unija nuo visos negrąžintos paskolos sumos) bei kitas pinigų sumas, jeigu paskolos gavėja nevykdo sutarties įsipareigojimų arba kitaip vengia vykdyti sutarties sąlygas. Pagal paskolos sutarties 4.3. punktą ieškovo reikalavimai taip pat gali būti įvykdyti nukreipiant išieškojimą į paskolos gavėjos ir laiduotojų turtą ar kitą paskolos gavėjos turtą. Atsakovė liko skolinga ieškovui 98 026,75 Lt paskolos. Paskolos sutarties 3.3 punkte yra nustatyta, kad paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti Kredito unijai paskolą ir mokėti už naudojimąsi paskola metines palūkanas. Paskolos sutarties 3.4 punkte ir specialiojoje dalyje yra nustatyta, kad negrąžinus paskolos, jos dalies, ar nesumokėjus palūkanų, paskolos gavėjas įsipareigoja mokėti Kredito unijai sutartyje numatytus 0,5 proc. dydžio delspinigius nuo negrąžintos sumos. Remiantis šiais sutarties punktais ieškovas taip pat turi teisę į 17 812,39 Lt palūkanų ir 40 243,52 Lt delspinigių priteisimą

14Laiduotojai D. S. ir UAB „Kiro statyba“ įsipareigojo atsakyti ieškovui, jeigu atsakovė L. S.-S. netinkamai vykdys prievoles pagal paskolos sutartį. Civilinio kodekso 6.81 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta, kad kai prievolė neįvykdyta, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis.

15Laidavimo sutarties 1.1. punkte nustatyta, kad laiduotojas įsipareigoja atsakyti Kredito unijai, jeigu paskolos gavėjas tinkamai neįvykdys savo prievolių pagal Paskolos gavėjo ir Kredito unijos sudarytą Paskolos sutartį. Laidavimo sutarties 2.1. punkte nustatyta, kad laiduotojas atsako Kredito unijai ta pačia apimtimi, kaip ir paskolos gavėjas, įskaitant palūkanų ir netesybų sumokėjimą bei nuostolių atlyginimą, 2.2. punkte nustatyta, kad laiduotojas už prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą atsako visu savo turtu. Laidavimo sutarties 7.1 punkte yra įtvirtinta nuostata, kad sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško ir tinkamo prievolių (tame tarpe ir papildomų prievolių) pagal paskolos sutartį įvykdymo.

16Vadovaujantis aukščiau nurodytomis laidavimo sutarčių nuostatomis bei Civilinio kodekso 6.6 str. 4 d., kurioje nustatyta, kad jeigu skolininkų pareiga yra solidari, tai kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli kreditoriai bendrai, tiek bet kuris jų skyrium, be to tiek ją visą, tiek jos dalį, atsakovams D. S. ir UAB „Kiro statyba“ kyla pareiga įvykdyti ieškinyje nurodytus ieškovo reikalavimus.

17Skolininkas, pažeidęs piniginę prievolę, tol, kol neatlygina kreditoriui jo patirtų nuostolių, naudojasi kreditoriaus piniginėmis lėšomis, todėl privalo už termino įvykdyti prievolę praleidimą mokėti sutarčių ar įstatymo nustatytas palūkanas. Taip pat LR CK 6.874 str. 1 d. numato, kad jeigu paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta, iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų šio kodekso 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartis nenustato ko kita. Paskolos sutarties 4.5 punktas numato, jog palūkanos skaičiuojamos iki pilno atsiskaitymo su Kredito unija nuo visos negrąžintos paskolos sumos.

18Vadovaujantis išdėstyta, iš atsakovų priteistinos Paskolos sutartyje nurodytos 10 proc. metinės palūkanos už paskolos sumą nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, nes byloje nėra duomenų, kad paskola grąžinta.

19Iš atsakovų L. S.-S. ir D. S. taip pat priteistinos įstatymo nustatytos 5 proc. metinės palūkanos, o iš atsakovės UAB „Kiro statyba“ - 6 proc. metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos teisme iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. ir 2 d.). Ieškinį patenkinus, iš atsakovų ieškovės naudai priteistinos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro ieškovo patirtos advokato pagalbos išlaidos. Iš atsakovų valstybei priteistinas žyminis mokestis, nuo kurio mokėjimo ieškovas yra atleistas.

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 428-429 str.,

Nutarė

21ieškinį tenkinti.

22Priteisti solidariai iš atsakovų L. S.-S., D. S. ir UAB „Kiro statyba“ 98 026,75 Lt skolos, 17 812,39 Lt palūkanų ir 40 243,52 Lt delspinigių.

23Priteisti solidariai iš atsakovų L. S.-S., D. S. ir UAB „Kiro statyba“ 10 procentų paskolos sutartyje numatytų metinių palūkanų už paskolos likutį (98 026,75 Lt) nuo bylos teisme iškėlimo, t. y. nuo 2014-04-23, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

24Priteisti solidariai iš atsakovų L. S.-S. ir D. S. 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas, o iš UAB „Kiro statyba“ 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas už priteistą 58 055,97 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2014-04-23, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

25Priteisti iš atsakovų L. S.-S., D. S. ir UAB „Kiro statyba“ po 583,33 Lt advokato pagalbos išlaidų bankrutavusios kredito unijos „Švyturio taupomoji kasa“ naudai.

26Priteisti iš atsakovų L. S.-S., D. S. ir UAB „Kiro statyba“ po 687 Lt žyminio mokesčio, nuo kurio mokėjimo ieškovas yra atleistas, valstybei.

27Pasiūlyti atsakovams per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo, įvykdyti sprendimą, arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus LR CPK 111, 430 str. reikalavimus atitinkančius prieštaravimus.

28Informuoti kad jeigu per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei gali būti išduotas vykdomais raštas.

29Preliminarus sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo teisėja Albina Pupeikienė, dokumentinio proceso... 2. ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama:... 3. 1) priteisti solidariai iš atsakovų L. S.-S., D. S. ir UAB „Kiro statyba“... 4. 2) priteisti solidariai iš atsakovų L. S.-S., D. S. ir UAB „Kiro statyba“... 5. 3) priteisti solidariai iš atsakovų L. S.-S. ir D. S. 5 proc. dydžio metines... 6. Nurodo, kad 2010-05-31 d. tarp Unijos ir atsakovės L. S.-S. buvo pasirašyta... 7. 2010-05-31 tarp Unijos ir atsakovų D. S. ir UAB „Kiro statyba“ buvo... 8. Atsakovė L. S.-S. savo prievolę pagal nustatytą grafiką grąžinti paskolą... 9. Esant ieškovės prašymui, byla išnagrinėta dokumentinio proceso tvarka.... 10. Ieškinys tenkintinas.... 11. Pagal pateiktus rašytinius įrodymus nustatytos aplinkybės, kad ieškovė... 12. Prievolės turi būti vykdomos tinkamai bei nustatytais terminais pagal... 13. Paskolos sutarties 4.5 punktas numato, jog Kredito unija turi teisę nutraukti... 14. Laiduotojai D. S. ir UAB „Kiro statyba“ įsipareigojo atsakyti ieškovui,... 15. Laidavimo sutarties 1.1. punkte nustatyta, kad laiduotojas įsipareigoja... 16. Vadovaujantis aukščiau nurodytomis laidavimo sutarčių nuostatomis bei... 17. Skolininkas, pažeidęs piniginę prievolę, tol, kol neatlygina kreditoriui jo... 18. Vadovaujantis išdėstyta, iš atsakovų priteistinos Paskolos sutartyje... 19. Iš atsakovų L. S.-S. ir D. S. taip pat priteistinos įstatymo nustatytos 5... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 428-429... 21. ieškinį tenkinti.... 22. Priteisti solidariai iš atsakovų L. S.-S., D. S. ir UAB „Kiro statyba“ 98... 23. Priteisti solidariai iš atsakovų L. S.-S., D. S. ir UAB „Kiro statyba“ 10... 24. Priteisti solidariai iš atsakovų L. S.-S. ir D. S. 5 proc. dydžio metines... 25. Priteisti iš atsakovų L. S.-S., D. S. ir UAB „Kiro statyba“ po 583,33 Lt... 26. Priteisti iš atsakovų L. S.-S., D. S. ir UAB „Kiro statyba“ po 687 Lt... 27. Pasiūlyti atsakovams per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo, įvykdyti... 28. Informuoti kad jeigu per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai... 29. Preliminarus sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas....