Byla 2-519-390/2010
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu

1Kauno apygardos teisėjas Algimantas Kukalis, sekretoriaujant Violetai Mažeikienei, dalyvaujant ieškovės G. B. atstovei advokatei Aušrai Veselovaitei, atsakovei R. M., advokatei Neringai Milašienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės G. B. ieškinį atsakovei R. M., tretysis asmuo Kauno 11-ojo notarų biuro notarė Indraja Jackevičienė dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu,

Nustatė

2Ieškovė G. B. ieškiniu (b.l. 6-8) prašo nutraukti 2008-06-18 išlaikymo iki gyvos galvos sutartį Reg. Nr. IJ-3868 ir grąžinti ieškovei G. B. pagal šią sutartį perduotą nekilnojamąjį turtą - butą unikalus Nr. ( - ), esantį Šiaurės pr. ( - ); priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad 2008-06-18 ieškovė G. B. ir atsakovė R. M. sudarė išlaikymo iki gyvos galvos sutartį, patvirtintą Kauno 11-ojo notarų biuro notarės I.Jackevičienės Reg. Nr. Nr. IJ-3868, pagal kurią perdavė atsakovei nuosavybėn nekilnojamąjį turtą – butą, o atsakovė įsipareigojo teikti ieškovei iki gyvos galvos materialinio aprūpinimo, priežiūros ir reikiamos pagalbos paslaugas: aprūpinti ieškovę gyvenamąja patalpa, teikti pilną išlaikymą maistu, drabužiais bei kitokia apranga, aptarnavimą, priežiūrą ligos atveju bei teikti pilną išlaikymą, įvertintą per mėnesį ne mažiau kaip viena minimali alga (sutarties 4p.). Ieškovė savo įsipareigojimus vykdė tinkamai-perleido atsakovei butą nuosavybėn, tuo tarpu atsakovė sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdė nuo pat sutarties sudarymo: neteikė ieškovei materialinio išlaikymo/aprūpinimo, priežiūros ar pagalbos paslaugų ir taip iš esmės pažeidė sutartį. Atsakovei buvo žinoma, kad ieškovei dėl jos senyvo amžiaus ir sveikatos būklės yra reikalinga nuolatinė priežiūra, pagalba ir materialinis išlaikymas. Teigia, kad atsakovė atliko veiksmus, kurie savo esme prieštarauja sutartimi prisiimtų įsipareigojimų esmei ir jos paskirčiai – viešame registre neįregistravo sutarties ir savininkų pasikeitimo, savo vardu nesudarė sutarčių su komunalines paslaugas teikiančiomis bendrovėmis ir neperėmė iš ieškovės pareigos mokėti už komunalinius patarnavimus. Po sutarties sudarymo ieškovė ir toliau savo sąskaita mokėjo mokesčius už butą, savo sąskaita ir pagal fizines išgales pati apsirūpino maistu ir išlaikymu, dėl silpnos sveikatos ir materialinio nepritekliaus neturėdama fizinės galimybės atlikti būtiniausių darbų – be trečiųjų asmenų pagalbos nueiti į parduotuvę, nuvykti pas gydytoją ar nusipirkti vaistų, gaminti maistą ir pan. – prašydavo kaimynų pagalbos. Dėl šių priežasčių ieškovė buvo priversta persikelti gyventi į Vokietiją pas dukrą, kurios sąskaita ir iniciatyva, sutarties galiojimo laikotarpiu, ieškove rūpinosi tretieji asmenys. Taip pat teigia, kad sutartis buvo sudaryta atsakovės iniciatyva ir apgaulės būdu, pastarajai pasinaudojus ieškovės amžiumi, sveikatos būkle (vartojami stiprūs psichiką veikiantys, nuskausminamieji vaistai, pergyventi du insultai, nuolatinis galvos, atminties praradimas, nenuoseklus mastymas ir pan.), nesugebėjimu adekvačiai įvertinti sandorio pasekmių be to, atsakovei piktnaudžiaujant teise (CK 1.137 str. 3 d.) – po sutarties sudarymo atsakovė už sutartimi sulygtas paslaugas (ieškovės išlaikymą, komunalinius mokesčius už butą, vaistus ir t.t.) mokėjo pačios ieškovės pinigais t.y. G. B. sąskaita. Tai, kad ieškovė nesuprato sutarties esmės ir jos padarinių, patvirtina ir ieškovės elgesys po sutarties sudarymo – G. B. ir toliau butu rūpinosi kaip savu, stengėsi pati save išlaikyti, reikalingą materialinę paramą jai teikė vaikai, o būtiną priežiūrą ir pagalbą – kaimynai. Ieškovė nereikalavo ir neprašė iš atsakovės jokio materialinio išlaikymo, neužsiminė savo vaikams apie sutartį.

3Atsakovė R. M. atsiliepimu į ieškinį (b.l. 88-89) prašo ieškinį atmesti, panaikinti 2009-03-23 nutartimi ieškinio užtikrinimui pritaikytą areštą butui, esančiam ( - ), priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad su reikalavimu nutraukti sutartį nesutinka, nes ieškinys yra neteisėtas ir nepagrįstas, mano, kad prašyme nutraukti sutartį yra išreikšta ne ieškovės, bet jos vaikų valia. Paaiškina, kad ieškovė yra atsakovės sesuo, kuri nuo 2000 m. gyvena viena. Atsakovė ja nuolat rūpinosi (veždavo pas gydytojus, į parduotuves apsipirkti, prižiūrėdavo ligos atveju, išrūpino interneto paslaugų tiekimą iš TEO LT, parūpino kompiuterį ir kt.) ir materialiai padėdavo (pastoviai duodavo pinigų, apmokėjo už dviejų akių operacijos metu panaudotas medicinines priemones ir medžiagas, nupirkdavo maisto ir medikamentų) dar iki ginčijamos sutarties sudarymo. Aplinkybę, kad atsakovė mokėdavo buto komunalinius mokesčius už suteiktas telekomunikacijų paslaugas, patvirtina išrašas iš atsakovės sąskaitos banke. Teigia, kad 2007 m. paskolino ieškovei 70 000 Lt, nes ji nurodė, jog reikalingi pinigai buto privatizacijai. 2008-03-21, ieškovei nusipirkus butą iš valstybės, seserys susitarė, kad atsakovė persikels pas ją gyventi ir ja rūpinsis, o ieškovė pasiūlė sudaryti išlaikymo iki gyvos galvos sutartį. Iš karto persikraustyti atsakovė negalėjo, nes viename kambaryje gyvenos sesuo, kitame – nuomininkas. Šalims 2008-06-18 pas notarą sudarius išlaikymo iki gyvos galvos sutartį, atsakovė pasirašė perdavimo-priėmimo aktą, tačiau realiai ieškovė atsakovei perdavė tik raktus nuo buto. Atsakovė 2008-07-08 butą ir daiktines teises į jį įregistravo nekilnojamojo turto registre. Pas seserį nepersikraustė, nes sekančią dieną po sutarties pasirašymo t.y. 2008-06-19 anksti ryte, ieškovė išvyko pasisvečiuoti pas dukrą į Vokietiją. Ieškovė žadėjo svečiuotis iki rugsėjo mėnesio pabaigos. Kol sesuo svečiavosi buvo išvykusi ir atsakovė. Rugsėjo 30 d. atvykus pas seserį negalėjo patekti į butą, nes buvo pakeista durų spyna. Atsakovė atvežė du krepšius maisto produktų, kuriuos paliko pas kaimynus ir paprašė perduoti ieškovei. Kaimynas produktus ieškovei perdavė. Pakeitus spyną atsakovė negalėjo teikti seseriai išlaikymo (maistu, drabužiais) bei ją prižiūrėti, nes ieškovė visais būdais vengė atsakovės, o 2008-11-12 nuvykus pas ieškovę, paaiškino, jog lapkričio 13 d. vėl išvažiuoja į Vokietiją pas dukrą pasisvečiuoti. Ieškovei išvykus į Vokietiją, atsakovė sudarė komunalinių paslaugų teikimo sutartis, tačiau sumokėti mokesčius už suteiktas paslaugas neturėjo galimybės, nes iki šiol negali nei gauti sąskaitų, nei patekti į butą, kuris yra sesers išnuomotas. Teigia, kad sutartis buvo sudaryta ieškovės iniciatyva, po sutarties ieškovė prieštaravo ir neigė esant reikalingumą teikti išlaikymą nuo 2008 m. spalio mėn. iki 2008 m. lapkričio 13 d., vengė atsakovei perduoti butą, motyvuodama nuoma. Ieškovė nepateikė įrodymų, jog sutarties sudarymo metu vartojo stiprius psichiką veikiančius vaistus, turėjo atminties praradimą, nenuosekliai mąstė. Priešingai – tai, jog ieškovė naudojosi ir dabar naudojasi internetine bankininkyste, savo sąskaitas apmoka internetu, įrodo jos orientaciją aplinkoje ir suvokimo laipsnį. Ieškovės prisipažinimą, kad dėl jos sveikatos būklės po dviejų insultų (stipriai psichiką veikiančių vaistų vartojimo, nuolatinio galvos, atminties praradimo, nenuoseklaus mąstymo) ji nesugebėjusi įvertinti ginčijamos sutarties pasekmių, galima vertinti tik kaip teismo klaidinimą, nes sesuo, gyvendama Lietuvoje puikiai suvokė savo veiksmus ir galėjo juos valdyti, buvo orientuota aplinkoje ir laike.

4Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė ieškinį palaikė ir prašė jį patenkinti.

5Atsakovė ir jos atstovė teismo posėdyje prašė ieškinį atmesti.

6Trečiasis asmuo notarė I.Jackevičienė teismo posėdyje prašė priimti sprendimą teismo nuožiūra.

7Ieškinys tenkintinas.

8C K 6. 464 straipsnio 2 dalyje yra įtvirtinta rentos gavėjo teisė nutraukti išlaikymo iki gyvos galvos sutartį, jei rentos mokėtojas iš esmės pažeidžia sutartį. Toks klausimas sprendžiamas įvertinant konkrečios sutarties išvardintus ypatumus. Kasacinės instancijos teismas yra suformavęs praktiką, kokiais bendraisiais kriterijais vadovaujantis nustatomi esminiai sutarčių pažeidimai. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinė sesija, 2004m. birželio 29d. nutarime nagrinėdama civilinę bylą Nr.3K-P-346/2004 nurodė, kad esminį sutarties pažeidimą nulemia tai, ar nukentėjusi šalis negavo dižiąja dalimi to, ką pagal sutartį per visą jos terminą pagrįstai tikėjosi gauti, todėl kiekvienu ginčo atveju sutarties pažeidimą pripažįstant esminiu, turi būti įvertinta, ar nukentėjusios šalies asmeniniai interesai dėl tokio pažeidimo buvo iš esmės suvaržyti ir dėl kokių priežasčių lieka neįgyvendinti nukentėjusios šalies teisėti, pagrįsti sutarties vykdymo rezultatų lūkesčiai. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija nagrinėdamas civilinę bylą Nr. 3K-3-207/2006, 2006m. lapkričio 2d. nutartyje pažymėjo, kad rentos gavėjo būtiniausių poreikių tenkinimas priklauso nuo tinkamo sutarties vykdymo, todėl griežtas sutarties sąlygų laikymasis yra labai svarbus. Esant blogai rentos gavėjo sveikatos būklei ar turtinei padėčiai, laiku nepatenkinus jo poreikio gauti reikiamą materialinę paramą ar paslaugas, rentos gavėjo interesams gali būti padaryta didelė žala, todėl tuo konkrečiu atveju būtų sutarties pažeidimas iš esmės.

9Šalys yra seserys. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2008m. birželio 18d. ieškovė G. B. ir atsakovė R. M. sudarė išlaikymo iki gyvos galvos sutartį, kuria ieškovė perdavė atsakovei nuosavybėn butą, esantį ( - ), o atsakovė sutarties 4 punkto sąlyga įsipareigojo nedarbingai rentos gavėjai iki gyvai esant aprūpinti gyvenamąja patalpa, teikti pilną išlaikymą maistu, drabužiais bei kitokia apranga, aptarnavimą, priežiūrą ligos atveju bei teikti kitą pilną išlaikymą, įvertinant per mėnesį ne mažiau kaip viena minimalia mėnesine alga. Teismo vertinimu, tokie atsakovės prisiimti sutartiniai įsipareigojimai yra kasdieninės priežiūros prievolė. Pačios atsakovės parodymais teisme nustatyta, kad šalių sudarytos sutarties įsipareigojimų ji neįvykdė. Pastaroji tvirtino, kad įsipareigojimų įvykdyti negalėjusi dėl to, kad ieškovė sudariusi sutartį išvyko į Vokietiją, į butą patekti negalėjusi, nes buvo pakeista durų spyna, 2008m. rugsėjo 30d. buvo atvežusi maisto ieškovei, tačiau seseriai išvykus maisto produktus paliko pas kaimynę. Teismas su tokiais atsakovės teiginiais sutikti neturi pagrindo. Kaip matyti iš bylos faktinių aplinkybių, kad ieškovė savo įsipareigojimus pagal sudarytą sutartį įvykdė ir atsakovės nuosavybėn pardavė ginčo butą. Atsakovė 2008m. birželio 18d. priėmimo-pardavimo aktą pasirašė ir patvirtino, jog butą priėmė ( t 2., b.l. 15), todėl nepagrįstai teigiama, kad negalėjusi ginčo butu naudotis. Byloje nustatyta, kad atsakovė po sutarties sudarymo taip pat buvo išvykusi į užsienį ir grįžusi 2008m. rugsėjo mėn. atvežė maisto produktų atsakovei. Tačiau apklausta teismo posėdyje liudytoja E. E., atsakovės kaimynė parodė, kad atsakovę matydavo pas ieškovę labai retai, tik ji su ieškove kartu eidavo į parduotuvę, į vaistinę ir pastaroji nuolat teikdavo ieškovei pagalbą. Byloje esančiu raštu išduotu UAB „Medgintras“ ( t 1., b.l. 136) nustatoma, kad ieškovė nuo 1984m. iki 2008m. spalio mėn. gydėsi pas šeimos gydytoją O. L.. Rašte nurodoma, kad ieškovė sirgo įvairiomis ligomis ir dėl tų ligų 2005m. buvo pripažinta I grupės invalide. Dėl prastėjančios regos, galvos smegenų kraujotakos nepakankamumo, ieškovei buvo reikalinga nuolatinė kito asmens priežiūra ir dėl to ieškovė buvo nuolat lydima kito asmens. Byloje nėra duomenų, kad atsakovė rūpinosi ieškovės sveikata ir ją lydėdavo pas gydytojus. Kaip matyti iš bylos medžiagos, kad atsakovės vardu 2008m. gruodžio 9d. buvo sudarytos buto, esančio ( - ) elektros energijos pirkimo-pardavimo, gamtinių dujų pirkimo-pardavimo sutartys, ir atsiskaitymo už ginčo butui teikiamą nukanalizavimą ir vandenį sutartis. Tačiau už komunalinius patarnavimus ginčo butui atsakovė apmokėjo tik 2008m. liepos 28d. ( t. 1., b.l. 96-113). Kitus mokėjimus už butą mokėjo pati ieškovė ir tai parodo rašytiniai įrodymai ( t 1., b.l. 34-64). Teismo vertinimu, ieškovės išvykimas į užsienį netrukdė atsakovei teikti išlaikymą pinigais ne mažiau kaip viena minimali mėnesinė alga per mėnesį ( 800 Lt) ir vykdyti šalių sudarytos sutarties 4 punkto sąlygoje prisiimtus įsipareigojimus, tačiau atsakovė tokios pareigos visiškai nevykdė.

10Teismas atsižvelgdamas į nustatytas faktines bylos aplinkybes ir vertindamas byloje pateiktus įrodymus ( CPK 185 straipsnis) konstatuoja, kad atsakovė savo įsipareigojimų nuolatinai nevykdė, o vienkartinis arba epizodinis atsakovės pareigų vykdymas, kai tuo tarpu ieškovei buvo reikalingos kasdieninės paslaugos negali būti pripažintas tinkamu atsakovės prievolės vykdymu. Teismas sprendžia, kad atsakovei nevykdant sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, kai jų vykdymas ieškovei tapo svarbus, buvo pažeisti ieškovės teisėti sutarties vykdymo rezultatų lūkesčiai ir jos interesai, prarastas pasitikėjimas ieškove, kuris išlaikymo iki gyvos galvos teisiniuose santykiuose yra būtinas. Atsakovės padaryti pažeidimai pripažintini esminiais ir tai yra teisinis pagrindas nutraukti šalių sudarytą išlaikymo iki gyvos galvos sutartį ir grąžinti ieškovei perduotą nekilnojamąjį daiktą ( C K 6. 464 straipsnio 2 dalis).

11Esant nurodytiems argumentams ieškinys tenkintinas. Patenkinus ieškinį iš atsakovės ieškovei priteistinos išlaidos advokato pagalbai apmokėti (CPK 98 str.). Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose. Byloje pateikti kvitai patvirtina, kad ieškovė yra sumokėjusi 3771,68 Lt už suteiktas advokato paslaugas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr.1R-85 ,,Dėl rekomendacijų civilinėse bylose priteisimo užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ II skyriaus 8 punkte nustatytais maksimaliais užmokesčio dydžiais, maksimalus šioje byloje priteistinų advokato išlaidų dydis sudarytų 3360 Lt (2400 Lt už ieškinio surašymą, 960 Lt už atstovavimą teisme). Atsižvelgiant į bylos apimtį bei specialiųjų žinių reikalingumą nagrinėjant šią konkrečią bylą, 3360 Lt išlaidos advokato pagalbai apmokėti yra per didelės ir neatitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijų (CK 1.5 straipsnis). Esant aukščiau nurodytiems argumentams, iš atsakovės priteistinų ieškovei išlaidų dydis advokato pagalbai apmokėti mažintinas iki 3000 Lt. Iš atsakovės taip pat priteistina ieškovei 200 Lt žyminio mokesčio (CPK 93 str.). Vertimo išlaidos ieškovei nepriteistinos, kadangi jos nebuvo būtinos bei nesusijusios su byloje sprendžiamu ginču (CPK 88 str., 177 str. 1d.). Iš atsakovės valstybei priteistina 3981 Lt žyminio mokesčio nuo kurio ieškovė buvo atleista bei 8,63 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 92 str., 93 str.,96 str.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 176, 178, 185, 259, 263-270 straipsniais, teismas,

Nutarė

13Ieškinį patenkinti.

14Nutraukti 2008m. birželio 18d. išlaikymo iki gyvos galvos sutartį ( reg. Nr. IJ-3868 ), sudarytą tarp ieškovės G. B. (a/k ( - ) ir atsakovės R. M. ( a/k ( - )

15Grąžinti ieškovei G. B. pagal šią sutartį perduotą butą, esantį ( - ), ( unikalus Nr. ( - )).

16Iš atsakovės R. M. priteisti 3200 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovei G. B. ir 3981 Lt žyminio mokesčio bei 8,63 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu valstybei.

Ryšiai