Byla 1A-423-383-2007
Dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. gegužės 5 d. nuosprendžio, kuriuo:

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Valdo Vitunsko, teisėjų: Danguolės Šiugždinytės, Gyčio Večersko, sekretoriaujant Vitai Beleckaitei, dalyvaujant prokurorui Jonui Vitkauskui, gynėjams advokatams Rasai Kalkauskienei, Ramutei Atkočaitienei, teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistųjų A. E. ir A. Š. apeliacinius skundus dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. gegužės 5 d. nuosprendžio, kuriuo:

2A. E. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 2 d. laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams 6 (šešiems) mėnesiams, bausmę paskirta atlikti pataisos namuose.

3A. Š. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 2 d. laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams 6 (šešiems) mėnesiams. Lietuvos Respublikos BK 64 str. 1d., 2d., 65 str. 1d. pagrindu bausmė sudėta su bausme paskirta Vilniaus 3-ojo miesto apylinkės teismo 2006-12-05 baudžiamuoju įsakymu ir paskirta galutinė subendrinta bausmė laisvės atėmimas 1 (vieneriems) metams 6 (šešiems) mėnesiams ir 2 (dviejų) MGL , 250 (dviejų šimtų penkiasdešimties ) Lt. dydžio bauda. Bausmę paskirta atlikti pataisos namuose.

4Iš A. E. ir A. Š. , solidariai priteista: individualiai įmonei „Aukso žiedelis“- 932,11 Lt.(devyni šimtai trisdešimt du litai 11 ct.), UAB draudimo kompanijai „BALTIC POLIS“- 3728,44 Lt.( trys tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt aštuoni litai 44ct.), ir

Nustatė

5A. E. ir A. Š. nuteisti už tai, kad jie 2006 11 13 apie 16.10 val., veikdami bendrininkų grupėje, V. Krėvės pr. 43, Kaune, individualios D. E. P. įmonės “Aukso žiedelis” parduotuvėje, nenustatytu daiktu atrakinę vitrinos užraktą, iš vitrinos pagrobė svetimą turtą - individualiai D. E. P. įmonei “Aukso žiedelis” priklausančias 20 vnt. auksinių apyrankių, bendros 4660,55 Lt. vertės

6Apeliaciniu skundu nuteistasis A. E. prašo pakeisti Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. gegužės 5 d. nuosprendį ir skirti švelnesnę bausmę, nesusijusią su laisvės atėmimu. Skunde nurodoma, jog teismas skirdamas bausmę neatsižvelgė į lengvinančias aplinkybes, kadangi jis kaltę pilnai pripažino, nuoširdžiai gailisi, davė išsamius parodymus, tokiu būdu, jam teismas paskyrė per griežtą bausmę. Be to, teismas neatsižvelgė ir į tai, kad žala yra padaryta ne vienam asmeniui, o didelėm įmonėm, o tai yra nežymūs nuostoliai.

7Apeliaciniu skundu nuteistasis A. Š. prašo pakeisti Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. gegužės 5 d. nuosprendį ir sušvelninti jam paskirtą bausmę. Skunde nurodoma, jog jis su jam paskirta bausme nesutinka, kadangi teismas jam skyrė aiškiai per griežtą bausmę. Be to, skunde nurodo, jog pilnai prisipažino padaręs šią nusikalstamą veiką, nurodė visas nusikaltimo padarymo aplinkybes. Taipogi, nurodoma, jog teismas neteisingai pripažino sunkinančia aplinkybe tai, kad jis šį nusikaltimą padarė veikdamas grupėje, iš anksto susitaręs, tai patvirtina byloje surinkta medžiaga. Jis nurodo, jog iš anksto neplanavo veikti, taip pat neveikė grupėje, šis nusikaltimas buvo įvykdytas spontaniškai.

8Teismo posėdyje gynėjai prašė apeliacinius skundus tenkinti. Prokuroras prašė apeliacinius skundus atmesti.

9Nuteistųjų A. E. ir A. Š. apeliaciniai skundai atmestini, kaip nepagrįsti.

10Pirmos instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 20 str., 301 str., išsamiai ir nešališkai išnagrinėjo visas bylos aplinkybes, ištyrė įrodymus ir pagrįstai A. E. ir A. Š. pripažino kaltais, padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 178 str. 2 d. ir paskyrė jiems teisingas bausmes, pagal Lietuvos Respublikos BK Specialiosios dalies straipsnių sankcijas, laikydamasis Baudžiamojo kodekso Bendrosios dalies nuostatų, dėl ko laisvės atėmimo bausmės nėra aiškiai per griežtos. Bausmės A. E. ir A. Š. yra paskirtos teisingai.

11LR BK 54 str., reglamentuoja bendruosius bausmės skyrimo pagrindus ir šio straipsnio 2d. nurodo, kad skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į: 1)padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį; 2)kaltės formą ir rūšį; 3)padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus; 4)nusikalstamos veikos stadiją; 5) kaltininko asmenybę; 6) atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes.

12BK 61 str. 1d. numato, kad teismas, skirdamas bausmę atsižvelgia į tai, ar yra nustatyta tik atsakomybę lengvinančių ar tik atsakomybę sunkinančių aplinkybių, ar yra ir atsakomybę lengvinančių, ir atsakomybę sunkinančių aplinkybių, ir įvertina kiekvienos aplinkybės reikšmę.

13BK 61 str. 2d. numato, kad teismas, įvertinęs atsakomybę lengvinančias ir(ar) atsakomybę sunkinančias aplinkybes, jų kiekį, pobūdį ir tarpusavio santykį, taip pat kitas 54 straipsnio 2 dalyje nurodytas aplinkybes, motyvuotai parenka švelnesnę ar griežtesnę bausmės rūšį, taip pat skiriamos bausmės dydį, skaičiuodamas nuo jos vidurkio.

14Iš nuosprendžio matyti, kad teismas, skirdamas bausmes nuteistiesiems, atsižvelgė į įstatymo nurodytas aplinkybes. Teismas įvertino tai, kad A. E. ir A. Š. padarė apysunkį tyčinį nusikaltimą, kaltę dėl padaryto nusikaltimo nuteistieji pripažino pilnai ir nuoširdžiai gailisi, tai pripažino jų atsakomybę lengvinančia aplinkybe (LR BK 59 str. 1 d. 2 p.), sunkinančiomis aplinkybėmis nustatyta tai, kad jie nusikaltimą padarė bendrininkų grupe (LR BK 60 str. 1 d. 1 p.), t.y. įvykio aplinkybės byloje, jog nuteistieji veikė bendrai, turėjo vieningą tikslą pagrobti svetimą turtą, turėdami vieningą sumanymą vėliau pagrobtas apyrankes parduoti, jie abu buvo nusikaltimo vykdytojai, jie veikdami kartu realizavo savo nusikalstamą sumanymą, grobdami turtą jie veikė, kaip bendravykdytojai, nes į aukso dirbinių parduotuvę jie įėjo kartu, kartu vogė aukso dirbinius, tačiau teismas atsižvelgė ir į tai, kad A. E. ir A. Š. praeityje yra teisti už savanaudiškus nusikaltimus (t.1 b.l.116-117, t.2, 33-34), bausti administracine tvarka (t.1 b.l.143, t.2, 58-59), Vilniaus priklausomybės ligų centre jiems nustatytas narkotikų vartojimo faktas (t.1 b.l.92, t.2, 14), be to, teistumai už ankstesnius tyčinius nusikaltimus nėra išnykę ir nėra panaikinti, šiuo metu vėl padarė tyčinį nusikaltimą. Atsižvelgdamas į visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, teismas, skirdamas bausmes, jų skyrimą motyvavo, nurodė kodėl būtent skiriamos realios laisvės atėmimo bausmės, o ne švelnesnės bausmės rūšys, t.y. bauda, areštas ar laisvės apribojimas, o būtent, teismo nuomone, Lietuvos Respublikos BK 41 str. numatyta bausmės paskirtis gali būti pasiekta tik skiriant realią laisvės atėmimo bausmę, kadangi iš byloje surinktų duomenų matyti, kad nuteistieji yra linkę daryti savanaudiškus tyčinius nusikaltimus ir švelnesnių bausmių paskyrimas jiems auklėjamojo poveikio nepadarė. Kaip matyti, jie savo veiksmų kritiškai nevertina ir jokių išvadų dėl savo nusikalstamo elgesio nedaro, o visa tai rodo, jog nuteistieji yra linkusios nusikalsti asmenybės, nėra linkusios taisytis asmenybės. Teismo nurodyti argumentai abejonių nekelia. Teismas įvertino bei atsižvelgė į visas aplinkybes, kurias vertinti įstatymas teismą įpareigoja. Teismas skyrė bausmes, nepažeidęs Lietuvos Respublikos BK 54 str., reglamentuojančio bausmių skyrimo pradmenis, reikalavimų. Taipogi, teismas paskyrė laisvės atėmimo bausmes, už padarytą nusikalstamą veiką, kurių dydis parinktas žymiai mažesnis negu sankcijos vidurkis, tai atsižvelgta į jų prisipažinimą, todėl paskirtosios bausmės savo rūšimi ir dydžiu nėra aiškiai neteisingos ar per griežtos, švelninti bei skirti švelnesnes bausmės rūšis, nuteistiesiems pagrindo nėra.

15Apeliacinių skundų motyvai dėl netinkamų bausmių yra nepagrįsti, todėl pirmosios instancijos teismo nuosprendis yra teisėtas ir pagrįstas.

16Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

17Nuteistųjų A. E. ir A. Š. apeliacinius skundus atmesti.

Proceso dalyviai