Byla 2A-934-368/2017
Dėl įpareigojimo perduoti šilumos ir karšto vandens sistemas pasirinktai prižiūrėtojai

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Egidijaus Mockevičiaus (pranešėjas), Irenos Stasiūnienės ir Rasos Bartašienės teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apeliantės (atsakovės) akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. liepos 13 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovų UAB „Šiaulių būstas“ ir G. P. ieškinį atsakovei AB „Šiaulių energija“, tretiesiems asmenims Šiaulių rajono savivaldybės administracijai ir UAB „Pastatų priežiūros tarnyba“ dėl įpareigojimo perduoti šilumos ir karšto vandens sistemas pasirinktai prižiūrėtojai.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Ieškovai UAB „Šiaulių būstas“ ir G. P. prašė įpareigoti atsakovę AB „Šiaulių energija“ per 7 dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo perduoti daugiabučio namo šilumos ir karšto vandens sistemų priežiūrą ir su tuo susijusią dokumentaciją: darbų atlikimo ir parametrų registravimo žurnalą, šilumos punkto schemą, šilumos punkto aptarnavimo instrukciją, pasirinktai prižiūrėtojai UAB „Pastatų priežiūros tarnyba“, taip pat priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2014-05-16 Daugiabučio namo butų savininkai sudarė bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir priežiūros jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį. 2016-02-10 įvyko gyvenamojo namo visuotinis butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimas ir buvo nutarta pakeisti šildymo sistemos prižiūrėtoją iš AB „Šiaulių energija“ į kitą – UAB „Pastatų priežiūros tarnyba“. Namo administratorė UAB „Šiaulių būstas“ kreipėsi į atsakovę AB „Šiaulių energija“ informuodama, kad pasirinkta kita šilumos ūkio prižiūrėtoja ir prašydama perduoti namo šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą ir dokumentaciją, susijusią su priežiūra. Atsakovė ieškovų reikalavimų neįvykdė iki šiol.
 1. Atsakovė AB „Šiaulių energija“ su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad nuo 2014-05-16 yra namo bendrojo naudojimo objektų administratorė. Teigė, kad namo savininkams pasirašant jungtinės veiklos sutartį su UAB „Šiaulių būstas“ nebuvo gyventojų kvorumo, atsakovė negavo kvietimo teikti savo pasiūlymo, balsavimo procedūra buvo netinkamai organizuota, UAB „Pastatų priežiūros tarnyba“ paslaugų kaina yra per didelė, nebuvo pasirašyta šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutartis, su AB „Šiaulių energija“ nebuvo nutrauktos pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartys.
 2. Trečiasis asmuo UAB „Pastatų priežiūros tarnyba“ prašė ieškinį tenkinti. Nurodė, kad atsakovė nepagrįstai neperduoda šilumos ir karšto vandens sistemos priežiūros ir su tuo susijusios dokumentacijos, taip pažeisdama butų ir kitų patalpų savininkų interesus.
 1. Trečiasis asmuo Šiaulių rajono savivaldybės administracija palaikė 2016-02-19 rašte išdėstytą nuomonę ir prašė sprendimą byloje priimti teismo nuožiūra.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6

 1. Šiaulių apylinkės teismas 2017 m. liepos 13 d. sprendimu ieškinį tenkino visiškai. Teismas nustatė, kad šalių ginčui būtina privaloma ikiteisminė procedūra, šalys ja pasinaudojo, Šiaulių rajono savivaldybės administracija, spręsdama kilusį ginčą, įpareigojo AB „Šiaulių energija“ perduoti UAB „Pastatų priežiūros tarnyba“ namo šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą ir dokumentaciją, susijusią su priežiūra iki 2016-09-30 imtinai. Rašte nurodyta ikiteisminės procedūros apskundimo tvarka atsakovė nepasinaudojo, todėl privalėjo įvykdyti savivaldybės vykdomosios institucijos nurodymus.
 1. Dėl atsakovės galimybės kvestionuoti namo bendraturčių priimtus sprendimus ir viešojo intereso gynimo, teismas nurodė, jog teisė spręsti, kam pavesti valdyti ir naudoti bendrosios nuosavybės teise daugiabučiame name asmenims priklausantį turtą, visų pirma, yra suteikta patiems savininkams, todėl tokiu atveju, kai yra priimtas daugumos bendrojo naudojimo objektų savininkų sprendimas dėl turto administratoriaus pakeitimo, vien tik formalių procedūrų pažeidimai nesudaro pagrindo pripažinti negaliojančiu ginčijamą sprendimą. Be to, teismas pažymėjo, jog atsakovei AB „Šiaulių energija“ įstatymu nėra suteikta teisė ginti viešąjį interesą ir atsakovė šio intereso negina, teikdama namo bendrasavininkams mokamas paslaugas.
 1. Teismas, vertindamas atsakovės poziciją dėl dokumentacijos neperdavimo, kurią AB „Šiaulių energija“ grindė Šilumos ūkio įstatymo nuostatomis, sprendė, jog atsakovė pasinaudodama aplinkybėmis, kad yra ir namo šildymo, ir karšto vandens sistemų prižiūrėtoja, ir tuo pačiu metu šilumos tiekėja, piktnaudžiauja savo padėtimi, versdama ieškovus inicijuoti, paskatinti šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutarties pasirašymą.

7III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį teisiniai argumentai

8

 1. Apeliaciniu skundu apeliantė (atsakovė) AB „Šiaulių energija“ prašo Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. liepos 13 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
8.1.Nesutinka su teismo teiginiu, kad ieškinys pareikštas atsakovei, kaip namo šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai, o ne kaip kitam subjektui - šilumos tiekėjui. AB „Šiaulių energija“ yra pagrindinis Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono šilumos karšto vandens tiekėjas, todėl perduodant pastato šilumos ir karšto vandens sistemų priežiūrą pasirinktam prižiūrėtojui, vadovaujasi šilumos ūkio įstatymo 20 str. 7 d. kur imperatyviai reikalaujama, kad pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas su šilumos tiekėju sudaro šilumos pristatymo ir karšto vandens buitiniams vartotojams sutartis. 8.2. Taip pat nesutinka su teismo išvada, kad minėto įstatymo nuostatos aiškinamos taip, kad šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutarties dalyviai yra tik pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas ir šilumos tiekėjas. Kadangi ieškovė UAB „Šiaulių būstas“ yra daugiabučio gyvenamojo namo (adresu: duomenys neskelbtini), bendrojo naudojimo objektų administratorius, o Šilumos ūkio įstatymo 20 str. 1, 3 d. reglamentuoja, kad daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrija arba pastato bendrojo naudojimo objektų administratorius Civilinio kodekso 4.85 str. nustatyta sprendimų priėmimo tvarka pasirenka ir kontroliuoja pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo (eksploatuotojo) veiklą, todėl AB „Šiaulių energija“ kaip šilumos tiekėja, pagristai reikalauja iš ieškovų užtikrinti šilumos ir karšto bandens pristatymo buitiniams vartotojams sutartis, kaip tai reglamentuoja Šilumos ūkio įstatymo 20 str. 7 d. nuostatos. 8.3. Nesutinka su teismo bylinėjimosi išlaidų paskirstymu, kadangi byla nėra sudėtinga, galėjo būti išspręsta geranoriškai ir taikiai, pasinaudojus teismine mediacija. 8.4. Tuo pačiu apeliaciniame skunde kelia klausimus dėl Šilumos ūkio įstatymo 20 str. 1 d. pažeidimo, jos neinformavimo apie įvykusią rangovų apklausą ir rangovų pateiktų pasiūlymų kainų, viršijančių nustatytus leistinus maksimalius tarifus.
 1. Pateiktu atsiliepimu ieškovai UAB „Šiaulių būstas“ ir G. P. prašo apeliantės (atsakovės) skundą atmesti ir priteisti ieškovų turėtas išlaidas apeliacinės instancijos teisme. Nurodo, jog apeliantė apeliaciniame skunde nepagrįstai kelia klausimus, kurie nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas, taip peržengdama tarp šalių kilusio ginčo ribas. Atsiliepimą grindžia sekančiais argumentais:
9.1. Tenkinus apeliantės apeliacinį skundą ir neperdavus šilumos ir karšto vandens sistemų naujam prižiūrėtojui, būtų esmingai pažeisti teisingumo ir protingumo principai ir paneigta daugiabučio namo butų ir kitu patalpų savininkų valia ir teisė patiems spręsti dėl jiems priklausančių patalpų priežiūros, taip pat butų pažeistos ir savininku nuosavybės teisės, primestos atsakovės paslaugos, kurių savininkai nepageidauja. 9.2.Šilumos ūkio įstatymo 20 str. 7 d. nenumato, jog naujai išrinktam šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojui buvęs prižiūrėtojas negali perduoti pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros, kol nebus pasirašyta sutartis. Ieškinys pareikštas šilumos ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojui, bet ne šilumos tiekėjui. Atsakovė, pasinaudodama aplinkybėmis, kad yra ir namo šildymo, ir karšto vandens sistemų prižiūrėtoja, ir tuo pačiu metu šilumos tiekėja, piktnaudžiauja savo padėtimi, versdama ieškovus inicijuoti, paskatinti šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutarties pasirašymą. 9.3. Nesutinka su atsakovės teiginiais dėl bylinėjimosi išlaidų nepriteisimo ir taikos sutarties sudarymo galimybės, kadangi pati atsakovė savo veiksmais bando paneigti daugiabučio gyvenamojo namo butų ir patalpų savininkų išreikštą valią.
 1. Atsiliepimu į apeliacinį skundą, trečiasis asmuo Šiaulių rajono savivaldybės administracija su apeliaciniu skundu nesutinka, prašo priimti sprendimą teismo nuožiūra.
 1. Atsiliepimu į apeliacinį skundą, trečiasis asmuo UAB “Pastatų priežiūros tarnyba” prašo jį atmesti ir Šiaulių miesto 2017 m. liepos 13 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais esminiais argumentais:
11.1.Ieškinys pareikštas atsakovei, kaip namo šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai, o ne kaip kitam subjektui - šilumos tiekėjui. Teisinis reglamentavimas nesuteikia teisės ir galimybės vienam namo šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojai reikalauti iš naujai pasirinktos namo šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojos ar namo administratorės, kad būtų įvykdytas Šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnio 7 dalies reikalavimas. 11.2. Apeliantės argumentai, kad nėra perduodama šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra, nes nėra pasirašyta sutartis tarp prižiūrėtojo ir šilumos tiekėjo, nėra susiję su bylos nagrinėjimo dalyku. Teismas

konstatuoja:

9IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

10teisiniai argumentai ir išvados

11Apeliantės (atsakovės) AB „Šiaulių energija“ apeliacinis skundas atmestinas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).
 1. Byloje kilo ginčas dėl atsakovės pareigos perduoti šilumos ir karšto vandens sistemas pasirinktai prižiūrėtojai nevykdymo.
 1. Nesutikdama su pirmosios instancijos teismo sprendimu, apeliantė savo poziciją grindžia tuo, kad perduodant pastato šilumos ir karšto vandens sistemų priežiūrą pasirinktam prižiūrėtojui, pagrįstai vadovaujasi šilumos ūkio įstatymo 20 str. 7 d. kur imperatyviai reikalaujama, kad pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas su šilumos tiekėju sudaro šilumos ir karšto vandens pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutartys. Teigia, jog teismas nepagrįstai paskirstė bylinėjimosi išlaidas bei kelia klausimus dėl Šilumos ūkio įstatymo 20 str. 1 d. pažeidimo, jos neinformavimo apie įvykusią rangovų apklausą ir rangovų pateiktų pasiūlymų kainos, kuri pasak apeliantės viršija nustatytus leistinus maksimalius tarifus. Su atsakovės argumentais teisėjų kolegija nesutinka.
 1. Pažymėtina, kad atmesdamas skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams. Tokia teismo sprendimo motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61). Apeliacinės instancijos teismas iš esmės sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu, tačiau papildomai pasisako dėl pagrindinių apeliacinio skundo motyvų.
 1. Byloje nustatyta, kad 2014-05-16 daugiabučio namo savininkai sudarė daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir priežiūros jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, kuria įgaliojo G. P., išrinktą sutarties dalyvių susirinkime, o įgaliotinis įsipareigojo atstovauti patalpų savininkų interesams, susijusiems su namo bendrojo naudojimo objektų valdymu, naudojimu, priežiūra, remontu ir kitokiu tvarkymu, sudaryti administravimo paslaugų teikimo sutartį su administratoriumi (8–13 b. l.). 2014-05-16 įgaliotinis, veikiantis pagal jungtinės veiklos sutartį, sudarė administravimo, eksploatavimo ir komunalinių paslaugų teikimo sutartį su UAB „Šiaulių būstas“ (14–16 b. l.). 2016-02-10 įvyko daugiabučio gyvenamojo namo visuotinis butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimas, kurio metu nutarta pakeisti šildymo sistemos prižiūrėtoją į kitą UAB „Pastatų priežiūros tarnyba“ (19–20 b. l.). UAB „Šiaulių būstas“ kreipėsi į AB „Šiaulių energija“ informuodama, kad pasirinktas kita šilumos ūkio prižiūrėtoja ir prašydama perduoti dokumentus (23–25 b. l.). AB „Šiaulių energija“ nevykdant prieš tai minėtų reikalavimų, buvo kreiptasi į Šiaulių rajono savivaldybės administraciją, kuri 2016-09-20 raštu įpareigojo UAB „Šiaulių būstas“ administraciją bendradarbiaujant su UAB „Pastatų priežiūros tarnyba“ perimti iš AB „Šiaulių energija“ namo šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą ir dokumentaciją, susijusią su priežiūra, iki 2016-09-30 imtinai (28–31 b. l.). Atsakovė AB „Šiaulių energija“ ieškovų reikalavimų neįvykdė iki šiol.
 1. Apeliantė esminiu apeliacinio skundo argumentu teigia, jog pagal Šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnio 7 dalį, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas su šilumos tiekėju sudaro šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutartį, su karšto vandens tiekėju – karšto vandens pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutartį. Kadangi trečiasis asmuo UAB „Pastatų priežiūros tarnyba“ ar namo administratorė ieškovė UAB „Šiaulių būstas“ nėra sudariusi su atsakove tokių sutarčių, todėl atsakovė nurodo nevykdanti ieškovų reikalavimo. Tokią atsakovės poziciją, teisėjų kolegija vertina kritiškai.
 1. Pirmosios instancijos teismas, remdamasis atsakovės darbuotojos paaiškinimais teismo posėdžio metu, nustatė, jog nagrinėjamo ginčo ypatumas yra tas, kad atsakovė AB „Šiaulių energija“ šiuo atveju yra namo šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtoja ir tuo pačiu metu šilumos tiekėja. Toks nagrinėjamo atvejo ypatumas, apeliacinio teismo nuomone, yra konstatuotas tinkamai, atsižvelgiant į įrodymus. Kaip matyti iš bylos duomenų, ieškinys dėl įpareigojimo per 7 dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo perduoti daugiabučio namo šilumos ir karšto vandens sistemų priežiūrą ir su tuo susijusią dokumentaciją: darbų atlikimo ir parametrų registravimo žurnalą, šilumos punkto schemą, šilumos punkto aptarnavimo instrukciją, pasirinktai prižiūrėtojai UAB „Pastatų priežiūros tarnyba“ pareikštas atsakovei, kaip namo šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai, o ne kaip kitam subjektui – šilumos tiekėjui. Būtent ieškinio dalykas – reikalavimas perduoti šilumos ir karšto vandens sistemų priežiūrą bei su ja susijusią dokumentaciją, apsprendžia kuriam subjektui ji skirta (prižiūrėtojui ar tiekėjui) ir tuo pačiu nustato bylos nagrinėjimo ribas.
 1. Taigi, esant aplinkybėms, jog ieškinys pareikštas atsakovei tik kaip prižiūrėtojai, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo padarytomis išvadomis, kad teisinis reglamentavimas nesuteikia teisės ir galimybės vienam namo šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai (šiuo atveju atsakovei) reikalauti iš naujai pasirinktos namo šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojos (UAB „Pastatų priežiūros tarnyba“) ar namo administratorės (UAB „Šiaulių būstas“), kad būtų įvykdytas Šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnio 7 dalies reikalavimas. Pagal minėtą teisės normą, šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutarties dalyviai yra tik pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas ir šilumos tiekėjas.
 1. Akivaizdu, kad nagrinėjamu atveju, atsakovė pasinaudodama aplinkybėmis, kad yra ir namo šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtoja ir tuo pačiu metu šilumos tiekėja, netgi po ikiteisminės ginčo sprendimo procedūros, būdama įpareigota Šiaulių rajono savivaldybės administracijos vykdyti ieškovų reikalavimus, elgėsi pasyviai. Apskundimo tvarka nepasinaudojo, ieškovų reikalavimo perduoti šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą ir su ja susijusią dokumentaciją, nevykdė. Kreipusis ieškovams į teismą, atsakovė toliau ignoravo ieškovų reikalavimus, savo poziciją pateisindama Šilumos ūkio įstatymo nuostatomis, nesant pasirašytos, kaip su kitu subjektu – šilumos tiekėju sutarties ir viešojo intereso ginimu, taip nepagrįstai išplečiant ginčo ribas. Akcentuotina, jog būsimos šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutarties pasirašymas nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas, todėl toks atsakovės elgesys apeliacinės instancijos teismo vertinimu, traktuotinas kaip piktnaudžiavimas savo padėtimi, verčiant ieškovus inicijuoti, paskatinti šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutarties pasirašymą. Be to, iš minėto įstatymo nuostatų išplaukia, kad šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutarties dalyviai yra šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas su šilumos tiekėju, o ne namo prižiūrėtojas ir namo savininkai su administratoriumi, kas reiškia, jog atsakovė AB „Šiaulių energija“, kaip šilumos tiekėja, nepagrįstai reikalauja iš ieškovų užtikrinti prieš tai minėtos sutarties sudarymą.
 1. Apeliantės įsitikinimu, nagrinėjamu atveju yra reikšmingi klausimai dėl Šilumos ūkio įstatymo 20 str. 1 d. pažeidimo, kai pastato bendrojo naudojimo objektų administratorius UAB „Šiaulių būstas“ ignoravo AB „Šiaulių energija“ prašymą pasirašyti pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartį, apeliantės neinformavimo apie įvykusią rangovų apklausą ir rangovų pateiktų pasiūlymų kainų, viršijančiųjų nustatytus leistinus maksimalius tarifus. Šių apeliantės argumentų teisėjų kolegija plačiau neanalizuoja ir nepasisako, nes jie neįtakoja skundžiamo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo.
 1. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-03-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010-06-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2010-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010). Šiuo atveju, apeliacinės instancijos teismas, visiškai pritaria pirmosios instancijos teismo padarytoms išvadoms dėl atsakovės (namo šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojos) galimybės kvestionuoti namo bendraturčių priimtus sprendimus ir viešojo intereso gynimo bei dėl pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutarties galiojimo.
 1. Atmetus apeliacinį skundą, iš atsakovės priteistinos ieškovų turėtos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme.
 1. Remdamasi išdėstytu, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisingas, naikinti jį apeliaciniame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo. Teismo sprendimas paliktinas nepakeistas, o apeliacinis skundas atmestinas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

12Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

13Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. liepos 13 d. sprendimą palikti nepakeistą.

14Priteisti iš atsakovės AB „Šiaulių energija“, juridinio asmens kodas ( - ), 850 Eur (aštuonis šimtus penkiasdešimt eurų 00 ct) ieškovų UAB „Šiaulių būstas“, įmonės kodas ( - ) ir G. P., a. k. ( - ) naudai turėtų teisinės pagalbos išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

15Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai