Byla e2S-1056-856/2017
Dėl Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. spalio 10 d. nutarties, kuria sustabdyta civilinė byla

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jurga Kramanauskaitė-Butkuvienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Pietinis būstas“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. spalio 10 d. nutarties, kuria sustabdyta civilinė byla.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Ieškovė ADB „Gjensidige“ kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės D. K. 554,04 Eur išmokėtą sumą, 5 procentų dydžio metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas (1–2 b. l.).
 1. Atsakovė D. K. atsiliepime į ieškinį nurodė, jog su ieškiniu nesutinka, nurodė, kad jos butas yra trečiame aukšte, o nukentėjęs butas - pirmame aukšte, žala patirta trūkus bendro naudojimo įrenginiui, ieškovė žalos dydį įrodinėja netinkamais įrodymais.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6

 1. Šiaulių apylinkės teismas 2017 m. spalio 10 d. nutartimi sustabdė civilinę bylą iki kol Lietuvos Aukščiausiajame Teisme bus išnagrinėta civilinė byla Nr. eCIK-629/2017.
 1. Teismas nurodė, kad Lietuvos Aukščiausiajame Teisme kasacine tvarka nagrinėjamas ginčas, kuris faktinėmis aplinkybėmis panašus į ginčą nagrinėjamoje byloje, o pagal CPK 4 straipsnį vienodą teismų praktiką formuoja Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. Todėl yra pagrindo manyti, jog Lietuvos Aukščiausiojo Teismo procesinis sprendimas civilinėje byloje Nr. eCIK-629/2017 gali turėti esminės reikšmės formuojant vienodą teismų praktiką tokio pobūdžio bylose.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8

 1. Atskiruoju skundu trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Pietinis būstas“ prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. spalio 10 d. nutartį ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

95.1. Pirmosios instancijos teismas sustabdė bylą CPK 164 straipsnio 4 punkte numatytu pagrindu iki kitame teisme bus išnagrinėta byla, tačiau nėra net žinoma, kokia Lietuvos Aukščiausiajame Teisme yra nagrinėjama byla, todėl negalima daryti prielaidos, kad priimta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis bus analogiška nagrinėjamai bylai.

105.2. Byloje nėra duomenų apie Lietuvos Aukščiausiame Teisme nagrinėjamos bylos analogiškumą šioje nagrinėjamoje byloje. Teismas nepagrindė ir nemotyvavo dėl ratio decidenti sutapimo su nagrinėjama byla. Teismas rėmėsi vieninteliu argumentu, kad nagrinėjamos bylos yra panašios, tačiau tai nėra tinkamas ir svarus pagrindas sustabdyti bylos nagrinėjimą.

 1. Atsiliepimai į atskirąjį skundą įstatymų nustatyta tvarka negauti.

11Teismas

konstatuoja:

12IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

13teisiniai argumentai ir išvados

14Apeliantės uždarosios akcinės bendrovės „Pietinis būstas“ atskirasis skundas atmetamas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai ir absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis)). Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuojant skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).
 1. Bylos sustabdymas – procesinių veiksmų, kuriais siekiama bylą išspręsti iš esmės, atlikimo laikinas sustabdymas neapibrėžtam terminui. Byla gali būti sustabdyta dėl įstatymuose numatytų objektyvių aplinkybių, kliudančių išnagrinėti civilinę bylą ir nepriklausančių nuo dalyvaujančių byloje asmenų ar teismo valios, taip pat kitais atvejais, nors įstatymuose ir nenumatytais, tačiau kliudančiais teismui išnagrinėti bylą iš esmės (CPK 1623 straipsnis).
 1. Pagal civilinės bylos sustabdymo pagrindus įstatymo išskirtos dvi bylos sustabdymo rūšys: privalomasis bylos sustabdymas (CPK 163 straipsnis) ir fakultatyvusis bylos sustabdymas (CPK 164 straipsnis). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas teisės normų, reglamentuojančių civilinės bylos sustabdymo pagrindus, taikymą, yra konstatavęs, kad, nepaisant to, dėl kurios rūšies civilinės bylos sustabdymo pagrindo egzistavimo yra sprendžiama, abiem atvejais turi būti nustatytos objektyvios aplinkybės, kliudančios išspręsti civilinę bylą. Byla sustabdoma iki tol, kol išnyksta sustabdymo pagrindą sudariusios aplinkybės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-187/2011).
 1. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi sustabdė civilinę bylą iki bus išnagrinėta kita civilinė byla Nr. eCIK-629/2017 (dabartinis Nr. e3K-3-445-421/2017), nagrinėjama kasacine tvarka. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad Lietuvos Aukščiausiajame Teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. e3K-3-445-421/2017 pagal atsakovo (fizinio asmens) kasacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017 m. vasario 9 d. sprendimo peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovės akcinės bendrovės „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovui (fiziniam asmeniui), dalyvaujant tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Naujamiesčio būstas“, viešajai įstaigai „Biokosmetikos akademija“ dėl žalos atlyginimo.
 1. Nustatyta, kad šios bylos ir kasaciniame teisme nagrinėjamos bylos faktinės aplinkybės yra labai panašios. Abejose bylose keliami klausimai dėl atsakomybės ribų nustatymo, kai trūksta bute iki skaitiklio esančios vandens stovų, vamzdžių bendrojo naudojimo konstrukcijos. Taigi, šioje byloje ir kasaciniame teisme nagrinėjamoje byloje sprendžiami panašūs teisės klausimai.
 1. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimu suformuotą poziciją dėl tikrojo precedento doktrinos galiojimo Lietuvos teisės sistemoje, teismų praktika turi būti nuosekli, neprieštaringa ir prognozuojama, taiga, teismai turi laikytis savo sukurtų precedentų ir yra saistomi aukštesnės instancijos teismų sukurtų precedentų. Minėtame nutarime Konstitucinis Teismas pasisakė, kad „<...> jau esami aukštesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismų sukurti precedentai atitinkamų kategorijų bylose susaisto ne tik žemesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismus, priimančius sprendimus analogiškose bylose, bet ir tuos precedentus sukūrusius aukštesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismus. Nuo esamų precedentų gali būti nukrypstama ir nauji precedentai gali būti kuriami tik tais ypatingais išimtiniais atvejais, kai tai yra neišvengiamai, objektyviai būtina, konstituciškai pagrindžiama ir pateisinama, ir tik deramai (aiškiai ir racionaliai) argumentuojant“.
 1. Bylos duomenys patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas 2017 m. spalio 3 d. teismo posėdyje išnagrinėjo bylą iš esmės, procesinio sprendimo paskelbimą atidėjo 2017 m. spalio 10 d., 2017 m. spalio 10 d. nutartimi civilinės bylos nagrinėjimą sustabdė iki bus išnagrinėta Lietuvos Aukščiausiajame Teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. eCIK-629/2017. Teismas sprendė, kad pagal turimus įrodymus nėra galimybės priimti teismo sprendimo, dėl galimo skirtingo teisės normų aiškinimo byla gali būti išspręsta neteisingai, todėl galutinis teismo sprendimas šioje byloje dėl nurodytų priežasčių yra negalimas iki to momento, kol nebus priimtas procesinis sprendimas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. eCIK-629/2017 (dabartinis Nr. e3K-3-445-421/2017).
 1. Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas, pasinaudodamas suteikta diskrecijos teise, pagrįstai sustabdė nagrinėjamą civilinę bylą iki kasaciniame teisme bus išnagrinėta aukščiau nurodyta civilinė byla. Atsižvelgiant į bylos ginčo esmę, teisinę problemą, jos reikšmingumą, siekį užtikrinti vienodą teismų praktiką tokio pobūdžio bylose, spręstina, jog civilinės bylos sustabdymas neužvilkins teisminio proceso trukmės, juo labiau, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinė byla Nr. e3K-3-445-421/2017 2017 m. gruodžio 13 d. jau yra išnagrinėta ir joje priimta galutinė ir neskundžiama teismo nutartis.
 1. Taigi, apeliantės UAB „Pietinis būstas“ atskirasis skundas atmetamas, Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. spalio 10 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

15Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

16Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. spalio 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai