Byla 1K-601-92-2011
Dėl Lietuvos generalines prokuraturos prokuroro Tomo Meškausko 2011-07-07 nutarimo skirti laikina nuosavybes teises apribojima panaikinimo

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamuju bylu skyriaus teiseja Jurate Damanskiene, sekretoriaujant

2Vaivai Jasudaviciutei, teismo posedyje, BPK 441 str. tvarka išnagrinejusi pareiškejos L. V. skunda del Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo teisejos 2011 m. rugsejo 9 d. nutarties, kuria atmestas pareiškejos skundas del Lietuvos generalines prokuraturos prokuroro Tomo Meškausko 2011-07-07 nutarimo skirti laikina nuosavybes teises apribojima panaikinimo,

3n u s t a t e:

4Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo ikiteisminio tyrimo teiseja 2011 m. rugsejo 9 d. nutartimi atmete pareiškejos L. V. skunda del Lietuvos generalines prokuraturos prokuroro T.Meškausko 2011-07-07 nutarimo, kuriuo laikinai apribota S. V. ir L. V. nuosavybes teise i transporto priemone – automobili BMW X5. Savo sprendima teismas motyvavo tuo, jog prokuroro nutarimas teisetas, pareiškejos nuosavybes teise i automobili apribota pagristai, uždraudžiant ji valdyti bei naudotis, siekiant užtikrinti galima turto konfiskavima.

5Pareiškeja L. V. skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo 2011 m. rugsejo 9 d. nutarti del Lietuvos generalines prokuraturos prokuroro T.Meškausko 2011-07-07 nutarimo laikinai apriboti pareiškejo nuosavybes teises i automobili BMW X5, o teismui pripažinus, jog ikiteisminio tyrimo stadijoje nera galimybes panaikinti prokuroro nutarima, panaikinti draudima automobiliu naudotis ir ji valdyti, paliekant draudima juo disponuoti. Teigia, kad teismas skundo motyvus išnagrinejo formaliai, nesigilinant i ju esme, perrašant prokuroro nutarima. Pažymi, jog byloje yra duomenu, patvirtinanciu, jog S. V. pasiskolino automobilio igijimo metu 30 000 euru ir iš ju nusipirko automobili BMW X5. Anot pareiškejos, laikinas nuosavybiu teisiu apribojimas i mineta automobili taikomas nepagristai. Prašo atkreipti demesi i tai, kad automobilis reikalingas šeimos nariu butiniems poreikiams užtikrinti: vežioti vaikus i lavinimo bei gydymo istaigas, tinkamai pasirupinti sergancia motina, kuria tenka neplanuotai vežti pas medikus. Pažymi, jog gyvena nuosavame name miesto pakraštyje, kur visuomeninis transportas vyksta retai. Atkreipia demesi i tai, kad kitu transporto priemoniu šeima neturi.

6Skundas atmestinas.

7Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo 2011 m. rugsejo 9 d. nutartis teiseta ir pagrista, L. V. laikinas nuosavybes teisiu apribojimas paskirtas nepažeidžiant Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso reikalavimu, tarptautiniu norminiu teises aktu bei Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatu.

8Lietuvos Respublikos BPK 151 str. nustatyta, jog civiliniam ieškiniui ar galimam turto konfiskavimui užtikrinti itariamajam ar pagal istatymus materialiai atsakingam už itariamojo veiksmus fiziniam asmeniui arba fiziniams asmenims, kurie turi nusikalstamu budu gauta ar igyta turta, gali buti skiriamas laikinas nuosavybes teises apribojimas.

9Susipažinus su teismui pateikta medžiaga, nustatyta, kad Lietuvos kriminalines policijos biuro Organizuoto nusikalstamumo tyrimo 4-ojoje valdyboje yra atliekamas ikiteisminis tyrimas Nr. 38-00037-11 del neteiseto disponavimo labai dideliu kiekiu narkotiniu medžiagu ir ju kontrabandos, neteiseto praturtejimo pagal požymius nusikalstamu veiku, numatytu BK 199 str. 2 d., 260 str. 3 d., 189 1 str. 1 d. 2011-08-22 S. V. ir L. V. iteikti patikslinti pranešimai apie itarimus galimai padarius apysunki nusikaltima, numatyta BK 189 1 str. Ikiteisminio tyrimo metu surinkus pakankamai duomenu, kad automobilio BMWX5, kurio verte šiuo metu yra apie 105 000 Lt ir viršija 500 MGL, t.y. 65 000 litu, savininkai S. V. ir L. V. mineta transporto priemone nuosavybes teise turi, žinodami, kad jo igyti teisetomis pajamomis negalejo, todel minetas automobilis tiek prokuroro, tiek apylinkes teismo teisejos nuomone, laikytinas nusikalstamos veikos dalyku, todel igyto nusikalstamu budu, galimam turto konfiskavimui ir civiliniam ieškiniui užtikrinti, Lietuvos Respublikos generalines prokuraturos prokuroras 2011-07-07 nutarimu pagristai apribojo nuosavybes teises i L. V. nuosavybes teise priklausanti turta – automobili BMW X5, pagaminta 2007 metais, juodos spalvos, reg. Nr. ( - ) VIN kodas WBAFF41070L090788, 105000Lt vertes, uždraudžiant ši automobili valdyti, juo disponuoti bei naudotis.

10Atkreiptinas skunda padavusio asmens demesys i tai, kad nuosavybes teisiu apribojimas yra laikina procesine prievartos priemone, kurios taikymas butu panaikintas nepasitvirtinus pateiktiems itarimams ar jeigu atsirastu kitos priežastys, del kuriu ši procesines prievartos priemone taptu nebereikalinga. Pareiškeja skunde nurodo, jos vyras S. V. 2009-06-12 Rygoje sudare paskolos sutarti su V. K. ir iš pastarojo pasiskolino 30 000 euru, už kuriuos nusipirko automobili BMW X5, pagaminta 2007 metais, juodos spalvos, reg. Nr. ( - ) VIN kodas WBAFF41070L090788, 105 000Lt. Aukštesniojo teismo nuomone, šie skundo motyvai yra tyrimo ir vertinimo ikiteisminio tyrimo eigoje dalykas, taciau nagrinejamu atveju nesudaro lemiamos reikšmes, sprendžiant laikino nuosavybes teises apribojimo pagristumo klausima.

11Pareiškeja skunde prašo, teismui pripažinus, jog ikiteisminio tyrimo stadijoje nera galimybes panaikinti prokuroro nutarima, panaikinti draudima automobiliu naudotis ir ji valdyti, paliekant draudima juo disponuoti. Šis L. V. prašymas netenkintinas. Atkreiptinas demesys i tai, jog laikinas nuosavybes teises apribojimas i L. V. priklausancia mineta transporto priemone paskirtas dar ir del to, kad automobilio verte nepakistu iki procesinio teismo sprendimo priemimo, todel keisti nutarimu nustatyto laikino nuosavybes teises apribojimo apimti – panaikinti draudima automobiliu naudotis ir ji valdyti, paliekant draudima juo disponuoti, taip pat nera pagrindo.

12Pareiškeja skunde pažymi, jog automobilis jai reikalingas šeimos poreikiams tenkinti. Teismo nuomone, šie skundo argumentai nesudaro teisinio pagrindo panaikinti ar pakeisti prokuroro nutarima bei apylinkes teismo nutarti.

13Esant tokioms aplinkybems, skunda nagrinejantis aukštesnysis teismas konstatuoja, kad prokuroro nutarimas ir Vilniaus m. 1 apylinkes teismo 2011 m. rugsejo 9 d. nutartis yra teiseti, jais pagristai siekiama baudžiamojo proceso tikslu.

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 442 str. 1 d. 1 p., teismas

Nutarė

15pareiškejos L. V. skunda atmesti ir palikti galioti Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo 2011 m. rugsejo 9 d. nutarti.

16Nutartis neskundžiama.