Byla 2A-525-265/2009

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Alvydo Žerlausko, teisėjų Algirdo Gailiūno, Aušros Maškevičienės, sekretoriaujant Rimai Zigmantienei, dalyvaujant ieškovei M. A. S., jos atstovui advokatui Arūnui Devėnui, atsakovei J. J., apeliacine tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi atsakovės J. J. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės M. A. S. ieškinį atsakovams J. J., Ž. J., G. E. J. dėl iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų, byloje išvadą duodanti institucija Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos tarnyba,

Nustatė

2ieškovė ieškiniu prašė iškeldinti atsakovus J. J. ir jos vaikus Ž. J., G. E. J. iš buto ( - ). Nurodė, kad atsakovė yra jos duktė, kuri prieš šešerius metus kartu su vaikais apsigyveno ieškovei nuosavybės teise priklausančiame bute ir pavertė jį šiukšlynu, savo elgesiu sudarė neįmanomas sąlygas ten gyventi. Atsakovė niekur nedirba, kelia triukšmą, nemoka už butą, jo netvarko, tempia į šį butą įvairius išmestus daiktus. Ieškovė negali naudotis butu, todėl prašo iškeldinti atsakovę ir jos vaikus. Atsakovė turi savo butą bei kito nekilnojamojo turto.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimu ieškinį tenkino. Nusprendė iškeldinti atsakovus J. J., G. E. J., gim. 1998-02-01, Ž. J., gim. 1992-09-02, iš buto ( - ), nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos. Priteisė ieškovei iš atsakovės

4J. J. 359 Lt bylinėjimosi išlaidų. Nustatė, kad butas ( - ) nuosavybės teise priklauso ieškovei. Dviejų kambarių bute gyvena du pilnamečiai ir du nepilnamečiai asmenys. Ieškovė naudojasi vienu kambariu, moka mokesčius. Atsakovė J. J. yra ieškovės duktė ir su vaikais ginčo bute apsigyveno maždaug prieš šešerius metus, tačiau prie jo išlaikymo neprisideda. Atsakovė J. J. nuo 2004-04-01 niekur nedirba, butą pavertė sąvartynu. Ieškovė gali tinkamai disponuoti tik savo kambariu. Santykiai tarp ieškovės ir atsakovės šeimos konfliktiški – atsakovė pažeidinėja ieškovės, kaip savininkės, teisę į gyvenamąją patalpą, saugų privatų gyvenimą. Nuomininkas, jo šeimos nariai arba kiti kartu su juo gyvenantys asmenys, kurie netinkamu elgesiu sudaro neįmanomas sąlygas kitiems kartu arba greta gyventi, nuomotojo arba kitų asmenų, kuriems trukdoma normaliai gyventi, reikalavimu gali būti iškeldinti nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos. Atsakovė trukdo ieškovei normaliai gyventi, todėl iškeldintina dėl netinkamo elgesio. Be to, atsakovei nuosavybės teise priklauso nekilnojamasis turtas – butas ( - ), butas ( - ), gyvenamasis namas su garažu ( - ). Sūnaus Ž. J. vardu taip pat registruotas žemės sklypas ir gyvenamasis namas ( - ). Atsakovė gali užtikrinti sau ir savo vaikams geresnes nei šiuo metu gyvenimo sąlygas.

5Apeliaciniu skundu atsakovė J. J. prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimą ir perduoti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Teigia, kad motina yra tik formali ginčo buto savininkė. Apeliantė teigia, kad dėl susiklosčiusių sunkių aplinkybių su sutuoktiniu ir dėl sveikatos problemų 1995-08-11 dovanojimo sutartimi ginčo butą padovanojo atsakovei, kuri pažadėjo testamentu palikti butą apeliantės sūnui. Dėl ieškovės keliamų konfliktų jų namuose dažnai lankosi policija, Vaikų krizių centro atstovai. Nuo 2002-07-08 atsakovė serga ( - ) liga ir nuolat gydosi ( - ). Dėl ieškovės elgesio blogai jaučiasi ir vartoja stiprius vaistus. Nuo 2008-11-06 iki 2008-12-05 gydėsi ( - ). Apie 2008-12-18 teismo posėdį ji nežinojo, nes jai nebuvo įteiktas teismo šaukimas. Teigia, kad buvo neatskleista bylos esmė, nes ne ji sudaro nepakenčiamas sąlygas gyventi namuose, o pati ieškovė. Teigia, kad nebuvo įvertintos aplinkybės dėl apeliantės sveikatos būklės, dėl kurios ji negali išsikelti gyventi kitur, ir kokios gyvenimo sąlygos būtų sudarytos vaikams.

6Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė M. A. S. prašo skundą atmesti ir Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad apeliantė buvo tinkamai informuota apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą. Atsakovės teiginys, jog konfliktų kyla dėl ieškovės kaltės, nepagrįsti jokiais įrodymais, o atsakovės sveikatos problemos neturi suteikti jai privilegijų.

7Apeliacinis skundas atmestinas.

8Byloje kilo ginčas dėl atsakovų iškeldinimo iš neatlygintinai naudojamų ieškovei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų.

9Atsakovė apeliaciniame skunde nurodo, jog 1995-08-11 ieškovei padovanojo butą ( - ), nes dėl tuo metu susiklosčiusių sudėtingų aplinkybių bijojo prarasti turtą. Teigia, kad ieškovė pažadėjo palikti testamentu butą apeliantės sūnui, todėl ginčo butas ieškovei priklauso tik formaliai. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo duomenimis, dviejų kambarių buto ( - ) nuosavybės teisė nuo 1995-11-02 įregistruota ieškovės M. A. S. vardu pagal 1995-08-11 dovanojimo sutartį. Įrašyti į viešą registrą duomenys laikomi teisingais ir išsamiais, kol nenuginčijami įstatymų nustatyta tvarka (CK 4.262 straipsnis). Atsakovė turi teisę reikšti ieškinį dėl buto dovanojimo sandorio pripažinimo negaliojančiu, tačiau tokia teise nepasinaudojo – byloje nėra duomenų, paneigiančių ieškovės M. A. S. nuosavybės teisės į butą ( - ), atsiradimo sąžiningumą ir teisėtumą.

10Apeliantės nurodyti duomenys apie jos sveikatos būklę nėra susiję su nagrinėjamos bylos dalyku – ieškovės reikalavimu iškeldinti atsakovus iš jai priklausančio buto dėl netinkamo jo naudojimosi. Bylos duomenimis atsakovai gyvena ieškovei asmeninės nuosavybės teise priklausančiame bute ir juo naudojasi neatlygintinai (CK 6.629 straipsnio 1 dalis). Gyvenamosios patalpos nuomos ir panaudos teisiniai santykiai pagal savo kilmę yra panašūs, o nuomos ir panaudos sutarčių nutraukimo sąlygos iš esmės turi vienodus reikalavimus. CK 6.641 straipsnio 2 dalis numato, kad panaudos davėjas turi teisę reikalauti nutraukti daikto neatlygintinio naudojimo sutartį, jeigu dėl nenumatytų ir nepaprastų aplinkybių tas daiktas yra skubiai ir neišvengiamai reikalingas pačiam panaudos davėjui. Iš antstolės Vidos Daugirdienės 2008-09-18 faktinių aplinkybių konstatavimo protokole esančių fotonuotraukų matyti, kad buto ( - ) bendro naudojimo patalpos netvarkingos, ant grindų, spintelių, palangių ir kitose vietose prikrauta įvairiausių mažaverčių daiktų, per kuriuos sunkiai įmanoma patekti į kambarius, vonią, virtuvę ir kitas patalpas. Ieškovės kambarys yra tvarkingas. Konstatuotina, kad atsakovė, apkraudama butą nereikalingais daiktais, naudoja gyvenamąją patalpą ne pagal paskirtį (CK 6.489 straipsnio 1, 2 dalys, 6.629 straipsnio 2 dalis). Byloje nėra duomenų, kad atsakovė mokėtų komunalinius mokesčius už naudojimąsi butu – ji nevykdo pareigos išlaikyti ir saugoti daiktą (CK 6.636 straipsnis). Abi šalys patvirtino, kad dažnai konfliktuoja. Atsižvelgus į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad atsakovės gyvenimo būdas, elgesys, veiksmai pažeidžia ieškovės kaip savininkės teisę į tinkamas gyvenimo sąlygas. Konstatuotina, jog dėl tokio nenumatyto atsakovės J. J. elgesio bei gyvenimo būdo patalpos tampa netinkamomis gyventi, o butas yra neišvengiamai reikalingas pačiai ieškovei, todėl ji turi teisę reikalauti nutraukti gyvenamosios patalpos neatlygintinio naudojimo sutartį ir iškeldinti atsakovus (CK 6.641 straipsnio 2 dalis). Be to, bylos duomenimis, pačiai apeliantei nuosavybės teise priklauso gyvenamosios patalpos – dviejų kambarių butas ( - ) (b. l. 70–72), o vaikams

11Ž. J. ir G. E. J. priklauso žemės sklypas ir gyvenamasis namas ( - ) (b. l. 109–112), todėl jos ir nepilnamečių vaikų teisės bei interesai persikėlus į kitą būstą nebūtų pažeisti.

12Apeliantės argumentas, kad ji sirgo ir nežinojo apie pirmosios instancijos teismo 2008-12-18 posėdį ir neturėjo galimybių pareikšti savo nuomonės, nepagrįstas. Nors apeliantė gydėsi (duomenys neskelbtini nuo 2008-11-06 iki 2008-12-05, tačiau pati posėdžio metu nurodė, kad neretai iš ligoninės parvykdavo į namus. Dėl šios priežasties jos liga nebuvo kliūtimi įteikti procesinius dokumentus. Iš bylos duomenų matyti, kad apie teismo posėdį atsakovei J. J. buvo pranešta tinkamai – šaukimas į 2008-12-04 paskirtą teismo posėdį 2008-11-29 jai buvo įteiktas asmeniškai (b. l. 123), tačiau į posėdį atsakovė neatvyko ir jo atidėti neprašė. Byla 2008-12-04 teismo posėdyje buvo išnagrinėta iš esmės ir teismo procesinio sprendimo priėmimas ir paskelbimas atidėtas iki 2008-12-18 (b. l. 133–138).

13Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino byloje esančius įrodymus ir padarė pagrįstą išvadą dėl atsakovų iškeldinimo iš ieškovei priklausančio buto, todėl iš esmės materialinės ir proceso teisės normų nepažeidė. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimo keisti ar naikinti apeliaciniame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

14Ieškovė prašė iš apeliantės priteisti jos turėtas 1 500 Lt bylinėjimosi išlaidos advokato paslaugoms už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą bei atstovavimą apeliacinės instancijos teisme apmokėti (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Atsižvelgiant į Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 8.11 ir 8.18 punktuose nustatytus tokių advokato paslaugų įkainius ieškovei iš atsakovės J. J. priteistinos 1 320 Lt bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidos (CPK 98 straipsnis).

15Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

16Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimą palikti nepakeistą.

17Priteisti iš atsakovės J. J. ieškovei M. A. S. 1 320 Lt išlaidų advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme apmokėti.

Proceso dalyviai