Byla 2A-1363-467/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Almos Urbanavičienės, kolegijos teisėjų

2Tatjanos Žukauskienės, Algirdo Auruškevičiaus, sekretoriaujant

3Laisvidai Versekienei, dalyvaujant ieškovės atstovui adv. Eugenijui Markevičiui, atsakovo atstovui

4adv. Linui Songailai,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovės K. S. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 23 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės K. S. ieškinį atsakovui UAB „Auksinis varnas“ dėl darbo sutarties nutraukimo ir atsiskaitymo su atleidžiamu darbuotoju.

6Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

7Ieškovė K. S. 2009-12-17 kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė pripažinti jos ir atsakovo UAB „Auksinis varnas“ 2007-01-26 sudarytą darbo sutartį Nr. 1397/07 nutraukta nuo 2009-09-24 pagal DK 127 straipsnio 1 dalį; įpareigoti atsakovą įforminti darbo sutarties nutraukimą, įrašant atitinkamus įrašus šioje sutartyje ir informuojant apie darbo sutarties nutraukimą Sodrą; priteisti ieškovei iš atsakovo 4948,50 Lt neišmokėtą darbo užmokestį, 6885,97 Lt kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas, vidutinį darbo užmokestį nuo atleidimo iš darbo dienos (2009-09-24) iki teismo sprendimo įsiteisėjimo, 14,15 Lt delspinigius už laiku neišmokėtą darbo užmokesčio dalį, 136,17 Lt palūkanų, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

8Ieškovė nurodė, kad su atsakovu UAB „Auksinis varnas“ 2007-01-26 sudarė neteminuotą darbo sutartį Nr. 1397/07, pagal kurią dirbo buhaltere. 2009-09-10 ieškovė pateikė prašymą atleisti ją iš darbo nuo 2009-09-11, bet atsakovas, remdamasis DK 127 straipsniu, reikalavo dirbti dar keturiolika dienų. Suėjus šiam terminui, ieškovė laikė, jog darbo sutartis su UAB „Auksinis varnas“ nutraukta nuo 2009-09-24, bet atsakovas darbo sutarties nutraukimo tinkamai neįformino ir su ieškove neatsiskaitė. Darbo sutartimi buvo nustatytas 4864,23 Lt darbo užmokestis per mėnesį. Atsakovas nesumokėjo dalies darbo užmokesčio už 2009 m. rugpjūčio ir rugsėjo mėnesius, t.y. 4948,50 Lt, kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas (47 dienas), t.y. 6885,97 Lt. Taip pat jis privalo mokėti 0,07 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą atsiskaityti su ieškove dieną nuo pareigos atsiskaityti atsiradimo dienos iki darbo santykių su UAB „Auksinis varnas“ nutraukimo, t.y. 14,15 Lt, taip pat vidutinį darbo užmokestį iki visiško atsiskaitymo bei 5 proc. dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

9Atsakovas UAB „Auksinis varnas“ sutiko su ieškinio reikalavimais dalyje, o būtent: nutraukti su ieškove darbo sutartį nuo 2009-09-24, o kitą ieškinio dalį prašė atmesti. Nurodė, kad ieškovė, pasinaudodama savo tarnybine padėtimi, neteisėtai (nesuderinus su darbdaviu ir nepasirašius darbo sutarties pakeitimo) sau nuo 2009-06-01 padidino atlyginimą iki 1000 Lt, o nuo 2009-08-01 - iki 4864,23 Lt. Ieškovė nuo 2009-08-01 iki 2009-08-28 sirgo ir gavo išmokas už laikiną nedarbingumą. 2009 m. rugpjūčio mėnesį ieškovė dirbo tik vieną dieną, bet sau pervedė 200 Lt. Ji neteisėtai sau pervedė 960 Lt už birželio mėnesį ir 3425,73 Lt už liepos mėnesį, nors už šiuos mėnesius jai turėjo būti priskaičiuotas 300 Lt pareiginis atlyginimas, o už vieną darbo dieną rugpjūčio mėnesį – 14,29 Lt. Tačiau ieškovei už birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesius išmokėta 4585,73 Lt darbo užmokesčio, t.y. 3971,44 Lt permoka. Ieškovė pagal bendrovėje nusistovėjusią tvarką buvo atsakinga ne tik už buhalterinę apskaitą, bet ir už kadrų tvarkymą. Todėl ji savo atleidimo iš darbo dieną privalėjo atvykti į darbą ir nustatyta tvarka parengti privalomus atleidimo iš darbo dokumentus, apskaičiuoti priklausančias išmokėti išmokas, tačiau to nepadarė. Kadangi atleidimas iš darbo nebuvo tinkamai įformintas dėl pačios ieškovės katės, atsakovas neprivalo jai mokėti materialinių palūkanų.

102010-11-16 teismo posėdžio metu ieškovė atsisakė reikalavimų pripažinti jos ir atsakovo 2007-01-26 sudarytą darbo sutartį Nr. 1397/07 nutraukta nuo 2009-09-24 pagal DK 127 straipsnio 1 dalį; įpareigoti atsakovą įforminti darbo sutarties nutraukimą, įrašant atitinkamus įrašus šioje sutartyje ir informuojant Sodrą, kadangi atsakovas iki bylos išnagrinėjimo iš esmės šiuos reikalavimus patenkino.

11Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2010 m. lapkričio 23 d. sprendimu priėmė ieškovės K. S. ieškinio dalies atsisakymą dėl reikalavimų pripažinti ieškovės ir atsakovo 2007-01-26 sudarytą darbo sutartį Nr.1397/07 nutraukta nuo 2009-09-24 pagal DK 127 straipsnio 1 dalį; įpareigoti atsakovą įforminti darbo sutarties nutraukimą, įrašant atitinkamus įrašus šioje sutartyje ir informuojant Sodrą, bei atitinkamą civilinės bylos Nr.2-1856-432/2010 dalį nutraukė. Atmetė kitus ieškovės K. S. ieškinyje dėl darbo sutarties pripažinimo nutraukta nuo 2009-09-24 pagal DK 127 straipsnio 1 dalį, atsakovo įpareigojimo įforminti darbo sutarties nutraukimą, įrašant įrašus šioje sutartyje ir informuojant Sodrą, neišmokėto darbo užmokesčio ir kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas, vidutinio darbo užmokesčio, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo atsakovui UAB „Auksinis varnas“ pareikštus reikalavimus. Priteisė ieškovei K. S. iš atsakovo UAB „Auksinis varnas“ 570,43 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Teismas nustatė, jog atsakovas patenkino du pirmuosius ieškinio reikalavimus, todėl ieškovė šių reikalavimų atsisakė, šios ieškinio dalies atsisakymas viešajam interesui ar imperatyvioms įstatymo nuostatoms neprieštarauja, todėl bylą toje dalyje nutraukė. Kitų ieškinio reikalavimų teismas netenkino, atsižvelgęs į tai, kad 2007-01-26 darbo sutarties Nr. 1397/07 trečiasis pakeitimų įrašas numatė, jog „2009-06-01 darbo užmokestis priskaičiuotas 300 Lt iki sekančio pakeitimo“. Po šio įrašo esantis įrašas apie minėtos darbo sutarties pakeitimą nustatė, kad nuo 2009-08-01 ieškovei keičiamas darbo laikas nuo 9 iki 17 val. ir nustatomas darbo užmokestis, nurodytas pradinėje darbo sutartyje – 4864,23 Lt, tačiau jis patvirtintas tik ieškovės parašu; darbdavio sutikimo tokiu būdu pakeisti šalių sudarytą darbo sutartį nėra. Įvertinęs šias aplinkybes, teismas laikė, kad ieškovė, dirbdama 2007-01-26 darbo sutartyje Nr. 1397/07 sulygtą darbą, pagal šalių sudarytos ir pakeistos (2010-06-01) darbo sutarties nuostatas turėjo gauti 300 Lt (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestį per mėnesį, nors, remiantis sąskaitų išrašais ir LR Valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus skyriaus 2009-10-29 išvadomis Nr. SD-23723, darbo užmokestis ieškovei buvo mokamas nereguliariai bei neatitiko darbo sutarties sąlygų. Kadangi darbo sutartis yra patikimas, abiejų šalių patvirtintas įrodymas, teismas, apskaičiuodamas ieškovės darbo užmokestį ir su juo susijusias išmokas, vadovavosi ja. Remiantis 2007-01-26 darbo sutartimi Nr. 1397/07, ieškovei mokėtina suma turėjo būti 1160,59 Lt (visas 2009 m. rugpjūčio mėnesio darbo užmokestis – 300 Lt, darbo užmokestis už 18 darbo dienų 2009 m. rugsėjo mėn. – 255,96 Lt, kompensacija už 58,4 kalendorines dienas kasmetinių atostogų - 830,45 Lt, iš viso 1386,41 Lt, o atskaičius mokesčius 1160,59 Lt) bet pradedant 2009 m. rugpjūčio mėnesiu iki darbo santykių pabaigos buvo išmokėta 3352,73 Lt. Išmokėtoji suma viršija ieškovės 2009 m. rugpjūčio, rugsėjo mėn. darbo užmokesčio ir kitų išmokų, kurios turėjo būti sumokėtos jos atleidimo iš darbo dieną, sumą, todėl ieškinio dalies dėl išmokų, susijusių su darbo santykiais priteisimo, netenkino.

12Apeliaciniu skundu ieškovė K. S. prašo panaikinti sprendimą, priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti visiškai ir, viršijant pareikštus reikalavimus, priteisti ieškovei iš atsakovo UAB „Auksinis varnas“ 8833,57 Lt nesumokėto darbo užmokesčio, 10886,61 Lt kompensacijos už nepanaudotas atostogas, 68099,22 Lt vidutinio darbo užmokesčio, 5112,77 Lt palūkanų ir 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei vidutinį darbo užmokestį nuo teismo sprendimo priėmimo iki visiško atsiskaitymo. Nurodo, kad teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog ieškovei pagal darbo sutartį nuo 2009-06-01 kas mėnesį iki jos atleidimo iš darbo buvo mokamas 300 Lt darbo užmokestis. Įvertinus darbo sutartį, šalių tikrąją valią, taip pat atsižvelgiant į byloje esantį LR Valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus skyriaus 2009-10-29 raštą, kuris nebuvo ginčijamas ir nėra nuginčytas, todėl laikytinas prima facie įrodymu, aiškiai matyti, kad nuo 2009-07-01 ieškovės pareiginis atlyginimas yra 4864,23 Lt per mėnesį. Teismas nepagrįstai atsisakė įvertinti ieškovės pateiktus paaiškinimus, ignoravo aukščiau minėtą 2009-10-29 raštą. Teismas nepagrįstai atsisakė rinkti byloje įrodymus, reikalingus visų faktinių aplinkybių konstatavimui, nukrypo ir nesivadovavo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota teismų praktika darbo bylose, pagal kurią turi būti ginami darbuotojo, kaip silpnesnės civilinių teisinių santykių šalies, teisės ir teisėti interesai, o visi byloje kylantys neaiškumai aiškintini jo naudai, sudarė prielaidas pažeisti CPK 417 straipsnį, numatantį teisę viršyti pareikštus reikalavimus. Vidutinis darbo užmokestis skaičiuojamas tik už darbo, o ne kalendorines dienas, todėl iš atsakovo ieškovei priteistinas vidutinis darbo užmokestis už laikotarpį nuo 2009-09-24 iki teismo sprendimo priėmimo, kas sudaro 68099,22 Lt neatskaičius mokesčių. Teismas nevertino aplinkybės, kad ieškovės vidutinis darbo dienos užmokestis yra 231,63 Lt, todėl jai priteistina kompensacija už nepanaudotas atostogas – 10886,61 Lt. Patenkinus ieškovės reikalavimą dėl darbo užmokesčio, vidutinio darbo užmokesčio priteisimo ir jį viršijus, už laikotarpį nuo 2009-09-24 iki teismo sprendimo priėmimo, iš atsakovo priteistina 5112,77 Lt palūkanų. Taip pat nuo teismo sprendimo priėmimo priteistinos 5 proc. dydžio procesinės palūkanos ir vidutinis darbo užmokestis.

13Atsiliepimo į apeliacinį skundą įstatymo nustatytu laiku pateikta nebuvo.

14Apeliacinės instancijos teismo posėdyje ieškovės atstovas apeliacinį skundą palaikė ir prašė jį tenkinti, atsakovo atstovas – prašė atmesti.

15Apeliacinis skundas atmestinas.

16Pagal DK 141 straipsnio 1 dalį, darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju jo atleidimo iš darbo dieną, jeigu įstatymo ar darbdavio ir darbuotojo susitarimo nenustatyta kitokios atsiskaitymo tvarkos; šio straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad, kai uždelsiama atsiskaityti ne dėl darbuotojo kaltės, darbuotojui sumokamas jo vidutinis darbo užmokestis už uždelsimo laiką. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje pažymima, kad pagrindas taikyti DK 141 straipsnio 3 dalyje nustatytus padarinius yra saistomas tokių sąlygų konstatavimo: darbdavys ne visiškai atsiskaitė su atleidžiamu darbuotoju jo atleidimo dieną; dėl uždelsimo atsiskaityti darbuotojas nėra kaltas. 2007-01-26 UAB „Auksinis varnas“ ir K. S. darbo sutartis tvirtina, kad su ieškove sudaryta neterminuota darbo sutartis, ji priimta dirbti vyr. buhaltere bei jai nustatytas 4864,23 Lt darbo užmokestis ir 40 val. darbo savaitė.(b.l. 74-76) Ši darbo sutartis keista kelis kartus: 2007-07-02, 2008-04-01, 2009-06-01, 2009-08-01, keičiant darbo laiką ir darbo užmokestį. Trys pirmieji pakeitimai yra patvirtinti abiejų darbo sutarties šalių parašais, o ketvirtasis, paskutinysis pakeitimas patvirtintas tik darbuotojos, t.y. ieškovės K. S. parašu. Darbo sutartis nutraukta 2009-09-24 pagal DK 127 straipsnio 1 dalį. Tarp šalių kilęs ginčas dėl darbo sutarties 2009-08-01 pakeitimo teisėtumo ir su tuo susijusių pasekmių, t.y. atitinkamo darbo užmokesčio ir su juo susijusių išmokų atleidžiamam darbuotojui tinkamo išmokėjimo.

172009-08-01 darbo sutarties pakeitimu nustatytas ieškovės darbo laikas nuo pirmadienio iki ketvirtadienio, nuo 900 iki 1700 val. bei 4864,23 Lt darbo užmokestis, nurodant vadovautis 2009-07-24 įsakymu. Šis pakeitimas, kuriuo padidintas ankstesniu (2009-06-01) pakeitimu nustatytas 300 Lt darbo užmokestis, pasirašytas tik vienos darbo santykių šalies – ieškovės. Tokiu būdu nėra darbdavio patvirtinimo dėl geresnių darbo sutarties sąlygų, t.y. žymiai didesnio atlyginimo ieškovei. Darbo sutartimi abi jos šalys turi išreikšti suderintą valią dėl darbo sąlygų. Šalys turi teisę keisti nustatytas darbo sąlygas, tačiau visais atvejais galioja tos darbo sąlygos, kurios patvirtintos abiejų šalių. Apeliantė nurodo, kad darbo sutartis turi būti vertinama pagal tikruosius šalių ketinimus. Teisėjų kolegija sutinka su tokiu vertinimu, t.y., kad sutartys, tame skaičiuje ir darbo sutartys, pagal CK 6.193 straipsnio 1 dalį turi būti aiškinamos pirmiausiai nagrinėjant tikruosius sutarties šalių ketinimus. Tačiau nagrinėjamu atveju duomenų apie tai, kad nuo 2009-08-01 abi darbo sutarties šalys sutarė ženkliai padidinti atlyginimą ieškovei, nėra, nes atsakovas tokį susitarimą neigia. Objektyvūs duomenys – darbdavio parašo nebuvimas po 2009-08-01 darbo sutarties pakeitimu, jo nuoseklus neigimas ketinimo didinti ieškovei darbo užmokestį, įsakymo, kuriuo nurodyta vadovautis aukščiau minėtame pakeitime nepateikimas (nebuvimas), paneigia ieškovės teiginius, kad jos darbo sąlygos 2009-08-01 pakeitimu buvo pagerintos abiejų šalių suderinta valia. 2009-08-01 darbo sutarties pakeitime minimas įsakymas teismui nebuvo pateiktas, nors, jį turėjo turėti abi sutarties šalys. Su darbdavio įsakymu, keičiančiu darbo sutarties sąlygas, privalo būti supažindinta darbuotoja, kuriai pateikiamas įsakymo nuorašas, tačiau jo nepateikė. Be to atsakovas neigė tokį įsakymą buvus. Taigi aplinkybė dėl darbo užmokesčio ieškovei nuo 2009-08-01 padidinimo byloje neįrodyta.

18Apeliantė teigia, kad nagrinėdamas šią bylą teismas nebuvo pakankamai aktyvus. Tačiau sutikti su tokiu apeliacinio skundo teiginiu nėra pagrindo, nes bylos duomenys patvirtina, kad teismas ėmėsi priemonių tiesai byloje nustatyti, reikalavo iš šalių bylos aplinkybes patvirtinančių įrodymų (2009-12-21 nutartis b.l. 23, 2010-06-29 nutartis b.l. 67). Aplinkybė, kad nagrinėdamas darbo bylas teismas turi teisę savo iniciatyva rinkti įrodymus, kuriais šalys nesiremia, jeigu jis mano, kad tai yra būtina siekiant teisingai išspręsti bylą (CPK 414 str. 1 d.), nepaneigia pačios šalies pareigos dėti pastangas jos nurodytiems argumentams pagrįsti. Manydama, kad bylai gali būti reikšmingi tam tikri įrodymai, kurių ji pati negali gauti, šalis turi teisę prašyti juos išreikalauti teismo, tačiau byloje duomenų apie tokius ieškovės prašymus nėra. Atsižvelgiant į tai, nepateikimas patikimų ir pakankamų įrodymų apie darbo sutarties 209-08-01 pakeitimą, negali būti laikomas teismo aktyvumo darbo byloje pažeidimu.

19Tai, kad, nagrinėjant darbo bylas pagal teismų praktiką darbuotojas gali būti pripažintas silpnesniąja šalimi, o byloje kylantys neaiškumai aiškintini jo naudai, nereiškia, jog darbuotojas apskritai neprivalo įrodyti savo teiginių pagrįstumo, kadangi bet kuriuo atveju galioja CPK 178 straipsnio nuostata, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Konkrečiu atveju, objektyviai neesant darbdavio parašo ieškovės darbo sutartyje, kuris patvirtintų darbdavio sutikimą su keičiamo atlyginimo dydžiu ieškovei, ir darbdaviui nurodant, kad su atlyginimo padidinimu ieškovei jis nesutinka bei apie išmokėtas dideles sumas ieškovei kaip darbo užmokestis jis nieko nežinojo, šių esminių abejonių, kai oficialus įrodymas – darbo sutartis patvirtina priešingą išvadą, nei teigia ieškovė, vertinti darbuotojo naudai objektyviai negalima.

20Ginčydama teismo sprendimo dalį dėl atsisakymo priteisti neišmokėtą darbo užmokestį ir su juo susijusias išmokas, apeliantė ypač akcentuoja LR Valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus skyriaus 2009-10-29 raštą „Dėl UAB „Vianora“, UAB „Auksinis varniukas“, UAB „Apicius“, UAB „Auksinis varnas“ patikrinimo“, kuriame nurodyta, kad K. S. pareiginis atlyginimas nuo 2009 m. liepos mėn. buvo 4864,23 Lt (b.l. 15-17). Apeliantė teigia, kad šis įrodymas turėjo būti įvertintas kaip prima facie įrodymas. Tačiau teisėjų kolegija nesutinka su tokiu apeliantės vertinimu, nes pagal CPK 177 straipsnio 1 dalį įrodymai civilinėje byloje yra bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus bei atsikirtimus, ir kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba, kad jų nėra. Remdamasis CPK 185 straipsnio 1 dalimi, teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu. Jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus CPK numatytas išimtis. Nepaisant to, įstatymas pripažįsta kai kurių įrodymų didesnę galią, t.y. CPK 197 straipsnio 2 dalis nustato, kad dokumentai, išduoti valstybės ir savivaldybių institucijų, patvirtinti kitų valstybės įgaliotų asmenų, neviršijant jiems nustatytos kompetencijos bei laikantis atitinkamiems dokumentams keliamų formos reikalavimų, laikomi oficialiais rašytiniais įrodymais ir turi didesnę įrodomąją galią. Nagrinėjamu atveju ieškovės pateiktas 2009-10-29 raštas „Dėl UAB „Vianora“, UAB „Auksinis varniukas“, UAB „Apicius“, UAB „Auksinis varnas“ patikrinimo“ yra surašytas oficialios valstybinės institucijos - LR Valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus skyriaus. Tačiau iš šio rašto turinio matyti, kad išvada apie ieškovės darbo užmokestį nuo 2009 m. liepos mėnesio padaryta remiantis UAB “Auksinis varnas“ pateiktomis ieškovės asmeninėmis darbo užmokesčio kortelėmis. Tai reiškia, kad nurodyta valstybės institucija, remdamasi jai pateiktais dokumentais, tik nurodė, koks pareiginis atlyginimas skaičiuotas ieškovei iki 2009 m. liepos 1 d. ir nuo 2009 m. liepos 1 d., tačiau ši institucija neatliko tyrimo ir neanalizavo, ar toks atlyginimas pagrįstas ir teisėtas, kokiu pagrindu jis priskaičiuotas. Šiame rašte nėra duomenų, kad darbo inspekcija būtų vertinusi šalių darbo sutartį, jos pakeitimus bei jų atitikimą darbo užmokesčio skaičiavimui. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, apeliaciniame skunde minimas raštas pirmosios instancijos teismo pagrįstai įvertintas kartu su kitais byloje esančiais įrodymais, nesuteikiant jam didesnės įrodomosios reikšmės.

21AB SEB banko sąskaitos išrašas apie K. S. banko operacijas 2009-08-28 (b.l. 54) bei AB SEB banko 2009-08-31 darbo užmokesčio mokėjimų nurodymų bylos duomenų peržiūra (b.l. 78) patvirtina, kad ieškovei UAB „Auksinis varnas“ 2009-08-28 išmokėjo 3425,73 Lt darbo užmokesčio. Ši suma žymiai viršija ieškovei mokėtiną darbo užmokesčio ir su juo susijusių išmokų dydį, paskaičiuotą pagal darbo sutarties 2009-06-01, todėl nėra pagrindo ieškovei priteisti jos prašomą darbo užmokestį ir su juo susijusias išmokas. Iš SEB banko K. S. sąskaitų išrašų matyti, kad 2009-07-31 UAB „Auksinis varnas“ sumokėjo ieškovei 8000 Lt (b.l. 86). Tokia pati suma atsakovo sumokėta ieškovei 2009-09-08 (b.l. 87). Byloje nėra duomenų, kokiu pagrindu ir kieno nurodymu paminėtos sumos pervestos ieškovei, todėl negali būti besąlygiškai vertinamos kaip darbo užmokesčio ieškovei mokėjimas, atsižvelgiant į tai, jog ieškovės darbo funkcijos (buhalterė) pas atsakovą buvo susijusios su įmonės finansų tvarkymu. Tuo tarpu jau aukščiau paminėtų įrodymų pagrindu darbo užmokestis ieškovei K. S. nuo 2008-08-01 turėjo būti mokamas pagal darbo sutarties 2009-06-01 pakeitimą, vadinasi, ieškovei išmokėta netgi didesnė suma, nei turėjo būti mokama. Todėl apeliantės argumentai dėl kompensacijos už jos kasmetines atostogas dydžio, palūkanų ir kt. vertintini kaip teisiškai nereikšmingi.

22Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad aplinkybių, kurios būtų pagrindu panaikinti arba pakeisti skundžiamą pagrįstą ir teisingą sprendimą, apeliantė nenurodė ir apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nenustatė, todėl skundžiamas teismo sprendimas paliekamas galioti nepakeistas.

23Atmetus apeliacinį skundą, ieškovės K. S. turėtos išlaidos advokato pagalbai apmokėti nepriteisiamos, taip pat nepriteistinos ir pašto išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinėje instancijoje (CPK 83 str. 1 d. 1 p. ir 2 d., 93, 96, 98 str.)

24Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

25Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 23 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Tatjanos Žukauskienės, Algirdo Auruškevičiaus, sekretoriaujant... 3. Laisvidai Versekienei, dalyvaujant ieškovės atstovui adv. Eugenijui... 4. adv. Linui Songailai,... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo... 6. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 7. Ieškovė K. S. 2009-12-17 kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė... 8. Ieškovė nurodė, kad su atsakovu UAB „Auksinis varnas“ 2007-01-26 sudarė... 9. Atsakovas UAB „Auksinis varnas“ sutiko su ieškinio reikalavimais dalyje, o... 10. 2010-11-16 teismo posėdžio metu ieškovė atsisakė reikalavimų pripažinti... 11. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2010 m. lapkričio 23 d. sprendimu... 12. Apeliaciniu skundu ieškovė K. S. prašo panaikinti sprendimą, priimti naują... 13. Atsiliepimo į apeliacinį skundą įstatymo nustatytu laiku pateikta nebuvo.... 14. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje ieškovės atstovas apeliacinį... 15. Apeliacinis skundas atmestinas.... 16. Pagal DK 141 straipsnio 1 dalį, darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su... 17. 2009-08-01 darbo sutarties pakeitimu nustatytas ieškovės darbo laikas nuo... 18. Apeliantė teigia, kad nagrinėdamas šią bylą teismas nebuvo pakankamai... 19. Tai, kad, nagrinėjant darbo bylas pagal teismų praktiką darbuotojas gali... 20. Ginčydama teismo sprendimo dalį dėl atsisakymo priteisti neišmokėtą darbo... 21. AB SEB banko sąskaitos išrašas apie K. S. banko operacijas 2009-08-28 (b.l.... 22. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 23. Atmetus apeliacinį skundą, ieškovės K. S. turėtos išlaidos advokato... 24. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 25. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 23 d. sprendimą palikti...