Byla 2-1132-XX/2010
Dėl skolos ir delspinigiu, palukanu ir bylinejimosi išlaidu priteisimo, ir n u s t a t e :

1Šiauliu apygardos teismo teiseja Regina Agota Gutauskiene, sekretoriaujant Dijanai Drizgienei, dalyvaujant ieškovo UAB „Saldos prekyba“ A. S. (b.l. 94), atsakovo UAB „Vaidora“ vadovui D. D., atstovei advokatei K. J. (b.l. 83, 97),

2teismo posedyje, žodinio proceso tvarka išnagrinejo civiline byla pagal ieškovo UAB „Saldos prekyba“ pareikšta ieškini atsakovui UAB „Vaidora“ ir treciajam asmeniui UAB „Alternatyvi logika“ (buvusi UAB „IREC LT“) del skolos ir delspinigiu, palukanu ir bylinejimosi išlaidu priteisimo, ir n u s t a t e :

3Ieškovas UAB „Saldos prekyba“ kreipesi i teisma su ieškiniu ir praše priteisti iš atsakovo UAB „Vaidora“ 78 585,52 Lt skolos, 28 605,02 Lt delspinigiu, palukanas bei bylinejimosi išlaidas. Nurode, kad 2006-07-05 su atsakovu pasiraše pirkimo pardavimo sutarti, kurioje ieškovas isipareigojo sukomplektuoti ir parduoti atsakovui sukomplektuotus irengimus, o atsakovas isipareigojo priimti specifikacijoje nurodytas prekes ir už jas sumoketi (b.l. 1-2)

4Teismo posedžio metu ieškovo atstovas ieškini palaike ir praše ji tenkinti, nurode, kad atsakovas nepagristai atsisako apmoketi už gautas prekes. Duomenu, kad už gautas prekes atsakovas butu sumokejes treciajam asmeniui UAB „Alternatyvi logika“ atsakovas nepateike. Atsakovas prekiu gavimo fakto negincija, pripažista, kad prekes gavo, taciau vengia atsiskaityti su ieškovu ir taip pažeidžia pasirašytos pirkimo pardavimo sutarties salygas. Nurode, kad skolos perleidimo sutartis su treciuoju asmeniu UAB „Alternatyvi logika“ yra nutraukta ir apie šios sutarties nutraukima yra informuotas atsakovas, todel atsakovas privalo vykdyti savo sutartinius isipareigojimus ir už gautus irengimus pagal PVM saskaitas fakturas sumoketi ieškovui. Ieškovas nurode, kad pirkimo pardavimo sutartis pasirašyta su ieškovu galioja iki visiško šaliu atsiskaitymo už gautas prekes, o kadangi atsakovas yra neatsiskaites su ieškovu už gautas prekes pagal pateiktas PVM saskaitas fakturas, pirkimo pardavimo sutartis galioja iki tol kol atsakovas atsiskaitys su ieškovu.

5Atsakovas UAB „Vaidora“ atsiliepimu i ieškini praše ieškini atmesti, nurode, kad ieškovas neturi reikalavimo teises, nes reikalavimo perleidimo sutartimi reikalavimo teise i skola yra perleides treciajam asmeniui UAB „Alternatyvi logika (buvusi UAB „IREC LT“). Su ieškovu buvo pasirašyta pirkimo pardavimo sutartis del konkreciu prekiu nurodytu sutarties priede (specifikacijoje) tiekima ir šios prekes turejo buti patiektos iki 2006-08-15. Ieškovo nurodytos prekes PVM saskaitoje fakturoje nera pirkimo pardavimo sutarties objektas, todel nera teisinio pagrindo ši ginca nagrineti Šiauliu apygardos teisme (b.l. 61-62).

6Teismo posedžio metu atsakovas ir atsakovo atstove praše ieškini atmesti, nurode, kad ieškovas neturi reikalavimo teises, nes yra pasirašes su UAB „Alternatyvi logika“ skolos perleidimo sutarti ir atsakovo skola už irenginius yra perleides UAB „Alternatyvi logika“.

7Tretysis asmuo UAB „Alternatyvi logika“ (buvusi UAB „IREC LT“, byloje teismo nutartimi 2010-11-11 patraukta treciuoju asmeniu (b.l. 113, 137), atsiliepimo i ieškini nepareiške, procesiniai dokumentai bendrovei iteikti ir apie posedi pranešta tinkamai per spauda, prašymu tretysis asmuo UAB „Alternatyvi logika“ del bylos atidejimo ar negalejimo dalyvauti teismo posedyje, nepareiške (laikrašciai 2011-04-01 „,Lietuvos rytas“, 2011-04-02 „Kauno diena“, 2011-04-02 „Vilniaus diena“, tomas 2, b.l. 21).

8Ieškinys tenkintinas.

9Teismo nustatytos faktines bylos aplinkybes ir priimamo sprendimo motyvai.

10Byloje surinktais irodymais nustatyta, kad šalys 2006-07-05 pasiraše pirkimo pardavimo sutarti Nr. V-21/06, kurioje ieškovas isipareigojo sukomplektuoti ir parduoti jam nuosavybes teise priklausancius irengimus ir medžiagas, nurodytus specifikacijoje, o atsakovas isipareigojo apmoketi už gautas prekes pagal ieškovo pateikta saskaita (sutarties 1 punktas, b.l. 6-8). Ieškovas pardave atsakovui prekes už kurias ieškovas išraše 31 PVM saskaita faktura, kurias atsakovas apmokejo nepilnai (tomas 1, b.l.11-42) ir liko skolingas pagal minetas PVM saskaitas fakturas 78 585,22 Lt.

11Pagal LR CK 6.38 straipsnio 1 dalies nuostatas prievoles turi buti vykdomos sažiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal istatyma ar sutarties salygas, o kai tokiu susitarimu nera, vadovaujantis protingumo kriterijais. Šio LR CK straipsnio 2 dalis taip pat itvirtina prievoliu šalims, pareiga kooperuotis, tai yra kiekviena šalis turi atlikti savo pareigas kuo ekonomiškiau ir vykdyti prievole bendradarbiauti su kita šalimi. Kadangi kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 78 585,22 Lt isiskolinima yra tenkintinas (LR CK 6.38 str., 6.63 str., 6.256 str. 1 d.).

12Atsakovo argumentai, kad 2006-07-05 pirkimo pardavimo sutartis yra pasibaigusi ir ieškovas negali reikalauti vykdyti prievoles pagal šia sutarti yra nepagristi ir atmestini. Minetos sutarties 7.7 punktas numato sutarties galiojimo termina iki galutinio šaliu atsiskaitymo (tomas 1, b.l. 7). Kadangi atsakovas pagal šia sutarti su ieškovu neatsiskaite, sutartis yra galiojanti, duomenu, kad mineta sutartis butu nutraukta byloje nera, taip pat nera duomenu, kad jos galiojimo terminas butu pasibaiges. Atsakovo teiginiai, kad ieškovas pardave prekes, kurios nera nurodytos specifikacijoje, nesudaro pagrindo atsisakyti atsakovui apmoketi už gautas prekes, nors jos ir nera nurodytos specifikacijoje (LR CK 1.93 str. ). Šaliu pasirašyta sutartis galiojanti, šalys yra verslininkai ir vykde nevienkartini pirkima, nes tarp šaliu vyko bendradarbiavimas ir prekes buvo tiekiamos ne tik tai kas yra nurodyta specifikacijoje, bet ir pagal PVM saskaitas faktura, ka ir patvirtina ir bylos medžiaga. Ta fakta, kad šalis siejo nevienkartiniai pirkimo pardavimo santykiai patvirtina ir šaliu pasirašyta pirkimo pardavimo sutartis, kurioje šalys nenurode pirkimo pardavimo sutarties galiojimo termino pabaigos.

13Nepagristas ir kitas atsakovo argumentas, kad ieškovas neturi reikalavimo teises, kadangi reikalavimo perleidimo sutartimi skola už patiektas prekes perleido treciajam asmeniui UAB „Alternatyvi logika“ (buvusi UAB „IREC LT“). Ieškovas pateike duomenis, 2010-07-17 rašta apie skolos reikalavimo perleidimo 2010-02-01 sutarties su treciuoju asmeniu UAB „Alternatyvi logika“ (buvusi UAB „IREC LT“) nutraukima ir apie tai praneše atsakovui (b.l. 80). Atsakovas nepateike duomenu, kad ginco skola yra sumoketa atsakovui ar treciajam asmeniui UAB „Alternatyvi logika“, ši skola egzistuoja ir tai rodo, kad atsakovas vengia atsiskaityti su ieškovu. Atsakovo argumentai, kad ieškovas patieke nekokybiškas prekes yra nepagristi, neirodyti ir vertintini kritiškai, nes atsakovas, gaves nekokybiška preke, privalejo vadovautis pasirašytos pirkimo pardavimo sutarties 2.2 punkto reikalavimu, kuriame šalys numate, kad kilus gincui del prekiu kokybes, privalo buti kvieciamas Lietuvos prekiu ekspertizes imoniu asociacijos ekspertas. Atsakovas eksperto nekviete, prekes gavo ir už jas pasiraše. Dokumento, patvirtinancio, kad gautos prekes nekokybiškos, byloje nera. Ieškovas yra pateikes statybiniu medžiagu laboratorijos bandymu protokola, kuris patvirtina, kad cinkuotos skardos ortakiams kokybe yra gera (b.l. 102-104). Šis ieškovo dokumentas apie kokybe nera nugincytas. Atsakovo argumentai, kad jis ieškovui nera skolingas, vertintini kaip siekis išvengti prisiimtu isipareigojimu pagal pirkimo pardavimo sutarti ir PVM saskaitas fakturas, kurios patvirtina, kad atsakovas pirko iš ieškovo ivairias prekes, ir prekiu gavima patvirtino parašu. Nors atsakovas ir yra pateikes reikalavimo perleidimo sutarti, pasirašyta ieškovo su treciuoju asmeniu, taciau irodymu, kad pateikta reikalavimo perleidimo sutartis butu ivykdyta byloje nera, o priešingai yra pateikti irodymai, kad ši sutartis yra nutraukta.

14Teismas ivertines tai, kad atsakovas atsiliepimo i ieškini visiškai nepagrinde tinkamais rašytiniais irodymais, patvirtinanciais, jog ivykdes prievole pagal ieškovo pateiktas PVM saskaitas fakturas, sprendžia, jog ieškinys tenkintinas (LR CK 1.5, 6.37, 6.200, 6.210 straipsniai).

15Iš byloje esanciu irodymu visumos, darytina išvada, kad atsakovas tinkamai prievoles – laiku atsiskaityti už parduotas prekes, neivykde, todel iš atsakovo ieškovui priteistina prašoma skola už gautas prekes 78 585,22 Lt (LR CK 6.38 str.,6.305 str., 6.344 str.). Ieškovas prašo priteisti 28 605,03 delspinigiu ir bylinejimosi išlaidas. Kadangi atsakovas nustatytu laiku neatsiskaite už gautas prekes su ieškovu, todel yra teisinis pagrindas priteisti iš atsakovo ieškovo prašomus delspinigius ir bylinejimosi išlaidas. Be to, teismui, atsakovo veiksmus ivertinus kaip nesažiningus ieškovo atžvilgiu, laikytinas pagristu ir ieškovo reikalavimas del sutartinio dydžio delspinigiu priteisimo, nes priešingu atveju šaliu tarpusavio santykiuose atsakovui susidaro galimybe sutaupyti ar igyti naudos kitos šalies saskaita (LR CK 6.237 straipsnio 1 dalis).

16Tenkinant ieškini, pagristu pripažintinas ir ieškovo reikalavimas priteisti jam iš atsakovo 8,05 procentu dydžio metines palukanas, skaiciuojant nuo bylos iškelimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško ivykdymo. Pagal LR CK 6.37 str. 2 d. skolininkas privalo moketi istatymu nustatyto dydžio palukanas už priteista suma nuo bylos iškelimo teisme dienos iki sprendimo visiško ivykdymo, todel remiantis LR CK 6.37 str. ir Mokejimu, atliekamu pagal komercinius sandorius, velavimo prevencijos istatymu šis ieškovo reikalavimas tenkintinas ir iš atsakovo priteistinos 8,05 proc. dydžio palukanos už priteista suma nuo bylos iškelimo teisme dienos nuo 2010-08-20 iki teismo sprendimo visiško ivykdymo (tomas 1, b.l.57).

17Ivertinus byloje surinktu irodymu visuma, ieškovo ieškinys atsakovo atžvilgiu laikytinas, pagristu, irodytu ir pilnai tenkintinas.

18Tenkinant ieškini iš atsakovo ieškovui priteisiamos bylinejimosi išlaidos (LR CPK 79 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 93 straipsnis 1 dalis, 98 straipsnio 1 dalis). Šias išlaidas sudaro ieškovo sumoketas 3144,00 Lt žyminis mokestis (b.l. 3), 605,00 Lt išlaidos, už suteikta advokato pagalba ruošiant ieškini (b.l. 45) ir 512, 60 Lt, išlaidos, susijusios su procesiniu dokumentu iteikimu treciajam asmeniui per spauda (tomas 2, b.l. 16-210).

19Tenkinant ieškini iš atsakovo priteistinos 21 Lt, išlaidos, susijusios su procesiniu dokumentu iteikimu valstybei (b.l. 53, LR CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 263, 265, 268-270 straipsniais, ,

Nutarė

21Ieškini tenkinti.

22Priteisti iš atsakovo UAB „Vaidora“ (i/k 222636490, buveine Vido Maciuleviciaus g. 51, Vilnius, a/s ( - ) AB SEB Vilniaus bankas, banko kodas 70440) ieškovui UAB „Saldos prekyba“ (i/k 300528303, buveine Išradeju g. 13 B., Šiauliai, a/s ( - ) AB bankas „Swedbankas“ banko kodas 73000) 78 585, 22 Lt (septyniasdešimt aštuonis tukstancius penkis šimtus aštuoniasdešimt penkis litus 22 centus) skolos, 28 605, 02 Lt (dvidešimt aštuonis tukstancius šešis šimtus penkis litus 02 centus) delspinigiu ir 4261,60 Lt (keturis tukstancius du šimtus šešiasdešimt viena lita 60 centu) bylinejimosi išlaidu.

23Priteisti iš atsakovo UAB „Vaidora“ (i/k 222636490) ieškovui UAB „Saldos prekyba“ (i/k 300528303) 8,05 procentu dydžio metines palukanas už priteista 107 190,24 Lt suma nuo bylos iškelimo teisme dienos 2010 m. rugpjucio 20 dienos iki teismo sprendimo šioje dalyje visiško ivykdymo ieškovo UAB „Saldos prekyba“ naudai.

24Priteisti iš atsakovo UAB „Vaidora“ (i/k 222636490, buveine Vido Maciuleviciaus g. 51, Vilnius, a/s ( - ) AB SEB Vilniaus bankas, banko kodas 70440) dvidešimt viena lita išlaidu susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu, valstybei.

25Sprendimui isiteisejus, taikytas laikinasias apsaugos priemones atsakovo UAB „Vaidora“ turtui Šiauliu apygardos teismo 2010 m. liepos 15 dienos nutartimi Nr. 2-1132-XXX/2010, panaikinti.

26Sprendimas per 30 dienu gali buti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skunda paduodant per Šiauliu apygardos teisma.

Proceso dalyviai
1. Šiauliu apygardos teismo teiseja Regina Agota Gutauskiene, sekretoriaujant... 2. teismo posedyje, žodinio proceso tvarka išnagrinejo civiline byla pagal... 3. Ieškovas UAB „Saldos prekyba“ kreipesi i teisma su ieškiniu ir praše... 4. Teismo posedžio metu ieškovo atstovas ieškini palaike ir praše ji tenkinti,... 5. Atsakovas UAB „Vaidora“ atsiliepimu i ieškini praše ieškini atmesti,... 6. Teismo posedžio metu atsakovas ir atsakovo atstove praše ieškini atmesti,... 7. Tretysis asmuo UAB „Alternatyvi logika“ (buvusi UAB „IREC LT“, byloje... 8. Ieškinys tenkintinas. ... 9. Teismo nustatytos faktines bylos aplinkybes ir priimamo sprendimo motyvai.... 10. Byloje surinktais irodymais nustatyta, kad šalys 2006-07-05 pasiraše pirkimo... 11. Pagal LR CK 6.38 straipsnio 1 dalies nuostatas prievoles turi buti vykdomos... 12. Atsakovo argumentai, kad 2006-07-05 pirkimo pardavimo sutartis yra pasibaigusi... 13. Nepagristas ir kitas atsakovo argumentas, kad ieškovas neturi reikalavimo... 14. Teismas ivertines tai, kad atsakovas atsiliepimo i ieškini visiškai... 15. Iš byloje esanciu irodymu visumos, darytina išvada, kad atsakovas tinkamai... 16. Tenkinant ieškini, pagristu pripažintinas ir ieškovo reikalavimas priteisti... 17. Ivertinus byloje surinktu irodymu visuma, ieškovo ieškinys atsakovo... 18. Tenkinant ieškini iš atsakovo ieškovui priteisiamos bylinejimosi išlaidos... 19. Tenkinant ieškini iš atsakovo priteistinos 21 Lt, išlaidos, susijusios su... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 263, 265, 268-270... 21. Ieškini tenkinti.... 22. Priteisti iš atsakovo UAB „Vaidora“ (i/k 222636490, buveine Vido... 23. Priteisti iš atsakovo UAB „Vaidora“ (i/k 222636490) ieškovui UAB... 24. Priteisti iš atsakovo UAB „Vaidora“ (i/k 222636490, buveine Vido... 25. Sprendimui isiteisejus, taikytas laikinasias apsaugos priemones atsakovo UAB... 26. Sprendimas per 30 dienu gali buti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...