Byla 2-422-594/2012
Dėl patirtų išlaidų išieškojimo

1Vilkaviškio rajono apylinkės teismo teisėjas Albinas Antanaitis, nedalyvaujant šalims, išnagrinėjęs civilinę bylą Nr. 2-422-594/2012 pagal ieškovo Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos ieškinį atsakovui A. T. dėl patirtų išlaidų išieškojimo,

Nustatė

2Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo A. T. 546,44 Lt patirtos turtinės žalos, atsiradusios dėl atsakovo neteisėtų veiksmų, atlyginimo.

3Ieškinys tenkintinas visiškai.

4Ieškovo ieškinyje nurodytomis aplinkybėmis ir prie ieškinio pateiktais įrodymais nustatyta, kad atsakovas Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2010-11-19 nutarimu administracinėje byloje Nr. A2.11.-1407-831/2010 pripažintas kaltu padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą LR ATPK 210 str. 2 d. ir jam paskirta 5000 Lt bauda su neteisėtai gabentų prekių - 420 pakelių cigarečių „Golden Gate" bei jam priklausančios transporto priemonės, kuria buvo neteisėtai gabentos prekės - automobilio Peugeot 605, valst. Nr.( - ) konfiskavimu.

5Transporto priemonė bei ja gabentos cigaretės buvo sulaikyti 2010-11-06 apie 07.20 val. Kauno teritorinės muitinės Kybartų kelio poste kertant Lietuvos Respublikos valstybės sieną (vykstant iš Rusijos Federacijos Kaliningrado srities į Lietuvos Respubliką). Minėta transporto priemonė bei cigaretės buvo atgabentos iš Kybartų kelio posto iki jų saugojimo vietų, nuo sulaikymo iki nutarimo administracinės teisės pažeidimo byloje įsiteisėjimo saugotos centralizuotame F tipo muitinės sandėlyje, administruotame Kauno teritorinės muitinės, o nutarimui įsiteisėjus cigaretės buvo sunaikintos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. spalio 5 d. nutarimu „Dėl konfiskuotų ir valstybės naudai perduotų tabako gaminių sunaikinimo tvarkos patvirtinimo“. Dėl konfiskuotų daiktų transportavimo, saugojimo ir naikinimo Kauno teritorinė muitinė patyrė transportavimo, saugojimo ir naikinimo išlaidų – 546,44 Lt, kurias sudaro: 144 Lt automobilio Peugeot 605, valst. Nr. ( - ) transportavimo į saugojimo vietą išlaidos, 330 Lt automobilio saugojimo išlaidos, 57,48 Lt cigarečių transportavimo į saugojimo vietą išlaidos, 9,89 Lt cigarečių saugojimo išlaidos, 5,07 Lt cigarečių naikinimo išlaidos.

6Kauno teritorinė muitinė 2011 m. lapkričio 11d. kreipėsi į atsakovą raštu Nr. 1B-84-20721 „Dėl susidariusių išlaidų apmokėjimo“, kuriuo paragino atlyginti jo kalta veika padarytą žalą, tačiau atsakovas žalos neatlygino. Ieškovas Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2011 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. 1B-686 „Dėl F tipo muitinės sandėlio savininko teisių ir pareigų perdavimo“ (Žin., 2011, Nr. 154-7336) pagrindu nuo 2012 m. sausio 1 d. iš Kauno teritorinės muitinės perėmė F tipo muitinės sandėlio (identifikavimo kodas PF0310) savininko teises ir pareigas.

7Kauno teritorinei muitinei atlyginus dėl teisės aktų nustatyta tvarka muitinės sulaikytų administracinės teisės pažeidimo tiesioginio objekto (prekių - cigarečių) transportavimo, saugojimo bei sunaikinimo ir teisės pažeidimo padarymo įrankio (transporto priemonės) transportavimo ir saugojimo atsiradusias išlaidas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.280 straipsnio nuostatomis, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kaip visų F tipo muitinės sandėlio savininko teisių ir pareigų perėmėjas iš Kauno teritorinės muitinės, įgijo regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę į žalą padariusį asmenį tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo.

8Nurodytas aplinkybes ieškovas grindžia ieškiniu (b.l. 4-5), Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus įsakymu Dėl F tipo muitinės sandėlio savininko teisių ir pareigų perdavimo (b.l. 6), Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus įsakymu dėl muitinės sulaikytų prekių pristatymo į prekių saugojimo vietą instrukcijos patvirtinimo (b.l. 7-11), Kauno teritorinės muitinės viršininko įsakymu Dėl perduotų saugoti centralizuotam F tipo muitinės sandėliui prekių saugojimo, sunaikinimo ir realizavimo išlaidų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo (b.l. 13-15), Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2010-11-19 nutarimu administracinėje byloje Nr. A2.11.-1407-831/2010 (b.l. 16, 17), pažyma apie muitinės patirtas išlaidas (b.l. 18), Kauno teritorinės muitinės raštu Dėl susidariusių išlaidų apmokėjimo (b.l. 19). Atsakovui buvo tinkamai įteikti ieškinio ir jo priedų nuorašai su teismo pranešimu, atsakovas įpareigotas per 14 dienų nuo procesinių dokumentų įteikimo jam dienos pateikti teismui nustatytos formos ir turinio atsiliepimą į ieškinį, atsakovui išaiškintos atsiliepimo nepateikimo teisinės pasekmės. Terminas atsakovui atsiliepimui pateikti baigėsi, šio termino pratęsti atsakovas neprašė ir atsiliepimo be pateisinamų priežasčių teismui nepateikė. Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą, darytina išvada, kad pasitvirtinus paminėtų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą, kadangi atsakovas nevykdo savo pareigos atlyginti žalą (ieškovo patirtus nuostolius), todėl atsižvelgiant į tai, kad atsakovas per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį, esant ieškovo ieškinyje suformuluotam prašymui priimti sprendimą už akių, priimtinas sprendimas už akių ir ieškovui iš atsakovo priteistina 546,44 Lt patirtos turtinės žalos atlyginimo (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 82 str. 1, 4 d., 142 str. 4 d., 285 str. 1 d., 2 d., 286 str., 93 str. 1 d., 88 str. 8 p., CK 6.2 str., 6.38, 6.246 str., 6.247 str., 6.248 str., 6.251 str., 6.263 str., 6.280 str.).

9Iš atsakovo priteistina 53,99 bylinėjimosi išlaidų valstybei nuo kurių mokėjimo ieškovas yra atleistas (50 Lt žyminio mokesčio ir 3,99 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu) (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 82 str., 83 str. 1 d. 10 p, 96 str. 1 d., pažyma apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu).

10Įrodymų patvirtinančių ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas nėra, todėl jos nepriteistinos (CPK 93 str., 135 str. 2 d.).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285 str.1,2 d., 286 str.

Nutarė

12Ieškinį patenkinti visiškai.

13Priteisti iš atsakovo A. T. (a.k. ( - ) gyv. ( - ) 546,44 Lt (penkis šimtus keturiasdešimt šešis litus ir 44 ct) žalos atlyginimo ieškovui Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos (juridinio asmens kodas 188656838, buveinė A. J. g. 1/25, Vilnius, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ) , AB DNB bankas, banko kodas 40100).

14Priteisti iš atsakovo A. T. (a.k. ( - ) gyv. Pajevonio ( - ) 53,99 Lt (penkiasdešimt tris litus ir 99 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei (Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, sąskaitos Nr. ( - ) , bankas „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

15Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali paduoti pareiškimą Vilkaviškio rajono apylinkės teismui, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškovas turi teisę per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Vilkaviškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai