Byla I-811-414/2009

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjas Rimantas Giedraitis, susipažinęs su pareiškėjo V. D. pareiškimu,

Nustatė

3Kauno apygardos administraciniame teisme gautas pareiškėjo V. D. pareiškimas, suinteresuotam asmeniui Utenos apskrities viršininko administracijai, kuriame pareiškėjas prašo teismą atnaujinti įstatymo nustatytą terminą prašymui pateikti dėl nuosavybės teisės atkūrimo į A. N. valdytą 22,78 ha žemės sklypą, esantį Maneičių kaime, Utenos raj.

4Pareiškimą atsisakytina priimti.

5Pagal administracinių bylų teisenos įstatymo 35 straipsnį, skundas turi būti paduodamas tam administraciniam teismui, kurio veiklos teritorijoje yra viešojo ar vidaus administravimo subjekto, kurio veiksmai (neveikimas) yra skundžiami, buveinė. Administracinės bylos, kuriose sprendžiama tik dėl terminų paduoti prašymą atkurti nuosavybės teises ir jokie aktai ar veiksmai neskundžiami yra neginčo bylos, jose nėra atsakovo, todėl šių bylų nagrinėjimui pagal įstatymo analogiją taikomos panašius santykius reglamentuojančios teisės normos, t. y. Civilinio proceso kodekso XXXVIII skyriaus normos. Pagal minėto CPK skyriaus nuostatas pareiškimas dėl įstatymo nustatyto termino atnaujinimo paduodamas tam apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje turi būti atliktas teisinę reikšmę turintis veiksmas (CPK 576 str. 2 d.). Nagrinėjamu atveju, teisinę reikšmę turintis veiksmas, t. y. prašymas atnaujinti terminą prašymui dėl nuosavybės teisių atkūrimo paduoti, turi būti atliktas Utenos apskrities viršininko administracijoje. Minėta institucija yra Utenos rajono apylinkės teismo veiklos teritorijoje, o tuo pačiu ir Panevėžio apygardos administracinio teismo veiklos teritorijoje. Todėl skundo nagrinėjimas nepriskirtinas Kauno apygardos administracinio teismo kompetencijai.

6Kadangi skundas nepriskirtinas Kauno apygardos administracinio teismo kompetencijai, todėl skundą atsisakytina priimti (ABTĮ 37 str., 2 d. 2 p.).

7Pareiškėjas dėl termino atnaujinimo prašymui paduoti dėl nuosavybės teisių į Maneičių kaime, Utenos apskrityje A. N. valdytą žemę turi teisę kreiptis į Panevėžio apygardos administracinį teismą.

8Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 2 punktu, teisėjas

Nutarė

10Atsisakyti priimti V. D. pareiškimą.

11Grąžinti 132 Lt (vienas šimtas trisdešimt du litai) žyminį mokestį, sumokėtą 2009 m. birželio 1 d. Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR finansų ministerijos (gavėjo sąskaitos

12Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB „Swedbank“).

13Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai