Byla e2-2082-1055/2017
Dėl skolos priteisimo

1Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Ana Karšul

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „( - )“ ieškinį atsakovei UAB „( - )” dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė prašė priteisti iš atsakovės 987,80 EUR skolos, 8 procentų dydžio metines palūkanas nuo teismo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir visas turėtas bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jei atsakovė nepateiks atsiliepimo. Atsakovė per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė.

6Ieškinyje išdėstytų aplinkybių patvirtinimui ieškovė pateikė šiuos rašytinius įrodymus: 2017 m. liepos 26 d. Reikalavimo perleidimo sutartį, 2015 m. birželio 22 d. sąskaitą faktūrą IDS Nr. ( - ), 2015 m birželio 17 d. atliktų darbų priėmimo aktą Nr. ( - ), 2015 m. liepos 24 d. sąskaitą faktūrą IDS Nr. ( - ), 2015 m. liepos 4 d. atliktų darbų priėmimo aktą Nr. ( - ), 2015 m. liepos 24 d. sąskaitą faktūrą IDS Nr. ( - ), 2015 m. liepos 3 d. atliktų darbų priėmimo aktą Nr. ( - ), 2017 m. rugpjūčio 8 d. pranešimas dėl kreditoriaus pasikeitimo, pašto siuntų sąrašas, pardavimų apmokėjimų žiniaraštį, 2017 m. vasario 6 d. aktą dėl skolų suderinimo. Taip pat ieškovė pateikė bylinėjimosi išlaidas patvirtinančius rašytinius įrodymus: atstovavimo sutartį, sąskaitą už teisines paslaugas Nr. KJ591, 2017 m. rugpjūčio 17 d. mokėjimo nurodymus.

7Atlikus formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, tai yra įsitikinus, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą, ieškovės ieškinys tenkintinas.

8Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad pradinis kreditorius UAB „Įrangos detalių sistema“ pagal 2015 m. birželio 22 d. sąskaitą faktūrą IDS Nr. ( - ), 2015 m. liepos 24 d. sąskaitą faktūrą IDS Nr. ( - ), 2015 m. liepos 24 d. sąskaitą faktūrą IDS Nr. ( - ), pardavė ir suteikė atsakovei UAB „( - )“ prekes ir paslaugas už 1 007,63 EUR. Atsakovė pilnai neatsiskaitė su ieškove ir liko skolinga 947,80 EUR.

9Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.101 straipsnio 1 dalį, kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo teisės perleidimas neturi pažeisti skolininko teisių ir labiau suvaržyti jo prievolės. Reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės bei kitos papildomos teisės (CK 6.101 straipsnio 2 dalis). 2017 m. liepos 26 d. UAB „Įrangos detalių sistema“ ir ieškovė UAB „( - )“ sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį, kuria pradinis kreditorius perleido reikalavimo teisę į atsakovės skolą. Naujasis kreditorius išsiuntė atsakovei pranešimą dėl reikalavimo teisių perleidimo, kuriuo pranešta, kad visi mokėjimai UAB „Įrangos detalių sistema“ kartu su netesybomis, palūkanomis bei nuostoliais turi būti atliekami į ieškovės nurodytą sąskaitą, tačiau atsakovė į raginimą nereagavo ir už paslaugas neatsiskaitė. Ieškovės paskaičiavimu atsakovė yra skolinga 947,80 EUR už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas.

10Pagal CK nuostatas prievolės, kylančios iš sutarties (CK 6.2. straipsnis), turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 straipsnis, 6.200 straipsnis), draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę (CK 6.59 straipsnis), o sutarties nevykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis).

11Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo pakeitimo įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kreditorius, įgijęs teisę į komercinėje sutartyje ar įstatyme nustatytas palūkanas, turi teisę be įspėjimo iš skolininko gauti 40,00 EUR sumą. Ieškovė prašo iš atsakovės šią sumą priteisti, todėl vadovaujantis minėta įstatymo nuostata, ieškovei iš atsakovės priteistina 40,00 EUR suma išieškojimo išlaidų kompensavimui.

12CK 6.37 straipsnio 2 dalis nustato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.210 straipsnis). Palūkanų dydis nustatytas CK 6.210 straipsnyje, kuris taikomas, jei įstatymai ar sutartis nenustato kitaip. Palūkanų norma už atliekamus pagal komercines sutartis pavėluotus mokėjimus nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymą. Šis įstatymas numato palūkanas už pavėluotus mokėjimus pagal komercines sutartis – Lietuvos banko nustatyta vienos nakties atpirkimo sandorių atpirkimo palūkanų norma, padidinta 8 procentiniais punktais (Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 5 dalis ir 3 straipsnio 2 dalis), taip pat šių palūkanų mokėjimo terminus. Tai – specialusis įstatymas, turintis pirmenybę prieš Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 straipsnį, nustatant palūkanas už atliekamus pagal komercinius sandorius pavėluotus mokėjimus (CK 1.3 straipsnio 3 dalis). Atsižvelgiant į tai, ieškovei iš atsakovės priteistinos 8 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis).

13Tenkinant ieškovės ieškinį, iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos: ieškovės sumokėtas žyminis mokestis, kuris sudaro 22,00 EUR ir 300,00 EUR dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų parengimu (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 79 straipsnis, 88 straipsnis, 93 straipsnis).

14Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepriteisiamos, nes jų suma būtų mažesnė už minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (CPK 96 straipsnio 6 dalį, Lietuvos Respublikos finansų ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministrų 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1R-261/1K-355 ,,Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo“).

15Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis CPK 270 straipsniu, 285 straipsniu, 286 straipsniu, 287 straipsniu,

Nutarė

16ieškovės ieškinį patenkinti.

17Priteisti iš atsakovės UAB „( - )“, juridinio asmens kodas ( - ), ieškovės UAB „( - )“, juridinio asmens kodas ( - ), naudai: 947,80 EUR (devynis šimtus keturiasdešimt septynis eurus 80 ct) skolos, 8 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 947,80 EUR sumą nuo 2017 m. rugpjūčio 21 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 40,00 EUR išieškojimo išlaidų kompensavimui, 22,00 EUR žyminio mokesčio ir 300,00 EUR išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

18Atsakovė, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui, skundą paduodant Utenos rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai