Byla 2-22388-615/2014
Dėl žalos atlyginimo priteisimo ir kitų reikalavimų

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Plučas, rašytinio proceso tvarka spręsdamas ieškovų A. R. ir Č. R. ieškinio atsakovams V. S., J. Š., D. A. Š., V. S. priėmimo klausimą,

Nustatė

2Ieškovai elektroninių ryšių priemonėmis Kauno apylinkės teisme pareiškė atsakovams ieškinį dėl žalos atlyginimo priteisimo ir kitų reikalavimų.

3Elektroninių ryšių priemonėmis pateiktas ieškinys ir jo priedai neatitiko CPK reikalavimų, todėl teismas, sutinkamai su CPK 138 straipsnio bei 115 straipsnio 2 dalies reikalavimais, 2014-09-30 nutartimi nustatė ieškovams terminą ieškinio trūkumų pašalinimui.

4Nutarties apskundimo tvarka ir terminai ieškovams buvo raštu išaiškinti 2014-09-30 nutartimi. Atskiruoju skundu teismo nutartis per įstatymo nustatytą terminą apskųsta nebuvo, todėl įsiteisėjo, yra privaloma ir turi būti vykdoma (CPK 18 straipsnis).

5Teismų praktiką, kad tuo atveju, jeigu CPK numato galimybę skųsti teismo nutartį dėl termino trūkumų šalinimui nustatymo, ar tokios nutarties dalį, o asmuo teise paduoti atskirąjį skundą nepasinaudoja, tai tokios teismo nutarties, ar jos dalies, kuri galėjo būti skundžiama atskiruoju skundu bet nebuvo apskųsta ir įsiteisėjo, pagrįstumo klausimas iš naujo nespręstinas ir ji turi būti privalomai vykdoma, formuoja ir aukštesnės instancijos teismai (Lietuvos Apeliacinio Teismo 2011-04-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1116/2011 ir kt.).

6Per teismo nustatytą terminą ieškovai į elektroninę civilinę bylą pateikė popierinės formos patikslintą ieškinį ir popierinės formos jo priedus. Pateiktu popierinės formos patikslintu ieškiniu ir popierinės formos jo priedais ieškovai įsiteisėjusia 2014-09-30 nutartimi konstatuotų ieškinio trūkumų nepašalino.

7Visų pirma, teismas 2014-09-30 nutartimi įpareigojo ieškovus pateikti rašytinių įrodymų, kuriais jie grindžia savo reikalavimus, CPK 114 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka patvirtintas kopijas. Pagal CPK 114 straipsnio 1 dalį rašytinių įrodymų, kuriais ieškovas grindžia ieškinio turinį, kopijas teisę patvirtinti turi teismas, notaras (ar kitas atlikti notarinius veiksmus įgaliotas asmuo), taip pat byloje dalyvaujantis advokatas ar dokumentą išdavęs (gavęs) asmuo. Šie įstatymo reikalavimai ieškovams buvo raštu išaiškinti teismo 2014-09-30 nutartimi. Įsiteisėjusia teismo nutartimi konstatuoto ieškinio neatitikimo aukščiau nurodytiems CPK reikalavimams, ieškovai per teismo nustatytą terminą nepašalino.

8Kartu su patikslintu ieškiniu ieškovai teismui pateikė rašytinių įrodymų kopijas, kurios yra patvirtintos spaudu „Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga“. Tačiau civilinėje byloje nėra duomenų, kad „Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga“ turi kokius nors teismo, notaro ar byloje dalyvaujančio advokato įgaliojimus. Dalies dokumentų atžvilgiu „Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga“ taip pat nėra nei šiuos dokumentus išdavęs, nei juos gavęs asmuo (pavyzdžiui A. R. adresuotas VĮ Registrų centras Kauno filialo 2012-07-18 raštas Nr. (3.4.5.)S-2704, A. R. ir Č. R. adresuotas AB „Kauno energija“ 2012-06-15 raštas Nr. 20-2489 ir kt.). Todėl ieškovų kartu su patikslintu ieškiniu pateiktos rašytinių įrodymų kopijos nėra patvirtintos CPK 114 straipsnio 1 dalyje reglamentuota tvarka. Be to pažymėtina, kad ant dokumentų kopijų prie aukščiau nurodyto spaudo „Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga“ nėra pasirašęs joks asmuo, todėl pateiktos įrodymų kopijos ne tik, kad nėra patvirtintos CPK 114 straipsnio 1 dalyje reglamentuota tvarka, bet iš esmės nėra niekieno patvirtintos.

9Pratęsti teismo ieškinio trūkumų pašalinimui nustatyto termino ieškovai CPK 77 straipsnyje reglamentuota tvarka neprašė.

10Kadangi ieškovai per teismo nustatytą terminą nepašalino įsiteisėjusia ir vykdyti privaloma teismo nutartimi konstatuoto aukščiau nurodyto ieškinio trūkumo (CPK 18 straipsnis), neprašė pratęsti ieškinio trūkumų pašalinimui teismo nustatyto termino, ieškinys laikytinas nepaduotu ir teisėjo nutartimi gražintas jį padavusiems asmenims (CPK 138 straipsnis, 115 straipsnio 3 dalis).

11Be to, teismas 2014-09-30 nutartyje taip pat nurodė, kad be ieškinyje suformuluoto reikalavimo priteisti iš atsakovų žalos atlyginimą, ieškovai ieškinio rezoliucinėje dalyje taip pat nurodė ir visą eilę neturtinio pobūdžio reikalavimų, kurie, jų tenkinimo atveju, ateityje galėtų sukelti savarankiškas teisines pasekmes. Teismas 2014-09-30 nutartyje pažymėjo, kad tuo atveju, jeigu ieškovai ieškiniu reiškia visus aukščiau nurodytus neturtinio pobūdžio reikalavimus, kurie, jų tenkinimo atveju, ateityje galėtų sukelti savarankiškas teisines pasekmes, tai turi būti aiškiai nurodyta ieškinyje, šie reikalavimai turi būti įvardijami kaip atskiros ieškinio dalyko dalys ir kiekvienas iš šių reikalavimų turi būti apmokėtas CPK 80 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatyto dydžio žyminiu mokesčiu jį indeksavus CPK 82 straipsnyje nustatyta tvarka. O tuo atveju, jeigu ieškovai aukščiau nurodytų savarankiškų reikalavimų nereiškia, o tiktai tokia forma formuluoja ieškinio pagrįstumą pagrindžiančius argumentus, visi aukščiau nurodyti reikalavimai turi būti pašalinti iš ieškinio rezoliucinės dalies, kurioje yra nurodomas ieškinio dalykas.

12Aukščiau nurodytų ieškinio trūkumų patikslintu ieškiniu ieškovai taip pat nepašalino, kadangi patikslinto ieškinio rezoliucine dalimi, kurią ieškinyje netgi paryškino, be reikalavimo priteisti iš atsakovų žalos atlyginimą, vėl reiškia savarankiškus neturtinio pobūdžio reikalavimus, kurie, jų tenkinimo atveju, ateityje galėtų sukelti savarankiškas teisines pasekmes: prašo pripažinti, kad atsakovai nuo 2010-05 iki 2013-06 šilumos punktu, esančiu name ( - ), naudojosi neturėdami tam jokio teisinio pagrindo, taip pat prašo pripažinti, kad atsakovai šilumos punktu, esančiu name ( - ), nuo 2010-05 iki 2013-06 naudojosi pažeisdami „teisės aktų reikalavimus dėl šilumos tiekimo trasų eksploatavimo“. Tačiau šie neturtinio pobūdžio reikalavimai, kurie, jų tenkinimo atveju, ateityje galėtų sukelti savarankiškas teisines pasekmes, nėra apmokėti CPK 80 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatyto dydžio žyminiu mokesčiu jį indeksavus CPK 82 straipsnyje nustatyta tvarka.

13Kadangi ieškovai per teismo nustatytą terminą nepašalino įsiteisėjusia ir vykdyti privaloma teismo nutartimi konstatuotų aukščiau nurodytų ieškinio trūkumų (CPK 18 straipsnis), tai taip pat yra atskiru ir savarankišku pagrindu ieškinį laikyti nepaduotu ir teisėjo nutartimi gražinti jį padavusiems asmenims (CPK 138 straipsnis, 115 straipsnio 3 dalis).

14Be to, teismo 2014-09-30 nutartyje nurodyto ieškinio neatitikimo CPK 114 straipsnio 1 dalies reikalavimams ieškovai nepašalino ir kitu aspektu. Pagal šiuo metu galiojančios redakcijos CPK, ieškinį reiškiantys asmenys turi teisę pasirinkti ar ieškinį reikšti elektroninių ryšių priemonėmis, ar ieškinį reikšti popierine forma. Jeigu asmuo ieškinį pareiškia elektroninių ryšių priemonėmis, teisme yra pradedama elektroninės formos civilinė byla. Visus dokumentus ieškinį elektroninių ryšių priemonėmis pareiškęs asmuo į bylą turi pateikti skaitmeninės formos, kadangi, kaip jau yra nurodyta aukščiau, pareiškus ieškinį elektroninių ryšių priemonėmis, teisme yra pradedama ne popierinės, o elektroninės formos civilinė byla. Nagrinėjamu atveju ieškovai pirminį ieškinį savo pačių pasirinkimu pareiškė elektroninių ryšių priemonėmis ir teisme buvo pradėta elektroninės formos civilinė byla. Todėl teismas įsiteisėjusia 2014-09-30 nutartimi įpareigojo ieškovus pateikti CPK 114 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka patvirtintas ir kitus CPK reikalavimus atitinkančias ieškinio priedų skaitmenines kopijas. CPK 114 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka patvirtintų ir kitus CPK reikalavimus atitinkančių ieškinio priedų skaitmeninių kopijų ieškovai per teismo nustatytą terminą nepateikė (teisme gautos tiktai popierinės formos dokumentų kopijos). Nurodytos aplinkybės taip pat yra dar vienu atskiru ir savarankišku pagrindu ieškinį laikyti nepaduotu ir teisėjo nutartimi gražinti jį padavusiems asmenims (CPK 138 straipsnis, 115 straipsnio 3 dalis).

15Ieškovei gražintinas jos sumokėtas žyminis mokestis (CPK 87 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Ieškovei išaiškintina, kad žyminį mokestį gražinti privalo Valstybinė mokesčių inspekcija, suinteresuotam asmeniui pateikus įsiteisėjusią teismo nutartį ir žyminio mokesčio sumokėjimą patvirtinančius dokumentus (CPK 87 straipsnio 3 dalis).

16Ieškovams išaiškintina, kad ši teismo nutartis neužkerta jiems kelio bendra tvarka pareikšti teisme naują popierinės formos ieškinį, arba ieškinį elektroninių ryšių priemonėmis, tiems patiems atsakovams tuo pačiu pagrindu dėl to paties dalyko, kartu su ieškiniu pateikiant CPK 114 straipsnio 1 dalyje reglamentuota tvarka patvirtintus ir kitus CPK reikalavimus atitinkančius ieškinio priedus (skaitmeninės formos, ieškinio reiškimo elektroninių ryšių priemonėmis atveju, arba popierinės formos, ieškinio reiškimo popierine forma atveju) bei ieškinį apmokant CPK nustatyto dydžio žyminiu mokesčiu. Bendra tvarka teisme reikšdama naują ieškinį ieškovė taip pat turi teisę prašyti užskaityti anksčiau sumokėtą žyminį mokestį naujoje byloje (jeigu šio mokesčio ieškovė tuo metu dar nėra susigražinusi).

17Teismas, vadovaudamasis CPK 138 straipsniu, 115 straipsnio 3 dalimi, 87 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 290- 291 straipsniais,

Nutarė

18Ieškovų A. R. ir Č. R. ieškinį atsakovams V. S., J. Š., D. A. Š., V. S. laikyti nepaduotu ir gražinti jį padavusiems asmenims.

19Gražinti ieškovams popierine forma pateiktus patikslinto ieškinio priedus.

20Gražinti ieškovei A. R., a/k ( - ) 2014-09-26 mokėjimo nurodymu Nr. 681 sumokėtą žyminį mokestį- 105 Lt.

21Išaiškinti ieškovei, kad žyminį mokestį gražinti privalo Valstybinė mokesčių inspekcija, suinteresuotam asmeniui pateikus įsiteisėjusią teismo nutartį ir žyminio mokesčio sumokėjimą patvirtinančius dokumentus.

22Išaiškinti ieškovams, kad ši teismo nutartis neužkerta jiems kelio bendra tvarka pareikšti teisme naują popierinės formos ieškinį, arba ieškinį elektroninių ryšių priemonėmis, tiems patiems atsakovams tuo pačiu pagrindu dėl to paties dalyko, kartu su ieškiniu pateikiant CPK 114 straipsnio 1 dalyje reglamentuota tvarka patvirtintus ir kitus CPK reikalavimus atitinkančius ieškinio priedus (skaitmeninės formos, ieškinio reiškimo elektroninių ryšių priemonėmis atveju, arba popierinės formos, ieškinio reiškimo popierine forma atveju) bei ieškinį apmokant CPK nustatyto dydžio žyminiu mokesčiu. Bendra tvarka teisme reikšdama naują ieškinį ieškovė taip pat turi teisę prašyti užskaityti anksčiau sumokėtą žyminį mokestį naujoje byloje (jeigu šio mokesčio ieškovė tuo metu dar nėra susigražinusi).

23Siųsti ieškovams nutarties patvirtintą kopiją.

24Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Plučas, rašytinio proceso tvarka... 2. Ieškovai elektroninių ryšių priemonėmis Kauno apylinkės teisme pareiškė... 3. Elektroninių ryšių priemonėmis pateiktas ieškinys ir jo priedai neatitiko... 4. Nutarties apskundimo tvarka ir terminai ieškovams buvo raštu išaiškinti... 5. Teismų praktiką, kad tuo atveju, jeigu CPK numato galimybę skųsti teismo... 6. Per teismo nustatytą terminą ieškovai į elektroninę civilinę bylą... 7. Visų pirma, teismas 2014-09-30 nutartimi įpareigojo ieškovus pateikti... 8. Kartu su patikslintu ieškiniu ieškovai teismui pateikė rašytinių įrodymų... 9. Pratęsti teismo ieškinio trūkumų pašalinimui nustatyto termino ieškovai... 10. Kadangi ieškovai per teismo nustatytą terminą nepašalino įsiteisėjusia ir... 11. Be to, teismas 2014-09-30 nutartyje taip pat nurodė, kad be ieškinyje... 12. Aukščiau nurodytų ieškinio trūkumų patikslintu ieškiniu ieškovai taip... 13. Kadangi ieškovai per teismo nustatytą terminą nepašalino įsiteisėjusia ir... 14. Be to, teismo 2014-09-30 nutartyje nurodyto ieškinio neatitikimo CPK 114... 15. Ieškovei gražintinas jos sumokėtas žyminis mokestis (CPK 87 straipsnio 1... 16. Ieškovams išaiškintina, kad ši teismo nutartis neužkerta jiems kelio... 17. Teismas, vadovaudamasis CPK 138 straipsniu, 115 straipsnio 3 dalimi, 87... 18. Ieškovų A. R. ir Č. R. ieškinį atsakovams V. S., J. Š., D. A. Š., V. S.... 19. Gražinti ieškovams popierine forma pateiktus patikslinto ieškinio priedus.... 20. Gražinti ieškovei A. R., a/k ( - ) 2014-09-26 mokėjimo nurodymu Nr. 681... 21. Išaiškinti ieškovei, kad žyminį mokestį gražinti privalo Valstybinė... 22. Išaiškinti ieškovams, kad ši teismo nutartis neužkerta jiems kelio bendra... 23. Siųsti ieškovams nutarties patvirtintą kopiją.... 24. Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti...