Byla e2-1335-949/2015
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Rima Gudienė,

2sekretoriaujant Ramonai Subačienei,

3dalyvaujant ieškovės UAB „Šiaulių būstas“ atstovei direktorei R. J.,

4trečiojo asmens Daugiabučio namo ( - ) savininkų bendrijos pirmininkui P. Š.,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Šiaulių būstas“ ieškinį atsakovei B. U. įmonei, trečiajam asmeniui Daugiabučio namo ( - ) savininkų bendrijai dėl skolos priteisimo,

Nustatė

6ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 1221,69 Eur skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 28,00 Eur žyminio mokesčio, 0,87 Eur už Nekilnojamojo turto registro duomenų paiešką ir peržiūrą, 0,84 Eur už Gyventojų registro duomenų paiešką ir peržiūrą, 52,57 Eur už UAB „SKOLOS LT“ teisines paslaugas ruošiant ieškinį.

7Ieškovės atstovė teismo posėdžio metu ieškinį palaikė ir paaiškino, kad ieškovė teikia Daugiabučio namo ( - ) savininkų bendrijai (toliau – DBSB) bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas name, esančiame ( - ), kuriame atsakovė turi negyvenamąsias patalpas. Laikotarpiu nuo 2012 m. spalio 1 d. iki 2014 m. lapkričio 30 d. už atsakovei suteiktas paslaugas susidarė 1221,69 Eur įsiskolinimas. Atsakovei buvo siunčiami raginimai įvykdyti prievolę, tačiau iki ieškinio pateikimo teismui dienos atsiskaityta nebuvo. Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir saugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios skiriamos namui atnaujinti, todėl prašo priteisti minėtą įsiskolinimą. Paaiškino, kad kaupiamosios lėšos skaičiuojamos pagal bendrijos susirinkimo nutarimą, yra sudarytas administruojamo namo bendrojo naudojimo objektų aprašas, pagal kurį atsakovė privalo kaip ir visi namo patalpų savininkai mokėti jai tenkančias išlaidas bendrosios dalinės nuosavybės išlaikymui. Laiptinių valymo paslauga namo bendraturčiams yra neteikiama ir mokestis už tai neskaičiuojamas.

8Atsakovė B. U. įmonė atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su pareikštu ieškiniu nesutinka, nes šios lėšos nepagrįstos rašytiniais įrodymais, jų skaičiavimo metodika ir nepatvirtintos sutartimi su DNSB ( - ). Atsakovė savo lėšomis rūpinasi ne tik jai nuosavybės teise priklausančių patalpų, bet ir daline daugiabučio namo nuosavybe ir jos priežiūra. Siekdama užtikrinti higienos – sanitarijos reikalavimus, keliamus jai priklausančiai valgyklai „( - )“, rūpinasi įmonės teritorijos prie valgyklos tvarkymu kiekvieną dieną. 2014 m. rudenį ji kreipėsi į DNSB su pasiūlymu prisiimti savo sąskaita daugiabučio namo ( - ), visos aplinkos ir teritorijos tvarkymą (kiemą, šaligatvius). Ieškovas nuo 2014 m. spalio mėnesio nebeteikia teritorijų ir laiptinių valymo paslaugų ir nebereikalauja minėto daugiabučio namo savininkų atlyginti už šią paslaugą. Atsakovės įmonė nesinaudoja daugiabučio namo laiptinėmis, laiptinėse esančiu apšvietimu, todėl minėtos lėšos reikalaujamos nepagrįstai. Ieškovė nepagrįstai reikalavo padengti lėšas už daugiabučio namo palėpės šiltinimą, nes virš įėjimo į atsakovei priklausančias patalpas, šios buvo šiltintos atsakovės užsakymu pagal 2012-10-12 sudarytą statybos rangos sutartį. Atsakovės įmonė dėl jos nuosavybės dalies (valgyklos „( - )“) įrangos, vandentiekio, kanalizacijos, dujų, šildymo radiatorių bei vidaus šildymo sistemos, elektros instaliacijos techninio ir einamojo remonto bei priežiūros yra sudariusi sutartis su elektriku, santechniku, kurie atlieka visus reikalingus darbus. Atsakovė ne kartą reiškė pretenzijas ir grąžino sąskaitas ieškovei dėl nepagrįstai ir neproporcingai paskaičiuotų kaupimo mokesčių. Neaišku kam kaupiamosios lėšos buvo skirtos ir panaudotos. Ieškovas ir trečiasis asmuo nepateikė DNSB nutarimų ir susirinkimų protokolų, kuriais paskaičiuota administravimo, kaupiamųjų lėšų, priežiūros/eksploatacijos lėšų, teritorijų ir laiptinių valymo mokėjimo ir lėšų kaupimo tvarka ir tų lėšų paskirstymo pagrindai.

9Atsakovės B. U. įmonės atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą atsakovei pranešta tinkamai, gautas prašymas nagrinėti bylą atsakovei nedalyvaujant. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, byla išnagrinėta atsakovei nedalyvaujant (CPK 246 str. 2 d.).

10Trečiojo asmens Daugiabučio namo ( - ) savininkų bendrijos atstovas pirmininkas P. Š. teismo posėdžio metu su ieškiniu sutiko, prašė jį tenkinti. Paaiškino, kad ieškovas pagrįstai prašo priteisti nurodytas sumas iš atsakovės. Atsakovė yra bendrijos narė, privalo mokėti jai tenkančią mokesčių ir išlaidų dalį. Dėl stogo šiltinimo išlaidų nėra pagrindo mažinti ieškovės nurodytos sumos, nes atsakovė atliko tik virš jai priklausančių patalpų esančio įėjimo esančio stogo apšiltinimą savo lėšomis. Atsakovės nurodytas įmonės darbuotojas neatlieka teritorijos valymo paslaugų, nors atsakovė buvo įsipareigojusi prižiūrėti teritoriją aplink visą namą. Nurodė, kad mokestis už laiptinių valymą yra neskaičiuojamas, laiptines valo patys gyventojai.

11Ieškinys tenkintinas visiškai.

12Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 1221,69 Eur skolą už namo eksploatavimą ir administravimą, susidariusią nuo 2012-10-01 iki 2014-11-30. Skolos susidarymo laikotarpį ir sumą ieškovė grindžia “Skolų valdymo ataskaita“. Byloje nustatyta, jog tarp ieškovės (anksčiau buvęs pavadinimas UAB „Saulės valda“) ir trečiojo asmens DNSB 2011-10-24 pasirašyta sutartis Nr. AT-S/09-24, reglamentuojanti tarp administratoriaus (ieškovo) ir kliento (daugiabučio namo bendrijos) atsirandančius santykius teikiant namo administravimo, eksploatavimo ir kitas komunalines paslaugas (sutarties 2 p.). 2001-07-24 bei 1997-10-08 pirkimo - pardavimo sutarčių pagrindu atsakovė B. U. įmonė įsigijo patalpas, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), ir suformavo negyvenamąsias patalpas – valgyklą. Ieškovė nurodo, kad teikia namo, esančio ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas. Atsakovė, kaip patalpų savininkė, už suteiktas paslaugas tinkamai nemokėjo, todėl pagal ieškovės pateiktas sąskaitas už suteiktas paslaugas už laikotarpį nuo 2012-10-01 iki 2014-11-30 susidarė 1221,69 Eur (4218,25 Lt) įsiskolinimas, kurį sudaro mokesčiai už namo eksploatacijos ir administravimo išlaidas, lėšų kaupimą, teritorijos valymą.

13Pagal CK 4.72 str. bendrosios nuosavybės teisė yra dviejų ar kelių savininkų teisė valdyti, naudoti jiems priklausantį nuosavybės teisės objektą bei juo disponuoti. Bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama bendraturčių sutarimu (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.75 str. 1 d.). Bendraturčių nuosavybės teisės į bendrą objektą įgyvendinimas apima ir jų tarpusavio pareigų, susijusių su tuo objektu, vykdymą. CK 4.83 str. 3 d. nustatyta, kad butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti. Pagal CK 4.82 str. 3 d. butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus, kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti butų ir kitų patalpų savininkai steigia butų ir kitų patalpų savininkų bendriją arba sudaro jungtinės veiklos sutartį (CK 4.83 str. 3 d.). Pagal Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymą (toliau- DNSBĮ) (2001 m. spalio 9 d. įstatymo Nr. IX-532 redakcija) 3 str. 1 d. daugiabučio namo savininkų bendrija yra ne pelno organizacija, įgyvendinanti šio namo patalpų savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų ir įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo valdymu, naudojimu, priežiūra ir tvarkymu. Taigi daugiabučio namo savininkų bendrija yra viena iš bendrosios dalinės nuosavybės objektų valdymo formų. Kasacinio teismo praktikoje pasisakyta, kad nors pagal DNSBĮ 3 str. 1 d. bendrija yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, tačiau ji, kaip civilinės atsakomybės subjektas, turi ypatumų, kuriuos lemia tai, kad namo bendrojo naudojimo objektų savininkas yra ne bendrija, o butų savininkai, turintys disponavimo šiais objektais teisę. Šie asmenys, o ne bendrija, proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje turi teisę į bendrojo naudojimo objektų duodamas pajamas (CK 4.83 str. 6 d.), privalo apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus, kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti (CK 4.82 str. 3 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-345/2007).

14Įstatymuose, reglamentuojančiuose daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų pareigas bendrosios dalinės nuosavybės teisėje, yra įtvirtinta bendroji taisyklė, jog bendraturtis privalo proporcingai prisidėti prie visų išlaidų, skirtų namui bei bendrosios dalinės nuosavybės objektams išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, jų būtiniems pagerinimams atlikti. Šiai taisyklei taikyti yra teisiškai nereikšminga atitinkamų bendrosios dalinės nuosavybės objektų, dėl kurių daromos nurodytos išlaidos, funkcinė paskirtis, taip pat bendraturčio, kuriam ji taikytina, naudojimosi ar nesinaudojimo tais objektais aplinkybės. Sprendžiant ginčus, kai pareikštas reikalavimas dėl aptariamų įstatyminių pareigų vykdymo priteisimo, svarbu atriboti, kurios išlaidos skirtos bendrajam turtui išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, jo būtiniems pagerinimams atlikti, o kurios – bendraturčio asmeniniams interesams ir poreikiams tenkinti.

15Atsakovė ginčija jai ieškovės kas mėnesį priskaičiuotą 15,82 Eur mokestį, skolų valdymo ataskaitoje įvardintą kaip „teritorijų ir laiptinių valymas“. Nurodo, kad įmonės teritorijos valymu rūpinasi įmonės darbuotojas ir nuo 2014 metų rudens atsakovė savo sąskaita atlieka namo teritorijos tvarkymą. Be to, atsakovės patalpos yra nesusijusios su namo laiptinėmis bei laiptinėse esančiu apšvietimu bei šių laiptinių valymu. Šios patalpos funkcionaliai nėra susijusios su atsakovei priklausančiomis pagrindinėmis patalpomis, t.y. nėra susietos su bendru įėjimu iš lauko, koridoriumi, holu ir pan., o šių patalpų plotas negali būti įskaitomas į atsakovės įmonei priklausančių naudingųjų patalpų plotą, todėl išlaidos susijusios su tokių patalpų priežiūra, eksploatavimu, kaupiamųjų lėšų rinkimu negali būti įtrauktos į atsakovės įmonei priklausančias išlaidas.

16Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovė nuo 2014-10-01 nebeteikia teritorijos priežiūros darbų namui ( - ), ir priteisti išlaidas už teritorijos valymą prašo tik už laikotarpį iki 2014-10-01. Ši paslauga buvo teikiama namo gyventojų prašymu. Byloje nėra duomenų, kad ieškovės nurodytu laikotarpiu nuo 2012-10-01 iki 2014-10-01 teritorijos valymo paslaugos nebuvo teikiamos, todėl atsakovė privalo mokėti mokesčius už šias ieškovės suteiktas paslaugas. Pažymėtina tai, kad atsakovės nurodyta aplinkybė, jog teritoriją prie atsakovei priklausančios valgyklos nurodytu laikotarpiu prižiūrėjo atsakovės darbuotojas, neatleidžia atsakovės nuo pareigos mokėti jai tenkančią išlaidų dalį už viso namo teritorijos priežiūrą. Ši pareiga kyla atsakovei, kaip patalpų esančių ( - ), bendrasavininkei ir atsakovė nepagrįstai nurodo, kad išlaidos, būtinos tinkamam jos vykdomo verslo sąlygų užtikrinimui, pavyzdžiui, išlaidos valgyklos teritorijos priežiūrai, atsakovei priklausančių patalpų dezinfekcijai ir pan., yra pagrindas mažinti atsakovei kaip patalpų bendrasavininkei tenkančių išlaidų dalį. Išlaidų, susijusių su atsakovės verslo vykdymu, ir išlaidų, skirtų namo bendrosios dalinės nuosavybės išlaikymui ir administravimui, paskirtis yra visiškai skirtinga. Jei atsakovei, vykdant verslą daugiabučiame name, yra reikalingos papildomos nei likusiems namo gyventojams paslaugos ar darbai, būtent pati atsakovė turi pareigą pasirūpinti tokių paslaugų (darbų) atlikimu ir pati už juos sumokėti, neperkeldama šių išlaidų atlyginimo pareigos visiems daugiabučio namo patalpų savininkams.

17DNSBĮ 2 str. 5 d. nurodo, kad bendrąja daline daugiabučio namo savininkų nuosavybe (bendrojo naudojimo objektais) yra: 1) bendrosios konstrukcijos – pagrindinės daugiabučio namo laikančiosios (pamatai, sienos, perdengimai, stogas) ir kitos konstrukcijos (balkonų bei laiptinių konstrukcijos, fasadų apdailos elementai, įėjimo į namą laiptai ir durys); 2) bendroji inžinerinė įranga – daugiabučio namo vandentiekio, kanalizacijos, dujų, šilumos, elektros, telekomunikacijų ir rodmenų tinklai, ventiliacijos kameros, vamzdynai ir angos, šildymo radiatoriai, elektros skydinės, liftai, televizijos kolektyvinės antenos ir kabeliai, šilumos mazgai, karšto vandens ruošimo įrenginiai, katilinės ir kita bendrojo naudojimo inžinerinė techninė įranga bendrojo naudojimo patalpose ar konstrukcijose, taip pat šie objektai, įrengti atskiriems gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkams nuosavybės teise priklausančiose patalpose, jeigu jie susiję su viso namo inžinerinės techninės įrangos funkcionavimu ir jeigu jie nėra trečiųjų asmenų nuosavybė; 3) bendrojo naudojimo patalpos – daugiabučio namo laiptinės, holai, koridoriai, galerijos, palėpės, sandėliai, rūsiai, pusrūsiai ir kitos patalpos, jei jos nuosavybės teise nepriklauso atskiriems patalpų savininkams ar tretiesiems asmenims. Pagal jau minėtas teisės normas namo laiptinės yra priskiriamos prie bendrojo naudojimo patalpų, jeigu jos nuosavybė teise nepriklauso atskiriems patalpų savininkams ar tretiesiems asmenims. Taigi šių normų prasme atsakovės B. U. nurodytas faktas, kad ji nesinaudoja namo laiptinėmis, nėra reikšmingas laiptinių kaip bendrojo naudojimo patalpų statusui, nes laiptinių patalpų funkcinė paskirtis nėra vien patekimas į namo butų ir kitų patalpų savininkams nuosavybės teise priklausančias patalpas, kadangi namo laiptinės ir jų konstrukcijos yra namo sudėtinė dalis, įtakojanti kitų bendro naudojimo objektų - laikančių konstrukcijų, laiptinėse esančios bendros inžinerinės įrangos funkcionavimą. Iš ieškovės pateikto 2013-10-22 Daugiabučio gyvenamojo namo ar kitos paskirties pastato (pastatų) bendrojo naudojimo objektų aprašo Nr. 2 matyti, kad gyvenamajame name, adresu ( - ), yra viena laiptinė ir su šia bendro naudojimo patalpa yra susiję visi pastato savininkai pagal CK 4.76 str. Byloje nėra duomenų, kad būtų priimtas daugiabučio namo patalpų savininkų sprendimas, nustatantis kitokį nei aukščiau nurodytas atsakovės patalpų santykį su minėtu bendrojo naudojimo objektu – laiptine. Remdamasis šiais duomenimis teismas sprendžia, kad pastate ( - ), bendro naudojimo patalpas sudaro ir laiptinė, todėl atsakovė turi prisidėti prie išlaidų jos priežiūrai, apšvietimui, remontui ir kitoms bendroms reikmėms. Kaip minėta, butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas (CK 4.82 str. 3 d.). Buto ir kitų patalpų savininkui priklausanti bendrosios dalinės nuosavybės dalis yra lygi jam nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir gyvenamojo namo naudingojo ploto santykiui (CK 4.82 str. 5 d.). Šios civilinio kodekso normos aiškiai ir nedviprasmiškai nustato daugiabučio gyvenamojo namo bendraturčio pareigą apmokėti išlaidas, susijusias su bendrojo naudojimo patalpomis, t. y. - mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. Ta aplinkybė, jog atsakovė faktiškai nesinaudoja tam tikromis bendrojo naudojimo patalpomis, neturi įtakos atsakovės, kaip bendraturtės, iš įstatymo kylančios pareigos proporcingai apmokėti atitinkamas su bendruoju turtu susijusias išlaidas, vykdymui.

18Pažymėtina ir tai, kad ieškovės bei trečiojo asmens atstovų paaiškinimai, ieškovės pateiktos PVM sąskaitos – faktūros už atsakovei suteiktas paslaugas ginčijamu laikotarpiu patvirtina, kad laiptinių valymo paslaugų daugiabučio namo savininkams ieškovė neteikia ir sumokėti už šią paslaugą neprašo, nepaisant to, kad skolų suvestinėje mokestis įvardintas kaip teritorijų ir laiptinių valymas, todėl teismas plačiau nepasisako dėl atsakovės argumentų, susijusių su laiptinių valymu.

19Atsakovė, nesutikdama su ieškiniu taip pat nurodė, kad ieškovė atsakovės nuosavybės dalyje neatliko jokių priežiūros, eksploatacijos darbų, nors atsakovė ne kartą kreipėsi su prašymais dėl santechnikos, elektros instaliacijos ir kitų namo inžinerinės techninės įrangos funkcionavimo, einamojo remonto, techninių gedimų likvidavimo ir priežiūros darbų atlikimo. Ieškovės paskaičiuotos išlaidos neatitinka faktinių aplinkybių ir realių išlaidų, o į atsakovės patirtas išlaidas ieškovė neatsižvelgė. Civilinis procesas yra grindžiamas rungimosi principu, kuris reiškia, kad kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12, 178 str.). Pagal įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę ieškovas kreipdamasis į teismą privalo pagrįsti savo reikalavimo teisę, tačiau neturi įrodinėti jį paneigiančių faktų – juos turi įrodyti atsakovas, atsikirtinėdamas į ieškovo reikalavimą. Byloje ieškovės pateiktas statinio techninės priežiūros žurnalas patvirtina, kad UAB „Šiaulių valda“ nuolat atlieka statinio, esančio ( - ), būklės stebėjimus. Pagal byloje pateiktus duomenis nėra pagrindo teigti, kad ieškovė netinkamai atlieka namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros, eksploatacijos darbus. Įkainiai už ieškovės daugiabučiam namui teikiamas administravimo ir eksploatavimo paslaugas yra numatyti minėtoje sutartyje Nr. AT-S/09-24, nėra pagrindo manyti, kad ieškovė mokesčius apskaičiavo ir namo bendrasavininkams paskirstė nesilaikydama teisės aktais ir sutartimi su Daugiabučio namo ( - ) savininkų bendrija, nustatytos tvarkos. Atsakovė nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad ieškovės paskaičiuotos išlaidos neatitinka faktinių aplinkybių ir realių išlaidų. Šie atsakovės teiginiai nepagrįsti jokiais konkrečiais faktiniais duomenimis. Pažymėtina tai, kad pati atsakovė nurodo, jog ieškovė neatliko jokių darbų būtent atsakovės nuosavybės dalyje. Pagal galiojantį teisinį reguliavimą ieškovė šių darbų atlikti ir neprivalo, be to, ir priteisti išlaidų už tokius darbus ieškiniu neprašo. Kaip jau minėta, būtent atsakovei, kaip patalpų savininkei, tenka pareiga prižiūrėti ir išlaikyti jai asmeninės nuosavybės teise priklausančią patalpą, atlikti patalpos priežiūros ir remonto darbus (CK 4.37 str. 1 d.).

20Atsakovė su ieškiniu nesutinka ir tuo aspektu, kad ieškovė, apskaičiuodama mokesčius, neatsižvelgė į atsakovės patirtas išlaidas. Nurodė, kad ieškovas apšiltino ne visą daugiabučio namo stogą. Virš įėjimo į atsakovei priklausančias negyvenamąsias patalpas, esančias ( - ), šiltino atsakovės samdytas rangovas P. K.. Atsakovei šie remonto bei šiltinimo darbai kainavo 759,64 Eur. Iš DNSB pateikto 2011-12-08 susirinkimo protokolo matyti, kad nutarta organizuoti palėpės šiltinimo darbus, darbų sąmatą perskaičiuoti be šiltinimo vatos ir izoliacinės plėvelės, jas gyventojams nusiperkant patiems, už atliktus darbus atsiskaitant išsimokėtinai, pasibaigus šildymo sezonui. Ieškovė pateikė sąskaitas faktūras, išrašytas atsakovei laikotarpiu nuo 2012-05-31 iki 2012-10-31, į kurias įtraukta palėpės šiltinimo kaina, paskaičiuota 285,87 kv. m. bendram plotui. Kaip paaiškino trečiojo asmens atstovas teismo posėdžio metu, buvo šiltinta palėpė virš namo, neįskaitant stogo, esančio virš atsakovei asmeninės nuosavybės teise priklausančių patalpų, kurį įsirengė pati atsakovė. Kaip minėta, pagal DNSBĮ 2 str. 5 d. bendrojo naudojimo objektams - bendrajai dalinei daugiabučio namo savininkų nuosavybei priskirtinos ir bendrojo naudojimo patalpos (laiptinės, palėpės ir kt.), ir bendroji inžinerinė įranga, kurių eksploatavimo išlaidas turi padengti bendro naudojimo patalpų ir bendrųjų inžinerinių įrenginių bendrasavininkai. Atsižvelgiant į tai, atsakovė turėjo sumokėti jai tenkančią išlaidų dalį už bendros namo palėpės šiltinimo darbus ir nepagrįstai prašė šių išlaidų dalį sumažinti jai asmeninės nuosavybės teise priklausančių patalpų stogo apšiltinimo išlaidomis.

21Daugiabučio namo, kuriame įsteigta bendrija, patalpų savininkai turi mokėti mokesčius pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų 8 p. nustatytą tvarką, t. y. proporcingai patalpų savininkų bendrosios nuosavybės dalį (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimas Nr. 603 „Dėl Daugiabučių namų patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo (Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo)“ (Žin., 2001, Nr. 45-1584; 2002, Nr. 54-2123). Atsakovė nepagrįstai teigia, kad ji neprivalo šių priskaičiuotų mokesčių padengti, kadangi dėl DNSB susirinkimuose nedalyvavo butų savininkai, o juos atstovavo šių savininkų patalpas nuomavę nuomininkai, kurie ir pasirašė tokio protokolo sąraše, o atsakovei nėra žinomas joks DNSB nutarimas, kuriuo būtų B. U. įmonei nustatyta ir paskaičiuota daugiabučio namo, esančio ( - ), administravimo, kaupiamųjų lėšų, priežiūros/eksploatacijos lėšų, teritorijų ir laiptinių valymo mokėjimo ir lėšų kaupimo tvarka ir tų lėšų paskirstymo pagrindai. Šie atsakovės argumentai atmestini, nes 2011-09-30 DNSB susirinkimo protokolu Nr. 2 buvo nutarta bendrijos pirmininku išrinkti P. Š., o naujai išrinktam primininkui pavesta sudaryti sutartį su UAB „Saulės valda“ nuo 2011-11-01 (65-66 b.l.).2011-10-24 UAB „Saulės valda“ (šiuo metu ieškovas UAB „Šiaulių būstas“) ir DNSB primininkas pasirašė sutartį dėl namo administravimo, eksploatavimo ir kitų komunalinių paslaugų teikimo (59-64 b.l.). 2011-12-08 DNSB susirinkimo protokolu nutarta šiltinti palėpę (67, 49, 50 b.l.). Butų ir kitų patalpų savininkų (ar jų dalies) sprendimai galioja visiems (ar tos dalies) butų ir kitų patalpų savininkams (CK 4.85 straipsnio 6 dalis). Todėl atsakovė negali ignoruoti ir nevykdyti įstatymų nustatyta tvarka priimtų ir nenuginčytų bendrijos narių priimtų sprendimų, už kuriuos balsavo ir pati. Pagal sutarties Nr. AT-S/09-24 4.1.1.7 punktą administratorius, t.y. ieškovė, paskirsto mokesčius proporcingai tarp savininkų, vadovaujantis CK 4.82 straipsniu, jei daugiabučių namų savininkų bendrija nenustatė kitokio mokesčių paskirstymo būdo. Byloje nėra duomenų, kad būtų nustatytas kitas mokesčių paskirstymo būdas. Mokesčiai atsakovei skaičiuojami laikantis teisės aktais nustatytos tvarkos, laikantis su namo administratoriumi sudarytos sutarties reikalavimų, DNSB nutarimas, nustatantis atsakovei priklausančių mokėti mokesčių tvarką ir paskirstymo pagrindus, nagrinėjamu atveju, priešingai nei nurodo atsakovė, neturi būti priimamas. Teismas taip pat pažymi, kad atsakovė, manydama, jog bendrijos nutarimai yra priimami nesilaikant teisės aktų reikalavimų, turi teisę juos skųsti nustatyta tvarka, o atsakovės nurodytos abstrakčios aplinkybės, kad bendrija nėra priėmusi teisėto nutarimo dėl lėšų, susijusių su bendro naudojimo objektų priežiūros ir naudojimo privalomųjų reikalavimų įgyvendinimu, nesudaro pagrindo konstatuoti, kad mokesčiai atsakovei yra skaičiuojami nepagrįstai.

22Įvertinus tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad ieškovė pagrįstai skaičiuoja atsakovei ir kitiems patalpų savininkams priežiūros (eksploatacijos) išlaidas.

23CK 4.83 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) neprivalo apmokėti išlaidų, dėl kurių jis nėra davęs sutikimo ir kurios nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais arba dėl kurių nėra priimtas butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimas šio kodekso 4.84 ir 4.85 straipsniuose nustatyta tvarka. Toks teisinis reglamentavimas reiškia, kad išlaidas galima atsisakyti mokėti dviem atvejais: 1) kai dėl jų teisės aktų nustatyta tvarka nėra priimto sprendimo ir 2) kai butų ir kitų patalpų savininkas nėra davęs sutikimo dėl šių išlaidų ir išlaidos turi būti nesusijusios su privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais. Nagrinėjamu atveju palėpę šiltinti buvo nutarta bendrijos narių susirinkimui nutarus (67, 50 b.l.), sutartis su administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas teikiančia įmone buvo pasirašyta irgi nutarus bei pritarus daugiabučio namo narių susirinkimui. Minėtuose susirinkimuose dalyvavo ir „už“ balsavo ir atsakovės atstovė B. U..

24Kaip teismo posėdžio metu paaiškino ieškovės atstovė, ieškinys reiškiamas dėl skolos, susidariusios nuo 2012-10-01 iki 2014-10-31. Atsakovė byloje nepateikė jokių įrodymų, kad ieškovė netinkamai vykdė savo funkcijas atsakovės ginčijamu laikotarpiu, pažeidinėjo teisės aktus, apskaičiuojant mokesčius už suteiktas komunalines ir/ar administracines paslaugas ir pan. Minėta, kad atsakovė turi pareigą proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas, ir kitas įmokas (CK 4.82 str. 1 d., 3 d.). Iš pateiktų dokumentų, skolos detalizavimo matyti, kad atsakovė prievolės apmokėti jos daliai tenkančių išlaidų nevykdė. Taigi, atsakovė privalo savo lėšomis prisidėti prie viso daugiabučio bendrosios nuosavybės administravimo, nes tai atitinka viso namo bendrasavininkių interesus ir padeda išsaugoti bendrąją nuosavybę. Ieškovė, veikdama kaip pastato administratorė, atsakovei pagal jos nuosavybės teise turimą patalpų plotą, kas mėnesį skaičiavo mokesčius, kurių B. U. per laikotarpį nuo 2012-10-01 iki 2014-11-30 nesumokėjo, todėl susidarė 1221,69 Eur įsiskolinimas.

25B. U. įmonė, nemokėdama už suteiktas paslaugas, pažeidė savo prievolinius įsipareigojimus. Pagal CK 6.38 str. prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Kadangi atsakovė prievolę vykdė netinkamai, t.y. neužtikrino apmokėjimo už suteiktas administravimo, eksploatavimo, komunalines ir kitas paslaugas, ji laikoma pažeidusia prievolę. Remdamasis bylos medžiaga teismas sprendžia, kad atsakovės prievolė mokėti už bendro naudojimo patalpų administravimą, eksploataciją, priežiūrą, pagrįsta įstatymu, 2011-10-24 sutartimi Nr. AT-S/09-24, skolos apskaičiavimo tvarka atitinka teisės aktais nustatytus atitinkamų įmokų ir paslaugų tarifus, o skolos dydžio paskaičiavimo atsakovė nepaneigė, todėl 1221,69 Eur suma priteistina iš atsakovės.

26Ieškovė prašo iš atsakovės priteisti penkių procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Kadangi atsakovė nevykdė piniginės prievolės, remiantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d., iš jos ieškovei priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos – 1221,69 Eur – nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-01-23) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

27CPK 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Kadangi ieškinys tenkintinas, iš atsakovės ieškovui priteistinos ir bylinėjimosi išlaidos: 28,00 Eur žyminis mokestis, 0,87 Eur išlaidos už Nekilnojamojo turto registro duomenų paiešką ir peržiūrą, 0,84 Eur išlaidos už Gyventojų Registro duomenų paiešką ir peržiūrą bei 52,57 Eur išlaidos už suteiktas teisines paslaugas (CPK 88 str., 93 str. 1 d., 10-13, 31 b.l.).

28Teismo patirtos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos, t.y. 0,54 Eur valstybei nepriteistinos, kadangi šių bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią (3,00 Eur) valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (CPK 96 str. 1 d., 6 d., LR Teisingumo ministro ir LR Finansų ministro 2011-11-07 įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ Nr. 1R-261/1K-355).

29Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 270 str., 271 str. 1 d. str., teismas

Nutarė

30Ieškinį tenkinti visiškai.

31Priteisti iš atsakovės B. U. įmonės, įmonės kodas ( - ), ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Šiaulių būstas“, įmonės kodas ( - ), 1221,69 Eur (vieno tūkstančio dviejų šimtų dvidešimt vieno euro, 69 centų) skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą – 1221,69 Eur – sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-01-23) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 28,00 Eur (dvidešimt aštuonių eurų) žyminį mokestį, 0,87 Eur (87 centų) išlaidas už Nekilnojamojo turto registro duomenų paiešką ir peržiūrą, 0,84 Eur (84 centų) išlaidas už Gyventojų registro duomenų paiešką ir peržiūrą, 52,57 Eur (penkiasdešimt dviejų eurų, 57 centų) išlaidas už suteiktas teisines paslaugas.

32Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodant Šiaulių apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Rima Gudienė,... 2. sekretoriaujant Ramonai Subačienei,... 3. dalyvaujant ieškovės UAB „Šiaulių būstas“ atstovei direktorei R. J.,... 4. trečiojo asmens Daugiabučio namo ( - ) savininkų bendrijos pirmininkui P.... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB... 6. ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 1221,69 Eur skolą, 5 procentų... 7. Ieškovės atstovė teismo posėdžio metu ieškinį palaikė ir paaiškino,... 8. Atsakovė B. U. įmonė atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su pareikštu... 9. Atsakovės B. U. įmonės atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio... 10. Trečiojo asmens Daugiabučio namo ( - ) savininkų bendrijos atstovas... 11. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 12. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 1221,69 Eur skolą už namo... 13. Pagal CK 4.72 str. bendrosios nuosavybės teisė yra dviejų ar kelių... 14. Įstatymuose, reglamentuojančiuose daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų... 15. Atsakovė ginčija jai ieškovės kas mėnesį priskaičiuotą 15,82 Eur... 16. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovė nuo 2014-10-01 nebeteikia... 17. DNSBĮ 2 str. 5 d. nurodo, kad bendrąja daline daugiabučio namo savininkų... 18. Pažymėtina ir tai, kad ieškovės bei trečiojo asmens atstovų... 19. Atsakovė, nesutikdama su ieškiniu taip pat nurodė, kad ieškovė atsakovės... 20. Atsakovė su ieškiniu nesutinka ir tuo aspektu, kad ieškovė, apskaičiuodama... 21. Daugiabučio namo, kuriame įsteigta bendrija, patalpų savininkai turi mokėti... 22. Įvertinus tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad ieškovė pagrįstai... 23. CK 4.83 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad buto ir kitų patalpų savininkas... 24. Kaip teismo posėdžio metu paaiškino ieškovės atstovė, ieškinys... 25. B. U. įmonė, nemokėdama už suteiktas paslaugas, pažeidė savo prievolinius... 26. Ieškovė prašo iš atsakovės priteisti penkių procentų dydžio metines... 27. CPK 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 28. Teismo patirtos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos, t.y. 0,54 Eur... 29. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 270... 30. Ieškinį tenkinti visiškai.... 31. Priteisti iš atsakovės B. U. įmonės, įmonės kodas ( - ), ieškovei... 32. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliacine tvarka gali būti...