Byla 2VP-19155-642/2016
Dėl baudos skyrimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Danutė Žvinklytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo antstolio Aleksandro Selezniovo pareiškimą suinteresuotiems asmenims UAB „Renginių centras“, M. T., UAB „Mono Stereo Įrašai“, dėl baudos skyrimo,

Nustatė

2pareiškėjas antstolis Aleksandras Selezniovas kreipėsi į teismą, prašydamas UAB „Renginių centras“ vadovui M. T. už 2016-08-10 turto arešto akto Nr. S1a-55714 reikalavimų nevykdymą skirti baudą.

3Iš vykdomosios bylos Nr. 0010/16/02504 nustatyta, kad antstolio Aleksandro Selezniovo kontoroje užvesta vykdomoji byla, kurioje 2016-07-13 Klaipėdos miesto apylinkės teismas priėmė teismo įsakymą Nr. eL2-11492-323/2016 dėl 57500,97 Eur skolos ir palūkanų išieškojimo iš skolininkės UAB „Renginių centras“ išieškotojui VšĮ „Mono Stereo Įrašai“ naudai.

4Antstolis, atliekant vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje, 2016-08-10 turto arešto aktu Nr. Sla-55714 areštavo skolininkei UAB „Renginių centras“ priklausančias transporto priemones: VW TOUREG, valstybinis Nr. ( - ) SYLAND NPI, valstybinis Nr. ( - ), CITROEN BERLINGO, valstybinis Nr. ( - ) VW SHUTTLE, valstybinis Nr. ( - ) (v.b.l. 13-15). Minėtu turto arešto aktu skolininkė UAB „Renginių centras“ įpareigota pristatyti areštuotas transporto priemones per 5 dienas nuo turto arešto gavimo dienos adresu S. Daukanto g. 13A-14, Klaipėda, arba nurodyti areštuotų transporto priemonių saugojimo vietą. Turto arešto aktas Nr. S1a-55714 siųstas registruota pašto siunta įmonės registruotu buveinės adresu Naujojo Uosto g. 3, Klaipėda, bei įmonės vadovo gyvenamosios vietos adresais ( - ), ir ( - ). Procesiniai dokumentai buvo įteikti 2016-08-16 įmonės registracijos adresu Naujojo Uosto g. 3, Klaipėda, įmonės vadybininkei I. G., pasirašytinai.

5Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 123 straipsnio 4 dalimi, procesinis dokumentas siunčiamas juridinio asmens buveinės adresu ir laikomas įteiktu praėjus dešimčiai dienų nuo išsiuntimo, bei Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 604 straipsniu, procesiniai dokumentai, siunčiami vykdymo proceso dalyviams šio kodekso VI dalyje numatytais atvejais registruotąja pašto siunta, laikomi įteiktais praėjus penkioms dienoms nuo išsiuntimo dienos. Esant šioms aplinkybėms, antstolio siųstas turto arešto aktas Nr. Sla-55714 UAB „Renginių centras“ laikomas įteiktu tinkamai.

6Antstolis – tai valstybės įgaliotas asmuo, kuriam valstybė suteikia vykdomųjų dokumentų vykdymo, faktinių aplinkybių konstatavimo, dokumentų perdavimo ir kitas įstatymų nustatytas funkcijas (Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 2 straipsnio 1 dalis). Antstolio reikalavimai vykdyti teismo sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, duodami neviršijant suteiktų įgaliojimų, yra privalomi visiems asmenims (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 585 straipsnis). Skolininkas privalo antstolio reikalavimu raštu pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose. Jeigu reikalavimas pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą pateikiamas juridiniam asmeniui, už tokio reikalavimo įvykdymą atsakingas juridinio asmens vadovas. Už nurodytų reikalavimų neįvykdymą arba melagingų duomenų pateikimą teismas antstolio teikimu be svarbių priežasčių patvarkymo neįvykdžiusiam asmeniui gali skirti iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų baudą arba nubausti areštu iki trisdešimties parų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 645 straipsnis).

7Bylos duomenys patvirtina, jog UAB „Renginių centras“ vadovas nuo 2006-06-12 yra M. T. (v.b.l. 198-201). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes bei įvertinus byloje esančius įrodymus, darytina išvada, jog UAB „Renginių centras“ vadovas M. T. nevykdė antstolio Aleksandro Selezniovo 2016-08-10 turto arešto akte Nr. Sla-55714 nurodytų įpareigojimų dėl transporto priemonių pristatymo, informacijos pateikimo, pateisinančių įrodymų dėl antstolio įpareigojimų nevykdymo nepateikė, todėl už reikalavimo nevykdymą jam skirtina bauda (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 645 straipsnio 3 dalis).

8Antstolis prašo skirti iki 579,00 Eur baudą arba nubausti areštu iki trisdešimt parų. Atsižvelgiant į vykdomo dokumento pobūdį, patvarkymo nevykdymo trukmę, kad byloje nėra duomenų, dėl kokių priežasčių antstolio reikalavimas neįvykdytas, taip pat į tai, kad UAB „Renginių centras“ vadovui M. T. bauda skiriama pirmą kartą, vadovaujantis proporcingumo, protingumo ir teisingumo kriterijais M. T. skirtina 150,00 Eur dydžio bauda (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 645 straipsnio 3 dalis).

9UAB „Renginių centras“ vadovui M. T. išaiškintina, kad baudos paskyrimas neatleidžia nuo pareigos vykdyti antstolio reikalavimus (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 75 straipsnio 2 dalis).

10Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291, 593, 616, 645 straipsniais,

Nutarė

11pareiškėjo antstolio Aleksandro Selezniovo pareiškimą tenkinti.

12Paskirti suinteresuotam asmeniui UAB „Renginių centras“ vadovui M. T. 150,00 Eur (vieno šimto penkiasdešimt eurų) baudą už pareiškėjo antstolio Aleksandro Selezniovo 2016-08-10 turto arešto akte Nr. Sla-55714 nurodytų reikalavimų nevykdymą.

13Išaiškinti, kad baudos paskyrimas neatleidžia nuo pareigos vykdyti antstolio reikalavimus (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 75 straipsnio 2 dalis).

14Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą Nr. 0010/16/02504 gražinti antstoliui Aleksandrui Selezniovui.

15Nutartį per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu galima apskųsti Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant Klaipėdos miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai