Byla 2-2225-527/2014

1Laikinai einanti Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės pareigas teisėja – Galina Blaževič, rašytinio proceso forma spręsdama klausimą dėl Kauno apygardos teismo žinioje esančių civilinių bylų Nr. 2-2225-527/2014 pagal ieškovo – bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Ignalinos statyba“ ieškinį atsakovams – uždarajai akcinei bendrovei „Lokvida“ ir MB RLTA sprendimai, trečiajam asmeniui – uždarajai akcinei bendrovei „Via Unica“ dėl reikalavimo teisės perleidimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir Nr. 2-2164-230/2014 pagal ieškovo – V. M. įmonės „RES JUDICATA“ ieškinį (actio Pauliana) dėl tarp atsakovų – uždarosios akcinės bendrovės „Ignalinos statyba“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Lokvida“ sudarytos reikalavimo teisės perleidimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo sujungimo,

Nustatė

2Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjos – Nijolios Indreikienės žinioje yra civilinė byla Nr. 2-2164-230/2014 pagal ieškovo – V. M. įmonės „RES JUDICATA“, kuri yra bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Ignalinos statyba“ kreditorius šios įmonės bankroto byloje, ieškinį (actio Pauliana) dėl tarp atsakovų – uždarosios akcinės bendrovės „Ignalinos statyba“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Lokvida“ sudarytos reikalavimo teisės perleidimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo, t. y. prašo pripažinti negaliojančia tarp atsakovų 2013 m. vasario 15 d. sudarytą atsakovui – bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Ignalinos statyba“ priklausančios reikalavimo teisės trečiojo asmens – uždarosios akcinės bendrovės „Via Unica“ atžvilgiu dėl 704 613,96 Lt skolos su visomis papildomomis prievolėmis ir teisėmis perleidimo sutartį kaip pažeidžiančią visų bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Ignalinos statyba“ kreditorių interesus.

3Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjos – Jolitos Cirulienės žinioje yra civilinė byla Nr. 2-2225-527/2014 pagal ieškovo – bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Ignalinos statyba“ ieškinį atsakovams – UAB „Lokvida“ ir MB RLTA sprendimai dėl 2013 m. vasario 15 d. tarp bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Ignalinos statyba“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Lokvida“ sudarytos reikalavimo teisės perleidimo sutarties pripažinimo negaliojančia ab initio Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.66 str. pagrindu, atsakovo – MB RLTA pripažinimo nesąžininga šalimi ir restitucijos taikymo, t. y. reikalavimo teisės dėl 704 613,96 Lt į skolininką – UAB „Via Unica“ grąžinimo uždarajai akcinei bendrovei „Ignalinos statyba“, o MB RLTA nepripažinus nesąžininga šalimi, priteisti ieškovui 704 613, 96 Lt.

4Kauno apygardos teismo teisėja – Jolita Cirulienė, atsižvelgdama į ieškovo – bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Ignalinos statyba“ prašymą priėmus ieškinį civilinėje byloje Nr. 2-2225-527/2014, sujungti šią bylą su civiline byla Nr. 2-2164-230/2014, 2014 m. liepos 4 d. nutartimi nutarė kreiptis į Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką, kad būtų sprendžiamas klausimas dėl civilinių bylų Nr. 2-2164-230/2014 ir Nr. 2-2225-527/2014 sujungimo, kadangi abiejose bylose yra ginčijama ta pati – 2013 m. vasario 15 d. tarp bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Ignalinos statyba“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Lokvida“ sudaryta reikalavimo teisės į skolininką – uždarąją akcinę bendrovę „Via Unica“ perleidimo sutartis.

5Prašymas tenkintinas. Civilinės bylos Nr. 2-2164-230/2014 ir Nr. 2-2225-527/2014 sujungtinos prie civilinės bylos Nr. 2-2164-230/2014 prijungiant civilinę bylą Nr. 2-2225-527/2014.

6Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 136 str. 4 d. numatyta, jog teismas, nustatęs, kad teismo (teismų) žinioje yra kelios vienarūšės bylos, kuriose dalyvauja tos pačios šalys, arba kelios bylos pagal vieno ieškovo ieškinius skirtingiems atsakovams, arba pagal skirtingų ieškovų ieškinius tam pačiam atsakovui, gali sujungti bylas į vieną bylą, kad jos būtų kartu išnagrinėtos, jeigu taip sujungus bus greičiau ir teisingai išnagrinėti ginčai, taip pat tais atvejais, kai nagrinėjami reikalavimai tarpusavyje susiję ir dėl to bylų negalima išnagrinėti skyriumi. Spręsti dėl tame pačiame teisme nagrinėjamų bylų sujungimo bylą (bylas) nagrinėjančio teisėjo (teisėjų) prašymu yra kompetentingas teismo pirmininkas, pirmininko pavaduotojas arba Civilinių bylų skyriaus pirmininkas.

7Nagrinėjamu atveju bylos pripažintinos vienarūšėmis ir sujungtinos, visų pirma, dėl to, kad sutampa šiose bylose nagrinėjamų ginčų dalykas ir pagrindas. Pirma, abiejose bylose ginčijama ta pati 2013 m. vasario 15 d. tarp bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Ignalinos statyba“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Lokvida“ sudaryta reikalavimo teisės skolininko – uždarosios akcinės bendrovės „Via Unica“ atžvilgiu, kurią UAB „Lokvida“ 2013 m. spalio 2 d. sutartimi perleido MB RLTA sprendimai, perleidimo sutartis. Civilinėje byloje Nr. 2-2164-230/2014 minėtos sutarties pripažinimo negaliojančia siekia bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Ignalinos statyba“ kreditoriumi įmonės bankroto byloje pripažinta V. M. įmonė „RES JUDICATA“, kuri reikšdama Pauliano ieškinį ginčija sandorį kaip žalingą bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Ignalinos statyba“ kreditorių interesams. Civilinėje byloje Nr. 2-2225-527/2014 tai daro bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Ignalinos statyba“ bei visų jos kreditorių teises ir interesus atstovaujantis įmonės administratorius – uždaroji akcinė bendrovė „Ius Positivum“, taip pat prašanti pripažinti sandorį negaliojančiu Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.66 str. pagrindu (actio Pauliana). Taigi, abiem atvejais pagrindas, kuriuo siekiama teismine tvarka pripažinti sandorį negaliojančiu, yra sandorio žalingumas bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Ignalinos statyba“ kreditorių interesams. Atsižvelgiant į ginčo dalyką ir jo pagrindą, taip pat į tai, kad abiejose bylose, tik skirtingose procesinėse padėtyse dalyvauja tie patys subjektai, bylos sujungtinos ir laikytina, kad jas nagrinėjant kartu, kilę ginčai bus išspręsti greičiau ir teisingai.

8Atsižvelgdama į tai, kas aukščiau išdėstyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-292 str., 136 str. 4 d., 233 str., l. e. p. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė

Nutarė

9Sujungti civilines bylas Nr. 2-2225-527/2014 pagal ieškovo – bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Ignalinos statyba“ ieškinį atsakovams – uždarajai akcinei bendrovei „Lokvida“ ir MB RLTA sprendimai, trečiajam asmeniui – uždarajai akcinei bendrovei „Via Unica“ dėl 2013 m. vasario 15 d. reikalavimo teisės perleidimo sutarties pripažinimo negaliojančia, restitucijos taikymo arba piniginio ekvivalento priteisimo ir Nr. 2-2164-230/2014 pagal ieškovo – V. M. įmonės „RES IUDICATA ieškinį (actio Pauliana) dėl tarp atsakovų – uždarosios akcinės bendrovės „Ignalinos statyba“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Lokvida“ 2013 m. vasario 15 d. sudarytos reikalavimo teisės perleidimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo, prie civilinės bylos Nr. 2-2164-230/2014 prijungiant civilinę bylą Nr. 2-2225-527/2014 ir po sujungimo paliekant bylos Nr. 2-2164-230/2014.

10Sujungtas bylas perduoti Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjai – Nijoliai Indreikienei.

11Dalyvaujantiems byloje asmenims apie bylų sujungimą pranešti tokia tvarka: prisijungusiam bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Ignalinos statyba“ administratoriui – uždarajai akcinei bendrovei „Ius Positivum“ išsiunčiant šios nutarties kopiją per EPP, likusiems byloje dalyvaujantiems asmenims - išsiunčiant patvirtintas šios nutarties kopijas.

12Nutartis neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos. L. e. p. Civilinių bylų skyriaus pirmininkė

13Galina Blaževič

Proceso dalyviai