Byla eB2-4229-262/2015
Dėl bankroto bylos iškėlimo, tretieji asmenys Valstybinio socialinio draudimo Fondo valdybos Vilniaus skyrius, UAB „Laisvo laikraščio leidyba“ vadovas A. D

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Ona Gasiulytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ieškinį atsakovui UAB „Laisvo laikraščio leidyba“ dėl bankroto bylos iškėlimo, tretieji asmenys Valstybinio socialinio draudimo Fondo valdybos Vilniaus skyrius, UAB „Laisvo laikraščio leidyba“ vadovas A. D.,

Nustatė

2Ieškovas prašo iškelti „UAB „Laisvo laikraščio leidyba“ bankroto bylą; apriboti UAB „Laisvo laikraščio leidyba“ vadovo A. D. teisę nuo 3 iki 5 metų eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu. Nurodė, kad atsakovas valstybės (savivaldybės) biudžetui yra skolingas 39 549,45 Eur, tačiau skola nebuvo padengta. Įmonės vadovas žinojo apie sunkią įmonės finansinę būklę, bet nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.

3Atsakovas nesutiko, kad jam būtų keliama bankroto byla. Nurodė, kad įmonė dalyvauja Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos viešajame konkurse, tačiau jos pasiūlymas buvo nepagrįstai atmestas. Atsakovas yra apskundęs jo pasiūlymo atmetimą, bet klausimas nėra išspręstas. Jeigu įmonė laimėtų konkursą, atsiskaitytų su ieškovu ir nebūtų jokio pagrindo kelti bankroto bylą.

4Atsakovui UAB „Laisvo laikraščio leidyba“ keltina bankroto byla.

5Bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje numatytų sąlygų. Viena iš šių sąlygų įmonės- nemokumas, kuris pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį konstatuojamas tada, kai įmonės pradelsti įsipareigojimai ir skolos viršija daugiau nei pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės. Teismas įmonės finansinę būklę (t.y. ar įmonė moki, ar nemoki) nustato iš įvairių atsakovo finansinių dokumentų, kuriuos pagal ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalį privalo pateikti atsakovas. Tačiau atsakovas į bylą jokių finansinių dokumentų nepateikė. Byloje yra atsakovo balansas tik už 2013 metus. UAB „Laisvo laikraščio leidyba“ įstatymų nustatyta tvarka nėra pateikusi balanso už 2014 m. Iš 2013 m. UAB „Laisvo laikraščio leidyba“ balanso matyti, kad įmonė turėjo turto už 118 676 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai buvo 174 521 Lt. Taigi trumpalaikiai įsipareigojimai viršijo ne pusę, o visą įmonės turtą. Iš 2013 m. UAB „Laisvo laikraščio leidyba“ pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, jog tiek tais, tiek 2012 metais įmonė dirbo nuostolingai. Todėl darytina išvada, kad yra viena iš sąlygų iškelti UAB „Laisvo laikraščio leidyba“ bankroto bylą - įmonės nemokumas. Dėl išvardintų priežasčių atsakovui UAB „Laisvo laikraščio leidyba“ keltina bankroto byla, skirtinas įmonės administratorius (ĮBĮ 9 str. 6, 7 d., 10 str. 4 d. 1 p.).

6Administruoti įmonę sutinka bankroto administratorius M. Š.. Ši administratoriaus kandidatūra nustatyta tvarka buvo parinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa. Nėra nustatyta ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje nurodytų aplinkybių, dėl kurių ši administratoriaus kandidatūra būtų pripažinta netinkama. Todėl bankrutuojančios UAB „Laisvo laikraščio leidyba“ administratoriumi skiriamas M. Š..

7Ieškovas prašė apriboti UAB „Laisvo laikraščio leidyba“ vadovui teisę eiti juridinių asmenų vadovų pareigas, tačiau šioje bylos stadijoje nepakanka duomenų šiam prašymui tenkinti, todėl jis atmetamas.

8Keliant bankroto bylą yra būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti visą atsakovo UAB „Laisvo laikraščio leidyba“ nekilnojamąjį, kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas ir turtines teises, esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis (ĮBĮ 10 str. 4 d. 2 p.).

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290, 291 straipsniais, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9, 10 straipsniais,

Nutarė

10Iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Laisvo laikraščio leidyba“ (į.k. 302450312, Moliakalnio g. 86, Vilnius).

11Paskirti įmonės administratoriumi M. Š. (leidimas teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas Nr. 918, išduotas Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos 2010-05-17).

12Taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti visą atsakovo UAB „Laisvo laikraščio leidyba“ (į.k. 302450312, Moliakalnio g. 86, Vilnius) nekilnojamąjį, kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas ir turtines teises, esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis.

13Areštuotą turtą įpareigoti saugoti atsakovą UAB „Laisvo laikraščio leidyba“.

14Nustatyti, kad areštas galioja iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

15Nustatyti terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo, - 45 dienas nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

16Įpareigoti administratorių atlikti veiksmus, numatytus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, o šiai nutarčiai įsiteisėjus – veiksmus, numatytus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 8 punkte.

17Įpareigoti administratorių per 20 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos pateikti administravimo išlaidų sąmatą.

18Įpareigoti administratorių sudaryti ir pateikti teismui tvirtinti visų įmonės kreditorių ir jų reikalavimų sąrašą ne vėliau kaip per mėnesį nuo nustatyto termino, iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, pabaigos. Pavesti jai sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

19Įpareigoti uždarosios akcinės bendrovės „Laisvo laikraščio leidyba“ valdymo organus per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

20Apie nutarties priėmimą informuoti Lietuvos antstolių rūmus.

21Nutartis per 10 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui paduodant atskirąjį skundą Vilniaus apygardos teisme. Nutarties dalis dėl bankroto administratoriaus paskyrimo neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Ona Gasiulytė, rašytinio proceso tvarka... 2. Ieškovas prašo iškelti „UAB „Laisvo laikraščio leidyba“ bankroto... 3. Atsakovas nesutiko, kad jam būtų keliama bankroto byla. Nurodė, kad įmonė... 4. Atsakovui UAB „Laisvo laikraščio leidyba“ keltina bankroto byla.... 5. Bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje... 6. Administruoti įmonę sutinka bankroto administratorius M. Š.. Ši... 7. Ieškovas prašė apriboti UAB „Laisvo laikraščio leidyba“ vadovui teisę... 8. Keliant bankroto bylą yra būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir... 9. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290, 291 straipsniais,... 10. Iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Laisvo laikraščio... 11. Paskirti įmonės administratoriumi M. Š. (leidimas teikti įmonių bankroto... 12. Taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti visą atsakovo UAB... 13. Areštuotą turtą įpareigoti saugoti atsakovą UAB „Laisvo laikraščio... 14. Nustatyti, kad areštas galioja iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.... 15. Nustatyti terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo... 16. Įpareigoti administratorių atlikti veiksmus, numatytus Įmonių bankroto... 17. Įpareigoti administratorių per 20 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo... 18. Įpareigoti administratorių sudaryti ir pateikti teismui tvirtinti visų... 19. Įpareigoti uždarosios akcinės bendrovės „Laisvo laikraščio leidyba“... 20. Apie nutarties priėmimą informuoti Lietuvos antstolių rūmus.... 21. Nutartis per 10 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiama Lietuvos...