Byla 2-4584-494/2014
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zeniauskaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovui A. M. (A. M.) dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo A. M. 750 Lt skolą (500 Lt negrąžintos paskolos ir 250 Lt palūkanų po kredito grąžinimo termimo), 5 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 54 Lt žyminio mokesčio ir kitas bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad tarp ieškovo, valdančio sistemą „( - )“, ir atsakovo nuotoliniu būdu buvo sudaryta 2011-07-07 vartojimo kredito sutartis Nr. ( - ), pagal kurią ieškovas paskolino atsakovui 500 Lt sumą 30-čiai dienų, t.y. iki 2011-08-06, tačiau atsakovas nustatytu terminu skolos negrąžino. Ieškovas įvairiomis priemonėmis ragino atsakovą atsiskaityti, bet jis nereagavo. Vadovaujantis Sutarties bendrųjų sąlygų 7.1 punktu, CK 6.874 str. 1 d., 6.210 str. Ieškovas paskaičiavo 250 Lt palūkanų už laikotarpį nuo 2011-08-06 iki 2012-04-23 už naudojimąsi paskola po kredito grąžinimo termimo dienos, kurios laikytinos minimaliais kreditoriaus nuostoliais dėl negalėjimo iš naujo paskolinti negrąžinto kredito ir palūkanų sumos. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra ne kartą išaiškinta, kad CK 6.874 str. 1 d. norma, pagal kurią turi būti skaičiuojamos palūkanos už piniginės prievolės terminų pažeidimą, yra įstatyminė išimtis iš CK 6.37 str. 4 d. nuostatos, kad palūkanos už palūkanas neskaičiuojamos. Bendra pinigų suma, kurią privalo grąžinti paskolos gavėjas, tais atvejais, kai paskola laiku negrąžinta, susideda iš šių sumų: paskolos negrąžinta dalis, palūkanos kaip atlyginimas už naudojimąsi pinigais ir palūkanos, kurios kompensuoja kreditoriaus nuostolius už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (pvz., LAT 2011-11-02 nutartis c.b. Nr.3K-3-400/2011, 2010-12-09 nutartis Nr. 3K-3-509/2010, 2007-06-29 nutartis Nr. 3K-3-298/2007, 2005-11-14 nutartis Nr. 3K-3- 572/2005, 2005-09-28 nutartis Nr. 3K-3-434/2005, 2004-03-03 nutartis Nr. 3K-3-161/2004, 2003- 09-18 nutartis Nr. 3K-7-751/2003 ir kt.). Remiantis Sutarties 4.4 punktu, CK 6.37 str. 2 d., iš atsakovo turi būti išieškomos procesinės 5 procentų palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LAT 2005-06-29 nutartis Nr. 3K-3-364/2005, 2005-09-28 nutartis Nr. 3K-3-434/2005, 2005-11-14 Nr. 3K-3-572/2005 ir kt.). Pažymi, kad atsakovas nėra informavęs apie jokias atsakomybę lengvinančias ar nuo jos atleidžiančias aplinkybes, taip pat nėra pranešęs apie savo gyvenamosios vietos pasikeitimą.

3Atsakovo gyvenamoji ir darbo vietos nežinomos, todėl procesiniai dokumentai jam įteikti viešo paskelbimo būdu (CPK 130 str.). Per teismo nustatytą terminą atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl ieškovo prašymu priimamas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintinas.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Byloje ieškovas pateikė šiuos įrodymus: mokėjimo nurodymą apie sumokėtą žyminį mokestį, 2011-07-07 Vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) bendrąsias ir specialiasias sąlygas, paaiškinimą dėl palūkanų skaičiavimo, 2011-07-07 mokėjimo dokumentą dėl 500 Lt paskolos suteikimo A. M., Gyventojų registro informaciją apie asmenį ir kitus dokumentus.

7Atlikus pateiktų įrodymų formalų vertinimą pagal CPK 285 str. 2 d., nustatyta, kad ieškovas savo įsipareigojimus pagal sutartį įvykdė tinkamai – 2011-07-07 suteikė atsakovui 500 Lt kreditą su bendra kredito kainos metine norma 218,87 % iki 2011-08-06, kredito sumą pervesdamas į atsakovo banko sąskaitą. Tačiau atsakovas savo įsipareigojimų pagal sutartį nevykdė – nustatytu terminu paskolos negrąžino, į kreditoriaus įspėjimus nereagavo ir liko skolingas 500 Lt.

8Sutarties 4.4 punkte nustatyta, kad palūkanos skaičiuojamos nuo kredito išmokėjimo kredito gavėjui dienos (imtinai) iki dienos, kuomet visas kreditas yra faktiškai sugrąžinamas kredito davėjui. Pagal Sutarties 7.1 punktą, kredito gavėjui praleidus kredito ir/ar palūkanų mokėjimo terminą, 4.1. punkte nurodytos palūkanos yra skaičiuojamos toliau nuo visos pradelstos sumokėti sumos už visą pradelsimo laiką, pagal LR Civilinio kodekso 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatytas taisykles. Atsakovui negrąžinus kredito, ieškovas paskaičiavo 250 Lt palūkanų už prievolės įvykdymo terminų pažeidimą (CK 6.249 str. 1 d., 6.261 str.). Byloje nėra duomenų, kad atsakovas būtų reiškęs pretenzijas ieškovui dėl sutarties vykdymo ar skolą sumokėjęs.

9Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. nustato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Įstatymas draudžia vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 str., 6.189 str.). Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka ir mokėti palūkanas (CK 6.873 str. 1 d., 6.881 str. 1 d.). Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdomos ar netinkamai įvykdomos sutartyje numatytos sąlygos, praleidžiamas prievolės įvykdymo terminas (CK 6.63 str., 6.205 str.). Praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios laikomos minimaliais nuostoliais (CK 6.261 str.).

10Kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovas savo prievolių pagal 2011-07-07 vartojimo kredito sutartį neįvykdė, paskolos negrąžino, todėl ieškinys tenkintinas, iš atsakovo priteistina ieškovui 500 Lt negrąžinto kredito ir 250 Lt palūkanų, iš viso 750 Lt (CK 6.2 str., 6.4 str., 6.38 str., 6.63 str., 6.189 str., 6.200 str., 6.256 str., 6.261, 6.873-6.874 str.).

11Remiantis CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d., iš atsakovo priteistinos ieškovui 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 750 Lt sumą, skaičiuojant nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos 2014-10-30 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Patenkinus ieškinį visiškai, iš atsakovo priteistinos ieškovui bylinėjimosi išlaidos - 54,00 Lt sumokėto žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 93 str. 1 d.).

13Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) teisme išlaidos sudaro mažesnę nei 10 Lt sumą (3,99 Lt), todėl pagal CPK 92 str., 96 str. 6 d. ir teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymą Nr. ( - ), į valstybės biudžetą nepriteisiamos.

14Vadovaudamasis LR CPK 259, 262, 265, 285-286 str., teismas

Nutarė

15Ieškinį patenkinti.

16Priteisti iš atsakovo A. M. (a.k. ( - ) ieškovui UAB „4finance“ (į.k. ( - )), 750,00 Lt (septynis šimtus penkiasdešimt litų 00 ct) įsiskolinimo, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-10-30) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 54,00 Lt (penkiasdešimt keturis litus 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

17Atsakovas negali šio sprendimo skųsti apeliacine ir kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Vilniaus rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo CPK 287 str. nustatyta tvarka.

18Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

19Sprendimo kopiją ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jo priėmimo išsiųsti šalims.

Proceso dalyviai
Ryšiai